Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступниківПравила прийому

До Дніпропетровського національного університету

Імені Олеся Гончара у 2012 році

Дніпропетровськ - 2011

Правила прийому

До Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

У 2012 році

Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ № 585861, виданої 13 червня 2011 року, термін дії якої – до 2013 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

 

І. Загальні положення

1.1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (далі – університет) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є в його структурі (далі – структурні підрозділи університету): Машинобудівному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському педагогічному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровському коледжі економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Жовтоводському промисловому коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (див. додаток 1).

1.2. До Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара приймаються громадяни України, іноземці (крім структурних підрозділів університету), а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до університету та до його структурних підрозділів у порядку, передбаченому для громадян України.1.3. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитках університету гарантовано.

Іногородні вступники матимуть змогу проживати в кімнатах студентських гуртожитків на 3-4 особи. Можливості поселення в гуртожитках батьків вступників відсутні.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!