Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Збірники установ НАН УкраїниЖурнали НАН України

  Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі науки Дата затвердження
1. Автоматическая сварка, ,Автоматичне зварювання НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація “ Зварювання ” технічні 27.05.09
2. Археологія НАН України, Інститут археології НАН України історичні (археологія) 27.05.09
3. Біотехнологія НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України біологічні 27.05.09
4. Вісник Національної академії наук. Вестник Национальной академии наук. Herald of the National Academy Ukraine Національна академія наук України економічні, геологічні, географічні, хімічні, біологічні, фізико-математичні (фізика, механіка), технічні 06.10.10 10.11.10 22.12.10 31.05.11
5. Геоінформатика. Геоинформатика. Geoinformatika Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України географічні, геологічні, фізико-математичні (геофізика, геологічна інформатика), технічні 01.07.10 10.11.10
6. Геологічний журнал. Геологический журнал. Geological journal Національна академія наук України, Інститут геологічних наук НАН України геологічні 01.07.10
7. Геологія і геохімія горючих копалин Національна академія наук України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українська нафтогазова академія геологічні 01.07.10
8. Геологія і корисні копалини Світового океану. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. Geology and Mineral Resources of the World Ocean Національна академія наук України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України геологічні 16.12.09
9. Геофізичний журнал. Геофизический журнал Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України фізико-математичні (геофізика), геологічні 01.07.10
10. Гидробиологический журнал. Гідробіологічний журнал. Hydrobiological journal Національна академія наук України, Інститут гідробіології НАН України біологічні 10.02.10
11. Доповіді Національної академії наук України. Доклады Национальной академии наук Украины. Reports of the National Academy of Siences Ukraine Національна академія наук України фізико-математичні (математика, механіка, геофізика, фізика, інформатика та кібернетика), геологічні, біологічні, хімічні, технічні 10.11.10 31.05.11 22.12.10
12. Досягнення біології та медицини. Достижения биологии и медицины. Achievements of biology and medicine НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України медичні, біологічні 27.05.09
13. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності Товариство “Знання” України, НАН України, МОН України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища геологічні технічні 10.02.10 14.04.10
14. Економіка промисловості НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 08.07.09
15. Економіка та право. Экономика и право. НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет МОН України юридичні, економічні 08.07.09 14.10.09
16. Економічна теорія. Экономическая теория. Economic Theory Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, ДУ “ Інститут економіки та прогнозування НАН України ”, ДВНЗ “ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана економічні 01.07.10
17. Електронне моделювання. Электронное моделирование. Electronic modeling Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України Технічні, фізико-математичні 26.05.10, 26.01.11
18. Енерготехнології та ресурсозбереження. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Energy Technologies and Resource Saving Національна академія наук України, Інститут газу НАН України, Інститут вугільних енерготехнологій НАН України технічні 10.02.10
19. Журнал математической физики анализа геометрии. Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні 10.03.10
20. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Журнал органической и фармацевтической химии. Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry Національна академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, МОЗ України, Національний фармацевтичний університет хімічні, фармацевтичні 10.02.10 10.03.10
21. Інтродукція рослин Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України, Державний дендрологічний парк „Олександрія” НАН України, Державний дендрологічний парк „Тростянець” НАН України” біологічні, сільськогосподарські 16.12.09 10.02.10
22. Кібернетика та системний аналіз. Кибернетика и системный анализ Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України технічні, фізико-математичні (інформатика та кібернетика, математика) 26.05.10 22.12.10
23. Кінематика і фізика небесних тіл. Кинематика и физика небесных тел Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія фізико-математичні (астрономія), технічні  
24. Космічна наука і технологія. Spase science and technology Національне космічне агентство України, Національна академія наук України фізико-математичні (астрономія), технічні 23.02.11
25. Математичні машини і системи Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України технічні, фізико-математичні 14.10.09
26. Международный научно-технический журнал “Проблемы управления и информатики”. Міжнародний науково-технічний журнал “Проблеми керування та інформатики” International Scientific Technical Journal “Problems of Control and Informatics” Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України фізико-математичні, технічні 10.03.10
27. Международный научный журнал «Прикладная механика», Міжнародний науковий журнал “Прикладна механіка” Національна академія наук України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України фізико-математичні (механіка деформівного тіла, теоретична механіка), технічні 26.05.10 23.02.11
28. Металофізика та новітні технології. Металлофизика и новейшие технологии Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичні (фізика), технічні 22.12.10
29. Мікробіологічний журнал. Микробиологический журнал. Mikrobiologichny Zhurnal Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України, Національний аграрний університет медичні, біологічні 14.10.09
30. Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні (геохімія, петрологія, геологія металевих та неметалевих корисних копалин, мінералогія, кристалографія) 16.12.09
31. Морской гидрофизический журнал. Морський гідрофізичний журнал Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України фізико-математичні (геофізика, механіка), географічні, технічні 10.03.10 22.04.11
32. Морський екологічний журнал. Морской экологический журнал. Marine Ecological Journal Національна академія наук України, Інститут біології південних морів ім. О.О. КовалевськогоНАН України біологічні 06.10.10
33. Народознавчі зошити Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України мистецтвознавство 14.04.10
34. Наука та інновації Національна академія наук України економічні, технічні 14.10.09
35. Наука та наукознавство Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України Історичні, економічні 14.04.10 10.03.10
36. Нейрофізіологія. Нейрофизиология. Neurophysiology Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України біологічні, медичні 30.03.11
37. Онкологія. Онкология Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, ТОВ “Моріон” медичні 31.05.11
38. Полімерний журнал Національна академія наук України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) хімічні, фізико-математичні (фізика) 14.04.10
39. Проблеми кріобіології. Проблемы криобиологии Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини медичні, біологічні 10.02.10
40. Проблеми машинобудування. Проблемы машиностроения. Journal of Mechanical Engineering Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України технічні, фізико-математичні (механіка, інформатика) 22.12.10
41. Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in Programming Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України технічні, фізико-математичні 06.10.10
42. Промышленная теплотехника. Промислова теплотехніка Національна академія наук України, Інститут технічної теплофізики НАН України технічні 10.02.10
43. Процессы литья. Процеси лиття. Casting Processes Національна академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України технічні 10.03.10
44. Радіофізика і радіоастрономія Національна академія наук України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет радіосоюзу фізико-математичні (фізика, астрономія) 14.04.10
45. Радіофізика та електроніка Національна академія наук України, Інститут радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України фізико-математичні (фізика) 14.04.10
46. Регіональна економіка Національна академія наук України, Міністерство економіки України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, Українська асоціація регіональних наук економічні  
47. Сверхтвердые материалы Надтверді матеріали Національна академія наук України, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України технічні, хімічні 10.02.10 10.03.10
48. Системні дослідження та інформаційні технології. Системные исследования и информационные технологии. System research  information technologies Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс “ Інститут прикладного системного аналізу ”, Національного технічного університету України “ Київський політехнічний інститут ” МОН України технічні, фізико-математичні 14.10.09
49. Слово і час Національна академія наук України, Інститут літератури ім.. Т.Г. Шевченка, Національна спілка письменників України філологічні (літературознавство) 14.04.10
50. Современная электрометаллургия НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Міжнародна Асоціація “ Зварювання ” технічні 08.07.09
51. Східний Світ. The Word of the Orient Національна академія наук України, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні, філологічні (мовознавство) 10.02.10 01.07.10
52. Теоретическая и экспериментальная химия. Теоретична і експериментальна хімія Національна академія наук України, Інститут фізичної хімії ім.. Л.В.Писаржевського НАН України хімічні 14.04.10
53. Термоелектрика. Термоелектричество. Journal of Thermoelectricity Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН України фізико-математичні (фізика) 22.12.10
54. Технічна діагностика та неруйнівний контроль. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України технічні 27.05.09
55. Технічна електродинаміка. Техническая электродинамика Інститут електродинаміки НАН України технічні 14.10.09
56. Технічна механіка Техническая механика Національна академія наук України, Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Національного космічного агентства України технічні, фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми) 26.05.10
57. Українська мова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 14.04.10
58. Український біохімічний журнал НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України біологічні 26.01.11
59. Український ботанічний журнал. Украинский ботанический журнал. Ukrainian Botanical Journal. НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України біологічні 08.07.09
60. Український географічний журнал Національна академія наук України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство географічні 26.05.10
61. Український історичний журнал Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України історичні 14.04.10
62. Український математичний журнал Національна академія наук України, Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (математика) 10.02.10
63. Український фізичний журнал Національна академія наук України, Інститут фізики НАН України фізико-математичні (фізика) 01.07.10
64. Український хімічний журнал. Украинский химический журнал Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка хімічні 10.11.10
65. Управляющие системы и машины. Керуючі системи та машини Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Фонд Глушкова фізико-математичні (інформатика і кібернетика), технічні, економічні, 10.02.10 14.04.10 14.04.10
66. Успіхи фізики металів. Успехи физики металлов Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України фізико-математичні (фізика) 22.12.10
67. Физика и техника высоких давлений. Фізика і техніка високих тисків НАН України, Донецький фізико-технічний інститут НАН України ім.О.О.Галкіна фізико-математичні (фізика) 18.11.09
68. Физика низких температур. Фізика низьких температур. Fizika Nizkikh Temperatur Національна академія наук України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України фізико-математичні (фізика) 10.02.10
69. Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Українське відділення міжнародного товариства оптичної техніки “SPIE/Ukraine”, ТОВ “ Технологічний парк “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка ” технічні, фізико-математичні (фізика) 10.02.10
70. Фізико-хімічна механіка матеріалів Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України технічні, фізико-математичні (механіка деформівного твердого тіла) 10.11.10
71. Фізіологічний журнал Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України медичні, біологічні 01.07.10
72. Фізіологія та біохімія культурних рослин. Физиология и биохимия культурных растений НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України біологічні 18.11.09
73. Філософська думка Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України філософські 10.03.10
74. Функціональні матеріали. Функциональные материалы. Functional materials Національна академія наук України, Інститут монокристалів НАН України технічні, фізико-математичні (фізика) 26.05.10 22.12.10
75. Химия и технология воды. Хімія і технологія води. Journal of water chemistry and technology (Ukraine) Національна академія наук України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України хімічні, технічні, біологічні 10.02.10
76. Хімія, фізика та технологія поверхні. Химия, физика и технология поверхности. Chemistry, Physics and Technology of Surface Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України хімічні, фізико-математичні (фізика) 22.12.10
77. Цитологія і генетика Цитология и генетика Cytology and Genetics Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України біологічні, медичні 16.12.09 26.05.10
78. Штучний інтелект. Искусственный интеллект Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту НАН України і МОН України технічні, фізико-математичні (інформатика і кібернетика) 26.05.10
79. Biopolymers and cell НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні 18.11.09
80. Experimental Oncology Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України медичні 31.05.11
81. Демографія та соціальна економіка Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України економічні 10.02.10

 


Журнали установ НАН України

Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі науки Дата затвер-дження
1. Акустичний вісник Інститут гідромеханіки НАН України фізико-математичні (акустика, механіка деформівного твердого тіла; механіка рідини, газу та плазми) 26.05.10
2. Актуальні проблеми транспортної медицини ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00) 14.10.09
3. Американські літературні студії в Україні Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство) 22.12.10
4. Архіви України Державний комітет архівів України, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Український НДІ архівної справи та документознавства історичні 08.07.09
5. Відновлювана енергетика Інститут відновлюваної енергетики НАН України технічні 10.02.10
6. Вісник Інституту економіки та прогнозування ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" економічні 01.07.10
7. Вісник психіатрії та психофармакотерапії Одеська обласна асоціація психіатрів, Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України медичні 27.05.09
8. Геодинаміка Національний університет “ Львівська політехніка ” МОН України, Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львівське астрономо-геодезичне товариство технічні (геодезія), геологічні 01.07.10
9. Геополитика и экогеодинамика регионов. Геополітика і екогеодинаміка регіонів Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського географічні 10.03.10
10. Гідроенергетика України Інститут електродинаміки НАН України, ВАТ “Укргідроенерго”, ПАТ “Укргідропроект”, ДП “НЕК “Укренерго”, ЗАТ АК “Енпаселектро” технічні 22.04.11
11. Економіка і прогнозування ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” економічні 01.07.10
12. Економіка харчової промисловості. Экономика пищевой промышленности. Food industry Economics Одеська національна академія харчових технологій МОН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України економічні 14.04.10
13. Економічний вісник Національного гірничого університету Національний гірничий університет МОН України, Інститут економіки промисловості НАН України економічні 10.02.10
14. Економічний часопис – ХХІ. Экономический журнал – ХХІ. Economic Annals – ХХІ. Czasopys Ekonomiczny -ХХІ ТОВ “ Інститут суспільної трансформації ”, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України політичні, економічні 14.04.10
15. Інформація і право Науково-дослідний центр правової інформатики, Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського, ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” юридичні 31.05.11
16. Записки Українського мінералогічного товариства. Proceedings of the Ukrainian mineralogical society Українське мінералогічне товариство геологічні 10.03.10
17. З архівів ВУНК – НКВС – КДБ Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг “ Реабілітовані історією ” історичні 10.03.10
18. Кераміка: наука і життя. Керамика: наука и жизнь Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП “ Інженерний центр “Сушка” Інституту технічної теплофізики НАН України, ТОВ “Асоціація кераміки” технічні 10.02.10
19. Культура народов Причерноморья Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым» культурологія, філософські, історичні, географічні, філологічні, економічні 10.02.10 26.05.10 26.01.11 06.10.10
20. Краєзнавство Всеукраїнська спілка краєзнавців, Інститут історії України НАН України історичні 27.05.09
21. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, (Рада по вивченню продуктивних сил НАН України), Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, АО «Василь Костицький і Партнери» економічні, юридичні 26.01.11
22. Математичні методи та фізико-механічні поля Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України фізико-математичні (математика, механіка деформівного твердого тіла, математичне моделювання та обчислювальні методи), технічні (математичне моделювання та обчислювальні методи) 26.05.10 06.10.10
23. Металл и литье Украины Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні 14.04.10
24. Науково-технічний журнал “Металознавство та обробка металів”. Научно-технический журнал “Металловедение и обработка металлов”. Scientific Technical Journal “Metal Science and Treatment of Metals” Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України технічні 26.05.10 14.04.10
25. Міжнародний медичний журнал. Международный медицинский журнал. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство медичні, психологічні 18.11.09 10.03.10
26. Наноструктурное материаловедение. Nanostructured Materials Science Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України фізико-математичні (фізика), технічні, хімічні 01.07.10
27. Methods of functional analysis and topology Інститут математики НАН України, МП “ТВ і МС” фізико-математичні (математика) 10.02.10
28. Наука. Релігія. Суспільство Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації, Державний університет інформатики і штучного інтелекту філософські історичні 26.05.10
29. Науково-технічна інформація Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України Технічні економічні 01.07.10 06.10.10
30. Нелінійні коливання. Нелинейные колебания. Nonlinear oscillations Інститут математики Національної академії наук України фізико-математичні (математика) 10.02.10
31. Ономастичні науки Λογος όνομαστική Донецький національний університет, Інститут української мови НАН України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України філологічні (мовознавство) 22.12.10
32. Питання атомної науки і техніки Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України фізико-математичні (фізика), технічні 22.12.2010 26.01.2011
33. Питання історії науки і техніки Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії і культури історичні (історія науки і техніки, музеєзнавство, пам’яткознав-ство) 10.02.10
34. Політичний менеджмент. Политический менеджмент Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України історичні політичні 14.04.10
35. Порівняльно-правові дослідження Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет юридичні, політичні 22.12.10
36. Порошковая металлургия. Порошкова металургія Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України хімічні, технічні (металургія), фізико-математичні (фізика) 06.10.10 10.11.10 22.12.10
37. Право України Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Вищий господарський суд України, Генеральна Прокуратура України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого юридичні 10.02.10
38. Практична філософія Центр практичної філософії, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України філософські 10.11.10
39. Прикладна гідромеханіка Інститут гідромеханіки НАН України фізико-математичні (механіка рідини, газу та плазми), технічні (механіка рідини, газу та плазми) 26.05.10
40. Проблеми економіки. The problems of economy Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України економічні 31.05.11
41. Проблеми міжнародних відносин ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України політичні 23.02.11
42. Проблеми філософії права Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України юридичні, філософські 14.04.10
43. Реєстрація, зберігання і обробка даних. Регистрация, хранение и обработка данных Інститут проблем реєстрації інформації НАН України технічні (інформаційні технології, комп’ютерні системи та компоненти) 16.12.09
44. Русская литература. Исследования Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України філологічні (літературознавство) 06.10.10
45. Сіверянський літопис Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка МОН України, Всеукраїнське товариство “ Просвіта ”, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України історичні 26.05.10
46. Студії мистецтвознавчі Researches of Fine Arts Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України архітектура, мистецтвознавство 26.01.11 23.02.11
47. Судова апеляція Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України юридичні 10.03.10
48. Схід Український культурологічний центр, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України економічні, історичні, філософські 10.02.10
49. Таврійський вісник інформатики і математики. Таврический вестник информатики и математики Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України фізико-математичні (математика, інформатика і кібернетика) 26.05.10
50. Таврический медико-биологический вестник. Таврійський медико-біологічний вісник Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгіївського МОЗ України медичні, біологічні (групи спеціальностей 14.01.00-14.03.00) 01.07.10 06.10.10
51. Технология и конструирование в электронной аппаратуре Міністерство промислової політики України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Сатурн”, Одеський національний політехнічний університет, Видавництво “Політехперіодика” технічні, фізико-математичні (фізика) 26.05.10
52. Theory of Stochastic Processes Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, МП “ТВ і МС” фізико-математичні (теорія ймовірностей і математична статистика) 10.02.10
53. Український математичний вісник. Украинский математический вестник. Ukrainian Mathematical Bulletin Інститут математики НАН України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Українське математичне товариство фізико-математичні (математика) 14.04.10
54. Український соціум. Украинский социум. Ukrainian society ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка», ГО «Центр «Соціальний моніторинг», ПВНЗ «Київський міжнародний університет», Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний інститут проблем сім’ї та молоді соціологічні, економічні 10.11.10
55. Ukrainica Bioorganica Acta Інститут молекулярної біології і генетики НАН України біологічні, хімічні 10.02.10 26.05.10
56. Фізика конденсованих систем. Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України фізико-математичні (фізика) 22.12.10
57. Фізична інженерія поверхні. Физическая инженерия поверхности. Physical Surface Engineering Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН України та НАН України, Концерн “ Центр нових технологій ”, Харківський фізико-технічний інститут, ЗАТ “ Центр науково-технічних досліджень ” технічні (матеріалознавство), фізико-математичні (фізика) 10.02.10
58. Філософські обрії Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України філософські 18.11.09
59. Часопис Київського університету права Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський університет права НАН України юридичні 14.04.10
60. Ядерна фізика та енергетика Інститут ядерних досліджень НАН України фізико-математичні (фізика), біологічні (радіобіологія, екологія), технічні 16.12.09 14.04.10

 


Збірники НАН України

 

  Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі науки Дата затвердження
1. Боспорські дослідження. Боспорские исследования Національна академія наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні 14.04.10
2. Відбір і обробка інформації. Information Extraction and Processing Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України технічні 10.02.10
3. Геохімія та рудоутворення. Геохимия и рудообразование. Geochemistry and Ore Formation Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України геологічні (геохімія, петрологія, мінералогія, кристалографія) 10.03.10
4. Ейдос. Эйдос. Ejdos Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 16.12.09
5. Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Ecological safety of coastal and shelf zones and comprehensive use of shelf resources Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів ім.. О.О.Ковалевського НАН України, Інститут геологічних наук НАН України технічні (екологічна безпека), геологічні, фізико-математичні (геофізика), географічні 14.04.10 01.07.10
6. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В.Стефаника. Prace Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. V. Stefanyka. Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника історичні, соціальні комунікації 10.02.10
7. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды. Collected papers of Institute of environmental geochemistry Національна академія наук України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України геологічні технічні 16.12.09 14.04.10
8. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України технічні 14.10.09
9. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Сборник трудов Научно-исследовательского института прессоведения. Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals. (Збірник праць Науково-дослідного центру періодики Сборник трудов Научно-исследовательского центра периодики. Proceedings of Research and Centre for Periodicals) Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника соціальні комунікації, історичні 16.12.09 10.02.10
10. Історико-географічні дослідження в Україні Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 01.07.10
11. Історія України. Маловідомі імена, події, факти Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 14.04.10
12. Кібернетика та обчислювальна техніка. Кибернетика и вычислительная техника. Cybernetics and computer engineering НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України технічні, медичні (медична та біологічна інформатика та кібернетика), біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00), фізико-математичні (математика) 14.10.09 16.12.09 10.11.10 22.12.10
13. Комп’ютерна математика. Компьютерная математика НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України технічні, фізико-математичні (інформатика) 08.07.09
14. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. Компьютерные средства, сети и системы НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України технічні 14.10.09
15. Культура слова Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України філологічні 31.05.11
16. Матеріали з археології, історії та етнографії Таврії. Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии Національна академія наук України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України історичні 14.04.10
17. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 14.04.10
18. Моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України технічні 14.10.09
19. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України політичні, історичні 16.12.09
20. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка. Optoelectronics and Semiconductor Тechnique Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України технічні, фізико-математичні (фізика) 26.05.10
21. Пошукова та екологічна геохімія. Поисковая и экологическая геохимия. Exploration and Environmental Geochemistry Національна академія наук України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України геологічні 10.03.10
22. Прикладні проблеми механіки і математики. Прикладные проблемы механики и математики. Applied Problems of Mechanics and Mathematics Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України фізико-математичні (механіка, математика, математичне моделювання та обчислюва-льні методи), технічні (механіка, математичне моделювання та обчислюва-льні методи) 14.04.10 26.05.10
23. Проблеми загальної енергетики НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України технічні 08.07.09
24. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 26.05.10
25. Промислова ботаніка Національна академія наук України, Донецький ботанічний сад НАН України біологічні 01.07.10
26. Системи контролю навколишнього середовища. Системы контроля окружающей среды. Monitoring systems of environment Національна академія наук України, Морський гідрофізичний інститут НАН України технічні, географічні (океанологія) 26.05.10
27. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 06.10.10
28. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Социально-экономические проблемы современного периода Украины. Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. економічні 18.11.09
29. Сторінки воєнної історії України. Страницы военной истории Украины Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 10.02.10
30. Теорія оптимальних рішень. Теория оптимальных решений НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України фізико-математичні 14.10.09
31. Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України Національна академія наук України, Інститут прикладної математики і механіки НАН України фізико-математичні (математика, механіка, інформатика і кібернетика), технічні (механіка, інформатика) 26.05.10
32. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 10.02.10
33. Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії ХІV – ХVІІІ ст. Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України історичні 26.05.10
34. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України архітектура, мистецтвознавство 26.01.11 23.02.11
35. Український історичний збірник Національна академія наук України, Інститут історії НАН України історичні 10.02.10
36. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України фізико-математичні (механіка) 31.05.11
37.        
38.        

 


 

Збірники установ НАН України

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!