Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вартість та залежність між величинами: ціна, кількість, вартість 

Безперервний рух товарів і послуг, який відбувається в економіці, опосередковується відповідним рухом грошей. Грошовий обіг – це сукупність усіх грошових платежів та розрахунків, що обслуговують відносини еквівалентного обміну.

Грошовий обіг з’явився одночасно з виникненням грошей, тобто у період розпаду первіснообщинного ладу. В умовах рабовласницького та феодального устроїв розширенню грошового обігу перешкоджали панування натурального господарства та обмеженість товарних зв’язків. Значного розвитку грошовий обіг набув при капіталізмі, коли сформувалися національні та світові товарні ринки (XVI – XVII ст.), хоча окремі їх елементи з’явилися значно раніше.

Грошова одиниця встановлюється законодавством кожної країни з урахуванням історичних особливостей її розвитку та національних традицій. Так, назва грошової одиниці CША – долар – походить від слова «талер» – назва старовинної срібної монети, яку в Середньовіччі карбували в Чехії. Іспанські срібні долари поряд із англійськими фунтами стерлінгів до кінця 18 ст. обслуговували грошовий обіг США. Назва англійської валюти – фунт стерлінгів – первісно відповідала ваговому вмісту грошової одиниці, тобто фунт стерлінгів містив фунт срібла. Назва грошової одиниці України – гривня. Таку назву мала грошова одиниця Київської Русі – високо розвинутої держави Європи.

Гривня —грошово-лічильна одиниця Київської Русі. В XI ст. в обігу були срібні гривні. В XVII ст. гривня важила 160—197 г срібла. Векша — грошова одиниця Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.). Дорівнювала 1/4 — 1/6 куни, 1/2 — 1/3 резани. Еквівалентом векши було 0,33 г срібла. Куна — срібна грошова одиниця Київської Русі. Назва походить від шкірки куниці, яка виконувала роль грошової одиниці. 1 К. = 2 г = 2 резанам = 4 - 6 векшам.

 

Гроші, як міра вартості, однорідні і використовуються в якості масштабу для виміру відносних вартостей товарів. Подібно до того, як ми вимірюємо відстань у милях або кілометрах, аналогічно ми вимірюємо вартість товарів у грошовому виразі, надаючи їм форму ціни. Виражаючи ціни в грошових одиницях (доларах, марках, гривнах) можна визначати та порівнювати вартості різноманітних товарів. 

Цінакількість грошей, які сплачуються за одиницю товару; виражена в грошах вартість одиниці товару.

Вартість – кількість грошей, які сплачуються за декілька одиниць товару; виражена в грошах вартість всієї покупки.

 

В поданій таблиці показано грошові одиниці, які діють на Україні.

Розмінні та обігові монети (1 гривня), які зараз у обігу.
Зображення Номінал Параметри Опис Дата випуску
Реверс Аверс Діаметр Товщина Маса Матеріал Гурт Аверс Реверс
1 копійка 16 мм 1,2 мм 1,5 г Нержавіюча сталь Гладкий Герб України Номінал
2 копійки 17,3 мм 1,2 мм 0,64 або 1,8 г Алюміній або нержавіюча сталь
5 копійок 24 мм 1,5 мм 4,3 г Нержавіюча сталь Рубчастий
10 копійок 16,3 мм 1,25 мм 1,7 г Латунь або алюмінієва бронза Рубчастий Герб України Номінал
25 копійок 20,8 мм 1,35 мм 2,9 г Рубчастий із гладкими областями
50 копійок 23 мм 1,55 мм 4,2 г
1 гривня 26 мм 1,85 мм 7,1 або 6,9 г Напис: «ОДНА ГРИВНЯ», рік карбування.
                     

  

Випуск 2003—2007 років
Зображення Номінал (в гривнях) Розміри (мм) Основний колір Опис Дата
Аверс Реверс Аверс Реверс Першо-го друку випуску
118 × 63 Сіро-зелений Володимир Великий Місто Володимира (Київ) 1 грудня 2004
Жовто-синій 22 травня 2006
Жовто-коричневий Ярослав Мудрий Київський Софійський собор 28 вересня 2004
Синій Богдан Хмельницький Іллінська церква у селі Суботів 14 червня 2004
124 × 66 Червоний Іван Мазепа Панорама Києво-Печерської Лаври 1 листопада 2004
130 × 69 Зелений Іван Франко Львівський оперний театр 1 грудня 2003
136 × 72 Фіолетовий Михайло Грушевський Будинок Центральної Ради у Київі 29 березня 2004
142 × 75 Жовто-зелений Тарас Шевченко Дніпро та сліпий бандурист з хлопчиком-поводирем 20 лютого 2006
148 × 75 Рожевий Леся Українка Замок Любарта в Луцьку 28 травня 2007
154 × 75 Персиковий Григорій Сковорода Києво-Могилянська академія  

 

 

У початкових класах учні знайомляться з ціною товару, його кількістю та вартістю покупки, а також засвоюють відповідні правила їх знаходження:

 

· щоб знайти вартість, треба ціну товару помножити на його кількість;

 

· щоб знайти ціну, треба вартість товару поділити на його кількість;

 

· щоб знайти кількість товару, треба його вартість поділити на ціну.

 

За Програмою початкової школи учні знайомляться з копійкою (1 клас), гривнею (2 клас).

При розв’язуванні текстових задач з одиницями вартості учням слід засвоїти залежності між ціною, кількістю і вартістю.

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке величина?

2. Якими можуть бути величини?

3. Сформулюйте основні властивості величин.

4. Що називають сумою величин а і b?

5. Що називають добутком величини а на число х?

6. Що називають різницею величин а і b?

7. Що називають часткою величин а і b?

8. Як можна виміряти будь – яку величину?

9. Що називають числовим значенням величини а при одиниці величини е?

10. Сформулюйте основні властивості числових значень додатних скалярних величин.

11. Сформулюйте означення довжини відрізка.

12. В чому полягає процес вимірювання довжин відрізків?

13. Сформулюйте всі властивості довжин відрізків.

14. Назвіть стародавні одиниці вимірювання довжини.

15. Які сучасні одиниці довжини використовуються при вимірюванні відрізків та відстаней?

16. Яка величина називається площею фігури?

17. Що приймають за одиницю площі?

18. Що називають палеткою?

19. Опишіть способи використання палетки при вимірюванні площ різних фігур.

20. Сформулюйте властивості площі фігур.

21. Чому дорівнює площа прямокутника?

22. Які існують співвідношення між одиницями площі?

23. Сформулюйте означення об’єму з геометричної точки зору.

24. Сформулюйте означення об’єму з фізичної точки зору.

25. Які одиниці вимірювання використовуються при обчисленні об’ємів просторових тіл та рідин?

26. Сформулюйте означення маси тіла з математичної точки зору.

27. Що відокремлює різні події у житті кожної людини?

28. Якими одиницями користувалися стародавні люди при визначенні різних подій?

29. Якими співвідношеннями користуються при виконанні дій з одиницями часу?

30. Що називається ціною товару?

31. Що називають вартістю товару?

32. Що називають швидкістю тіла?

33. Сформулюйте правила знаходження ціни, кількості, вартості; швидкості, часу, відстані.

34. Які залежності існують між ціною, кількістю та вартістю; між швидкістю, часом та відстанню?

35. Які із залежностей між величинами є прямо пропорційними? Наведіть приклади.

36. Які із залежностей між величинами є обернено пропорційними? Наведіть приклади.

 

Система вправ

 

1. Обчисліть:

64м 03см – 19м 88cм 235 т 924кг : 52

8км 65м – 3км 78м 5 грн 42 к. · 50

73т 850кг + 25т 320кг 256 грн 5 к. : 15 к.

280км 896м : 44м 14 ц 25кг · 18

50 хв 45 с + 15 хв 37 с 34 т 89кг · 7

5 діб 6 год – 2 доби 18 год 582 грн 5 к. : 5

25 грн 5 к. · 24 4 год 58хв + 2 год 17хв

12кг 265г : 55г 40хв 2с – 34хв 25с

 

2. Назвіть числа, які рівні між собою:

110 т 20 ц 2кг 6500см

32м 8см 2600г 2600м

65м 2кг 600г 3208см

2002кг 110000кг 2км 600м

 

3. Вставте найменування, щоб рівності були правильні:

7м – 6...= 6м 4дм 3 т 320кг – 5...= 3 т 31кг

7м – 6...= 6м 94см 3 т 320кг + 5...= 3 т 820кг

 

4. Запишіть у метрах: 10км 80м; 6км 55м; 257 дм;

у сантиметрах: 4м 36см; 8м 2см; 5 дм 8см;

у міліметрах: 3 дм 7см; 3см 7мм; 2м 6см;

у кілограмах: 3 т 80кг; 20000г; 9 ц 15кг;

у грамах: 7кг; 12кг 60г; 2 ц 4кг;

у центнерах: 3 т 6 ц; 3800кг; 320 т 400кг;

у копійках: 3 грн; 25 грн 9 к.; 140 грн 70 к.;

у секундах: 2 хв; 30 хв 12 с; 1 год 10 с;

у хвилинах: 4 год; 300 с; 8 год 24 хв;

у годинах: 3 доби; 180 хв; 10 діб 360 хв.

 

5. Порівняйте:

1м 7 дм і 17 дм 7 дм 4см і 4 дм 7см

3км 40м і 340м 4км 3м і 3003м

7 т 5 ц і 7 т 500кг 45 ц і 4 т

30км 100м і 31000м 8м 6 дм і 7м 95см

80 см2 і 8 дм22 і 8000см2

 

6. Зменшіть у 5 разів числа:

6 грн 50 к.; 2кг 250г; 7 т 105кг; 1080см; 9 год 15 хв; 24 год 5 хв.

 

 

 

 

Розділ VІІ


Просмотров 511

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!