Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫН ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІСабақтыңтақырыбы СӨЖ тапсырмасы Сабақтың мақсаты мен мазмұны Ұсынылатын әдебиет Бақылау түрі Тапсыру аптасы Бағалау
Қазақстанның ежелгі тарихы (ежелгі адамның, қола дәуірінің мәдениеті, ерте көшпелілер дәуірі)   1.Дәріс сабақтарында жұмыс істеу: конспект жазу және тақырыпты талдауға қатысу. 2.Семинар сабақтарына жоспар бойынша дайындалу. 3. №1 –4 танымдық тапсырмаларды орындау. 1. Адам қоғамының: техногенез, антропогенез, социогенез бағыттары арқылы ілгері дамуын анықтаңыз. 2. Қазақстан территориясындағы ежелгі мәдениеттердің өзара байланысын және ұқсастығын белгілеңіз. 1.Қазақстан тарихы. 4 –томдық. Т. 1, А. 1996, 65-252б 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993,4-44б 3.Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы (оқулық-хрестоматия) Астана, 2000,18-25б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі   2.Семи-нарға қатысу. 3.Тапсыр-маларды орындау конспектісі(СОӨЖ) I апта 0,8
Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттік бірлестіктер. 1. Үй тапсырмасы: «Қазақстан территориясындағы ерте таптық одақтар» кестесін толтыру. 2. Жоспар бойынша семинар сабақтарына дайындалу. 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Дәуірдің ерекшеліктерін анықтау, оның Қазақстан территориясындағы келесі тарихи оқиғаларына маңызын және ықпалын түсіну. 2.Мәселе бойынша өз козқарасыңызды сендірерлік дәлелдеңіз. 1.Қазақстан тарихы. 4 –томдық. Т. 1, А. 1996, 65-252 б 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1. Дәріс конспектісі 2. Топта жұмыс: кейстерді талдау. 3.Кестенің конспектісі (СОӨЖ). II апта 0,8    
Қазақстан тарихындағы түркі дәуірі (VI-XII ғғ.) (Түрік қағанаты – көшпенділердің тұңғыш еуразиялық империясы, түріктерінің Еуразиялық материк оқиғаларындағы ролі) 1.Үй тапсырмасы: дәрісте жұмыс істеу үшін тақырыппен алдын-ала танысу. 2. Жоспар бойынша семинар сабақтарына дайындалу.   3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Түрік қоғамдарының әлеуметтік-саяси, түрік мәдениетінің ерекшеліктерін анықтау, тарихи материалды білу. 2.Тарихи картамен жұмыс, тарихи материалды талдау және салыстыру.   1.Қазақстан тарихы 4 томдық. Т. 1, А. 1996, 298-437 б 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 10-16б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 10-15 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі   2.Топта жұмыс: семинар сабағына қатысу.   3. хроноло-гиялық диктант, конспект III апта 0,8  
Қазақстан моңғол дәуірінде (XIII-XV ғғ.) 1. Үй тапсырмасы: тақырыппен танысу, картамен жұмыс. 2. Семинар сабақтарына дайындалу. 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Моңғол дәуірінің негізгі оқиғаларының хронологиялық бірізділігін жасаңыз 2.Моңғол дәуірінің оқиғаларындағы түріктердің рөлін көрсету. 3.Тарихи картамен және деректермен жұмыс. 1. Қазақстан тарихы 4 томдық. Т. 2. А. 1996,100-119 б 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993,55-60 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 16-20 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі   2.Топта жұмыс істеу   3.Деректермен жұмыс . IV апта 0,8
Қазақ хандығының құрылуы және қазақ халқының қалыптасуы (XV-XVI ғғ.) 1.Дәрісте жұмыс істеу (тақырып сұрақтарын талдауға қатысу, негізігі ережелерді дәптерге көшіру). 2.Семинар сабақтарына дайындалу, кейстапсырмаларын орындау. 3.Танымдық тапсырмаларды орындау № 1-4 1.Қазақ мемлекеттігінің құрылу ерекшеліктерін анықтау. 2.Қазақ мемелекеттігі құрылуының негізгі заңдылықтарын көрсету. 3.Қазақ этногенезінің негізгі кезеңдерін білу 1. Қазақстан тарихы 4 томдық. Т. 2. А. 1996 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993,47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 21-29 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі 2. Пікірта-лас әдісі арқылы топта талдау. 3.Таным-дық тап-сырмалар-ды ауызша тапсыру. V апта 0,8
6. XVII ғ. Қазақ хандығы 1.Дәрісте жұмыс істеу (пікір-таласқа қатысу,негізгі ережелерді дәптерге көшіру 2.Семинар сабақтарына дайындалу (жоспар бойынша) 3.Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4   1. XVII ғ. Қазақ хандығының эономикалық дамуының ерекшеліктерін көрсету. 2.Қазақтардың көшпелі қоғамының қоғамдық және әлеуметтік ұйымдасуының ерекшелігін анықтау. 3.Қазақстан территориясының жүздерге бөліну себептерін көрсету. 1. Қазақстан тарихы 4 томдық. Т. 2. А. 1996 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі 2.Карталарды қолдана отырып, ауызша сұрау 3.Таным-дық тап-сырмалар конспектісі,хроноло-гиялық диктант. VI апта 0,8
Қазақстанның Ресейге қосылуының басталуы. 1. Үй тапсырмасы: тақырыпты дәрісте талдау үшін тақырыппен алдын-ала танысу. 2. Семинар сабақтарына дайындалу. 3.Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4   1. XVIII ғ. бас. қазақ жүздерінің ішкі және сыртқы саяси жағдайын толық сипаттау. 2. Қазақтарды Ресей бодандығына қабылдауының негізгі шарттарын анықтау. 3.Қазақстандағы Ресей саясатының біртіндеп өзгеруін көрсету 4.Тарихи фактілерді талдау 1.Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2. Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы. Астана, 2000 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993,47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі сі 2.Кішігірім топтармен жұмыс істеу. 3.Орындалған тапсырма-лардың конспектісі (СОӨЖ). VII апта 0,8
XIX ғасырдағы Қазақстан 1.Үй тапсырмасы: тақырыппен танысу. 2. Семинарға дайындалу. 3. Танымдық тапсырмаларды орындау № 1-4   1Реформалардың негізгі мақсаттарын анықтау.   2.Олардың отаршылдық мәнін және қазақ қоғамына әсерін көрсету.   3.Тақырып бойынша пікірталас жүргізу. 1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі   2.Сызба, кесте, конспекті   3.Тапсырма кестесі,хронологиялық диктант. IX апта 0,8
Қазақстанның Ресейге қосылу кезеңіндегі ұлт-азаттық көтерілістер (теориялық шолу дәрісі) 1. Үй тапсырмасы: тақырыппен танысу. 2.Семинар сабақтарына дайындалу. 3. Е.Б. Бекмахановтың «XIX ғасырдың 20-40 жж. Қазақстан» атты монографиясы бойынша коллоквиум тапсыру. 4. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Тақырып бойынша тарихи материалды білу (хронологияны, тарихи тұлғалардың саяси бейнесін, XVIII аяғы - XX ғ. басындағы ұлт-азаттық қозғалыстардың негізгі оқиғаларын білу). 2.Көтерілістердің себеп-салдар байланыстарын анықтап, талдау, көтерілістердің ерекшеліктерін анықтау. 1. Бекмаханов Е. Б. XIX ғ. 20-40 жж. Қазақстан. А., 1992. 169 – 340 б 2. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 3.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 4. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 5. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәрістер конспектісі 2.конспект, ұлт-азаттық көтерілістер бойынша кесте, ауызша сұрау 3.Коллоквиум тапсыру. X апта 0,8
XX ғ. басындағы Қазақстан 1.Үй тапсырмасы: тақырыппен танысу. 2.Семинар сабағына дайындалу: топтық жобаны жасау (Қазақстандағы XX ғ. бас. саяси партиялардың бағдарламаларын талдау). 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1. Қазақстандағы XX бас. негізгі саяси күштерді анықтау. 2.Партия бағдарламаларының мазмұнын ашу. 3.Саяси жағдайдың ерекшеліктерін, оның келесі революциялық оқиғаларға әсерін көрсету. 4.Негізгі анықтамалардың мәнін түсіндіру. 1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі 2. Топта жұмыс істеу: жобамен таныстыру, талдауға қатысу. 3.Глоссарий, конспект . XI апта 0,8
Қазақстан қазан революциясы мен азамат соғысы кезінде (1917 – 1920 жж.) 1Үй тапсырмасы: Дәріс тақырыбы дайындалу 2.Жоспар бойынша семинар сабағына дайындалу. 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4 1.Осы кезеңнің хронологиясын, Кеңес үкіметін орнату, азамат соғысы, қазақстандық мемлекеттіктің қалыптасу кезеңдерін және ерекшеліктерін білу. 2. Деректік материалмен жұмыс істеу. 1.Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 87-94 б 3.Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 86-99 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі 2. топтық әдісіпен жұмыс істеу.   3.тапсырмалар конспектісі. XII апта 0,8
Қазақстан тоталитарлық жүйенің орнауы кезеңінде (XX ғ. 20-30 жж.)   1.Үй тапсырмасы: дәріс сабағында жұмыс істеу үшін тақырыппен алдын ала танысу. 2.Жоспар бойынша семинар сабағына дайындалу. 3.Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4 1.Тақырыптың материалын толық көлемде игеру 2.Себеп-салдар байланыстарын анықтау (ЖЭС-ті тоқтату саясатының, индустрияландыру және ұжымдастыруды бастаудың себептерін, бұл процестердің салдарын талдау). 3.Тақырып терминдерін түсіну. 1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 147-154 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 96-109 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі.   2. Пікірта-лас әдісі арқылы семинар сабағында жұмыс ітеу.   3. конспекті (СОӨЖ) XIII апта   0,8
Қазақстан XX ғ. 40-60 жж. 1.Семинар сабақтарына дайындалу («қысқаша баяндама» және «мақсат ағашын толтыру» әдістері. 2.Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4   1.Ұлы Отан соғысы бойынша тарихи материалды оқып-игеру. 2.Бейбіт өмірге өтудің қиндықтарын, ауыл шаруашылығында және жалпы экономикада реформалардың қажеттілігін көрсету. 3.Баяндамаларды, рефераттарды қорғау, талдау. 1. 1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 200-210 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 116-119 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 5.Акмола. Энциклопедия. А.,2000 1.Дәріс және семинар конспектісі 2.Тапсырмаларды ауызша тапсыру 3.Реферат-тар мен баяндама-ларды қорғау және оларды талдау. XIV aпта 0,8
Қазақстан «кемелденген социализм» дағдарысы және М.С. Горбачев реформалары жағдайында (1965 –1985 жж.) 1.Үй тапсырмасы: тақырыппен танысу. 2.Семинар сабақтарына жоспар бойынша дайындалу 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Оқиғалардың барысын, Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттау, дағдарыс құбылыстарының себептерін анықтау. 2.Кішігірім топтарда жұмыс істеу (дәлелдеу, өз көзқарасыңызды сендірерлік дәлелдеу). 1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 2.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 3. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 4. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс және семинар конспектісі . 2.Семинарға белсенді қатысу: тақырыпты қорғау. 3.Глоссарий конспектісі. XV апта 0,8
Тәуелсіз Қазақстан(сабақ -конференция 1.Үй тапсырмасы: тақырыпқа баяндама жасау. 2.Семинар сабақтарына жоспар бойынша дайындалу 3. Танымдық тапсырмаларды орындау №1-4. 1.Тәуелсіздігіміздің тарихи алғышарттарын білу; 2. Тәуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдерімен танысу 3. Қазақстанның конституциясы, мемлекеттік рәміздері, парламентаризмі туралы мәліметтермен танысу 1. Назарбаев Н.А. Ғасырлар тоғысында. А., 1998 2. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 3., А., 2000. 3.Қазақстан тарихы. Очерк. А., 1993, 47-54 б 4. Әбдіәкімов Ә. Қазақстан тарихы. А., 1997, 6-9 б 5. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А.,2008 1.Дәріс конспектісі (СОӨЖ).   2.Тақырып-ты талдау.   3.Реферат-тарды қорғау және талдау. XVI апта 0,8

8. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

8.1. Негізгі әдебиет

1. Қазақстан тарихы. 4 томдық. Т. 1. А., 1996; Т. 2. А., 1997; Т. 3. А., 2000.

2. Қазақстан тарихы. Очерктер. А., 1994.

3. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. А., 1997.

4. Күзембайұлы А.К., Абилев Е.А. Қазақстан Республикасының тарихы. А., 2000.

6. Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы (оқулық - хрестоматия). Астана, 2000.

7. Қазақстан. Көпшілікке арналған 9 томдық анықтамалық. А., 1998.

8. Мұхамедов М.Б., Сырымбетұлы Б. Қазақстан тарихы. А., 2007.

8.2.Қосымша әдебиетті

1. Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б. және т.б. История Казахстана: народы и культуры. А., 2001.

2. Абусеитова М.Х., Абылхожин Ж.Б. және т. б. История Казахстана и Центральной Азии. А., 2001

3. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. А., 1992.

4. Асфендиаров С. История Казахстана. А.,1998.

Абдиров М. Ж. Завоевание Казахстана царской Россией. Астана, 2000

Абусеитова М. Х. Казахское ханство во 2-ой половине 16 века. А., 1985

7.Аманжолов Қ., Рахметов Қ. Түркі халықтарының тарихы. А., 1996

8.Бекмаханов Е. Б. Қазақстан 19 ғасырдың 20-40 жылдарында. А., 1994

9.Берденова Қ. және т.б. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы мен экономикалық даму негіздері. А., 1998

10.Гумилев Л. Н. Көне түріктер. А., 1994

11.Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты. А., 1992

12.Қозыбаев М. Тарих зердесі. 2-томдық. А., 1998

13.Маданов Г., Мусин Ч. Ұлы дала тарихы. А., 1993

14.Назарбаев Н. Ә. Тарих толқынында. А., 1997

15.Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. А., 1995

 

9. КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

1. Сабаққа кешікпей келу, кешіккен жағдайда студент сабаққа жіберілмейді.

2. Сабақ үстінде сөйлемеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды сөндіріп қою.

3. Сабақты босатпау, босатқан жағдайда анықтама қағазын көрсету.

4. Оқу үрдісіне белсенді қатысу.

5. Курстастарымен және оқытушылармен төзімді, ашық, мейрімді болу.

6. Сабаққа сай киіну.

7.Сабақ барысында тек қазақ тілінде сөйлеу.

 

10. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бағалау саясаты:

Maximum 90-100 пайыз Студент бұл балды жинай алады, егер сабақта:
  • Дәріс конспектісі бар болса;
  • Семинар сабақтарына берілген тақырып бойынша конспект дайындаса;
  • Негізгі аргументтерді айқындап, түсініктеме бере алса;
  • Қойылған мәселе бойынша қарама қарсы пікірге сынды сараптама жүргізе алса;
СӨЖ орындаса (уақытында және шығармашылық бағытта).
Middle 75-89 пайыз Студент бұл балды жинай алады, егер сабақта:
  • Семинар сабақтарына берілген тақырып бойынша конспект дайындаса;
  • Кіші топтарда белсенділік көрсетіп, басқалардың пікірін тыңдап және қабылдай алса;
  • СӨЖ орындаса.
Minimum 50-74 пайыз Студент бұл балды жинай алады, егер сабақта:
  • Семинар сабақтарына берілген тақырып бойынша конспект дайындаса;
  • Семинар сабағында жоспар бойынша бір немесе екі сұрақты талқылағанда белсенділік көрсетсе;
  • СӨЖ орындаса.

Бағлалау көрсеткіштері:

Бақылау түрлері Балл саны
Ағымдық бақылау: Дәрістер Семинар (практикалық) сабақтар СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы)     0,36 х 15апта = 5,5 1,5 х 15 = 22,5 0,8 х15 =12
20 балл (міn) – 40 балл (мах)
Аралық бақылау: I аралық бақылау (7 апта) II аралық бақылау (15 апта)   10 балл 10 балл
10 балл (міn) – 20 балл (мах)
Қорытынды бақылау Ауызша емтихан   40 балл
Барлығы 100 балл (мах)

 

Түгел тапсырмалар уақытында тапсырылуы тиіс. Кешігіп тапсырылған жұмыстар төмен бағаланады. Емтихан, жазба тапсырмаларды орындау барысында - кітаптан көшіруге, ауызша жауап беру барысында - кітаптан оқып беруге тыйым салынады. Төменде студенттердің білімін бағалау шкаласы келтірілген:


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!