Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дискретті кездейсоқ шамаξ кездейсоқ шаманың қабылдайтың мәндері арқылы бүтін сандар немесе тізбек түрінде жазылса, онда ондай ξ кездейсоқ шамасын дискретті деп атайды. дискретті кездейсоқ шаманы анықтау үшін әдетте таблица құрады. Екі жол болады. Оның бірінші жолында кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері, ал екінші жолында сол мәндерді қабылдау ықтималдықтары жазылады.

Бұлай құрылған табалицаны ξ кездейсоқ шаманың үлестірім таблицасы деп аталады. Үлестірім таблицасының екі қасиеті бар: 1) екінші жолда тұрған сандар теріс емес. Рi ≥0

2­) екінші жолда тұрған сандардың қосындысы бірге тең.

(1)

Анықтама. Егер ξ кездейсоқ шама 0, 1,...n мәндерін қабылдайтын болса, онда ықтималдықы Р(ξ = r) k=0, 1, 2,… p>0. p+q=1. k-дан жасалған теру болса, онда Бернулли заңы бойынша үлескен деп аталады.

Егер ξ кездейсоқ шама 0, 1,...n мәндерін қабылдаса және бұл мәнді қабылдау ықтималдығы

Р(ξ =n) = λ>0 λ=nр аз да көп те р-ғы жуықтау есептеуі.

Lim p(m) n→ шекке көшсек, ол шек дәрежесіне тең болады. Пуассон заңы бойынша үлескен деп аталады.

Геометриялық үлестірім

Анықтама. Егер ξ кездейсоқ шама 0, 1, 2,…n мәндерін қабылдаса бұл мәндер қабылдау ықтималдығы Р(ξ =n) =qnp мұндағы р>0 р+q=1 болса, кездейсоқ шамамыз геометриялық үлестірім заңына бағынады.

Анықтама бойынша, үлестірім таблицасы берілен кездейсоқ шаманы толық анықталған деп атайды.

Кездейсоқ шаманың ықтималдық тығыздығы

А-а кездейсоқ шамасының үлестірім тығыздығы деп f( ) lim теңдігімен анықталатын f( ) функциясын айтады. Үлестірім тығыздықтың мынандай ықтималдық түсініктемелері бар. -ке қатысты жоғарғы ретті ақырсыз аз шамаға дейінгі дәлдікпен f( ) көбейтіндісі кездейсоқ шамасының мәндері пен -тің арасында жату ықтималдығы береді.Егер үлестірім тығыздығы У f( ) қисығы түрінде көрсетсек, оның f( ) көбейтіндісі f( ) пен кесінділерінде құрылған тік төртбұрыштың ауданы болады.

А-а Егер кездейсоқ шамасы ( ) аралығынан мән қабылдаса және оның үлестірім тығыздығы f егер х

, егер : 0, егер

теңдігі арқылы орындалса, оның кездейсоқ шамасын бірқалыпты үлестірім заңына бағынады.

А-а Егер кездейсоқ шамасы ( ) аралығынан мән қабылдаса және оның үлестірім тығыздығы мұндағы нақты параметрлер, теңдігімен анықталса, оның кездейсоқ шамасын қалыпты заң бойынша үлестірім деп атайды. Параметрлері және болатын қалыпты заңды арқылы белгілейміз.

А-а Егер кездейсоқ шамасы ( ) интервалынан мән қабылдаса және үлестірім тығыздығы f( ) теңдігімен анықталса, онда кездейсоқ шамасы Коши заңы бойынша үлестірім деп атайды.

1. Интегралды есепте:

 

 

 

30-сұрақ

 

МОӘ-нің пәні, мазмұны, мақсаты, міндеттері. МОӘ-нің тарихы, қазіргі жайы, даму перспективалары.МОӘ-нің атқаратын қызметі.

 

Математиканы оқыту әдістемесі – математиканы оқыту мақсаттарын қоғам талаптарына сай жүзеге асырып, оның заңдылықтарын зерттейтін ғылым.Мақсаты

Математиканы оқытудың әдістемесін «математиканың педагогикасы» деп те атайды. Оның мақсаттары: білім беру, тәрбиелеу, жеке түлғаны дамыту және алған білімді практикада нәтижелі іске асыру, нәтижеге бағытталған құзырлылықты қалыптастыру. Басқаша айтсақ, ол теориялық білімді, практикада білік және дағды түрінде оқушыларға тиімді игерту және оларды дамыту мақсатын алға қояды.

Міндеттері

Осы мақсаттарға сай математиканы оқыту әдістемесі алдында мынадай міндеттер қояды:

- математиканы үйренудің нақты мақсаттарын және орта мектептегі оқу пәнінің мазмұнын анықтау;

- алға қойылған мақсатқа жетуге бағытталған барынша тиімді әдістер мен оқытудың ұйымдастыру формаларын жетілдіру;

- мұғалімнің іс-тәжірибелік жұмысына қажетті ұсыныстарды, керекті оқу жабдықтарды жетілдіру (оқулықты талдау, теориялық, іс-тәжірибелік тұрғыдан есептердің модельдерін жасау, шығарылу жолдарын талдау, жаңа құралдарды пайдалану, дайындау және дамыту т.с.с).

Қысқаша айтқанда, математиканы оқыту әдістемесін оқып-үйрену келесі сұрақтарға жауап беруді көздейді:

Оқытудың мақсаты – математиканы не үшін оқытады?

Оқытудың нысаны – кімді оқытамыз?

Оқыту мазмұны – нені оқытамыз?

Оқыту әдістемесі – математиканы қалай оқытамыз?

Математиканы оқыту әдістемесінің мазмұны негізгі теориялық мәселелерден (математиканы оқытудың жалпы әдістемесінен) және математиканы оқытудың дербес мәселелерінен (дербес және арнайы әдістерден) тұрады.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!