Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Көп айнымалыдан тәуелді функцияның экстремумы. Экстремумның қажетті және қажеттілікті шарттарыБір аргументті функциядағыдай екі аргументті функциядлар үшін де оның графигін құрылымын анықтайтын түйсінді нүктелері болады. Ең алдымен мұндай нүктелерге экстремум нүктелері жатады.

Анықтама. Егер М0(х,у) нүктесінің маңайы табылып, осы маңайға тән М(х,у) нүктелері үшін

теңсіздігі орындалса, онда М000) нүктесі функциясының максимум (минимум) нүктесі деп аталады. Максимум және минимум нүктелерін функциясының экстремум нүктелері деп атайды.

Функция экстремумының бар болуының қажетті шартын келтірейік.

Егер М000) нүктесі функциясының экстремум нүктесі болса, және дербес туындылары нөлге тең немесе болмайды.

Енді экстремумның бар болуының жеткілікті шартын мына теоремамен тұжырымдайық.

Теорема. функциясы: 1) , болатын стационар нүктесінің қандай болса да бір маңайында анықталған дейік; 2) осы М000) нүктесінде үзіліссіз , , болсын. Сонда, егер болса, онда функциясының М000) нүктесінде экстремумы бар; А<0 болса минимум мәндерін қабылдайды болғанда функция экстремумы болмайды. Ал болғанда функция экстремум мәнін қабылдауы да,немесе қабылдамауы да мүмкін.

Қандай да болмасын тұйық облысында үзліссіз функциясының ең үлкен және ең кіші мәндерін тапқанда, оның экстремум мәндері мен тұйық аралықтың шеткі үктелеріндегі мәндерін тауып, оларды салыстырады. Сонда осы мәндердің үлкені-функцияның ең үлкен мәні, ал кіші мәні оның ең кіші мәні болып табылады.

 

Салыстырулар жүйесін шешіңіз:

4x º 3 (mod 7)

5x º 4 (mod 6)

1. 4x º 3 (mod 7) 2. 5x º 4 (mod 6)

4xº10(mod7) 5xº10(mod6)

2xº5(mod7) xº2(mod6)

2xº12(mod7)

xº6(mod7)

 

xº7t1+6 x=7(2+6t2)+6

7t1+6=2(mod6) x=20+42t2

7t1=-4(mod6) x=20(mod42) жауабы

7t1=2(mod6)

7t1=8(mod6)

7t1=14(mod6)

t1=2+6t2

 

№20 Билет

 

1. Мектепте өткізілетін педагогикалық практиканың мақсаты мен мазмұны. Мектепте практиканы ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі. 

Педагогикалық практиканың мақсаты: студенттерге жастарды оқыту және тәрбиелеуде мұғалімге қажетті білік пен дағды қалыптастыру.

Педагогикалық практика кезінде әдістердің, психологтың, педагогтың көмегімен төмендегідей қабілеттерге ие болады:

педагогикадан, психологиядан, математиканың әдістемесінен және арнайы курстардан алған теориялық білімдерін практикада қолданады; мектепте өз бетімен оқу-тәрбие жұмысын жоспарлайды және жүргізеді. Ата-аналармен жұмыс жүргізеді және оқушылардың тәрбие жұмысында кейбір проблемалардың шешуде белсенділік көрсетеді; мектеп оқушылары ұжымның өміріне арналсын, сыныппен және ата-аналармен белсене жұмыс істейді; мектеп оқушылары ұжымының жинаған тәжірибесін бақылайды, талдайды және қорытындылайды.

Педагогикалық практика студенттерді болашақ мамандыққа дайындауда алатын орны зор. Студенттер:

а) институтта алған білімдерін бекітеді және тереңдетеді;

ә) педагогикалық мамандыққа сүйіспеншілігі орнығады;

б) педагогика саласында ғылыми-зерттеу жұмысына қызығушылық туындайды;

в) курстық және дипломдық жұмыстарға материал жинайды, эксперимент жүргізеді.

Педагогикалық практика уақытында студенттер мектеп ұжымының жұмыстарының барлық салаларына қатысты тапсырмалар орындайды. Студент-практиканттар сабақтың төмендегідей түрлерін жүргізіп үйренулері керек:а) оқушыларды жаңа материалмен таныстыру сабағы;

ә) оқушылардың білім, білік және дағдыларын бекіту сабағы;

б) оқушылардың білім, білік және дағдыларын тексерк сабағы;

в) жаттығу сабағы;

г) аралас сабақтар және т.б.

Студент-практиканттарға қысқаша нұсқаулар:

Мұғалім сынып бөлімесіне оқушылар орындарына отырғаннан кейін кіреді.

Сынып бөлмесінің тазалығы және сыныптың сабаққа дайындығы тексеріледі.

Сыныпта жұмыс атмосферасы жасалғаннан кейін оқушыларға сабақ жоспары айтылады. Үй тапсырмасы тексеріледі. Жаңа сабаққа дайындау мақсатында жаттығулар шығарылады.

Жаңа материалдарды түсіндіргенде өткен тақырыппен логикалық байланыс жасайды.

Оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын дамыту үшін проблемалық сұрақтар, тарих элементтері, өз бетімен жұмыс т.б. қолданыланады.

Үнемі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға көңіл бөлінеді. Есеп шығарғанда, оны шешудің тиімді жолын іздеу дағдыланады.

Сабақты күнделікті қорытындылаудың және бағалаудың маңызы зор. Оқушылардың келешектегі белсенділігі олардың білімдерін әділ бағалау мен үйге берілген тапсырманы орындауға бағыттау жұмыстарына байланысты.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!