Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дарбу қосындысының мынадай екі қасиеті барБірінші қасиеті. Бөліктеу нүктелеріне жаңадан нүктелер қосқаннан Дарбудың төменгі қосындысы кемімейді де, жоғарығы қосындысы өспейді.

Екінші қасиеті. Дарбудың әрбір төменгі қосындысы әрбір жоғарығы қосындысынан (тіпті жоғарығы қосынды басқа бір бөліктеуге сәйкес болса да) артық болмайды.

3. Егер функциясы сегментінде шенелмеген функция болса, нүктелерін таңдап алу арқылы қосындысының абсалюттік шамасын керегінше үлкен етуге болады, демек бұл жағдайда -ның ақырлы шегі болмайды. Олай болса, функциясы кесіндісінде интегралданатын болу үшін оның сол сегментте шенелген болуы қажет. Бірақ функциясына қойылған бұл шарт жеткілікті емес, яғни фукциясының –де шенелген болуынан оның сол сегментте интегралданатын функция болады деген қорытынды шықпайды. Мысалы, Дирихле функциясы

кез келген кесіндісінде шенелген функция, бірақ ол интегралданбайды өйткені кесіндісін қалайша бөліктесекте ол үшін =

болып шығады

Сондықтан -да -ның нүктелердің алыну тәртібінен әуелсіз шегі болмайды.

Дарбу қосындыларын пайдалана отырып шенелген функцияның анықталған интегралы бар болуының шартын табамыз .

Теорема. функциясы сегментінде интегралданатын функция болуы үшін -да Дарбудың жоғарғы және төменгі қосындыларының айырымының шегі нөлге тең болуы яғни болуы қажетті және жеткілікті.

 

3.Координат жүйесiнiң бас нүктесi арқылы өтетiн және 4х-у+3z-1=0, x+5y-z+2=0 жазықтықтардың қиылысуы арқылы өтетiн жазықтықтың теңдеуiн жазыңдар.

 

Шешуі: ;

;

 

11-сұрақ

1. Мұғалімнің сабаққа даярлануы. Математика сабағын талдау.Математиканы оқытудағы анализ және синтез.

Мұғалімнің сабаққа дайындалуына жалпы сипаттама.

Барлық оқу-тәрбие мақсаттары бір сабақта жүзеге аспағанымен, әрбір сабақ математика курсының бір бөлігі болғандықтан, оның атқаратын міндеті, мақсаттарынан адамды оқыту, дамыту және жан-жақты тәрбиелеу біртұтас жұмысы құрылады.Оқушыны білімді, білікті тәрбиелі азамат етіп қалыптастыру біртіндеп, сабақ сайын, күнде-күн жүзеге асып отыратыны сөзсіз.

Сабақ-бір тұтас тиянақталған оқу пәнінің бір буыны.

Мұғалімнің сабаққа дайындығы үш деңгейден тұрады.

Мұғалімнің жаңа оқу жылына дайындығы.

Мұғалімнің тақырыптық дайындығы.

Мұғалімнің күнделікті сабаққа дайындығы.

Қазіргі кезде оқулықтардан басқа мұғалімдерге көптеген арнайы әдістемелік құралдар, дидактикалық материялдар, есептер жинақтары бар. Мұғалімдерге арналған сабақ жүргізуге нақты нұсқаулар, сабақты жоспарлау, бақылау жұмыстары және өз бетімен жұмыстар, қиын есептердің шешулері келтірілген оқу құралдары баспадан шығып тұрады.

Мұғалім тек өз жұмыс жүйесінде дидактикалық принциптегі оқу үрдісінің заңдылықтарын және жоғарыда қарастырған математика сабағына қойылатын негізгі талаптарды жүзеге асырып отыруы керек.

Мғалімнің жаңа оқу жылына дайындығына тоқталайық.Алдымен мұалім математика оқу бағдарламасымен, мектеп оқулығындағы оқу материалымен танысып, оқушыларды неге оқытатынын анықтайды.

Мұғалім, оқушылар бұрынғы оқу жылдары не оқып білуге тиісті екеніне байланысты өткен материалдың негізгі тақырыптарын қайталауды жоспарлайды. Оқу материалының мазмұнының жобасы бойынша бір жылдық курсқа қажет математикалық оқу және әдістемелік әдебиет тізімін жасайды.

Мұғалім жарты жылға күнтізбелік жоспар құрады, математика кабинетін жабдықтайды, дидактикалық материалдар, таблицалар, плакаттар, геометриялық моделдер, құралдар, техникалық құрал-жабдықтар дайындайды. Календарлық жоспар оқу жылының басыннан дайындалады.

Мұғалімнің тақырыптық дайындығы.

Оқулықтағы оқу материалы тақырыптарға, параграфтарға және пунктерге бөлінген. Әрбір тақырып логикалық және танымдық жағынан толық аяқталған бір-бірімен байланысқа сұрақтардан тұрады; әрбір пунктта бір-екі сабақтың оқу материалдары бар.

Оқу материалдарын және есептерді анықтап алады.

өтілген сабақты бекітуге және қайталауға уақытын бөледі;

өзіндік жұмыс пен бақылау жұмысының уақытын белгілейді. Өзіндік және бақылау жұмыстарының үлгісі «Дидактикалық материалдарда», «Математика және физика» журналында басылады. Тематикалық жоспар құрылады.

Мұғалімнің және оқушылардың сабаққа дайындығы.

 

Математика сабағын талдау.Өзінің немесе әріптесінің жұмысына

бақылау жасау үшін мұғалім сабақты талдай білуі керек. Сабаққа талдау жасау арқылы өзінің немесе әріптесінің қызметіндегі кемшіліктер мен жетістіктерді бақылап, өзі үйренеді. Математика сабағын талдау мынадай түрде жүргізілуі мүмкін.

1. Жалпы мағлұматтар: сынып, тақырып, мақсаттар, сабақтың түрі,

құрылымы.

2. Сабақтың басталуы (ұйымдастыру кезеңі): формасы, ұзақтығы,

тиімділігі.

3. Үй жұмысын тексеру: оның мақсаты. Қалай тексерілді? Үй

жұмысын тексерудің ұзақтығы, тиімділігі.

4. Сұрақтар мен тапсырмалардың қойылуы мен мазмұны. Бағалар

қалай қойылды? Қойылған бағаның оқушының білім деңгейі мен біліктілігіне сәйкестігі. Мұғалімнің дұрыс және бұрыс жауаптарға әсері.

5. Оқушылардың алдына сабақтың мақсаты қойылды ма? Жаңа

материалдың мазмұны мен көлемі. Баяндау әдісі. Көрнекі құралдарды қолдану. Оқулықпен жұмыс, оның қажеттілігі мен тиімділігі. Сабақтың негізгі маңызды жерін бөліп көрсету.

6. Оқығанды тиянақтау. Оның қорытындысы неде? Сұрақтардың,

есептердің таңдап алынуы және олардың көлемі, есептермен жұмыс жасау әдісі. Өзіндік жұмыс болды ма? Оның ұйымдастырылуы, мақсаты.

7. Келесі сабаққа тапсырма. Оның мақсаты. Мазмұны мен көлемі.

Оқушылардың тапсырманы түсінігіне мұғалімнің көзі жетті ме? Тапсырманы орындау сабақтың мазмұны және әдістемесімен қамтамасыз етілді ме?

8. Мұғалім сабақты қалай аяқтады. Сабақ жоспарының орындалуы.

Мақсатқа қол жетуі.

9. Қорытындылар мен ұсыныстар.

Анализ деп белгісізден белгіліге қарай көше отырып пайымдалатын ғылыми оқыту әдісін айтады.

Анализ – логикалық тәсіл, зерттеу әдісі ретінде үйретілетін объектіні ойша немесе тәжірибелік түрде құрамды бөліктерге бөліп, әр бөлік бүтіннің бөлік ретінде жеке зерттелуін айтады.

Анализ (грекше analygts) – жіктеу, бөлшектеу, талдау дегенді білдіреді.

Синтез (грекше sinthesis) – біріктіру, жинақтау, теру дегенді білдіреді.

Синтез деп жеке элементтерді бір тұтасқа жинақтауға көмектесетін

логикалық тәсіл. Математиканы оқытуда анализ бен синтез мәні өте зор, ол есептерді шешу әдісі ретінде, теореманы дәлелдеу, математикалық ұғымдардың қасиетін үйрену т.б. әр алуан формада кездеседі.

Анализ бен синтез математиканы оқып – үйренудің аса маңызды әдістері болып табылады.

 

Эллипс түсінігі және қасиеттері. Канондық теңдеуі. Эллипс шеңбердің аффиндік бейнесі. Гипербола түсінігі және қасиеттері. Гиперболалық асимптоталар. Тең бүйірлі гипербола. Гиперболаның канондық теңдеуі.Парабола анықтамасы және қасиеттері. Параболаның канондық теңдеуі.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!