Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Көрнекілік принципті оқытудың техникалық құралдары арқылы жүзеге асыру«Құлақ- ми» жүйесі бойынша секундына 50 бит ақпарат қабылдайды. Айналадағы қоршаған заттар туралыақпараттың -ын көру арқылы қабылдайды., алесту арқылы , сипап сезу арқылы- . Көптеген оқушылардың есте сақтау қабілетінің ішіндегі көру қабілетінің рөлі ерекше. Бұдан адам баласы естіген ақпаратының есте сақтайды, көрген ақпараттың , ал есте және көру арқылы ақпаратты есте сақтайды екен.

Педагогикада дидактика жөнінде былай делінген: дидактика- бұл ежелгі грек сөзі, яғни didaktikos-үйретуші, didaskalos-мұғалім деген ұғымды білдіреді. Дидактика- білім беру мен оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттейтін педагогика ғвлымының саласы.

Дидактика білім беру мен оқытудың мазмұнын, оқыту принциптерін, оқытуды ұйымдастыру әдістерін және формаларын қарастырады. Дидактиканың негізінде жеке пәндерді оқыту ерекшеліктері де зерттеледі.

Көрнекілік адамзат баласымен бірге сол сәттегі зат немесе құбылыстың бейнелеуден, яғни ақпаратты беру қажеттілігінен пайда болған болуы мүмкін. Бұл туралы бізге дейін келіп жеткен тас үңгірлердегі, жартастардағы суреттер куә. Көрнекілікпен оқыту алғашқы мектептер пайда болғаннан бері басталады.Мектеп практикасында көрнекілікпен оқыту элементтерін ең алғаш пайдаланған адам есімі тарихта сақталмаған. Адамдар көрнекілікпен оқытуды жазу пайда болғаннан бұрын бастаған. Ежелгі Египет, Ежелгі Рим, Ежелгі Греция мектептерінде көрнекілікпен оқыту кең қолданысқа ие болған.Ауызша және жазбаша сөздің дамуы көрнекілікпен оқыту әдісінің таралуының бастамасына негіз болды. Кітапты жазу стилі де өзгерді, ол мағаналы және эмоциональді бола түсті. Қолжазба және басқа кітаптарда суреттер пайда болды. Мысалы, Томас Мордың «Утопия» атты кітабында Утопия аралында балаларды суретті кітаппен оқыту жайлы баяндалған. Бірақ, бұл кезде көрнекі оқыту деген термин әлі пайда болмаған, сондай- ақ көрнекілікпен оқытудың қатаң теориялық негіздемесі жасалынбаған болатын. Көрнекі құралдар қолдану интуитивті таза көру түсініктерінен құралды. Көрнекілік принципінің негізін қалаушы чех педагогы Ян Амон Коменский. Я.А.Коменский көрнекілікке анықтама берді, оны біз «Дидактиканың алтын ережесі» дейміз. Дәл осы мектепті дамытудың ең маңызды жолдарының бірі болды, сөйтіп көптеген педагогикалық зерттеулердің баспалдағы болды. 

Дидактика – грек тіліндегі «didaktikos» оқытатын және «didasko» – оқитын деген мағына беретін сөздерден бастау алады.

Сынымен бірге, дидактика – теориялық және нормативті-қолданбалы ғылым. Білімдерді қабылдау, әрекет ету әдістері (біліктіліктер) оқу үрдісін құрудың екі негізгі нұсқасында іске асырылады: репродуктивті (өндіруші) и продуктивті (шығармашылық) (В. И. Загвязинский).

Оқыту заңдары:

1. Оқытудың мақсаттарының, заңдарының, мазмұныны мен әдістерінің әлеметтік келісімділік заңы;

2. Оқытудың тәрбиелеуші және дамытушылық сипатының болу заңы;

3. Білім алушылардың оқу мен тәрбие әрекеттері сипатының байланыс заңы;

4. Педагогикалық үрдістердің бүтіндігі мен бірлік заңы;5. Оқытудағы теория мен практиканың бірлігі мен өзара байланыс заңы;

6. Жеке және ұжымдық оқытудың бірлігі мен өзара келісім заңы;

 

Риман бойынша анықталған интеграл. Дарбудың жоғарғы және төменгі интегралдық қосындылары және олардың қасиеттері. Интегралданудың қажетті және жеткілікті шарттары. Анықталған интегралдың қасиеттері.

 

. функциясы сегментінде берілген болсын. Т арқылы кесіндісін шартын қанағаттандыратын нүктелердің жәрдемімен өз еркімізше түріндегі бөліктерге бөліктеу тәсілін белгілейміз. Ал арқылы кесінділері ұзындықтарының , яғни -лардың, ең үлкенін белгілейміз. Сонан кейін әрбір кесіндінің ішінен арақатынасына бағынатын кез келген нүктесін аламыз да қосындысын жасаймыз. Міне, осы қосындыны интегралдық қосынды деп атаймыз.

Анықтама. Егер -да қосындысының ақырлы шегі бар болып, ол бөліктеу тәсілі Т-дан да, нүктесі деп қай нүктені алуымыздан тәуелді болмаса, онда ол шек функциясының а-дан в-ға дейінгі анықталған интегралы деп аталады да, арқылы белгіленеді.

Сөйтіп, анықтама бойынша болатын болды.

функциясы кесіндісінде анықталған және шенелген болсын. Онда ол әрбір кесіндісінде де шенлген болады. Сондықтан Сс сондықтан кесіндісінде функцияның төменгі шекарасы мен жоғары шекарасы бар. Енді мынадай қосындылар жасалық:

Бұл қосындылардың біріншісі Дарбудың төменгі қосындысы, екіншісі- жоғары қосындысы деп аталады.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!