Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Додавання взаємно перпендикулярних коливань 

Нехай матеріальна точка бере участь у двох взаємно перпендикулярних гармонічних коливаннях

, (1.38)

(1.39)

з однаковою частотою і різницею фаз , наприклад, коливання матеріальної точки відносно положення рівноваги в одному напрямку і коливання положення рівноваги в напрямку, перпендикулярному до першого. У цьому випадку матеріальна точка буде рухатися по деякій криволінійній траєкторії, рівняння якої в параметричній формі виражається рівняннями (1.38) та (1.39). Виключивши з цих рівнянь параметр , отримаємо рівняння траєкторії, виражене через різницю фаз . Для цього виконаємо такі операції. На підставі рівняння (1.39) знаємо, що

де (із 1.38)). Перенесемо доданок у ліву частину останнього рівняння і, звівши в квадрат ліву та праву частини цього рівняння, отримаємо рівняння сумарного коливання:

. (1.40)

Рівняння (1.40) – це рівняння еліпса, півосі і якого не співпадають з координатами та .

Проаналізуємо форму траєкторії в деяких окремих випадках.

1) Різниця фаз . Тоді рівняння (1.40) набирає вигляду: , звідки

. (1.41)

Матеріальна точка рухається уздовж прямої; відстань її від початку координат і дорівнює: , тобто результативний рух являє собою гармонічне коливання уздовж прямої (1.41) з частотою і амплітудою, рівною (рис. 1.9(а))

Рис. 1.9. Рис. 1.10.

 

2) Різниця фаз . Тоді рівняння (1.40) набирає вигляду , а рух матеріальної точки (рис 1.9(б)) з такими ж параметрами, як і для (1.41):

. (1.42)

3) Різниця фаз . Рівняння (1.40) переходить у рівняння

, (1.43)

тобто в рівняння еліпса, приведеного до координатних осей і , а півосі еліпса і дорівнюють відповідним амплітудам коливань і .

При рівності амплітуд еліпс вироджується в коло.

Аналіз рівнянь (1.38) та (1.39) показує, що при матеріальна точка рухається в напрямку обертання годинникової стрілки, а при − проти неї (рис 1.10).

Якщо частоти двох взаємно перпендикулярних коливань відрізняються на дуже малу величину , то їх можна розглядати як коливання однакової частоти, різниця фаз яких дуже повільно змінюється:

У цьому випадку рух матеріальної точки буде відбуватися по криволінійній траєкторії, форма якої буде визначатися значеннями різниці фаз в межах від до .

За значної різниці частот двох взаємно перпендикулярних коливань матеріальна точка буде виконувати коливання уздовж траєкторій складної форми, які називають фігурами Ліссажу (рис 1.11).Рис. 1.11.

Форма фігур Ліссажу залежить від співвідношення частот і різниці фаз двох взаємно перпендикулярних коливань, у яких бере участь розглянута коливальна система.

Приклади розв’язання задач

1) Матеріальна точка рівномірно рухається по колу проти годинникової стрілки з періодом с. Діаметр кола cм. Записати рівняння руху проекції точки на вісь х, що проходить через центр кола, якщо на початку відліку часу проекція цієї точки співпадає з центром кола. Знайти зміщення , швидкість і прискорення точки в момент часу с.

Розв’язання

с; м ; при с Запишемо загальне рівняння коливань: , де ; . Оскільки при , то (рис. 1.6).
? ? ?

За даних умов:

(м)

(м/с)

(м/с2).

2) Визначити амплітуду і початкову фазу коливання, котре виникає при складанні двох коливань однакового напрямку з однаковим періодом: і де ; ; . Записати рівняння цього коливання.

 

Розв’язання

м; ; Згідно з рівнянням (1.34) знаходимо: ; ; ; . Тоді (м).
? ?

Початкову фазу сумарного коливання знайдемо на підставі рівняння (1.35), враховуючи, що в умові задачі коливання описуються законом синуса:

Рівняння сумарного коливання має вигляд:

(м).

3) Матеріальна точка одночасно виконує два гармонічні взаємно перпендикулярні коливання за законами: і , де см см. Записати рівняння траєкторії, вказавши напрямок руху матеріальної точки.

Розв’язання

м м За участі точки у двох взаємно перпендикулярних коливаннях її траєкторія описується рівнянням (1.40): , де − різниця фаз цих двох коливань: .
Рівняння ?

Запишемо перше рівняння через косинус: . Тоді і рівняння траєкторії набирає вигляду: , тобто . Це рівняння еліпса, приведеного до координатних осей. Аналіз вихідних рівнянь показує, що в початкову мить часу точка була у крайньому верхньому положенні еліпса і з часом рухається в напрямку руху кінця годинникової стрілки.
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!