Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перелік законів, якими дозволяється укладення трудового договору в формі контракту 

Назва закону Категорії працівників або робіт
Про наукову і науково-технічну діяльність Після виходу на пенсію науковий працівник може бути прийнятий на роботу в наукову установу за терміновим трудовим договором (контрактом) (ч. 5 ст. 24)
Про колективне сільськогосподарське підприємство Наймані працівники за трудовим договором або контрактом (ст. 19)
Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон 1. Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони - за терміновим контрактом (ст. 11). 2. Забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється роботодавцями на контрактній основі (ст. 17)
Про карантин рослин Фахівці в галузі карантину рослин працюють на умовах трудового договору (контракту) (ст. 17)
Про комітети Верховної Ради України До роботи в робочих групах за рішеннями комітету можуть залучатися фахівці на контрактній основі (п. 5 ст. 31)
Про нотаріат Стажист нотаріуса (ст. 13)
Про місцеві державні адміністрації З керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій (ст. 36)
Про концесії Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб (п. 1 ст. 18). Концесіонер зобов'язаний укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками (п. 2 ст. 18)
Про угоди про розподіл продукції Приймання (наймання) працівників інвестором на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту) (ст. 35)
Основи законодавства України про культуру Укладення контракту з іноземними юридичними і фізичними особами на будь-які форми співпраці в сфері культури (ст. 30)
Основи законодавства України про охорону здоров'я Укладення договору (контракту) з іноземними юридичними і фізичними особами на будь-які форми співпраці (ст. 79)
Про підприємства в Україні Керівники підприємств (ст. 16)
Про товарну біржу Наймані працівники
Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи Працівники, що здійснюють медичне обслуговування, працюють у закладах освіти і культури на забруднених територіях (ст. 42)
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань Залучення осіб до ліквідації радіаційних аварій і їх наслідків допускається тільки на добровільній основі, за контрактом (ст. 7)
Про споживчу кооперацію Наймання і звільнення працівників, у тому числі за контрактом, у випадках, передбачених законодавством (п. 2 ст. 14)
Про адвокатуру Помічники адвоката (ст. 8)
Про селянське (фермерське) господарство Наймані працівники за трудовим договором (контрактом) (ст. 23)
Про фізичну культуру і спорт Професійні спортсмени (особи, які здійснюють професійну діяльність в спорті) (ст. 23)
Про зв'язок Керівники об'єднань, підприємств і філіали (ст. 16)
Про залізничний транспорт Перелік категорій працівників затверджується Кабміном (ст. 15)
Про освіту Керівники закладів освіти, педагогічні працівники (ст. 20, 54)
Про пожежну безпеку Працівники пожежної охорони (ст. 19)
Про сільськогосподарську кооперацію Виконавчий директор, виконавча дирекція, наймані працівники (за згодою сторін) (ст. 15, 17, 35)
Про телебачення і радіомовлення Працівники Нацради з питань телебачення і радіомовлення (ст. 5)
Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Представники Національної ради в областях (ст. 14)
Про професіонально-технічну освіту Директор державного професіонально-технічного закладу (ст. 24)
Законом "Про державну програму приватизації" затверджена Державна програма приватизації на 1998 рік Фонд державного майна веде облік контрактів з головами правлінь ВАТ, укладених до перших зборів акціонерів (п. 108)
Кодекс торгового мореплавства Судновий екіпаж (ст. 54)
Про міліцію На службу в міліцію приймаються на контрактній основі (ст. 17)
Про цивільну оборону України Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснюється за контрактом (ст. 10)
Про війська Цивільної оборони України Війська цивільної оборони комплектуються також на добровільній основі за контрактом (ст. 12)
Про Національну гвардію України Комплектування Нацгвардії здійснюється за контрактом (ст. 6)
Про Службу безпеки України Умови і порядок виконання обов'язків співробітниками - військовослужбовцями СБУ визначаються укладеним договором (контрактом) (ст. 19, 20)
Про загальний військовий обов'язок і військову службу У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом (п. 7 ст. 7); приймання на військову службу (ст. 20)

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!