Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципи та функції маркетингуОсновні принципимаркетингу є:

- вільний вибір мети і стратегії функціонування та розвитку;

- концентрація зусиль на досягненні кінцевих результатів виробничо-збутової діяльності та оволодіння часткою ринку;

- відкритість до споживачів, їх потреб і побажань та активне пристосування і вплив на них;

- комплексний підхід до вирішення проблем відповідно до наявних ресурсів і можливостей фірми;

- постійний пошук та реалізація резервів для оптимального та ефективного використання управлінських кадрів збутової сфери;

- науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, випередження конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень;

- гнучкість у досягненні поставленої мети через реакцію на постійні зміни у макросередовищі ринку;

- активність, наступальність та підприємництво, що дозволяють швидко і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища фірми.

Завдяки перерахованим принципам підприємства та фірми мають можливість обрати цілі своєї діяльності.

Основними функціями маркетингу є:

- аналіз навколишнього середовища;

- дослідження ринку і його середовища;

- виявлення і детальний аналіз потреб споживачів;

- довго і короткотермінове планування товарної номенклатури і її реалізація;

- організація товаропросування і розподіл продукції;

- організація механізму ціноутворення;

- забезпечення соціальної відповідальності перед суспільством;

- організація стимулювання збуту, реклами і після продажного обслуговування;

- управління і контроль маркетингу.

Функції маркетингу, які виконують окремі суб'єкти (підприємства та особи), взаємо пов'язують їх у процесі ринкових та комунікативних зв'язків.

Суб'єктами маркетингу виступають: споживачі (користувачі), товаровиробники і обслуговуючі організації, підприємства гуртової і роздрібної торгівлі, організації-споживачі та служби маркетингу.

маркетинг товар ринок

Основні поняття маркетингу

Нужда- це почуття, яке відчуває людина при нестачі чого-небудь. Це почуття: фізіологічні (потреба в одязі, житлі, безпеці, їжі); соціальні (в духовній близькості, впливовості, прихильності); особисті (в знаннях і самовираженні).

Другою початковою ідеєю маркетингу є ідея людських потреб.

Потреба- необхідність, яка приймає специфічну форму відповідно до культурного рівня і особи індивідуума.

Потреби людей практично безмежні, але ресурси для їх задоволення обмежені. Тому людина вибере тільки ті товари, які найкраще задовольняють її в рамках фінансових можливостей.Попит -це потреба, підкріплена купівельними спроможностями покупця.

Товар -це те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або споживання.

Ідеальний товар - це товар, який повністю задовольняє певну потребу. Тому надзвичайно важливо знати потреби людини і вміти пристосувати до них вироблений товар. Товаром можуть бути не тільки вироби, послуги, але й особи, місця, організації, види діяльності, ідеї.

Маркетинг має місце в тих випадках, коли люди вирішують задовольнити свої потреби за допомогою обміну.

Обмін - це акт отримання від кого-небудь бажаного об'єкта із пропозицією чогось натомість.

Обмін - один з чотирьох способів, за допомогою яких окремі особи можуть отримувати бажаний об'єкт. Наприклад, зголодніла людина може роздобути їжу наступними способами: забезпечити себе їжею сам за допомогою полювання, рибного лову або збору плодів (самозабезпечення),у когось вкрасти їжу (від'їм), випросити її (жебрацтво) і, нарешті запропонувати за надання йому їжі який-небудь засіб відшкодування, скажемо гроші, інший товар або яку-небудь послугу (обмін).

Для здійснення добровільного обміну необхідне дотримання п'яти умов:

- сторін повинно бути як мінімум дві;

- кожна сторона повинна мати в своєму розпорядженні щось, що могло б представити цінність для іншої сторони;

- кожна сторона повинна бути здатна здійснювати комунікацію і доставку свого товару;

- кожна сторона повинна бути абсолютно вільною в ухваленні або відхиленні пропозиції іншої сторони;

- кожна сторона повинна бути упевнена в доцільності або бажаності мати справу з іншою стороною.

Ці п'ять умов створюють лише потенційну можливість обміну. А ось чи відбудеться він залежить від угоди між сторонами про його умови. Якщо угода досягнута, можна зробити вивід, що в результаті обміну всі його учасники отримують вигоду ( або принаймні не несуть збитку), оскільки кожен з них був вольний відхилити, або прийняти пропозицію.Угода - комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

Буває грошова угода: з одного боку - товар, з другого - гроші. А ще існує бартерна угода - без грошей, коли один товар безпосередньо обмінюється на інший товар або коли одна послуга обмінюється на іншу послугу.

Угода припускає наявність декількох умов:

1) щонайменше двох ціннісних значущих об'єктів

2) узгоджених умов її здійснення

3) узгодженого часу здійснення

4) узгодженого місця проведення.

Як правило, умови угоди підтримуються і охороняються законодавством.

Поняття «угода» безпосередньо підводить до поняття «ринок».

Ринок - сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

Щоб розібратися в природі ринку, уявимо собі примітивне економічне співтовариство з чотирьох чоловік: рибалка, мисливця, гончаря і фермера. На малюнку представлені три різноманітних способів задоволення цими людьми своїх потреб. Перший спосіб - самозабезпечення, коли кожен з них може самостійно добути для себе все необхідне. Так, рибак, проводячи велику частину часу за ловом риби, в решту часу і полює, і гончарює, і займається сільським господарством, щоб забезпечити себе всім, що йому потрібне. При цьому ефективність його занять рибним ловом знижується так само, як і ефективність занять своєю основною справою у інших.

Становлення централізованого обміну

Другий спосіб - децентрализованный обмін, коли кожен розглядає трьох інших як своїх потенційних «покупців», що складають його ринок. Рибак може відвідувати мисливця, гончаря і фермера (кожного окремо), щоб обміняти свою рибу на їх товари.

Третій спосіб - централізований обмін, при якому на сцені з'являється нова особа, що іменується купцем і що знаходиться в центрі між ними, в місці під умовною назвою «Ринкова площа». Кожен з них везе свої конкретні товари купцеві і там обмінює їх на все, що йому необхідне.

Таким чином, для придбання товарів, пропонованих іншими, рибак має справу з одним «ринком», а не з трьома окремими особами. Поява купця різко знижує загальне число операцій, необхідних для здійснення обміну в якихось заданих об'ємах. Іншими словами, купець і центральний ринок підвищують торгово-операційну ефективністьекономіки.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!