Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Первинний облік витрат основної діяльностіПервинний облік витрат основної діяльності розглянемо на прикладі виробничої діяльності ТзОВ “Геліос” , яке здійснює свою діяльність у сфері сільського господарства. Основним видом діяльності підприємства є розведення птиці – КВЕД 01.47 згідно нового класифікатора видів економічної діяльності. ТзОВ “Геліос” є підприємством колективної форми власності, засноване 03.02.2003р двома засновниками. Зареєстровано виконавчим комітетом Бориславської міської Ради рішенням №21Р. Місцезнаходження товариства – с. Дережичі Дрогобицького району Львівської області. ТзОВ “Геліос” займається виробництвом курячого яйця. Для здійснення своєї статутної діяльності підприємство має у власності виробничі приміщення в яких утримується курка – несучка, яка продукує яйце. Сукупна первісна вартість основних засобів станом на 01 квітня 2013р складає 1614 тис. грн., сума зносу 989 тис. грн., залишкова балансова вартість 625 тис. грн.

Основними видами витрат основної діяльності у березні 2013 року в ТзОВ “Геліос” були наступні витрати:

– плата за спожиту активну енергію;

– амортизація основних засобів;

– плата за лабораторне дослідження яйця;

– вартість використаних кормів (матеріальні витрати);

– оплата праці;

– орендна плата за користування вантажним автомобілем;

– орендна плата за користування земельною ділянкою для обслуговування господарського двору;

– орендна плата за користування адміністративним приміщенням (металевий вагончик);

– падіж птиці;

– пальне (дизпаливо);

– плата за воду;

– оплата послуг телекомунікаційного зв’язку;

– плата за реактивну енергію;

– єдиний соціальний внесок;

Первинний облік витрат основної діяльності ведеться на підприємстві на підставі належним чином оформлених первинних документів, згідно якими виникають ті чи інші витрати. Так у березні 2013р на підставі рахунку №901303/42840 – 1 від 12.03.2013р виставленого ПАТ “Львівобленерго” Бориславським РЕМ визнано витрати за спожиту активну електроенергію. У зв’язку із тим, що підприємство є виробником яйця курячого, а це продукт харчування, в обов’язковому порядку проводиться його лабораторне дослідження, а також досліджуються в лабораторії кормо суміш, якою годують курку – несучку та змиви з обладнання. (Додатки Г – Е).

Однією із найвагоміших статей витрат в ТзОВ “Геліос” є стаття витрат “матеріальні витрати”. У березні поточного року це вартість кормо – суміші , яка була використана для годівлі курей – несучок. Підприємство самостійно закуповує складові кормо – суміші такі як пшениця фуражна, кукурудза, шрот соняшниковий, висівка пшенична, соєвий шрот, олія соєва,вапнякове борошно та вітамінні добавки і мікроелементи і робить кормо суміш,яку використовує для годівлі птиці. Прихід кормів від постачальників оформляється товарними накладними, товаротранспортними накладними а також постачальниками виписується податкова накладна для відшкодування ПДВ. Корми оприбутковуються завідувачем кормоскладу на підставі первинних документів, якими є товарна накладна, товаротранспортна накладна. Згідно кормового раціону ,який розробляється головним зоотехніком підприємства, проводиться виготовлення кормо – суміші, яка в подальшому розвозиться на пташники для годівлі курей – несучок. Завідувач кормоскладу веде книгу складського обліку по кожному найменуванню кормів у якій відображає щоденно залишок на початок дня, прихід, витрачання та залишок на кінець дня у кількісному виразі. Книга складського обліку прошита, пронумерована, скріплена печаткою підприємства та підписами директора та головного бухгалтера. В кінці місяця в бухгалтерії підприємства проводиться звірка по кількості кормів що надійшли, витрачених кормів та залишку на перше число місяця наступного за звітним. В книзі проводиться відмітка про відповідність кількості кормів та засвідчується підписом бухгалтера який провів звірку із завідувачем складом кормів. В бухгалтерії ведеться кількісно – сумовий облік кормів та складається звіт по рух кормів за місяць.(Додаток Ж). У звіті про рух кормів в розрізі кожного із компонентів вказують залишок на початок місяця, надходження, витрачання та залишок на кінець місяця у кількісно – сумовому виразі.У березні 2013р підприємством понесено витрати на оплату праці своїм працівникам на загальну суму 51665,00 грн (Додаток И). Кількість працівників яким нарахована заробітна плата у березні поточного року – 38 чоловік. Нарахування заробітної плати проводиться щомісячно на підставі табеля обліку робочого часу та встановленого окладу. Виплата заробітної плати проводиться 2 рази на місяць 23 – го числа аванс за першу половину місяця та 7 – го числа за другу половину місяця. Слід відмітити, що витрати на заробітну плату адмінперсоналу підприємства відносяться на загальновиробничі витрати, а витрати на оплату праці працівникам, які безпосередньо беруть участь у сільськогосподарському виробництві , відносяться на виробництво.Нарахований єдиний соціальний внесок 37,19%, 8,41%, утримані із заробітної плати єдиний соціальний внесок 3,6% та податок з доходів фізичних осіб перераховуються підприємством на відповідні рахунки у день виплати заробітної плати чи авансу.

На падіж птиці, яка загинула складаються акти падежу один раз на тиждень, де відображають діагноз, кількість голів павшої птиці та її вагу. Акти затверджуються директором та засвідчуються підписами птахівника, бригадира, головного зоотехніка та ветлікаря (Додатки К1,К2,К3,К4). Для транспортування яйця курячого покупцям підприємство орендує вантажний автомобіль Мерседес – 814 у фізичної особи. На кожну їздку автомобіля заповнюється подорожній лист вантажного автомобіля (Додаток К5). В кінці місяця на підставі подорожніх листів списується використане дизельне пальне. проведенням Дт рахунку 23.01 “Виробництво яйця” – Кт рахунку 203 “Паливо”. Також підприємством використовується дизпаливо для трактора Т – 150, який транспортує курячий послід. Для обліку роботи трактора та руху пального оформлюються дорожні листки трактора (Додаток К6).

Частину витрат, які безпосередньо не пов’язані із виробництвом,підприємство накопичує на рахунку №911 “Загальновиробничі витрати”. Так у березні поточного року на рахунку №911 відображено такі витрати як:

Таблиця 2.1

“Накопичення витрат підприємства”

№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума тис.грн
амортизація невиробничих основних засобів “Загальновиробничі витрати” “знос основних засобів” 3,51
плата за лабораторне дослідження “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки з іншими кредиторами” 898,33
оплата праці адмінперсоналу “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки за заробітною платою” 17562,00
орендна плата за користування вантажним автомобілем “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки з іншими кредиторами” 450,00
орендна плата за користування земельною ділянкою “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки зa податками”   691,80
орендна плата за користування адміністративним приміщенням “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки з іншими кредиторами” 300,00
передплата журналу “Птахівництво” “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки з іншими кредиторами” 82,00
№ з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума тис.грн
послуги зв’язку за березень 2013р “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки з іншими кредиторами” 126,29
накопичено за березень місяць загальновиробничих витрат, які в кінці місяця списуються в повній сумі на витрати виробництва 23.01 “Виробництво” “Загальновиробничі витрати” 27346,91
в кінці місяця всі витрати накопичені на рахунку №23.01 “Виробництво яйця” відносять на вартість виробленого “Готова продукція” 23.01 “Виробництво” 503621,58  
визнання собівартості реалізованого яйця курячого “Собівартість реалізованої готової продукції” “Готова продукція” 444960,07
на вартість реалізованого яйця курячого “Результат операційної діяльності” “Собівартість реалізованої готової продукції”  
визнано витрати за спожиту активну енергію 23.01 “Виробництво” “Розрахунки з іншими кредиторами” 17004,77
нараховано зарплату 23.01 “Виробництво” “Розрахунки за заробітною платою” 34103,00
нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату адмінперсоналу “Загальновиробничі витрати” “Розрахунки по єдиному соціальному внеску” 6531,31
падіж птиці, яка загинула 23.01 “Виробництво” 213.04 “Поточні біологічнi активи тваринництва, якi оцінені за первісною вартістю” 932,36

 

* Табл. 2.1 складена на основі додатків:В, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ.

Слід зазначити, що загальновиробничі витрати в сільськогосподарському виробництві не розподіляють, а їхня сума відноситься на витрати виробництва пропорційно видам виробленої продукції.

Автоматизація обліку витрат

Кожен бухгалтер розуміє, що бухгалтерський облік необхідно автоматизувати, тому що без автоматизації бухгалтерського обліку неможлива автоматизація управління діяльністю підприємства. Автоматизація процесу виробництва повинна забезпечувати повний облік фактичних виробничих витрат за статтями та елементами як у розрізі центрів відповідальності, так і по підприємству в цілому.

Умовою функціонування АРМ бухгалтера обліку витрат на виробництво є формування на машинних носіях необхідної вихідної інформації, що виникає при розв'язанні завдань з обліку необоротних активів, виробничих запасів, заробітної плати, фінансово – розрахункових операцій, обліку готової продукції та її реалізації. Уся ця інформація повинна бути представлена у вигляді єдиної бази даних бухгалтерських записів відповідно до вимог АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво.

Для введення обліку на досліджуваному підприємстві частіше використовується програма 1С: Підприємство, а саме її версія 8.1. Це універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку обов'язкової звітності. Використовуючи цю програму можна обліковувати виробничі процеси, починаючи з моменту придбання сировини до випуску вже готової продукції. При цьому виробничі операції автоматично відображатимуться як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. Протягом місяця витрати, пов’язані з виробничою діяльністю підприємства, відображаються на рахунках обліку витрат. Основною перевагою системи “1С: Бухгалтерія” є те, що синтетичні рахунки витрат можна побудувати на трьох або п’яти рівнях. Це дає можливість деталізувати виробничі витрати за статтями й об’єктами, що сприятиме повнішому розподіленню непрямих витрат та уникненню арифметичних помилок під час здійснення такого розподілу.
За рахунок впровадження цієї комп’ютерної програми можна досягти ефекту в частині: наскрізного і своєчасного оперативно – виробничого планування й обліку виробництва, що дає змогу на 20–30% знизити втрати безпосередньо в центрах відповідальності; уникнення необлікованих нестач матеріальних цінностей на 3–5%; зниження необґрунтованої видачі ті продукції за рахунок скорочення загальновиробничих та адміністративних запасів у виробничі підрозділи на 10–15%; зниження виробничої та повної собівартості витрат на 3–5%. Господарські операції, пов’язані зі списанням матеріалів на виробництво, оприбуткуванням зернових культур розрахунком їх собівартості та відпускної ціни, відображають в обліку за допомогою, що підпорядкований довіднику “Номенклатура”, міститься перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва.
Підсумковий розрахунок собівартості продукції, виготовленої підприємством, виконується автоматично за допомогою документа “Закриття місяця”. Цей документ проводить велику частину регламентних операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Причому кожна регламентна операція виконується не більше одного разу на місяць для бухгалтерського обліку та раз на квартал для податкового обліку. Для виробництва такими регламентними операціями є: коригування фактичної вартості номенклатури; розрахунок і коригування собівартості продукції; переоцінка вартості запасів; формування залишку незавершеного виробництва (для податкового обліку).
Протягом місяця продукції ведеться за плановою собівартістю, а наприкінці місяця розраховується її фактична собівартість. При розрахунку фактичної собівартості випущеної продукції автоматично формуються записи на різницю між плановою та фактичною собівартістю готової продукції і напівфабрикатів, розподіляються прямі та непрямі витрати за підрозділами.

Залежно від специфіки виробництва на підприємстві при розмежуванні загальновиробничих витрат застосовують різні бази розподілу.
База розподілу витрат відображається у регістрі відомостей “Методи розподілу непрямих витрат організацій”. У даній колонці вибирається один із 4-х методів розподілу: обсяг випуску – береться кількість випущеної в звітному періоді продукції; планова собівартість – використовується планова вартість випущеної продукції; оплата праці – взято суму витрат за статтями з видом “Оплата праці”; матеріальні витрати – необхідною є сума витрат за статтями з видом “Матеріальні витрати”.

Якщо для загальновиробничих витрат потрібно встановити загальний спосіб розподілу, в цьому випадку не зазначаються рахунок витрат, підрозділ та стаття витрат. Так само можна встановити загальний спосіб розподілу всіх витрат, що акумулюються на одному рахунку.

Регламентовані звіти призначені для зовнішніх користувачів. Регламентованим звітом, що вміщує інформацію по рахунку 23 “Виробництво”, є форма № 1 “Баланс” та № 50–с. –г. “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств”. Стандартні звіти є складовою типової конфігурації та дозволяють отримувати бухгалтерські підсумки в розрізі рахунків, видів валют та видів “Субконто”.

Отже, автоматизація обліку господарської діяльності є вкрай потрібною при сучасному розвиткові комп’ютерних технологій. Ведення автоматизованого обліку виробництва продукції дасть можливість глибше вивчити залежність обсягів виробництва та витрат на виробництво від факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завдання обліку витрат на виробництво інформаційно пов'язані із суміжними ділянками обліку і підсистемами інформаційної системи підприємства. Лише незначна в обсязі вихідна інформація формується на підставі первинних документів.

Процес обліку витрат на виробництво організовується у вигляді певної схеми робочих місць, яка відбиває взаємодію різних працівників при реалізації облікових функцій. У цю схему повинні входити робочі місця всіх працівників, функціональні обов'язки яких певною мірою пов'язані з веденням бухгалтерського обліку. До них належать не тільки особи, які здійснюють документування, систематизацію й узагальнення інформації, не тільки особи, які використовують цю інформацію при виконанні функцій бухгалтерського обліку і керування, а й технічний персонал, який забезпечує оформлення документів, їх архівування, відображення тощо. На робочих місцях бухгалтерських працівників увесь комплекс робіт пов'язаний із розв'язанням завдань бухгалтерського обліку, у той час як для іншого персоналу функції, пов'язані з бухгалтерським обліком, не є основними і займають лише частину робочого часу. Тому організація АРМ для таких категорій персоналу доцільна лише за умов виконання на АРМ їхніх основних функцій. Найбільш раціональним є розподіл АРМБ з обліку витрат на виробництво на три категорії.

АРМБ обліку витрат на виробництво І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, що формується безпосередньо на місцях виникнення інформації. АРМБ вирішує завдання обліку витрат на виробництво, яке стосується окремих підрозділів і дозволяє організувати систематичне і своєчасне виявлення відхилень від нормальних умов, проводити оперативний облік і здійснювати внутрішній аудит. На АРМБ II категорії контролюється інформація, одержувана з АРМБ І категорії, вирішуються регламентні і запитні завдання з обліку витрат на виробництво в цілому по підприємству. АРМБ III категорії призначено для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних витрат на виробництво, здійснення оперативного контролю за використанням трудових, матеріальних ресурсів і грошових коштів, організації внутрішнього аудиту.

На АРМБ з обліку витрат на виробництво І категорії здійснюються такі роботи:

• формування нормативно-довідкової інформації;

• введення та контроль первинних даних;

• розрахунок нормативної собівартості готової продукції (видів послуг, товарів), нормативної собівартості бракованої продукції;

• формування даних, отриманих з інших АРМБ і від інформаційної системи, про фактичну витрату виробничих запасів та за іншими прямими витратами;

• угрупування витрат за статтями;

• розподіл витрат за об'єктами обліку;

• визначення витрат за місце виникнення витрат.

На АРМБ І категорії формується і відображається така вихідна інформація:

• відомість відхилень від норм фактичних витрат на виробництво;

• відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат;

• модель аналізу загальновиробничих витрат.

Для контролю за слушністю і повнотою розподілу загально – виробничих і адміністративних витрат на АРМБ II категорії формується “Відомість загальновиробничих і адміністративних витрат” (якщо така відомість існує в інформаційній системі).

Бухгалтер аналізує і контролює витрату коштів, проводить порівняння з плановими показниками як у кількісному, так і у вартісному вираженні.

Бухгалтер, аналізуючи собівартість, виявляє відхилення, пропонує конкретні заходи щодо раціонального використання матеріальних, трудових ресурсів та грошових коштів. Дана відомість відображає не тільки кінцеві результати, а й проміжні дані.

Керівники підприємства, маючи таку, інформацію, оперативно здійснюють необхідні корективи виробничої діяльності з метою отримання найбільшого ефекту шляхом зниження витрат на виробництво.

На АРМБ з обліку витрат на виробництво II категорії виконуються такі роботи:

• розподіл витрат за об'єктами обліку в цілому по підприємству;

• закриття рахунків;

• формування реєстрів аналітичного обліку за рахунками;

• калькулювання собівартості продукції;

• розрахунок фактичної собівартості готової продукції, робіт і послуг;

• аудит витрат на виробництво в цілому по підприємству.

На АРМБ по обліку витрат на виробництво III категорії зважуються такі завдання:

• аналіз відхилень фактичних витрат від поточних норм, правильність віднесення витрат на відповідні вироби, замовлення, види послуг тощо, виявлення причин і винуватців відхилень;

• складання звітності на рівні підприємства;

• моделювання витрат на виробництво;

• аудит господарської діяльності підприємства;

• вироблення і прийняття управлінських рішень з мобілізації

внутрішніх резервів.

В інформаційній системі автоматизація обліку побудована таким чином. У системі реалізовано два основних способи списання прямих витрат на виробництво (матеріалів, комплектуючих тощо):

• списання за нормами;

• списання без норм.

Для списання без норм використовують документи “Акт списання” та “Акт виконаних робіт”. При цьому контрагентом виступає спеціальний елемент довідника “Контрагенти” – виробництво, в картці якого рахунки відображають рахунок витрат на виробництво. Проводка в документі списання має списувати ТМЦ з кредиту рахунка ТМЦ (рахунок з карток ТМЦ) в дебет рахунка “Виробництво” (константа “Основне виробництво” або рахунок з картки контрагента “Виробництво” ). Прибуткування готової продукції здійснюється за допомогою документа “Прибуткова накладна” з використанням того самого контрагента “Виробництво”. Проводка в документі прибуткування має виконувати прибуткування готової продукції (рахунок ТМЦ в картках номенклатури готової продукції) з кредиту рахунка “Виробництво”. Для правильного подальшого формування документів з реалізації готової продукції слід вказувати в картках ТМЦ готової продукції значення ПДВ як “Основна ставка ПДВ”. При формуванні прибуткових документів обчислюватиметься сума ПДВ за рядками. Але в господарській операції документа не повинна бути присутня проводка з ПДВ. У такому разі ПДВ не використовуватиметься і матиме інформативний зміст.

Документ “Акт виконаних робіт” (меню –“Журнали документів” – “Акти виконаних робіт” – “Введення нового”) використовується при реалізації послуг іншим організаціям або населенню та при списуванні оборотних активів, необхідних для надання послуг (списання прямих витрат на виробництво).

Висновки

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об’єднаннях незалежно від форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – підприємством і їх підрозділами займає бухгалтерський облік господарської діяльності.

Для досягнення своєї основної мети – максимізації прибутку кожне підприємство повинне здійснити витрати грошових, матеріальних та трудових ресурсів. Під витратами розуміють обсяг спожитих необхідних для здійснення підприємницької господарської діяльності виробничих ресурсів. Методологічні засади формування інформації про витрати в бухгалтерському обліку наведені в П(С)БО 16 “Витрати”.

Новий підхід до поділу витрат, що формують собівартість виник після введення національних П(С)БО. В сучасних умовах підприємства відходять від визначення цехової, виробничої і повної собівартості, а розраховують два види собівартості: виробнича собівартість продукції, собівартість реалізованої продукції.

На підприємствах з цілю економії витрат необхідно було б замість журналу фіксувати фактичні витрати сировини і основних матеріалів в спеціальних нагромаджувальних документах, які можна було б прикласти в якості первинних документів до звітів про рух сировини і матеріалів, що знаходяться під записом у майстра (бригадира, технолога). Було б доцільним фіксувати фактичні вихід готових виробів за кожну зміну, і не стільки як засіб контролю за збереженням цінностей, скільки для того, щоб мати інформацію про результати використання сировини і основних матеріалів.

Більше уваги на підприємствах слід було б приділити обліку і розподілу непрямих витрат. Варто було б вести облік витрат на утримання і експлуатацію машин і устаткування в підрозділах підприємства. Доцільно було б фіксувати в спеціальних журналах фактичну завантаженість окремих апаратів і обладнання з ним щоб можна було оцінити рівень ефективності їх використання. Крім цього це дало б змогу більш чітко і точно визначити фактичну участь конкретних видів обладнання в виробництві конкретних видів виробів, таким чином більш точно розподілити витрати на утримання і експлуатацію машин і механізмів в розрізі видів виробів.

Вирішення цих та інших питань удосконалення первинного обліку є вкрай важливим для забезпечення ефективнішого функціонування підприємства.

 


 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!