Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Семинарлық сабақтарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау1-тақырып. «Қәзіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны»семинар сабағындахалықаралық құқық халықаралық қатынастарды реттеуші заңды нормалардың жиынтығы ретінде, халықаралық құқықтың нормалары және субъектілері, БҰҰ, мамандандырылған органдардың, БҰҰ ның мамандандырылған халықаралық соты мен мекемелерінің рөлін нығайту жолдарына түсінік беріп, халықаралық-құқықтық институттарының түсінігі және түрлерін оқып, есте сақтау үшін конспект жазыңыз, халықаралық бұқаралық құқықты анықтап, өзіңізге ыңғайлы болса, таблица түрінде жасап алыңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003. -472 б.

3. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ, 1998. -416 с.

2-тақырып. «Халықаралық-құқықтық ғылым және халықаралық құқықтың тарихы» туралы тақырыпта классикалық халықаралық құқық, Гуго Гроций, оның замандастары және оның жолын қуушылар туралы тарихи деректерді қарастырып, 1648 жылғы Вестфаль конгресі және оның халықаралық құқықтың дамуындағы ролін көрсетіңіз. Халықаралық құқыққа француз революциясының тигізетін ықпалы жайлы анықтаңыз.

Әдебиеттер:

1. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі. -Алматы: Заң әдебиеті, 2003. -67 б.2. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. –М.:Издательство БЕК,1996. -371 с.

3. Международное право: Учебник. /Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.Н.Кузнецов. –М.: Международные отношения, 1994. -608 с.

 

3-тақырып. «Қазақстан тарихындағы халықаралық-құқықтық институттың пайда болуы және дамуы»тақырыбына дайындалғанда шет елдердегі Қазақстан елшіліктерінің мақсаты, қазақ хандарының шарттық тәжірибедегі шарттарының атауы, Қазақстан тарихындағы сыртқы сауданы құқықтық мәселелері негіздеріне түсінік беріңіз.

Әдебиеттер:

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. -Алматы: «Жетi Жарғы», 2005.

3. Амандыкова С.К. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Астана, Фолиант, 2001.-174б.

4. Қ. Оспанов Құқық негіздері.- Алматы, 2009.

 

4-тақырып. «Халықаралық құқықтық қайнар көздері» тақырыбынаБҰҰ-ның Халықаралық сот және халықаралық төрелік шешімінің рөлі және халықаралық құқықтық жүйелеуге (кодификациялау) тоқталып, таблица негізінде мүмкіндігіңізше саралаңыз.Әдебиеттер:

1. Черниченко С.В. Международное право. –М., 1987.

2. Филимонова М.В. Источники современного международного права. –М., 1987.

3. Молодцов С.В. Международное морское право.-М., 1987.

4. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. –М., 1986.

 

5-тақырып. «Халықаралық құқықтың қағидалары»тақырыбында мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы, халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы, басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидасы, халықтардың өзін өзі анықтау қағидасы. Оның мазмұны. Халықтардың өз тағдырын шешу құқығы және халықтардың өзін өзі анықтау және ұлттық егемендігі қағидаларына сипаттама беріңіз. Аталған қағидалардың мазмұнын ашып, саяси хабарлама жасаңыз.

Әдебиеттер:

1. Досжанова Г.С. Халықаралық құқық бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі.-Алматы: Заң әдебиеті, 2003.-67 б.

2. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. –М.: Издательство БЕК,1996.-371 с.

3. Международное право: Учебник. /Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.Н.Кузнецов. –М.: Международные отношения, 1994. -608 с.

 

6-тақырып. «Халықаралық құқықтың субъектілері, мемлекетті тану және мемлекеттің құқық мирасқорлығы»тақырыбында халықаралық құқық субъектілері – халықаралық ұйымдардың түрлері, мемлекеттердің құқық мирасқорлығының ерекшеліктері және түрлеріне анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003.-472 б.

3. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998.-416с.

 

7-тақырып. «Халықаралық шарттар құқығы»туралы түсінік алу үшінхалықаралық шарттар құқығы туралы 1969 жылғы Вена конвенциямен танысып, халықаралық шарттардың әрекетін талдау қажет. Халықаралық шарттарды талқылау және оның түрлерін қарастырыңыз..

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003.-472 б.

3. Кулжабаева Ж.О. Межународное публичное право.- Алматы,2002.-467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998.-416с.

 

8-тақырып. «Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі»семинар тақырыбында халықаралық ұйымдардың тарихы, қазіргі халықаралық ұйымдардың заңдық табиғаты негіздерін анықтаңыз және конспект жасаңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003.-472 б.

3. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998.-416с.

 

9-тақырып. «Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) – әмбебап халықаралық ұйым ретінде»атты тақырыптаБас Ассамблея. Қауімсіздік Кеңес, Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес (ЭКОСОС). Қамқоршылық жөніндегі Кеңес, Халықаралық Сот. Секретариат БҰҰ-ның негізгі құрылымдық органдары туралы конспект жазып баяндаңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003.-472 б.

3. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998.-416с.

 

10-тақырып. «Халықаралық және мемлекетішілік құқықтың қатынасы және бір –бірімен өзара әрекеттесуі»тақырыбындахалықаралық және ұлттық құқықтың мемлекетішілік қызмет ету аясы, халықаралық және ҚР ұлттық құқығының өзара қатынасы, қағидалары және шарттарын Қазақстан Республикасының Конституциясын қараңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж. 31 тамызда қабылданған // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Халықаралық құқық. Дәрістер курсы./Г.Б.Хан және т.б. редак. –Алматы:

ҚазГЗУ, 2003. -472 б.

3. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

4. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

5. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

11-тақырып. «Халықаралық-құқықтық жауапкершілік»тақырыбында мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігі, мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің түрлері тақырыптарына конспект жазыңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

12-тақырып. «Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау» тақырыбында Қазақстан Республикасындағы және халықаралық қауымдастықтағы адам құқықтарын қорғау жөніндегі ұйымның негізгі қызметі, мүгедектердің құқықтары, Халықаралық құқықтағы апатридтер және ұлттық кемсітулер себептерін анықтап конспектілеңіз.

Әдебиеттер:

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы 31.08.1995ж. қабылданған// «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. -Алматы: «Жетi Жарғы», 2005.

3. Амандыкова С.К. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Астана, Фолиант, 2001.-174б.

4. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

5. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

6.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

13-тақырып. «Халықаралық экономикалық құқық» тақырыбында БҰҰ-ның халықаралық экономикалық құқықтың қалыптасуындағы және кәсіпкерлік қызметтегі рөлі, мемлекеттердің экономикалық бірлестіктері, кәсіпкерлік қызметтің халықаралық құқығын анықтап, конспектілеңіз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

14-тақырып. «Дипломатиялық құқық»тақырыбында дипломатиялық өкілдікті тағайындау тәртібі және кері шақырып алу, дипломатиялық өкілдік (классы) дәрежелері және дипломатиялық рангілеріне түсінік беріп, дипломатиялық өкілге анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998.-416с.

4. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметi туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 7 наурыздағы Заңы // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

15-тақырып. «Консулдық құқық» тақырыбында консулдық өкілдіктердің түрлері және құқықтық мәртебесі, СІМ және консулдық қызмет, консулдық корпус терминдеріе түсінік беріңіз.

Әдебиеттер:

1.1999жылғы 27 қыркүйектегі «ҚР-ның Консулдық жарғысы» // «Параграф» ақпараттық жүйесі.

2. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

3. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

4.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

16-тақырып. «Халықаралық қауіпісздік құқығы»семинар тақырыбында халықаралық бақылау және сенім білдіруді нығайту шаралары және «Қосылмаушылық қозғаласы», ерікті қоғам ретінде танысып, ол туралы шағын баяндама жасаңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

17-тақырып. «Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық»атты тақырыпта қылмыспен күресудегі мемлекеттердің ынтымақтастық конвенцияарының маңыздылығын және 1961 жылы наурыздағы нашақорлық заттар туралы Біртұтас Конвенция; 21ақпан 1971 жылғы психотроптық заттар туралы Конвенциясы; 1963ж., 1970ж., 1971 жж. Әуе кемелерін заңсыз басып алу және азаматтық авиацияның қауіпсіздігіне бағытталған Конвенциялар (Токио, Гаага, Монреаль); 1979 жылғы әртүрлі нысандағы халықаралық терроризм Конвенциясы; 1982 жылғы 10 желтоқсандағы теңіз құқығы бойынша БҰҰ Конвенцияларына құқықтық сипаттама беріп, аталған конвенциялардың Қазақстанда қолданылу аясын анықтап, конспект ретінде жазып алыңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

18-тақырып. «Аумақ және шекара» семинар тақырыбында қазақ жерлері және Қазақстан аумағы тапсырмаларына баяндама жасап, халықаралық өзендер, каналдар және бұғаздар тізімін құрастырып, қазіргі таңдағы олардың құқықтық жағдайына жазбаша немесе таблица ретінде сипаттама беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

19-тақырып. «Халықаралық теңіз және өзен құқығы»семинар тақырыбынатеңіз кеңістігінің түрлері және оның құқықтық мәртебесі: аумақтық, тарихы сулар; архипелагтар және бұғаздар, құрлықтағы қайраң (континентальный шельф); іргелес зона, балық аулау зонасы, айырықша экономикалық зона; ашық теңіздердің тізімін жазып, шет ел кемелеріне қатысты мемлекеттің юрисдикциясын анықтап қысқаша баяндама жасаңыз немесе презентация ретінде сараласаңыз да болады.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

20-тақырып. «Құрлықішілік мемлекеттердің құқықтық мәртебесі»тақырыбында құрлықішілік мемлекеттердің транзиті кезінде жағадағы мемлекеттердің құқығына сипаттама беріп, құрлықішілік мемлекеттер және олардың теңіз түбін пайдалануға құқығын баяндаңыз.

Әдебиеттер:

1.Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

21-тақырып. «Халықаралық әуе құқығы»тақырыбында әуе еркіндігі және коммерциялық құқыққа тоқталыңыз және әуе кемелері және оның экипаждары: құқықтық мәртебесін сипаттап, конспект жазыңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3. Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

22-тақырып. «Ғарыш кеңістігін игеру және халықаралық құқық»семинар тақырыбында халықаралық ғарыш кеңістігіндегі жауаптылықтарды атаңыз, ғарыш кеңістігіне қатысты мемлекеттердің тәуелсіздігі жайлы баяндаңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

23-тақырып. «Халықаралық экологиялық құқық»тақырыбында халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесін анықтап, олардың қызмет ету аясын көрсетіңіз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

24-тақырып. «Халықаралық гуманитарлық құқық»семинар тақырыбындаХалықаралық Қызыл Крест Комитетінің (ХҚКК) құқықтық мәртебесі жайлы баяндап, оның қызмет ету аясы және Қазақастан аумағында осы ұйымның қызмет ету аясына құқықтық сипаттама беріп, иаблица түрінде көрсетіңіз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

25-тақырып. «Әлемдік діндер және халықаралық құқық» тақырыбында халықаралық аренада қызмет атқаратын діни ұйымдарға саралау жасап, талдап, буддизм әлемдік дін ретінде танылуын сипаттаңыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

26-тақырып. «Халықаралық дауларды бейбіт шешу құралдары» семинар тықырыбын халықаралықаралық соттарды (арбитраж) жіктеу арқылы танысып, БҰҰ Халықаралық Сотына құқықтық сипаттама беріңіз және бұл жайлы тізімде көрсетілген әдебиеттерден таныса аласыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

27-тақырып. «Мұнай, ауыл шаруашылық және туризм саласындағы ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық нысандары» тақырыбын Қазақстан Республикасының жер қойнауы және мұнай операцияларына қатысты нормативтік құқықтық актілері, ауыл шаруашылықты дамытудың Халықаралық қорының дамуын (ИФАД) /құрылымы, мүшелік, процедуралар, құжаттар/ сипаттап, Бүкіләлемдік туризм ұйымы (БТҰ) БҰҰ-ның мамандандырылған мекемесі ретінде (мақсаты, міндеті және БТҰ қызметінің бағыты) танылуын баяндап, Ж.О. Құлжабаеваның «Халықаралықжария құқық» оқу құралынан таныса аласыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2002. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

28-тақырып. «Қазақстанның әлемдік қауымдастықтың мүшесі және қазіргі халықаралық құқықтың субъектісі ретінде дамуы»тақырыбын Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің бағыттарын (Азия-Тынық мұхит аумағы, Азиаттық, Еуропалық және Амрикандық) сипаттап, Қазақстанның көршілес мемлекеттермен қатынасы, Қазақстан Еуропа мен Азия-Тынық мұхиты аумағындағы елдердің өзара қарым қатынасын байланыстырушы мемлекет ретінде жайлы танысып, мерзімдік басылымдар мен бұқаралық ақпараттық құралдардан таныса аласыз.

Әдебиеттер:

1. Құлжабаева Ж.О. Халықаралық жария құқығы.- Алматы, 2012. -467 с.

2. Сарсенбаев М.А. Международное право. – Алматы: Жеті Жарғы, 1996.

3.Бирюков П.Н. Международное право. Учебное пособие. –М.: Юристъ,1998. -416 с.

СӨЖ.

Жалпы мақсаты - зерттелетін тақырыпты ашық талқылауды, қиындық туған мәселелер бойынша дауласуды және дискуссияға түсуді, текст бойынша жұмыс істеуге үйрену қажет.

Әдістемелік ұсыныс.

1 «Халықаралық бұқаралық құқық» курсы бойынша өзіндік жұмыс шеңберінде оқытушымен ұсынылған әдебиеттерді қолдана отырып таңдалған тақырыпты терең оқу.

2. Таңдалған тақырыптарды барлық пәндер жүйесінде маңыздылығын анықтау; қаралатын сұрақтардың өзектілігін, олардың теориялық және тәжірибелік мәнін қоғам өміріндегі рөлін анықтау.

3. Аталған курстың тиісті тақырыптарын оқи отырып, қолданыстағы заңдармен танысу және зерттеу. Қолданыстағы заңдардың өзерістеріне, ресми қабылданған және жарық көрген нормативтік құқықтық актілерге көңіл бөлу.

4. Қолданыстағы заң бойынша автоматтандырылған базадан деректер алу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің жинағын пайдалану.

5. Тілі қиын заңдар, терминдер және ұғымдар бойынша оны ұғыну үшін заңдық, қаржылық, экономикалық сөздіктерді пайдалануы, сондай-ақ оқытушыдан кеңес алу қажет.

6. Аталған курсты оқуға заң газеттері мен журналындағы ғылыми жариялымдар көмек береді.

7. Жұмыс жоспарын жеке жасап, аталған курсты жүргізетін оқытушыларға бекіттіру, жұмысты жазу кезінде пайдалану және оқу үшін әдебиеттер тізімін жұмысқа тіркеу.

8. Барлық тізбектелген құжаттарды қажеттілігіне қарай пайдалану, онда барлық статистикалық деректерді, жұмыста қолданылған басқа хабарламаны көрсету арқылы диаграмма, графиктер, кескіндер, кесте салу.

9. Жұмыс текстін ғылыми жұмыстарды хаттастыру бойынша менеджмент сапа жүйесінің талабына сәйкес жасау.

10. Семинар сабақтарында реферат бойынша сөз сөйлеп, оның негізгі қағидаларын қорғау.

11. Әр тақырып, оның негізгі сұрақтарын ашқанда және негізгі зерттелетін ережелерін қорғаған жағдайда жоғары бағаланады.

Мынадай жұмыстарға жоғары бағалар қойылады:

- терең дәлелді ашылған тақырыпқа;

- құжатты өте жақсы меңгергендігіне, оны жан-жақты талқылап игергеніне, қорытындылар жасауына куәландырушы;

- айтылуы бірізді, қисынды және жүйелі мазмұндауға;

- дұрыс әдебиеттік тілмен жазылуына;

- пунктуациялық, грамматикалық және орфографиялық қателердің жоқтығының мазмұнға стилистикалық сәйкестігіне.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!