Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Прибуток підприємства як економічний показник характеризує1. Кінцевий результат діяльності підприємства, отримання якого є необхідною умовою розширеного відтворення на підприємстві.

2. Різницю між доходами підприємства та його поточними витратами.

3. Результат здійснення усіх видів діяльності підприємства.

4. Різницю між ціною та виробничою собівартістю продукції.

 

4. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

1. Перевищення доходів над витратами.

2. Здійснення господарської діяльності у певному обсязі.

3. Виробництво товарів, що користуються попитом.

4. Проведення маркетингової політики підприємства.

5. Під необхідним прибутком розуміють:

1. Розмір прибутку, який відповідає потребам підприємства у формуванні цільових фондів фінансових ресурсів.

2. Розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал.

3. Розмір прибутку, який забезпечує більшу рентабельність, ніж у конкурентів.

4. Розмір прибутку, який задовольняє вимоги фінансових установ.

1. Рентабельність виробництва продукції визначається як :

1. Співвідношення прибутку до валової чи товарної продукції.

2. Співвідношенні прибутку до поточних витрат.

3. Співвідношення валової продукції до прибутку.

4. Співвідношення товарної продукції до прибутку.

2. Валовий прибуток характеризує :

1. Виручку від реалізації, зменшену на податки, що входять до складу ціни та собівартість реалізованої продукції.

2. Прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування.

3. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування.

4. Прибуток від усіх видів діяльності підприємства.

3. Прибуток від операційної діяльності визначається як:

1. Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут .

2. Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.

3. Валового прибутку за мінусом поточних витрат підприємства.

4. Різницю між доходами та витратами на збут.

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує

1. Прибуток від операційної діяльності збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності.

2. Доходи від реалізації продукції за мінусом податків, що входять до складу ціни та собівартості продукції.

3. Валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат та витрат на збут .

4. Валові доходи за мінусом валових витрат. 

5. Доходи від реалізації фінансових інвестицій за стандартами Б/О відносяться до :

1. Інших доходів підприємства.

2. Операційних доходів підприємства.

3. Фінансових доходів підприємства.

4. Валових доходів підприємства.

 

 

1. Рентабельність діяльності підприємства це:

1. Частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво та реалізацію продукції.

2. Різниця між доходами та поточними витратами підприємства.

3. Різниця між чистими доходами та прямими витратами підприємства.

4. Відносний показник ефективності діяльності підприємства.

2. Доходи від реалізації іноземної валюти відносяться до -

1. Інших операційних доходів.

2. Фінансових доходів.

3. Інших доходів підприємства.

4. Валового прибутку.

3. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:

1. Відношення прибутку, що включається до ціни виробу, до ціни виробу.

2. Відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації.

3. Відношенням чистого прибутку до виручки від реалізації.

4. Відношенням валового прибутку до доходів від реалізації.

 

4. Який з наведених показників використовується для розрахунку цільового прибутку:

1. Прогнозне значення приросту спеціальних фінансових коштів

2. Прогнозний приріст витрат підприємства.

3. Плановий обсяг виробництва продукції

4. Нормативний показник витрат підприємства.

 

5. Звичайний доход (прибуток) підприємства формується за рахунок:

1. Грошових надходжень від основної діяльності підприємства (фірми).

2. Різниці в цінах сировини, матеріалів та готової продукції.

3. Використання факторів виробництва.

4. Немає вірної відповіді.

 

Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств.

1. Розмір статутного фонду.

2. Чисельність працюючих.

3. Розмір отримуваного прибутку.

4. Обсяг діяльності підприємства.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!