Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Введення та редагування данихОперації вводу та редагування тексту в таблицях виконуються також, як у всіх програмах Microsoft Office.

Таблиця 2.8.А.6.

Редагування таблиць

Дія Технологія виконання
Перемикання між режимом конструктора та режимом таблиці Кнопка на панелі інструментів в режимі Конструктора
Кнопка на панелі інструментів в режимі Таблиці
Додавання поля в таблицю в режимі таблиці 1. активізувати комірку в стовпці, зліва від якого необхідно додати новий стовпець; 2. меню Вставка→вказівка Столбец; 3. Подвійне клацання на заголовку нового стовпця→ввести ім’я поля
Створення та зміна ключового поля Кнопка на панелі інструментів в режимі Конструктора
Меню Правка→вказівка Ключевое поле
Створення зв’язків між таблицями
  1. зачинити усі відчинені таблиці;
  2. кнопка панелі інструментів;
  3. обрати поле в одній таблиці та пересунути його з допомогою миші на відповідне поле у другій таблиці;
  4. створити зв’язок натисканням кнопки <Создать>.

 

Переваги використання ключових полів

· Швидкість роботи.Використовуючи ключ, Access створює індекси, які дозволяють прискорити роботу запитів та ряду інших функцій.

· Впорядкування. Access автоматично сортирує та відображає записи БД у порядку зростання або спадання ключового поля.

· Відсутність збігів.Access не дозволяє користувачу вводити дані з таким же ключем, як і у вже існуючого запису.

· Зв’язки. Access організує зв’язки між таблицями, використовуючи загальний ключ.

J

У більшості випадків пов’язують ключ однієї таблиці з відповідним йому ключем в другій таблиці. Пов’язані поля не обов’язково повинні мати однакові імена, однак вони повинні мати однакові типи даних та мати зміст одного типу.

 

Структура вікна таблиці MS Access[7]

Рис. 2.8.А.4. Структура вікна таблиці MS Access 2000


Додаток 2.8.Б

 

Наведемо приклад завдання для самостійної роботи учнів за комп’ютером з теми „Пошук та фільтрування даних у БД. Створення простих форм”.

 

ЗАВДАННЯ

1. Відчинити БД Викладачі.mdb.

2. Відчинити таблицю Викладачі (див. рис. 2.8.Б.1).

 

Код Прізвище Ім’я По-батькові Дата народження Посада Дисципліна Телефон Зарплата
Істомін Ремір Євгенович 23.10.54 Доцент Інформатика 110-44-68 1890 грн.
Міронов Павло Юр’євич 25.07.40 Професор Економіка 312-21-40 2200 грн.
Грішин Євген Сергійович 05.12. 67 Доцент Математика 260-23-65 1760 грн.
Сергеєва Ольга Іванівна 12.02.72 Асистент Математика 234-85-69 1450 грн.
Ємець Тетяна Іванівна 16.02.51 Доцент Економіка 166-75-33 1890 грн.
Ігнат’єва Тетяна Повлівна 30.05.66 Доцент Інформатика 210-36-98 1790 грн.
Міронов Олексій Миколайович 30.04.48 Доцент Фізика 166-75-33 1890 грн.

Рис. 2.8.Б.1. Таблиця «Викладачі» 

3. Здійснити пошук в таблиці викладача Міронова.

4. Здійснити сортування даних в полі „Дата народження” за спаданням.

5. Здійснити фільтрацію даних у полях „Посада” та „Дисципліна”.

6. Здійснити фільтрацію даних Розширеним фільтром у полях „Прізвище” – за зростанням, „Дата народження” – за спаданням.

7. Здійснити фільтрацію даних у полі ”Зарплата”, обравши викладачів, які отримують більше 1500 грн.

8. З допомогою Мастера формстворити форму склад викладачів (тип – форма в один стовпець).

9. Знайти запис про доцента Грішина, знаходячись в режимі форми.

10. Змінити зарплату асистенту Сергєєвій з 1450 грн. на 1590 грн.

11. Здійснити сортування даних в полі „Ім’я” за спаданням.

12. Здійснити фільтрацію даних в полі „Посада”.13. Змінити назви полів „Дисципліна” на „Дисципліна, що викладається”.

14. Переглянути форму з точки зору того, як вона буде виглядати на аркуші паперу.

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ:

3. Для пошуку в таблиці викладача Миронова:

§ перевести курсор в перший рядок поля „Прізвище”;

§ виконати Меню Правка→команда Найти...;

§ в з’явившемуся вікні у рядку Образец ввести Міронов;

§ в рядку параметра Просмотр повинно бути слово Все (мається на увазі шукати по усім записам);

§ в рядку параметра Совпадение обрати зі списку С любой частью поля;

§ в рядку параметра Только в текущем поле встановити прапорець;

§ клацнути по кнопці <Найти>. Курсор перейде на другий запис та виділить слово Міронов;

§ клацнути по кнопці <Найти далее>. Курсор перейде на сьомий запис та також виділить слово Міронов;

§ клацнути по кнопці <Закрыть> для виходу з режиму пошуку.

4. Для сортування даних в полі „Дата народження” по спаданню:

§ клацнути по будь-якому запису поля „Дата народження”;

§ клацнути по кнопці на панелі управління або виконайте Меню Записи→вказівкаСортировка→ вказівкаСортировка по убыванию.Усі дані в таблиці будуть відсортовані у відповідності зі спаданням значень в полі „Дата народження”.

5. Для фільтрації даних по полям „Посада” та „Дисципліна”:

§ клацнути по запису Доцент поля „Посада”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаФильтр по выделенному.В таблиці залишаться тільки записи про викладачів – доцентів;

§ клацнути по запису Інформатика поля „Дисципліна”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаФильтр по выделенному.В таблиці залишаться тільки записи про викладачів – доцентів кафедри інформатики;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівка Удалить фильтр.В таблиці з’являться усі дані.

6. Для фільтрації даних з допомогою розширеного фільтру по полям „Ім’я” та „Дата народження”:

§ виконати Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаРасширенный фильтр;

§ у вікні розширеного фільтру задати умови фільтрації:

у першому стовпці зліва у рядку Поле задати – Ім’я;

у рядку Сортировка – по возростанию.

у другому стовпці у рядку Поле задати – Дата народження;

у рядку Сортировка – по убыванию (рис. 2.8.Б.2).

§ виконати Меню Фильтр→вказівкаПрименить фильтр;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконати Меню Записи→вказівка Удалить фильтр.В таблиці з’являться усі дані.

7. Для того, щоб відфільтрувати викладачів, які отримують більше 1500 грн.:

§ виконати Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаРасширенный фильтр;

§ у вікні розширеного фільтру задати умову фільтрації:

у першому стовпці зліва у рядку Поле задати – Зарплата;

у рядку Условие отбора – >1500 (рис. 2.8.Б.3);

§ виконати Меню Фильтр→вказівкаПрименить фильтр;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконати Меню Записи→вказівка Удалить фильтр.В таблиці з’являться усі дані

8. Для створення форми Склад викладачів:

§ відчинити вкладку Формы у вікні БД;

§ клацніть по кнопці <Создать>;

§ в з’явившемуся вікні обрати (підвести курсор миші та клацнути лівою клавішею миші) пункт Мастер форм;

§ клацнути по значку списку в нижній частині вікна;

§ обрати зі з’явившегося списку таблицю Викладачі;

§ клацнути по кнопці <ОК>;

§ в з’явившемуся вікні обрати поля, які будуть присутні у формі. В даному прикладі присутніми будуть усі поля, тому клацніть по кнопці ;

§ клацнути по кнопці <Далее>;

§ в з’явившемуся вікні обрати вид Форма в один столбец, клацнути по кнопці<Далее>;

§ в з’явившемуся вікні обрати стиль оформлення. Для цього клацніть по словам, що позначають стилі, або пересувайте виділення стрілками уверх/униз на клавіатурі. Після вибору клацніть по кнопці <Далее>;

§ в з’явившемуся вікні задайте ім’я форми, набравши на клавіатурі параметр Склад викладачів. Інші параметри у вікні залишіть без змін;

§ клацніть по кнопці <Готово>. Перед вами відчиниться форма в один стовпець. Стовпець зліва – це назви полів, стовпець справа – дані першого запису (в нижній частині вікна в рядку Запись стоїть цифра ”1”). Для переміщення по записам необхідно клацнути по кнопці (в сторону записів з більшими номерами) або по кнопці (в сторону записів з меншими номерами). Кнопка – це перехід на новий запис, кнопка – перехід на останній запис.

 

9. Для пошуку викладача Грішина:

§ Перевести курсор у рядок поля „Прізвище”;

§ виконати Меню Правка→команда Найти...;

§ в з’явившемуся вікні у рядку Образец ввести Грішин;

§ в рядку параметра Просмотр повинно бути слово Все (мається на увазі шукати по усім записам);

§ в рядку параметра Совпадение обрати зі списку С любой частью поля;

§ в рядку параметра Только в текущем поле встановити прапорець;

§ клацнути по кнопці <Найти>. Курсор перейде на 6-ий запис та виділить слово Грішин;

§ клацнути по кнопці <Найти далее>. Система видаст повідомлення: „Поиск записей в приложении MS Access завершен...”

§ клацнути по кнопці <Закрыть> для виходу з режиму пошуку.

10. Для заміни зарплати асистенту Сергєєвій з 1450 грн. на 1590 грн.:

§ перевести курсор в рядок поля <Зарплата>;

§ виконати Меню Правка→командаЗаменить;

§ в з’явившемуся вікні в рядку Образец ввести 1450 грн.;

§ в рядку Заменить ввести 1590 грн. Зверніть увагу на останні опції – вам необхідно вести пошук по сім записам даного поля;

§ клацнути по кнопці <Найти далее>. Курсор перейде на необхідну запис;

§ клацнути по кнопці <Заменить>. Дані будуть змінені.

§ клацнути по кнопці <Закрыть>.

11. Для сортування даних в полі „Прізвище” за спаданням:

§ клацнути по будь-якому запису поля „Прізвище”;

§ клацнути по кнопці на панелі управління або виконайте Меню Записи→вказівкаСортировка→ вказівкаСортировка по убыванию.Усі дані у формі будуть відсортовані у відповідності зі спаданням значень в полі „Прізвище”.

12. Для фільтрації даних у полі „Посада”:

§ клацнути по запису Доцент поля „Посада”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаФильтр по выделенному.В формі залишаться тільки записи про викладачів – доцентів;

§ клацнути по запису Інформатика поля „Дисципліна”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівкаФильтр по выделенному.В формі залишаться тільки записи про викладачів – доцентів кафедри інформатики;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→вказівка Удалить фильтр.У формі з’являться усі дані.

13. Змінити назву поля „Дисципліна” на „Дисципліна, що викладається”. Для цього:

§ перейти в режим конструктора, клацнув по кнопці на панелі інструментів або виконав Меню Вид→вказівка Конструктор;

§ клацнути правою клавішею миші в полі „Дисципліна” (на назві поля – воно зліва, а рядок справа з іменем Дисципліна – це комірка для даних, властивості яких ми не будемо змінювати). В з’явившемуся вікні обрати пункт Свойства.На екрані відчиниться вікно властивостей для назви поля „Дисципліна”;

§ клацнути по рядку з іменем Подпись, тобто там, де знаходиться слово Дисципліна;

§ видалити слово „Дисципліна” та введіть „Дисципліна, що викладається”;

§ для перегляду результату перейдіть в режим форми, виконав Меню Вид→ вказівкаРежим формы.

14. Для перегляду створеної форми:

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Файл→вказівка Предварительный просмотр.Ви побачите форму як би на аркуші паперу;

§ зачиніть вікно перегляду, клацнувши по кнопці <Закрыть>.

Зауваження! Не дивуйтеся отриманому результату, тому що на листі вмістилося декілька сторінок форми.

ЗАДАЧІ ДО ТЕМИ „ПОШУК ДАНИХ. Створення форм”[9]

Задача 1.Створити БД, яка містить відомості про тварин, та включає такі дані: назву, тип, клас, приблизну вагу та розміри, ареал мешкання (материк).

Знайти:

1) птахів, що мешкають у Африці;

2) усіх неземноводних;

3) „великих” ссавців (великими вважать тварин, чия вага більше 10 кг або які мають один з розмірів більше 1 м);

4) класи, представники яких мешкають тільки на одному континенті.

Задача 2.Створити БД, яка містить список крупніших світил зіркового неба, яка включає такі відомості: найменування зірки, астрономічна назва (тобто буква грецького алфавіту), сузір’я, зіркова величина.

Знайти:

5) світила, що мають зіркову величину меншу 5;

6) зірки, які відповідають літері а;

7) зірки, що знаходяться в зодіакальних сузір’ях;

8) сузір’я, які містять більше двох зірок (в вашій таблиці).

Задача 3.Створити таблицю-меню обіду, яка містить дані: найменування блюда, його вартість, категорія (перше, друге, гарнір, десерт, напій), час приготування:

Знайти:

1) блюда, які мають ціну нижче 10 грн.;

2) блюда, які мають ціну нижче 5 грн. та можуть бути приготовлені протягом півчасу;

3) знайти обіди (обід складається з одного блюда кожної категорії), які можуть бути приготовлені протягом півчасу.

Задача 4.Створити таблицю-телефонний довідник ваших друзів, що містить відомості: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, дата народження, вулиця, будинок, квартира.

Знайти тих, які:

6) мешкають на вашій вулиці;

7) народилися у марті;

8) мають знак зодіаку „Стрілець”;

9) народилися в рік тигру по східному календарю (це 1962, 1974, 1986, 1998 роки і т. под. через 12);

10) ваші тезки; знайти їх кількість.

Задача 5. Створити БД репертуару оперного театру, що містить відомості: назву твору, автор, дата спектаклю, мови виконання.

Знайти постанови, котрі:

1) виконуються на італійській мові;

2) виконуються в період зимових канікул з 29.12 по 10.01;

3) виконуються тільки один раз.

Задача 6.Створити БД ваших улюблених фільмів, яка містить наступні відомості: назва фільму, прізвище режисера, рік випуску, державу, кінокомпанію (врахувати, що деякі фільми режисовані одним і тим же режисером та випущені однією й тією ж кінокомпанією).

Знайти:

1) усі фільми вказаного режисеру;

2) усі фільми, випущені в 80-х роках ХХ століття у СРСР;

3) перший фільм вказаного режисеру.

Задача 7.Створити БД наявності товару в магазині, яка містить відомості про номер товару, назву товару, кількість (штук) товарів, вартість однієї одиниці товару.

Зробити:

1) впорядкувати товари за алфавітом;

2) список товарів, які є у наявності не більше 500 штук;

3) товари, ціна яких нижче 5 грн. 50 копійок.

Задача 8.Створити БД проведення контрольних робіт, яка містить назву класу, прізвище учня (6 учнів), назви предметів: алгебра, геометрія, фізика.

Знайти:

1) список учнів з відмінними оцінками з алгебри та геометрії;

2) список учнів, які мають двійки;

3) список учнів, прізвище яких починаються на букву „К”.

Задача 9.Створити БД вчителів школи, що містить відомості: ПІБ вчителя, стаж роботи, дата народження, предмет, клас, в якому він веде цей предмет (кількість класів обмежити п’ятьма).

Знайти:

1) усіх вчителів, які викладають в даному класі;

2) всіх учнів математики;

3) всіх учнів фізичної культури, які мають стаж роботи більш 10 років.

Задача 10.Створити БД, що містить такі відомості з Періодичної таблиці елементів Менделєєва: найменування елементу, його номер, атомна вага, метал або ні, примітка (галоген, інертний газ та інше), рік відкриття.

Знайти елементи, які:

4) були відкриті у XVII ст.;

5) є металами та були відомі до 1900 року;

6) галогени з номером до 45.

*Задача 1.1У БД в задачі 1 вивести у формі окремими пунктами дані про максимальну вагу та середній розмір тварин.

*Задача 2.1. У БД в задачі 2 вивести у формі окремими пунктами дані про світила, які мають мінімальну та максимальну зіркові величини.

*Задача 3.1. У БД в задачі 3 вивести у формі окремими пунктами дані про вартість усіх обідів списку разом, вартість самого дорогого обіду.

*Задача 4.1.У БД в задачі 4 вивести у формі окремими пунктами дані про найбільший номер квартири серед ваших друзів та дату народження наймолодшого з ваших друзів.

*Задача 5.1.У БД в задачі 5 вивести у формі окремими пунктами дані про дату найпершої та останньої постановки .

*Задача 6.1.У БД в задачі 6 вивести у формі окремими пунктами дані про рік випуску найстарішого та найновішого фільму.

*Задача 7.1.У БД в задачі 7 вивести у формі окремими пунктами дані про найбільшу кількість товару в магазині та загальну вартість кожного товару.

*Задача 8.1.У БД в задачі 8 вивести у формі окремими пунктами дані про підсумкову оцінку по кожному учню як середнє арифметичне поточних балів та суму усіх балів по кожному учню.

*Задача 9.1.У БД в задачі 9 вивести у формі окремими пунктами дані про най досвідченого вчителя у школі, загальний стаж роботи усіх вчителів школи.

*Задача 10.1.У БД в задачі 10 вивести у формі окремими пунктами дані про дату відкриття найпершого елементу з вашого списку та найбільшу вагу елемента.

 


Додаток 2.8.В

Конспект уроку з теми «Бази даних»

(Конспект розроблено вчителем інформатики Миколаївської гімназії № 3 Зінченко С.М.)

 

Тема: Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями.

Мета:

- Сприяти закріпленню понять база даних, об’єкти БД, поля, записи; ознайомити з поняттям ключового поля; формувати навички створювання зв’язків між об’єктами БД та усвідомлено використовувати необхідний тип зв’язків;

- Розвивати вміння колективно приймати рішення, обґрунтовувати власну думку; сприяти розвитку вміння аналізувати інформацію через імітацію професійної діяльності;

- Виховувати толерантне ставлення до думки та діяльності кожної людини; свідоме та відповідальне ставлення до виконуваної роботи.

Устаткування: схема з об’єктами БД, опорні конспекти, презентація з питаннями для актуалізації, база даних «Туризм», картка самооцінювання учнів, завдання для виконавців ролей в діловій грі (посадові інструкційні картки), картки-підказки, тест. система TestW2.

Тип уроку: комбінований з елементами ділової гри (виконання ролей).

Ключові поняття: об’єкти БД; типи зв’язків; ключове поле; первинний ключ; таблиця; цілісність даних.

Очікувані результати: учні повинні знати призначення баз даних, вміти працювати з файлами СУБД Access, редагувати дані та структуру БД; свідомо встановлювати зв’язки між об’єктами БД, використовуючи необхідний тип зв’язку; вміти працювати з інформацією (аналізувати , виділяти головне).

Структура уроку.

I. Організаційний момент. БЖ. 2 хв.

II. Актуалізація опорних знань. 5 хв.

III. Мотивація вивчення нового матеріалу. 3 хв.

IV. Вивчення нового матеріалу. 15 хв.

V. Закріплення нового матеріалу та формування навичок. 15 хв.

VI. Підсумки уроку. Домашнє завдання. 5 хв.

Хід уроку.

I. Організаційний момент. Безпека життєдіяльності.

За правилами техніки безпеки, що знаходяться в партах один учень описує суть правила – інший формулює. (3-4 правила).

II. Актуалізація.

Фронтальна робота: інформатичний диктант.

Учні відповідають на запитання картками «1» - згоден з твердженням або «0» - не згоден. Деякі відповіді коментуються вчителем або учнями. За кожну правильну відповідь учень отримує «10 аксів» (заробіток за урок підсумовується і переводиться в оцінку).

1. База даних призначена для обробки текстової інформації. «0»

2. Записами вважаються рядки. «1»

3. Кнопка «Конструктор» відкриває вміст таблиці. «0»

4. Модель бази даних на основі двовимірної таблиці називається ієрархічною. «0»

5. Номер за порядком записів матиме тип лічильник. «1»

6. Файли, створені СУБД Access мають розширення .mbd. «1»

Максимальна кількість «аксів» – 60.

Учні заповнюють оціночний лист.

За кількістю балів, отриманих на цьому етапі учні отримують «посади» (ролі) для ділової гри.

III. Мотивація вивчення нового матеріалу.

(Фронтально: обговорення)

Вчитель звертає увагу, що діти вже працювали з таблицями в програмах Microsoft Word та Microsoft Excel, з’ясовуються особливості роботи з таблицями в цих програмах. Разом з учнями обговорюється чим буде відрізнятись робота з таблицями в СУБД (призначення БД). Звертається увага, що таблиці повинні бути взаємопов’язані між собою для подальшого їх використання при створенні інших об’єктів БД.

 
 

 

 


IV. Вивчення нового матеріалу.

(фронтальна, індивідуальна робота; бесіда та частково-пошукові методи).

1) Доповідь учня, який виконав дослідницьке завдання «Призначення ключового поля» (д/з після створення таблиць в БД):

Перш ніж зберігати таблицю у файлі БД нам пропонували задати «первинний ключ».

Первинний ключ – це поле (або мінімальний набір полів), яке однозначно визначає кожен запис.

Первинний ключ використовують для:

- ідентифікації рядків (записів) у таблиці;

- прискорення роботи з рядками (записами);

- зв’язку таблиць.

2) Встановлення ключового поля:

1) Виділити необхідне поле (поля).

2) І сп. В контекстному меню вказати «Ключове поле»

ІІ сп. Правка → Ключове поле

ІІІсп. Інструмент

3) Відмінити позначення ключового поля: Правка → Отменить.

(Учням дається завдання з’ясувати інші способи зміни ключового поля.)

4) Зв’язки. (Пояснення вчителя супроводжується демонстрацією)

Кожна таблиця може функціонувати окремо, проте зв’язки допомагають отримати більше інформації, полегшити роботу з БД за рахунок автоматизації внесення змін у зв’язані таблиці. Зв’язки встановлюються між двома таблицями. Одна з них містить поле, значення якого співпадає зі значенням первинного ключа іншої таблиці.

Зв’язки бувають:

«один – до - багатьох»

«один – до - одного»

«багато – до - багатьох»

Учням пропонується розподілити приклади зв’язків за типами: дитина – мама, клас – класний керівник, школа – вчителі, місто – райони, вчителі школи – учні школи, книжки в бібліотеці – читачі.

Учні занотовують у зошитах, як встановити зв’язки:

І сп. Автоматично «Майстром підстановок»

ІІ сп. Сервис → Схема данных

ІІІсп. Інструментом

5) Дослідження.

Учні працюють з базою даних «Туризм» самостійно за комп’ютерами та досліджують такі питання та записують відповіді у зошити:

· Які зміни відбуваються у головній таблиці при підтримці цілісності даних? (за таблицею Клієнти)? (Відповідь: зліва, поруч зі смугою виділення з’явилась колонка зі знаком «+»).

· Що відбудеться якщо клацнути на «+»? (Відповідь: Відкриється підлегла таблиця.)

За кожну правильну відповідь учень отримує додаткові 10 «аксів»

V. Закріплення нового матеріалу та формування навичок.

Учні об’єднуються в групи (трійки), розподіляють вакансії за отриманою кількістю «аксів» або за домовленістю між членами групи

Вакансії: директор - 60 «аксів», менеджер - 50 «аксів», оператор - 40 «аксів».

Картка – інструкція:

1) Обговорити разом, який тип зв’язку треба встановити для:

- Код Клієнта в таблицях Клієнти та Договори;

- Код Тура в таблиці Країни та в таблиці Договори

- Код Співробітника в таблицях Співробітники та Договори.

2) Розподілити черговість роботи з БД та виконання тесту.

(Поки один учень виконує завдання в базі даних, інші учнів цієї групи проходять тестування за сусідніми комп’ютерами або записують у зошит відповідь на запитання)

Робота з БД Тестування Запитання
Директор: (табл. «Співробітники») 1) Видалити попередньо встановлений ключ; 2) Встановити ключове поле «Код співробітника» у таблиці «Співробітники»; 3) Встановити зв'язок між таблицями «Співробітники» та «Договори»; 4) Додати 2-3 записи до таблиці «Співробітники». Менеджер: (табл. «Клієнти») 1) Видалити попередньо встановлений ключ; 2) Встановити ключове поле «Код клієнта» у таблиці «Клієнти»; 3) Встановити зв'язок між таблицями «Клієнти» та «Договори»; 4) Додати 2-3 записи до таблиці «Клієнти». Оператор: (табл. «Країни») 1) Видалити попередньо встановлений ключ; 2) Встановити ключове поле «Код тура» у таблиці «Країни»; 3) Встановити зв'язок між таблицями «Країни» та «Договори»; 4) Додати 2-3 записи до таблиці «Країни». Відкрити Test W2, дати відповіді на запитання тесту «Зв’язки у БД»   Яку інформацію можна отримати для вашої посади з таблиць бази даних «Туризм»? Звідки можна брати інформацію для заповнення цих таблиць?  

3) Порівняти схему вашої БД зі зразком.

Учні порівнють у вікні Схема даних зв'язки у власній базі даних зі зразком. «Директор» нараховує працівникам по 5 «аксів» за кожну частину виконаного завдання (1 стовпчик)

VI. Підсумки уроку. Домашнє завдання: вивчити конспект; продумати схему власної БД («Записник», «Україна», «Гімназія» тощо).


Додаток 2.8.Г
Нормалізація даних


 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!