Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тлумачний словник основних термінів теми. База даних –поіменована сукупність взаємопов’язаних даних великих обсягів, які мають однакові принципи опису 

База даних –поіменована сукупність взаємопов’язаних даних великих обсягів, які мають однакові принципи опису, збереження, оброблення інформації і призначені для довгострокового зберігання та багаторазового використання.

Вікно бази даних Access – вікно, що з’являється на екрані дисплея після відкривання БД і містить перелік її об’єктів (таблиць, записів, форм, звітів, макросів, модулів).

Документальна БДскладається з сукупності неструктурованих текстових документів та графічних об’єктів, оснащена тим чи іншим формалізованим апаратом пошуку. Документальна БД видає у відповідь на запит користувача список документів або об’єктів, що задовольняють сформульованим у запитанні умовам.

Запис бази даних – група взаємопов’язаних елементів (полів), що розглядається як єдине ціле. Всі записи мають однакову структуру (кількість полів, їх тип).

Запис БД у файлі даних – рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної галузі.

Запит–це об’єкт бази даних, з допомогою якого можна складати набір необхідних полів (в тому числі і із декількох таблиць) та задавати ті значення полів, по яким обираються записи для обробки, тобто задавати фільтр відбору інформації.

Звіт –це об’єкт бази даних, призначений для гнучкої та ефективної організації перегляду та друку підсумкових документів по інформації, яка є у БД.

Зв’язок Один-до-багатьохтип зв’язку між таблицями, що найбільш часто використовується. В такому зв’язку кожному запису в таблиці Аможе відповідати декілька записів в таблиці В (поля з цими записами звуться зовнішніми ключами),а запис у таблиці Вне може мати більше одного відповідного йому запису в таблиці А.

При зв’язку Багато-до-багатьоходному запису в таблиці Аможе відповідати декілька записів в таблиці В, а одному запису в таблиці В –декілька записів в таблиці А.Така схема реалізується тільки з допомогою третьої (зв’язуючої) таблиці, ключ якої складається на крайній випадок з двох полів, одне з котрих є загальним з таблицею А,а друге – загальним з таблицею В.

При зв’язку Один-до-одногозапис в таблиці Аможе мати не більше одного зв’язаного запису в таблиці В та навпаки. Цей тип зв’язку використовується не дуже часто, оскільки такі дані можуть бути розташовані в одній таблиці. Зв’язок з відношенням Один-до-одного застосовується для розділення занадто широких таблиць, для відділення частини таблиці з метою її захисту, а також для збереження відомостей, що відносяться до підмножини записів в головній таблиціІєрархічна модель бази даних – це сукупність об’єктів різного рівня, причому об’єкти нижнього рівня підпорядковані об’єктам верхнього рівня.

Інформаційно-пошукові системи –це програмні засоби, які дозволяють отримати необхідну інформацію у певній предметній галузі.

Ключ (ключове поле) – одне або кілька полів, значення або комбінація значень яких однозначно ідентифікує запис таблиці файла БД MS Access. Ключове поле може бути використане для зв’язку із записами інших таблиць. В Access можна виділити три види зв’язків між таблицями: Один-до-багатьох, Багато-до-багатьох та Один-до-одного.

Мережева модельбази даних, як і ієрархічна, уявляється сукупністю об’єктів різного рівня, однак схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою.

Об’єкти БД –таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

ПолеБД – стовпець в таблиці даних, властивість (атрибут) даного поняття предметної галузі.

Реляційна модель даних –описує структури даних у вигляді наборів відношень (таблиць), що, можливо, змінюються в часі.

Система управління базами даних –керівна програма, яка призначена для збереження, пошуку й обробки даних у базі даних.

Сортування –процес упорядкування записів (за зростанням або спаданням) відповідно до значень ключових полів.

Таблиця –це основна категорія об’єктів у реляційній СУБД, оскільки вся інформація зберігається в базі даних у вигляді таблиць. Кожна таблиця складається з записів (рядків) і з полів (стовпців). Робота з таблицею виконується в двох режимах: у режимі конструктора й у режимі таблиці.

Типи даних:

– Текстовый(значення за умовою). Текстова інформація може бути довжиною не більш 255 символів.

– Числовой. Числові дані різних форматів, які використовуються для проведення розрахунків– Дата/время. Для зберігання інформації про дату та час з 100 по 9999 рік включно.

– Логический. Може мати тільки одне з двох можливих значень True/False або Да/Нет.

– Денежный. Грошові значення та числові дані, що використовуються в математичних розрахунках для великих чисел з точністю до 15 знаків в цілій частині та до 4 знаків в дробовій частині.

– Счетчик. Спеціальне числове поле, в якому Access автоматично надає унікальний порядковий номер кожному запису. Значення полів типу Счетчик поновлювати неможливо.

– Поле MEMO. Для зберігання довгих текстів; до 65535 символів.

– Поле объекта OLE. Об’єкт (наприклад, фотографія, малюнок, діаграми та інші дані в війковому форматі), пов’язані або впроваджені в таблицю Access.

– Мастер подстановок. Створює стовпець підстановок, в якому пропонується вибір значень зі списку або з поля зі списком. Це дозволяє полегшити процес заповнення полів бази даних відповідними значеннями.

Фактографічна БД –БД, де регіструються факти: конкретні значення даних (атрибутів) про об’єкти реального світу. Інформація, з якою працює фактографічна БД, має чітку структуру. Фактографічні БД можуть давати однозначні відповіді на поставлені запитання.

Фільтр – це набір умов, призначених для відбору підмножини записів або їх сортування.

Фільтрація даних –відбір і відображення на екрані дисплея тільки тих записів, які задовольняють поставлену умову.

Форма – це об’єкт бази даних, призначений для введення і відображення інформації. Форма обов’язково містить елементи (поля), до яких користувач уводить дані.

 


Додаток 2.8.А

Теоретичний матеріал з теми „Бази даних. Системи управління базами даних (СУБД) та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна модель баз даних” (на допомогу вчителям для створення презентацій, інструкцій для учнів)


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!