Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Задачно-інструктивний підхідПісля засвоєння учнями основних операцій роботи з даними у електронній таблиці, вчитель може перейти до задачно-інструктивного підходу. Згадаємо, що при цьому підході учню надається завдання, зразок його виконання та інструкція до виконання. Те, що учень має таблицю-зразок, вже наповнену прикладами формул, заголовками, логічно пов’язаними даними, значно підвищує його впевненість та результативність, призводить до передачі йому досвіду діяльності. Інструкція може містити завдання щодо модифікації таблиці. Ступінь та темп модифікації задачі, звичайно, індивідуальні.

Приклад 4 [3]. Підготуйте таблицю (табл. 2.7.1) для розрахунку ваших щотижневих витрат на поїздки в міському транспорті. Застосуйте функцію автоматичного додавання для розрахунку витрат за тиждень.

Таблиця 2.7.1

  Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя
Метро              
Автобус              
Тролейбус              
Трамвай              
Вартість однієї поїздки   Всього за тиждень 0

Технологія виконання

§ Створити таблицю, користуючись зразком.

§ Ввести значення вартості однієї поїздки.

§ Ввести число поїздок на кожному виді транспорту в означений день тижня.

§ Ввести формулу для розрахунку витрат за тиждень. Вона повинна відображати добуток загальної кількості поїздок та вартість однієї поїздки. Оскільки потрібно скористатися функцією автоматичного додавання, то

· в проміжній комірці, наприклад I2 підрахувати суму усіх поїздок за тиждень за допомогою функції автоматичного додавання:

· виділити комірку, в яку намагаєтесь помістити підсумковий результат – I2, та натиснути кнопку ;

· пересунути покажчик по усім коміркам, які підлягають додаванню – (В2:Н5) (двокрапка між адресами комірок визначає інтервал: всі комірки від В2 до Н5) та натиснути {Enter}.

Рис. Приклад-4_Технология_4

Рис. Приклад-4_Технология_5

· Встановити курсор в комірку Н6 та в Рядку формул набрати формулу для підрахунку витрат за тиждень:“=I2*D6”. Натиснути {Enter}.

Рис. Приклад-4_Технология_6

 

§ Для обрамлення виділити спочатку таблицю без останньої комірки та встановити усі рамки. Потім виділити та оформити окремі комірки, які мають окремі рамки. Або зразу виділити несуміжні комірки, тримаючи натиснутою клавішу {Ctrl}.Рис. Приклад-4_Технология_7

 

Задачно-технологічний підхід.Дається лише умова задачі та наглядний вигляд результату завдання.

Розглянемо основні методичні проблеми, які виникають при розв’язуванні задач певного типу на прикладі наступного завдання: побудувати таблицю розрахунків щомісячної сплати на витрати електроенергії за даними показника лічильника 1 кВт/год.

Почати розв’язання задачі слід з проектування таблиці. Це найбільш складний етап для учнів. По-перше, необхідно пояснити алгоритм підрахунку оплати за електроенергію (не усім учням це зрозуміло). Показники лічильника беруться наприкінці кожного місяця. Витрата електроенергії за місяць визначається як різниця між показниками лічильника в даному місяці і в попередньому. Потім оплата підраховується як добуток витрат на ціну 1кВт/год. Для розрахунки сплати за січень необхідно знати показники лічильника у грудні минулого року. Зі всього сказаного необхідно зробити висновок: які величини є вихідними даними, які – обчислювальними за формулами. Вихідні данні – показники лічильника у кожному місяці та вартість 1кВт/год, а обчислювальні – щомісячні витрати електроенергії та сума оплати.

Потім переходимо до побудови таблиці. Початкова частина таблиці буде виглядати так (передбачається, що ціна 1кВт/год дорівнює 20 коп., а плата підраховується у гривнях, таблиця 2.7.2).

Таблиця 2.7.2
  A B С D
  Відомість на сплату електроенергії
Місяць Лічильник Витрати у кВт/год Сплата в грн..
Грудень    
Січень =В4-В3 =С4*0,2
Лютий =В5-В4 =С5*0,2
Березень =В6-В5 =С6*0,2

Дуже часто в числових таблицях підраховуються різні підсумкові данні: суми, середні значення, найменші та найбільші значення. Отримання таких даних зветься статистичною обробкою таблиці. В усіх табличних процесорах є для цього відповідні функції. В задачах того ж типу, що розглянута вище, слід додати завдання на подібну статистичну обробку даних. Наприклад, до таблиці сплати електроенергії додати обчислення загальної суми грошей, що сплачено за рік, середньомісячні витрати електроенергії, найбільшої та найменшої місячної сплати.Подання табличних даних в графічній формі часто використовується на практиці. Графічна обробка надає наочність результатам розрахунків. Табличні процесори надають користувачу на вибір багато типів діаграм. Такі графічні засоби прийнято називати діловою графікою.

Великі можливості надає використання в електронній таблиці умовної та логічних функцій. Таблиця без використання умовної функції реалізує в собі лінійний обчислювальний алгоритм. Використання умовної функції вносить до таблиці структуру розгалуження. Потреба у розгалуженні виявляється при ускладненні умови задачі. Наприклад, якщо б правило оплати за електроенергію було наступне: за перші 100 кВт/год необхідно сплачувати по 20 коп.; за кожен 1 кВт/год, що використано вище цього, необхідно сплачувати по 30 коп. Тоді формула для розрахунків в комірці D4 виглядала б так:

IF(C4<=100;C4*0.2;20+(C4-100)*0.3).

 

Приклад 5. Складіть таблицю за зразком (табл. 2.7.3). Розрахуйте середні показники площі та чисельності населення країн світу. Застосуйте функції для визначення мінімальних та максимальних значень по кожному показнику.

Таблиця 2.7.3

Назва країни Площа (тис. кв. км.) Чисельність населення (тис. чол.)
Австрія 83,8 7 618
Болгарія 110,9 8 993
Великобританія 244,1 57 327
Німеччина 78 730
Греція 10 046
Італія 301,2 57 576
Польща 312,7 37 932
Франція 55 304
Кітай 1 124 299
Японія 123 120
Мінімум    
Максимум    
Середнє    

Приклад 6. Тема. Опрацювання даних та створення таблиць.

Завдання 1.

1. Створити таблицю (табл.. 2.7.4.) та заповніть комірки необхідними формулами.

Таблиця 2.7.4

Продаж товару
Назва товару Ціна, грн./кг Продано, кг Виторг, грн.
Макарони      
Цукор      
Цукерки      
Печиво      
Всього  

 

2. Додати рядки ще для 7 товарів.

3. Додати стовпець для сорту товару

Завдання 2. Оформити таблицю (табл. 2.7.5), яка дозволяє розрахувати витрати матеріалів для пофарбування в залежності від площі поверхні. Заповнити комірки необхідними формулами.

Таблиця 2.7.5

Витрати матеріалів для пофарбування  
Матеріал Поверхня
  Двері Вікна
  Кг на 10 кв. м Площа Витрати Кг на 10 кв. м Площа Витрати
Оліфа            
Білила терті            
Барвник            
Загальні витрати  

Проблемний підхід.

Приклад 7.

Завдання 1. Розв’язати квадратне рівняння х2-12х+36=0.

Завдання 2. Складіть проект „Прайс-лист”. Уявіть себе директором з продажу комп’ютерів та їх комплектуючих (складових частин). Вигадайте назву фірми, підготуйте в графічному редакторі логотип фірми. Складіть та гарно оформіть прайс-лист – список товарів з зазначеними цінами. Ціни повинні бути вказані в доларах та гривнях (як це є в дійсності). Перерахунок з доларів на гривні повинен виконуватися автоматично. До числа комплектуючих повинні входити: материнська плата, процесор (не менш 2-х видів), оперативна пам’ять (наприклад, елементи по 512 Мбайт), жорсткі диски (не менш 2-х видів, наприклад, 80 Гб и 160 Гб), дисковод, CD-ROM, корпус, монітор (не менш 2-х видів, наприклад, 17" та 19"), клавіатура, миша. Крім того в продажі будуть знаходитись комп’ютери різних конфігурацій (не менш двох видів). Вартість кожного комп’ютера буде визначатися сумою цін всіх комплектуючих, які входять в його склад, плюс 10% від їх вартості за зборку комп’ютера. Вартість комп’ютерів повинна бути округлена (в більшу сторону) до 10 доларів.

Завдання 3. Дослідити динаміку росту кількості людей, які займаються спортом. Результати роботи надати у вигляді таблиці та проаналізувати її.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!