Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Задачно-технологічний підхідМожна запропонувати учням завдання, в яких необхідно виправити вже підготовлений текст, що містить помилки. При цьому помилки мають підбиратися так, щоб вони вимагали для свого виправлення саме ті команди, які необхідно засвоїти. Вставка пропущених літер краще, ніж виправлення помилок: можливо мимовільне їх запам’ятовування.

Приклад 7. (Діти вже знайомі з технологією форматування тексту).

Завдання. 1. Наберіть текст з урахуванням форматування.

* * *

Спинюся я

і довго буду слухать,

як бродить серпень по землі моїй.

Ще над Дніпром клубочиться задуха,

і пахне степом сизий деревій.

Та верби похилилися додолу,

червоні ружі зблідли на виду,

бо вже погналось перекотиполе

за літом - по гарячому сліду.

Ліна Костенко

 

2. Наберіть текст з урахуванням форматування.

ЗАГАДКА

 

На цей раз буде загадка простою

берем звичайне слово з двох складів

зелений кущ, який цвіте весною,

назад читаєм - кошик для грибів

 

Що це за слово?

(Бузок, козуб)

 

3. Наберіть текст з урахуванням форматування.

&

УПРАВЛІННЯ

МИКОЛАЇВСЬКОГО

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ

КОМПЛЕКС № 5

 

ул. Нікольська, б. 12

від_________________№________

№_________________від________

 

ДОВІДКА

Видана Евсеневій Марії в тому, що вона навчається в 9 класі навчально-виховного комплексу №5 м. Миколаєва.

Довідка для пред'явлення за вимогою.

 

Директор НВК №5 В. І. Прохоров

 

4. Наберіть текст з урахуванням форматування.

Ягідно-молочний коктейль з волоськими горіхами

70 г аґрусу,

150 г молока,

40 г волоських горіхів,

15 г цукру

Ягоди аґрусу миють, заливають 30 г окропу та варять 3-5 хвилини до розм'якшення. Потім протирають через сито у теплому вигляді, додають кип'ячене молоко (охолоджене). Ядра горіхів розтирають з цукром до однорідної маси та змішують з протертими ягодами аґрусу.

Харчова цінність:

білків – 7,1 г,

жирів – 14,7 г,

вуглеводів – 12,0 г,

калорійність – 223 ккал

Проблемний підхід. Учням можна дати завдання, розраховане на час всього уроку:

1. Виготовити бланк фірми або установи.

2. Оформити обкладинку підручника „Інформатика” для початкової школи.

3. Складіть графік чергування учнів вашого класу.

4. Оформити оголошення.

 

Uuml;Систематизація задач

1. Завдання на введення і редагування тексту: перевірка орфографії, пошук і заміна фрагментів тексту, копіювання, перенесення, видалення фрагментів тексту.2. Завдання щодо оформлення документу із застосуванням операцій форматування тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання.

3. Робота з таблицями.

4. Створення інтегрованих документів.

5. Робота з текстовими документами великих обсягів.

Uuml;Використання на інтегрованих уроках

Можливості текстових редакторів дозволяють застосовувати їх під час підготовки та оформлення матеріалів до багатьох уроків. Наприклад, написання рефератів є важливим елементом роботи як на уроках гуманітарного циклу (література, історія та ін.) так і природничих дисциплін (математика, фізика та ін.). Досвід роботи з текстовими редакторами є корисним для учнів під час підготовки плакатів для виступів на захисті дослідницьких робіт тощо.

Uuml;Форми навчання

Пояснення нового матеріалу. Придатна форма роботи – фронтальна практична. Їй має передувати демонстрація та аналіз готових документів на предмет їх правильного оформлення та оптимальної технології виконання. Таким чином у учнів формуються не тільки інформаційно-технологічні вміння, а й технологічні знання.

Закріплення знань та вмінь проводиться у формі індивідуальної або групової (парами) практичної роботи учнів за задачно-інструктивним, задачно-технологічним або проблемним підходами. Наприкінці уроку бажаним є колективне або індивідуальне (вчителя з учнем) обговорення технології виконання завдання.

Форми контролю знань та вмінь – практичні роботи контролюючого характеру, тематична атестація. Завдання учням пропонуються за задачно-технологічнимабо проблемним підходами.

Узагальнення знань та вмінь. Цікавою формою узагальнення знань та вмінь є виконання якогось складного документу (газети, буклету, рекламного проспекту) групою учнів, його збір по частинах та друк.üЗасоби навчання (ППЗ).WordPad, Microsoft Word, настільні видавничі системи.

Завдання до заняття

Всім студентам групи

1. Ознайомитись з матеріалом до заняття.

2. Засвоїти основні терміни теми.

3. Провести змістовий аналіз тем «Основи роботи з текстовою інформацією», «Текстовий процесор» в навчальних посібниках зі шкільного курсу інформатики.

4. Повторити основні технологічні операції з обробки текстової інформації у середовищі систем обробки текстів, що застосовуються в процесі вивчення теми.

5. Розглянути типові задачі, пов’язані з обробкою текстової інформації, і способи їх розв’язування.

6. Продумати відповіді на питання для обговорення.

Студентам, що готують доповідь з теми:

7. Індивідуальне завдання – Методична розробка з теми „Текстовий процесор”.

Підготувати усно та доповісти на занятті за наданим планом:

1. Назва теми.

2. Цілі вивчення теми

3. Кількість годин, зміст за програмою, поурочне планування, вимоги до знань та вмінь учнів.

4. Основні теоретичні відомості з теми (поняття, означення)*

5. Методичні підходи щодо вивчення матеріалу (формально-операційний, задачно-інструктивний, задачно-технологічний, проблемний) на прикладах.

6. Методичні прийоми закріплення знань та вмінь учнів з теми.

7. Методика проведення практичних робіт за темою (їх кількість, зміст, послідовність планування, технологія проведення, контроль знань та вмінь учнів).

Підготувати письмово:

1. Конспект одного з уроків за темою з самоаналізом (за формально-операційним або задачно-інструктивнимпідходами)*.

2. Завдання до однієї з практичних робіт за темою.

3. Завдання до тематичної атестації (питання та задачі) (три рівня складності (А,Б,В); мінімум два варіанти до кожного з рівнів).

4. Література

*Всі питання та задачі мають бути з відповідями та розв’язком.

GОрієнтовний зміст заняття:

1. Термінологічний диктант.

2. Доповідь студентів за індивідуальним завданням.

3. Повідомлення студентів з приводу змістового аналізу теми „Текстовий процесор” в навчальних посібниках зі ШКІ; обговорення повідомлень.

4. Моделювання проведення уроку з теми або демонстрація фрагменту уроку за задачно-інструктивним або проблемним підходами (студенти за індивідуальним завданням).

5. Аналіз уроку (усно або письмово), який проводив “вчитель-студент”. (Схему аналізу уроку з інформатики див. у додатку А).

6. Аналіз типів задач, що використовуються в процесі навчання учнів технологіям обробки текстової інформації, і способів їх розв’язку (на прикладі наданої викладачем задачі по створенню і підготовки конкретного документу).

7. Фронтальна робота. Промоделювати фрагменти уроків за кожним з чотирьох методичних підходів (на прикладі одного й того ж фрагменту уроку).

8. Робота по групах. Розробка комплексу різнотипних та різнорівневих задач на обробку текстової інформації, в якому кожна задача містить: умову, тип, опис способів розв’язування, засоби розв’язування, розв’язок.

9. Робота по групах. Скласти завдання на реалізацію проблемного підходу до індивідуальної роботи учнів з теми:

1 група. Створення та редагування документу.

2 група. Форматування тексту.

3 група. Оформлення тексту у вигляді таблиці.

4 група. Залучення до текстового документу графічних об’єктів.

Результати роботи оформляються у вигляді комп’ютерної презентації. Далі йде демонстрація та колективне обговорення виконаних завдань.

10. Заповнення таблиці Структурно-змістовного планування уроків:

№ уроку Тема уроку Цілі уроку Нові терміни Зміст уроку Час Методичні підходи Форми організації діяльності учнів Засоби навчання
                 

Методичні вказівки до заповнення таблиці:

Заповнюючи таблицю, слід звернути особливу увагу на:

· відповідність теми і цілей змісту кожного навчального заняття;

· структуру уроку та приблизний час, що відводиться на реалізацію його основних частин (організаційний момент; актуалізація опорних знань; пояснення нового матеріалу; закріплення нового матеріалу; узагальнення вивченого на уроці; домашнє завдання);

· нові поняття і терміни, що формують науковий світогляд школярів та нові технологічні дії, що формують систему інформаційно-технологічних знань та вмінь;

· методичні підходи до роботи на кожному етапі уроку (формально-операційний, задачно-інструктивний, задачно-технологічний, проблемний);

· форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на кожному етапі уроку (робота з підручником; робота з комп’ютерною програмою навчального призначення; фронтальні та індивідуальні самостійні роботи за комп’ютером; навчання в складі групи (парне взаємонавчання, групова робота над спільною темою, учень замість вчителя, парна робота за комп’ютером); інтерактивні методики: робота в невеликих групах, мозковий штурм, рольові ігри (моделювання));

· різноманітність засобів навчання, що можуть бути використані на уроці (підручники, робочі зошити, наочні посібники, навчальні презентації, технічні та програмні засоби).

12. Обговорення результатів складання поурочного планування.

SПитання для обговорення

1. Як впливає вивчення теми „Текстовий процесор” на формування інформаційно-технологічних вмінь учнів?

2. У чому полягають дидактичні цілі вивчення теми „Текстовий процесор” у ШКІ?

3. Як мотивувати інтерес учнів до вивчення технології опрацювання текстової інформації?

4. Які базові технологічні навички одержують учні під час опанування текстового процесору?

5. Наведіть приклади неефективного виконання учнями операцій над текстом.

6. Які попередні знання та вміння необхідні учням, щоб успішно оволодіти роботою з текстовим процесором?

7. Які з практичних робіт, на Вашу думку, є найважливішими? Відповідь обґрунтуйте.

8. В чому полягає різниця між поняттями „текстовий редактор” і „текстовий процесор”. Які програмні продукти можна віднести до цих груп?

9. Чому методично є виправданим звертання уваги учнів на зовнішній вигляд курсору при роботі в середовищі текстового процесору?

10.З якими об’єктами працює текстовий процесор MS Word? Чи потрібно пояснювати правила роботи з кожним з них при навчанні учнів?

11.Як пояснити учням в чому полягає процес редагування текстової інформації в середовищі текстового процесору? Як і які словники для перевірки орфографії слід підключати? Чи доцільно цьому матеріалу навчати учнів?

12. Які типи задач можна виділити в процесі вивчення технології обробки текстової інформації в ШКІ?

13. Чи виправдовує себе використання фронтальної роботи з учнями при вивченні текстового процесору?

14. Які організаційні форми роботи, на вашу думку, будуть неефективними при навчанні технології опрацювання текстової інформації?

?Домашнє завдання:

1. Підготувати конспект практичної роботи за темою, наданою викладачем. (Дидактичні вимоги до конспекту уроку з інформатики див. у додатку Б).

&Література до теми:

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

  1. Володін В.В., Володіна І.Л. Інформатика. 9 клас. – К.: «Гімназія», 2009. – 384 с.

2. Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 кл. Навч. посібник. – К.: А.С.К. – 2003. – 512 с.

3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. – Львів: Деол, 2002. – 224 с.

4. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерных технологий с основами информатики. Уч. пособие для ст. классов. –М.: ООО Издательство АСТ; ABF, 2000. – 432 с.: ил.

  1. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Інформатика. 9 клас. – К.: «ВНV», 2009.
  2. Інформатика. 9 клас / Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько К.: «Ґенеза», 2009.

7. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. навчальних закладів / І.Т.Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х частинах. Ч 2. -Х..: Факт, 2004. – 288 с.

8. Комаров М.Ю. Информатика. Учебное пособие для учащихся ср. школы по теме «Прикладное программное обеспечение».- Николаев,2000.

9. Малярчук С.Н. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах: Справочно-учебное пособие. – Х: Веста: Ранок, 2002. – 112 с.

  1. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьминська О.Г. Інформатика . 9 клас. – К.: «Школяр»,2009. – 344 с.

11. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.- К.: Фенікс, 2001. – 370 с.

12. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 2: Офисная технология и информационные системы. – М.: ЛБЗ, 2000. – 336 с.

Програми:

13. Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. - К.: Вид. група ВНV, 2009. – 400 с.

Збірники:

14. Белоусова Л.И., Веприк С.А., Муровка А.С. Сборник задач по курсу информатики / Под ред. Л.И.Белоусовой. – Х.: Мир детства, 2000. – 168 с.

Статті:

15. Ермаков М.Г. Лабораторные работы в Word, Excel и PowerPoint. // Информатика и образование. – 1999. – №8. – С. 53-58; №9. – С. 47-53.

16. Ермакова В.М., Смирнова Г.В. Изучение темы «Текстовый редактор»//Информатика и образование. – 1999. – №2. – С. 44-48.

17. Житкова О.А., Кудрявцева Е.К. Занятия по Microsoft Word 7.0 // Информатика и образование. – 1999. – №3. – С. 59-71; №5. – С.15-28; №6. – С.28-36.

18. Котырло Е.С. Лабораторные работы в Microsoft Word // Інформатика и образование. – 2003. – №8. – С. 11-19.

19. Лук’янова Г. Практичні роботи з Word: матеріали до уроку // Інформатика (шкільний світ). – 2004. – №4. – С. 17-23.

20. Макарчук О.М. Текстовий редактор Word// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №3(15). – С. 47-49.

21. Непомняща Т. Текстовий редактор Microsoft Word: практичні роботи для 10 класу // інформатика (Шкільний світ).– 2004. – №2. – С. 3-6; №3. – С. 8-10.

22. Рудик О. Форматування тексту // Інформатика (ПВ). – 2000. – №29-30(серпень). – С. 6-7.

23. Сильванович И.И. Уроки по Microsoft Word 7.0 for Windows. // Информатика и образование . – 2000. – №10. – С. 47-51.

24. Шахова Н.В. Метод проектов при изучении Word// Информатика и образование. – 2002. – №1. – С. 47-49.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!