Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Переміщення та зміна розмірів віконПриклад 2. (Пересування вікна)

1. Відкрийте папку Мої документи.

2. Встановить курсор миші на заголовок вікна та, тримаючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістить вікно на інше місце (див рис. 1.2)

Приклад3 (Зміна розмірів вікна)

1. Відкрийте папку Мої документи.

2. Для зміни розмірів вікна встановіть курсор миші на будь-який край або кут вікна так, щоб він прийняв вигляд рисочки зі стрілками на кінцях, та пересуньте його в інше місце (рис. 1.3).

Задачно-інструктивний підхід.Перед опрацюванням навичок переміщення та зміни розмірів вікон учням пропонується подивитися на екран, на якому будуть розташовані декілька вікон в різноманітних конфігураціях: зліва, справа, з різними розмірами. Після цього йде поступове пояснення вчителя як саме це робити.

Приклад 4.

Створити на робочому диску папку для програм та назвати її Programs. Далі в папку Programs помістити дві папки: одна для клавіатурного тренажера під назвою Klav, друга для ігор під назвою Games. В кожній з останніх папок, користуючись програмою Блокнот, створити по одному файлу з назвами відповідних програм: в Klav – Babytype.txt, в Games – Солітер.txt. Таким чином, отримали структуру 1.

Зробити перетворення таким чином, щоб із структури 1 отримати структуру 2.

Технологія виконання:

Для створення структури 1 необхідно:

1. Створити папку Programs.

Для створення папки скористатися одним із способів:

· командою меню Файл, Створити;

· контекстним меню (клацніть правою кнопкою миші в просторі вікна вашої робочої папки або диску).

2. Створити папку Кlav.

Для цього необхідно:

2.1. Відкрити папку Programs.

Для того, щоб відкрити папку, скористуйтеся:

· подвійним клацанням лівої кнопки миші на об’єкті папка;

· клавішею Enter;

· командою Файл, Відкрити;

· контекстним меню (правою кнопкою миші).

2.2. У вікні папки Programs створити папку Кlav (див. п.1)

3. Створити папку Games (див. п. 2)

4. Створити файл Babytype.txt, скориставшись програмою Блокнот.

Для цього:

4.2. відкрити папку Кlav (див. п. 2.1.)

4.3. у вікні папки створити текстовий документ, скориставшись такими способами:

· командою меню Файл, Створити, Текстовий документ;

· контекстним меню вікна папки.

4.4. введіть в текст файлу назви програм, наприклад, Блокнот, MS Paint.

4.5. перейменувати файл Текстовий документ на Babytype.

Для перейменування скористуйтеся наступними способами:· командою меню Файл, Перейменувати;

· контекстним меню (права кнопка миші).

5. Створити файл Солітер.txt, скориставшись програмою Блокнот. (див п. 4)

Для отримання структури 2 з структури 1 необхідно:

1. Скопіювати папку Games в папку Кlav.

Для копіювання скористайтеся такими способами:

· командами меню Правка, Копіюватита Правка, Вставити;

· контекстним меню (права кнопка миші);

· методом пересування drag & drop (ліва кнопка миші при натиснутій клавіші <Ctrl>). Найбільш зручно виконується в двовіконному режимі.

· кнопками панелі управління програми Провідник <Копіювати в буфер>, <Вставити з буферу>

2. Перемістити файл Babytype.txt з папки Кlav у папку Games.

Для переміщення скористуйтеся такими способами:

· командами меню Правка, Вирізатита Правка, Вставити;

· контекстним меню (права кнопка миші);

· методом пересування drag & drop (ліва кнопка миші).

· кнопками панелі управління програми Проводник <Копіювати в буфер>, <Вставити з буферу>

Наведемо приклад 5 роботи з довідковою системою Windows.

Учням демонструється вікно довідкової системи Windows XP з найденою інформацією (див. рис. 2.1.4). І вже після цього діти, разом з вчителем, вчаться користуватися цією можливістю ОС.

 

 

Йдуть пояснення вчителя:

Довідкова система викликається з Головного менюкомандою [Довідка та підтримка].

В діалоговому вікні <Центр довідки та підтримки> користувач в змозі скористатися декількома спосамиів пошуку необхідної йому довідкової інформації за допомогою рядку пошуку Знайти, вкладці Покажчик, опцій Розділ довідки, Запит про підтримку, Вибір завдання тощо

Скористуємося вкладкой Покажчик для пошуку інформації про способи копіювання файлів та папок. Для цього:

· введемо в поле вводу слово копирование, в лівому вікні з’явиться список копіювання різних об’єктів (див. рис.2.1.5, а);· знайдемо та активізуємо необхідний елемент списку: копирование файлов и папок та оберемо підрозділ задачи для работы с файлами и папками для цього помітимо курсором текст та клацнемо по кнопці Показати

· з’явиться додаткове діалогове вікно Знайдені розділи (рис. 2.1.5.,б), в якому потрібно обрати розділ <Щоб скопіювати файл або папку>

 

 

· у правому вікні з’явиться пояснення щодо проведення операцій копіювання файлів та папок (див. рис. 2.1.6).

При задачно-технологічному підході учням пропонується самостійно добитися запропонованого вчителем розташування вікон на екрані (з частковою допомогою вчителя).

Діти будуть діяти за вивченою вже технологією.

Під час застосування задачно-технологічного підходу, для підвищення мотивації учнів до розв’язання задачі, умову задачі, використану при задачно-інструктивному підході, можна персоналізувати.

Наприклад 6. До старшого брату прийшли друзі і принесли йому цікаві програми. Після цього він на робочому диску створив папку для програм та назвав її Мої ігри. Далі в папку Мої ігри він помістив дві папки: одна для клавіатурного тренажера під назвою Stamina, друга для ігор під назвою Стратегії. Щоб не забути повернути диски з іграми, хлопець створив текстовий документ Термін за допомогою програми Блокнот та вніс до нього термін, до якого йому потрібно повернути надані диски. Таким чином, хлопець отримав структуру 1. Молодший брат у відсутність старшого зробив деякі перетворення у папці та отримав структуру 2.

Вам необхідно зробити все те, що робив спочатку старший брат, а потім молодший, тобто зі структури 1 отримати структуру 2.

 

Проблемний підхід. Для закріплення вмінь роботи з вікнами можна дати наступне завдання: А взагалі чи можливо на екрані одночасно розташувати декілька вікон різноманітної конфігурації? Діти самі намагаються це зробити.

Приклад 7 (створення та копіювання файлів і папок): На власному диску створити дві папки (каталоги): першу для текстових файлів, другу для ігор. Скопіювати в створені Вами папки (каталоги) відповідно текстові файли та ігри з жорсткого диску.

При виконанні цього завдання перед учнями може постати проблема: що робити, якщо всі необхідні файли не зміщуються на гнучкий диск? (На цьому ж прикладі можна проводити пропедевтику поняття архівація даних.)

Uuml;Систематизація задач

· оформлення зовнішнього вигляду робочого столу, змісту папок;

· цілеспрямоване виконання основних операцій з файлами та папками: створення, копіювання, перенесення, видалення, перейменування, перегляд змісту;

· знаходження потрібної програми та ініціалізація її виконання;

· отримання довідкової інформації про стан комп’ютера, про заповнення дисків, про розміри та типи файлів.

Uuml;Форми навчання

Початок діалогу учнів з ОС йде після оволодіння ними клавіатурного тренажера та роботи з деякими готовими програмами.

Пояснення нового матеріалу доцільно провести в формі лекції (це стосується більшості об’ємних в теоретичному плані занять). Також доцільним є демонстрація виконання операцій вчителем з подальшим повторенням дій учнями за інструкцією (формально-операційний підхід та елементи задачно-інструктивного підходу).

Закріплення знань та вмінь можна проводити в формі практичних робіт або індивідуальних практикумів.

Форми контролю знань та вмінь – практичні роботи контролюючого характеру, тематична атестація.

üЗасоби навчання (ППЗ).Операційна система Windows, операційна оболонка Total Commander.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!