Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток толерантності та лікарської залежності? 1 частьТЕМА загальна фармакологія

У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепинів. Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія препарату?

A. *Тератогенна

B. Мутагенна

C. Ембріотоксична

D. Фетотоксична

E. Сенсибілізуюча

 

Чоловік, який довго приймав ліки, не може припинити їх використання, тому що при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром різних порушень при відмові від прийому препарату?

A. Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Тахіфілаксія

E. Кумуляція

 

Хворому 35 років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель, після чого йому для відновлення акомодації закапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що лежить в основі відсутності ефекту?

A. *Односторонній антагонізм

B. Синергізм

C. Тахіфілаксія

D. Двосторонній антагонізм

E. Звикання

Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилося безсоння, з`явились агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, що виникли в хворої?

A. *Фізична та психічна залежність

B. Тахіфілаксія

C. Сенсибілізація

D. Звикання до препаратів

E. Функціональна кумуляція

Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилось, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настала зупинка дихання і довгочасне розслаблення скелетних м`язів.Який ефект лежить в основі цього явища?

A. *Потенціювання

B. Кумуляція

C. Антагонізм

D. Звикання

E. Сенсибілізація

 

Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежість

E. Толерантність

Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія

A. Синдром відміни

B. Кумуляція

C. ТолерантністьD. Сенсибілізація

E. Залежність

Хвора 45 років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Етіотропну

C. Патогенетичну

D. Вибіркову

E. Рефлекторну

Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, яка обумовлена:

A. Спадковою ензимопатіэю.

B. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

C. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

D. Пригніченням мікросомальних ферментів печінки.

E. Супутнім захворюванням органа-мішені.

 

Тривале вживання деяких лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Мутагенний ефект

B. Ембріотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект

Прозерін при системному введенні щурам підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Прямий функціональний антагонізм

C. Конкурентний антагонізм

D. Незалежний антагонізм

E. Неконкурентний антагонізм

 

Підлітку, що перебував у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом'язове введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною:

A. *Фізіологічний антагонізм

B. Синергізм

C. Потенціація

D. Конкурентний антагонізм

E. Сумація ефектів

 

Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?A. Потенціювання

B. Сумація

C. Кумуляція

D. Лікарська залежість

E. Толерантність

Хвора 45 років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну

B. Етіотропну

C. Патогенетичну

D. Вибіркову

E. Рефлекторну

Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, яка обумовлена:

A. Спадковою ензимопатіэю.

B. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

C. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

D. Пригніченням мікросомальних ферментів печінки.

E. Супутнім захворюванням органа-мішені.

 

Тривале вживання протипухлинних цитостатиків лікарських засобів, що передують вагітності, збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Як називається ця дія?

A. Мутагенний ефект

B. Ембріотоксичний ефект

C. Тератогенний ефект

D. Фетотоксичний ефект

E. Бластомогенний ефект

 

Антихолінестеразний засіб прозерин при парентеральному застосуванні підвищує тонус скелетних м'язів. Засіб для наркозу фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану:

A. Непрямий функціональний антагонізм

B. Адитивна дія

C. Синергізм

D. Потенціювання або суперадитивна дія

E. Хімічний антагонізм

 

У хворого на тахиаритмію, який лікувався хінідіном розвилась незвичайна реакція на препарат. Як називається підвищення чутливості і спотворення реакції на лікарські препарати, що обумовлене генетичними ферментопатіями?

A. *Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Синдром відміни

 

 

Через 6 тижнів після початку лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого з'явились ознаки інтоксикації серцевими глікозидами. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. *Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

 

Призначений хворому психотропний лікарський засіб викликає функціональні зміни, які не зникають до наступного прийому препарату. Діагностовані ознаки порушення психічних процесів пов’язані з тим, що кожна наступна доза препарату посилювала попередній ефект. Як називається таке явище, яке призвело до порушення психічних процесів у хворого?

A. *Функціональна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Алергічна реакція

E. Залежність

 

При повторному застосуванні бензилпеніциліну-натрієвої солі у хворого розвинувся алергічний дерматит. Як називається явище якісної зміни ефекту з підвищенням чутливості при повторному застосуванні лікарської речовини?

A. *Сенсибілізація

B. Синдром відміни

C. Антагонізм

D. Психічна залежність

E. Алергічна реакція

 

До лікаря звернулась пацієнтка 52 років зі скаргами на розлади сну, що проявляються погіршенням засинання, частими пробудженнями, почуттям хронічної втоми, тривоги і зниженням розумової працездатності. Лікар призначив снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

A. Симптоматичну *

B. Стимулюючу

C. Замісну

D. Пригнічуюча

E. Рефлекторну

 

Під час вагітності жінка, хвора на епілепсію, приймала протисудомний засіб. Пологи наступили в строк, але народилась дитина з вадами розвитку - ущелиною хребта. Як називається описана дія препарату?

A. * Тератогенна дія

B. Алергічна реакція

C. Тахіфілаксія

D. Толерантність

E. Сенсибілізуюча дія

 

Хворий після тривалого курсу лікування наркотичними анальгетиками не може припинити їх застосування, у зв’язку з розвитком порушень психічних і соматичних функцій організму. Як називається синдром соматичних порушень при припиненні прийому препаратів?

A. *Абстиненція

B. Сенсибілізація

C. Ідіосинкразія

D. Кумуляція

E. Тахіфілаксія

У відділення інтенсивної терапії надійшов хворий з незвичайною реакцією на препарат. Як називається підвищення чутливості і перекручення реакції на лікарські речовини, обумовлене спадкоємними ферментопатиями?

A. *Ідіосинкразія

B. Звикання

C. Лікарська залежність

D. Кумуляція

E. Сумація

 

У терапевтичне відділення надійшов хворий, якому необхідно ввести препарат per os, щоб виявив швидкий ефект. У якій лікарській формі речовина найбільш швидко і повно всмоктується при прийомі усередину?

A. *Розчини для прийому усередину

B. Таблетки

C. Капсули

D. Драже

E. Гранули

 

Хворому на хронічну серцеву недостатність призначили дигоксин. Через 2 тижні після початку прийому препарату у нього з'явились ознаки інтоксикації. Як називається явище, яке призвело до накопичення в організмі препарату в кількості, що спровокувала інтоксикацію?

A. *Матеріальна кумуляція

B. Синдром відміни

C. Антогонізм

D. Тахіфілаксія

E. Ідіосинкразія

 

Для якої фармакологічної групи лікарських засобів найбільш характерна така побічна дія, як розвиток толерантності та лікарської залежності?

A. Психоседативні засоби

B. Холінергічні

C. Протипаркінсьнічні

D. Проти епілептичні

E. Адреноміметики

 

ТЕМА 6

1. В результаті впливу на які елементи шкіри та слизових оболонок розвивається термінальна анестезія?

A. * Чутливих нервових закінчень

B. Епідерміс

C. Підшкірно-жирова клітковина

D. Стінки капілярів

E. Власне дерму

 

2. В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії новокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

A. *Локального тканинного ацидозу

B. Локального тканинного алкалозу

C. Пригнічення карбоангідрази

D. Активація сукцинатдегідрогенази

E. Пригнічення окислювального фосфорилювання

 

3. Для проведення спиномозкової анестезії пацієнту призначено місцевий анестетик з групи заміщених амідів. Назвіть цей препарат.

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Розчин ментолу

 

4.Для знеболення ушивання розривів промежини після пологів, жінці був введений місцево анестезуючий препарат з групи заміщених амідів. Назвіть цей препарат.

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Папаверину гідрохлорид

C. Новокаїн

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Масло касторове

 

5. Для знеболення маніпуляцій, лікар-стоматолог проводив провідникову анестезію за допомогою місцево анестезуючого засобу з групи заміщених амідів. Визначте цей препарат.

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Папаверину гідрохлорид

C. Новокаїн

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Масло касторове

 

6.До кардіолога звернувся пацієнт, що скаржиться на серцебиття. На підставі обстеження встановлено діагноз – тахіаритмія та призначено протиаритмічний препарат з групи місцевих анестетиків. Визначте цей препарат?

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Танін

C. Відвар кори дуба

D. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

E. Активоване вугілля

 

7. У чоловіка, що звернувся зі скаргами на серцебиття, діагностовано порушення серцевого ритму – тахиаритмія. Лікар призначив протиаритмічний препарат, який також використовується для всіх видів анестезії. Назвіть цей препарат.

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

 

8. Перед проведенням інфільтраційної анестезії для знеболення ушивання розривів промежини, у породіллі виявлено підвищену чутливість до новокаїну. Який препарат Ви застосуєте для місцевої анестезії в даному випадку?

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

 

9. Комбайнер під час збирання врожаю відчув різкий біль в оці. Його доставили до лікарні. Який анестетик могли використати при видаленні чужорідного тіла з ока?

A. * Дикаїн

B. Новокаїн

C. Лидокаїн

D. Тримекаїн

E. Совкаїн

 

10. В офтальмологічне відділення звернувся хворий з травмою ока, який має підвищену чутливість до сульфаніламідних препаратів. Який з наведених анестетиків слід застосувати для знечулення кон'_юнктиви?

A. * Лідокаїн

B. Дікаїн

C. Новокаїн

D. Тримекаїн

E. Анестезин

 

11. Хворому для лікування панарицію необхідно застосувати місцевий анестетик. В анамнезі виявлено алергію на новокаїн. Який з анестетиків ви застосуєте?

A. * Лідокаїн

B. Дикаїн

C. Анестезин

D. Новокаїн

E. Тримекаїн

 

12. У хворого виявлено генетично зумовлену недостатність ферменту бутирилхолінестерази. Застосування якого місцевого анестетика протипоказано хворому?

A. * Новокаїну

B. Лідокаїну

C. Тримекаїну

D. Совкаїну

E. Анестезину

 

13. Хворому для лікування панарицію необхідно застосувати місцевий анестетик. В анамнезі виявлено алергію на новокаїн. Який з анестетиків ви застосуєте?

A. * Лідокаїн

B. Анестезин

C. Новокаїн

D. Тримекаїн

E. Ультракаїн

 

14. Який препарат з групи місцевих анестетиків небажано призначати одночасно з сульфаніламідами для інфільтраційної анестезії?

A. * Новокаїн

B. Анестезин

C. Лідокаїн

D. Тримекаїн

E. Ультракаїн

 

15. Для проведення інфільтраційної анестезії, хворому застосували препарат, що проявляє н-холіноблокуючу дію та антихолінестеразну активність. Назвіть цей препарат.

A. * Новокаїн

B. Семена льону

C. Настоянка валеріани

D. Настій трави горицвіту весняного

E. Корглікон

 

16. Пацієнту з нирковою колькою знеболення проводили методом паранефральної блокади за О.В.Вишневським. Який препарат вводили хворому в даному випадку?

A. *Розчин новокаїну

B. Відвар кореня валеріани

C. Розчин ментолу спиртовий

D. Розчин атропіну сульфат

E. Настій шавлії

 

17. Пацієнту, що проходив курс лікування сульфаніламідним препаратом, лікар-стоматолог застосував засіб для провідникової анестезії, що призвело до зменшення ефективності протимікробної терапії. Який препарат з групи місцевих анестетиків було введено?

A. *Новокаїн

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Танін

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

 

18. Хворий , який проходить курс лікування сульфаніламідними препаратами, потребує проведення місцевої анестезії. Який препарат Ви виберете для проведення анестезії?

A. *Лідокаїну гідрохлорид

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Силікс

 

19. Для проведення провідникової анестезії пацієнту призначено комбінований препарат, що містить місцево анестезуючий засіб групи заміщених амідів та адреналіну гідрохлорид. Визначте цей препарат.

A. * Ультракаїн

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

 

20. Пацієнт, у якого діагностовано гастрит, скаржиться на біль в епігастральній ділянці. Який препарат з групи місцево анестезуючих засобів Ви призначите даному хворому для усунення больового синдрому?

A. * Анестезин

B. Розчин аміаку

C. Ентеросгель

D. Настойку конвалії

E. Розчин ментолу

 

21. До проктолога звернувся пацієнт, що страждає на геморой та скаржиться на виражений больових синдром. Який місцево анестезуючий засіб призначив лікар для зняття больового синдрому в ректальних супозиторіях.

A. *Анестезин

B. Лідокаїн

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

 

22. Невідкладні заходи допомоги чоловіку, що поступив у відділення травми ока, потребують проведення термінальної анестезії. Який місцевоанестезуючий препарат у формі очних крапель можливо застосувати в даному випадку?

A. *Дикаїн

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

 

23. Для знеболення рогівки хворому були призначені очні краплі з місцево анестезуючим засобом, який застосовують виключно для поверхневої анестезії. Назвіть цей препарат.

A. *Дикаїн

B. Адреналіну гідрохлорид

C. Танін

D. Новокаїн

E. Ультракаїн

 

24. Після помилкового парентерального ввведення дикаїну у хворого швидко розвинулись ознаки отруєння даною речовиною. Які заходи невідкладної терапії необхідно вжити в даному випадку?

A. *Промивання слизової оболонки ізотонічним розчином натрію хлорид та введення аналептиків.

B. Промивання шлунку розчином калію перманганата та введення налоксону

C. Введення атропіну сульфату та діпіроксиму

D. Введення протаміну сульфату

E. Висока сифонна клізма

 

25. Лікар-офтальмолог призначив хворому очні краплі, до складу яких входить дикаїн та засіб, що зменшує резорбтивну та токсичну дії місцевого анестетика. Визначте допоміжну складову очних крапель:

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

 

26. З метою подовження та посилення місцевої анестезії препарату, лікар додав до розчину анестетику допоміжний засіб. Визначте цей засіб:

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

 

27. До лікаря-хірурга звернулась жінка з обтяженим алергічним анамнезом. Який з наведених препаратів застосовують разом з місцевими анестетиками для профілактики можливих анафілактичних реакцій:

A. *Адреналіну гідрохлорид

B. Танін

C. Новокаїн

D. Ультракаїн

E. Активоване вугілля

 

28. В токсикологічне відділення госпіталізована дитина з отруєнням алкалоїдами рослинного походження. Який з перерахованих препаратів осаджує алкалоїди і застосовується для промивання шлунку з метою зменшення всмоктування отрути?

A. *Розчин таніну

B. Розчин елеутерококу

C. Активоване вугілля

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

 

29. Хворому, у якого діагностована виразкова хвороба шлунку, лікар призначив в’яжучий засіб, що коагулює білки, виявляє антихелікобактерну та гастропротекторну властивості. Визначте цей препарат.

A. * Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Дикаїн

D. Новокаїн

E. Силікс

 

30. Для лікування опіків пацієнту призначено препарат з групи в'яжучих засобів у розчині. Назвіть цей препарат.

A. *Танін

B. Лідокаїну гідрохлорид

C. Розчин аміаку

D. Активоване вугілля

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

 

31. Внаслідок аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, накопичення їх в організмі людей. Виберіть препарати, які сприяють виведенню їх з організму.

A. * Ентеросорбенти

B. Антикоагулянти

C. Анальгетики

D. Антидепресанти

E. Стимулятори лейкопоезу

 

32. В клініку поступив хворий з харчовим отруєнням. Який адсорбуючий засіб ви використаєте для надання допомоги?

A. * Активоване вугілля

B. Танін

C. Насіння льна

D. Ментол

E. Квіти ромашки

 

33. У літнього чоловіка надвечір часто виникає метеоризм та вздуття кишечника. Який з препаратів симптоматичної терапії Ви призначите у даному випадку?

A. * Вугілля активоване

B. Насіння льону

C. Слиз картопляний

D. Масло терпентинове очищене

E. Розчин ментолу

 

34.В токсикологічне відділення госпіталізована жінка з отруєнням невідомою речовиною. Який з перерахованих препаратів необхідно застосувати для адсорбції отрути і зменшення її надходження в організм?

A. * Активоване вугілля

B. Розчин таніну

C. Розчин елеутерококу

D. Відвар кори дуба

E. Вісмуту нітрат основний (Де-нол)

 

35. Хворому для зменшення інтоксикаційного синдрому після проведення хіміотерапії призначено тривале курсове лікування адсорбуючим засобом. Визначте цей препарат.

A. * Ентеросгель

B. Вугілля активоване

C. Настій листя шавлії

D. Вісмуту нітрат основний

E. Розчин таніну

 

36. У хворого, що скажиться на загрудинний біль, діагностовано стонокардію. Лікар призначив лікарський засіб, що подразнює нервові закінчення та рефлекторно розширює вінцеві судини. Визначте цей препарат.

A. * Розчин ментолу спиртовий

B. Екстракт евкаліпту

C. Розчин аміаку

D. Настойка валеріани

E. Настойка кропиви собачої

 

37. Жінці, що знепритомніла у прийомному відділенні, для надання першої медичної допомоги застосували засіб, що діє на периферичні нервові закінчення і рефлекторно відновлює активність дихального центру. Визначте цей препарат.

A. * Розчин аміаку

B. Розчин новокаїну

C. Розчин анестезину

D. Розчин таніну

E. Розчин цинку сульфат

 

38. Який з перерахованих препаратів при місцевому застосуванні звужує поверхневі судини слизової оболонки і рефлекторно розширює коронарні судини?

A. *Ментол

B. Розчин аміаку

C. Масло терпентинне очищене

D. Настій квіток ромашки

E. Танін

 

39. До лікаря звернувся чоловік, що скаржиться на кашель та утруднення відходження мокроти. Який препарат з групи подразнюючих засобів для інгаляцій можна порекомендувати даному хворому?

A. *Олія терпентинова очищена

B. Ентеросгель

C. Сорбекс

D. Танін

E. Відвар кори дуба

 

У жінки діагностовано гіпертонічний криз. Який препарат, що впливає на периферичні нервові закінчення та сприяє перерозподілу крові в судинах, Ви призначите даній хворій?

A. *Гірчичні пакети

B. Танін

C. Відвар кори дуба

D. Настій шавлії

E. Вісмуту нітрат основний

 

У хворого з хронічною серцевою недостатністю з'явилися напади пароксизмальної тахікардії. Який з наведених засобів можна рекомендувати для їх усунення?

A. * Лідокаїн

B. Анаприлін

C. Хінідин

D. Атенолол

E. Верапаміл

 

Лікар-стоматолог поставив діагноз: хронічний афтозний стоматит. До комплексної терапії включений препарат для місцевого знеболення у вигляді аерозолю. Місцевому анестетику із групи амідів властива також антиаритмічна активність. Визначити препарат для проведення місцевого знеболення.

A. Лідокаїн

B. Новокаїнамід

C. Анестезин

D. Аміодарон

E. Верапаміл

 

ТЕМА 7

 

1. У хворого діагностована глаукома. Оберіть препарат для лікування даного захворювання:

A. *Пілокарпину гідрохлорид

B. Атропіну сульфат

C. Нафтизин

D. Анаприлін

E. Анестезин

 

2. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість ротової порожнини. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: ксеростомія. Який з лікарських засобів доцільно призначити.

A. *Пілокарпіну гідрохлорид

B. Атропіну сульфат

C. Метацин

D. Іпратропію бромід

E. Галазолін

 

3. До лікаря-стоматолога зі скаргами на сухість ротової порожнини звернувся хворий, якому був встановлений діагноз ксеростомія і призначено лікування пілокарпіном. До якої фармакологічної групи відноситься даний препарат?

A. *М-Холіноміметичні засоби

B. Місцевоанестезуючі засоби

C. Н-Холіноміметичні засоби

D. Гангліоблокатори

E. М-Холіноблокуючі засоби

 

4. Після закрапування в око крапель у хворого розвинувся міоз, спазм акомодації. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект.

A. *М-Холіноміметичні засоби

B. М-Холіноблокуючі засоби

C. Місцевоанестезуючі засоби

D. Н-Холіноміметичні засоби

E. Гангліоблокатори

 

5. У стаціонар надійшов хворий з отруєнням грибами (мухоморами). В складі комплесної терапії хворому призначили атропіну сульфату, в результаті чого симптоми отруєння поступово були ліквідовані. Вкажіть тип взаємодії мускарину (алкалоїду мухомора) і атропіну сульфату.

A. *Прямий функціональний однобічний антагонізм

B. Фізико-хімічний антагонізм (антидотизм)

C. Хімічний антагонізм

D. Прямий функціональний двосторонній антагонізм

E. Непрямий функціональний антагонізм

 

6. Дитина випадково випила із флакона розчин пілокарпіну гідрохлорида, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Лікар призначив дитині атропіну сульфат. Який механізм лежить в основі антидотної дії препарату.

A. *Функціональний антагонізм

B. Взаємодія з клітинними метаболітами

C. Фізико-хімічний антагонізм

D. Антиферментний

E. Ферментний

 

7. При роботі з інсектицидами у чоловіка розвинулися нудота, слинотеча, спастичні болі в животі, міоз, запаморочення. В токсикологічному відділенні був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати слід включити до антидотної терапії:

A. *Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тетацин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідрохлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

 

8. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечу та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з’єднаннями. Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

A. *Атропіну сульфат та дипіроксим

B. Тіосульфат натрію та бемегрид

C. Тетацин-кальцій та унітіол

D. Налорфіну гідрохлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

 

9. В наслідок необережного поводження з фосфорорганічним інсектицидом у робітника виник бронхоспазм. Який з запропонованих препаратів показаний в даній ситуації?

A. *Атропіну сульфат

B. Беротек

C. Эуфіллін

D. Адреналін

E. Эфедрин

 

10. Хворому з міастенією ввели прозерин. Через якийсь час з'явилася нудота, блювота, діарея, посмикування поперечно-смугастих м'язів. Призначте фізіологічний антагоніст прозерина.

A. *Атропіну сульфат

B. Фізостигмін

C. Пірідостигміна бромід

D. Ізадрин

E. Мезатон

 

11. У хворого після нефроектомії розвинувся парез кишечника. Який препарат із групи антихолінестеразних засобів слід йому призначити?

A. *Прозерин

B. Карбахолін

C. Ацеклідін

D. Пілокарпіну гідрохлорид

E. Ацетилхолін

 

12. Хворий 71 року доставлений у лікарню швидкої допомоги з явищами паралітичної непрохідності кишечнику. Який з перерахованих препаратів варто призначити з метою стимуляції перистальтики?

A. *Прозерин

B. Дипіроксим

C. Атропіну сульфат

D. Лобеліну гідрохлорид

E. Папаверину гідрохлорид

 

13. Хворому з післяопераційною атонією кишечника ввели прозерин. Який механізм лежить в основі дії даного препарату.

A. *Пригнічення активності ферментів

B. Взаємодія з мембранними рецепторами

C. Фізико-хімічна взаємодія

D. Вплив на іонні канали клітинних мембран

E. Вплив на транспортні системи клітинних мембран


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!