Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Наступна група методів - це змагальні методи (метод змагань)Останнім часом при викладанні економічних дисциплін стали часто використовувати метод змагань (змагальні методи) (Див. авторські праці - 27; 35; 40; 42; 47) - це економічний «КВК», економічний «Брейн рінг», «Щасливий випадок» економічне змагання «Хрестики-нолики», (яке включає декілька різноманітних завдань змагального характеру) та ін.

Певний період часу метод змагань прагнули не використовувати, вважали, що метод змагань породжує конкуренцію, і, це є не дуже позитивним для процесу навчання. На нашу думку це не зовсім є вірним. В економіці існують поняття «здорова» та «нездорова конкуренція». На відміну від «нездорової», «здорова» конкуренція сприяє ефективному розвитку підприємства. Теж саме можна сказати і про змагальні методи. Змагальні методи навчання дають змогу позмагатися 2-3 мікрогрупам між собою. Зрозуміло, що виграє та мікрогрупа, яка не тільки добре підготувалась до занять, а працює злагоджено на загальний успіх. В результаті виграють в мікрогрупі всі: «Твій успіх йде на користь мені, а мій - на користь тобі». Ті, хто навчаються, усвідомлюють, що всі члени групи приречені на загальну долю: «Або ми потонемо, або ми випливемо разом». Вони розуміють, що тільки швидко і спільно об’єднав зусилля, можна перемогти, а це дає змогу виробляти у них швидку реакцію, вміти працювати спільно і злагоджено, досягаючи загальної мети – перемоги.

До змагальних методів відносять: «оціни рішення», захист теми, на індивідуального переможця, «реклама», економічний КВК, економічний брейн-ринг; економічний «Щасливий випадок», «Поле чудес», «Слабкий ланцюг», «Хрестики-нулики» тощо. Той, хто навчається, насамперед несе індивідуальну відповідальність за свою підготовку, за свій рівень знань. Він поставлений у такі умови, що в результаті інтереси колективу (у даному випадку групи) його майже не цікавлять. У цьому певне криється одна із причин «пасивного» поводження тих, хто навчаються, на семінарських заняттях. При використанні змагальних методів навчання відношення того, хто навчається, змінюється, так як його позитивна праця під час змагання сприятиме успіху його команди (групи, мікрогрупи).Метод змагань пропонує розподіл звичайної групи на підгрупи (2-3 підгрупи) і здійснення змагання поміж ними за кращу підготовку до семінарсько-практичного заняття, за творчу активність на семінарсько-практичному занятті, а отже і за більш міцні знання. Кожний, хто навчається, прагне до того, щоб його група перемогла в змаганні, що відбувається на його очах. Але для цього необхідно виступати, відповідати на даному занятті, тому виступ того. хто навчається на даному семінарсько-практичному занятті йде на користь групі, а щоб прийняти таку активну участь, необхідно добре підготуватися до даного заняття.

Метод змагань виконує три основні функції: пізнавальну, виховну і контрольну, що сприяє в кінцевому рахунку отриманню більш тривких знань. І саме головне, на наш погляд, отримані знання про економічні, політичні, соціальні процеси, що відбуваються у світі, в економіці країни, перетворюються в переконання, а це саме той результат, що і повинний бути отриманий у ході викладання економічних дисциплін.

Змагальні методи дають можливість ефективної взаємодії людей, продуктивної форми спілкування з елементами змагання, невимушеності, непідробної цікавості. Учасники змагання орієнтуються в нових ситуаціях, розвивають свою фантазію, уяву, які так необхідні для формування творчої особистості.«Оціни рішення».У грі бере участь група, що розбивається на дві команди. З раніше пройденого матеріалу студентам/учням однієї з команд пропонується для розбору невеличка ситуація. Додатково членам команди вручають картки, що містять одне-два питання і націлюють на висвітлення різноманітних сторін тієї проблеми, що поставлена в ситуації. Картки-завдання мають за мету забезпечити комплексний розгляд і розв’язання ситуації. Ті, хто навчаються, можуть з урахуванням своїх інтересів і пізнань розподілити ці картки між собою за своїм вибором. Кожний член команди готує відповіді на питання, які поставленні в картці. Підготувавши відповіді, команда проводить їхнє колективне обговорення, у ході якого аналізується запропонована ситуація. Інша ситуація вирішується аналогічно іншою командою. Рішення запропоновані тією або іншою командою, обговорює група експертів, що складається з студентів/учнів на чолі із викладачем/вчителем. Якість рішень оцінюється в балах.

«Захист теми».Група розбивається на дві команди. За допомогою викладача/вчителя студенти/учні однієї команди готують 3-4 проблемних питання або невеличкі ситуації з вивченої теми для іншої команди. Гра складається з питань (ситуацій) і відповідей однієї команди іншій. Питання задають студенти/учні, обрані командою. У відповідях беруть участь усі члени іншої команди, заробляють бали для своєї команди. Якщо відповідь здається членам іншої команди непереконливою, вони можуть її спростувати, але за заперечення правильної відповіді нараховується штрафний бал. Потім друга команда задає питання першій. Виграє команда, що набрала більшу кількість балів. Оцінює судейська колегія, що складається з декількох студентів/учнів і викладача/вчителя. Цей варіант змагального методу можна використовувати для тематичного чи підсумкового контролю знань.

«На індивідуального переможця».Дошка ділиться на три частини. До кожної з них виходить студент/учень. За декілька хвилин потрібно написати відомі формули, заповнити таблиці, скласти схему з певної економічної теми тощо. Виграє той, хто швидше і вірніше упорається з завданням. Або, на дошці пишуться економічні терміни, головні для теми, яка вивчалась, кожний по черзі дає їм визначення. Виграє той, хто припустив менше помилок і набрав більшу кількість балів. Бали можна нараховувати за такими критеріями: за правильне повне визначення - 5 балів; за правильне неповне - 4 бали; частково правильне - З бали; неправильне - 2 бали; відсутність відповіді, або неправильна відповідь - 0 балів.

«Реклама».Перед парою студентів/учнів (один - з однієї команди, інший - з другої) ставиться товар і кожний з них, через визначений проміжок часу, робить товару рекламу, характеризує якість даного товару. Експертна група оцінює за п’яти бальною системою представлені реклами і нараховує бали. Виграє команда, що набрала більше балів.

Можливий і інший варіант, наприклад: найкращий рекламний щит «Зроби сам».Мета змагання - створення рекламного щита 2x3 метри, що відповідав би таким вимогам: економічність, оригінальність, помітність, освітленість тощо. Для цього кожній команді, наприклад, рекламним агентством, люб’язно надані наступні компоненти щита: метало пластиковий стенд 2x3 метри, 8 ламп денного світла з послідовним з’єднанням, новорічна гірлянда на 10 метрів, 6 картонних ватманів 1x1, набір кольорових маркерів, фарб та олівців, вмикач для ламп, скотч та супер клей. Рекламний щит створюється командами за добу до його презентації. Найкраща робота нагороджується подарунком команді від рекламного агентства. Максимальна оцінка 1 члена журі за економічний «Зроби сам» - 10 балів. Оцінки журі підсумовуються та оголошуються.

«Економічний КВК», економічний Брейн-ринг, економічний «Щасливий випадок»тощо- методика проведення і застосування за аналогією з телевізійними змаганнями, але зрозуміло, що на заняттях з економічних дисциплін змістовність та наповненість даних змагань навчальним матеріалом повинна відповідати тій економічній дисципліні, з якої проводиться заняття з застосуванням змагальних методів. Данні види змагання, можна сказати, комплексні - поєднання змагальної (ігрової), навчальної діяльності та безпосередньо емоційного спілкування.


Просмотров 277

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!