Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Охарактеризуйте діяльність ООН та її спеціалізованих установ в галузі інформації і комунікаціїЗагальні напрями інформаційної політики ООН

◾Міжнародна інформаційна безпека;

◾Гуманітарні та соціально-економічні проблеми, пов’язані з інформатизацією та використанням ІКТ;

◾Нормотворча діяльність у сфері використання ІКТ та формування інформаційного середовища.

Міжнародна інформаційна безпека

◾ООН має першочергове значення для вирішення проблеми забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.

◾Основою предметного розгляду проблеми міжнародної інформаційної безпеки на рівні ООН з формування нового міжнародно-правового режиму, суб’єктом якого є ІКТ та методи їх використання, виступають резолюції ГА ООН:

◾«Досягнення у сфері інформатизації і телекомунікації в контексті міжнародної безпеки»,

◾«Роль науки і техніки в контексті міжнародної безпеки і роззброєння»

◾«Створення глобальної культури кібербезпеки»

◾«Боротьба зі злочинним використанням інформаційних технологій»

Базові підходи ООН у сфері МІБ

◾Розробка міжнародно-правової бази та вироблення документів у сфері МІБ на рівні конвенції і закріплення міжнародних принципів в національних законодавствах;

◾Врахування подвійної природи досягнень науки і техніки як у цивільній, так і у воєнній сферах, можливості застосування новітніх досягнень у модернізації сучасних озброєнь, зокрема, зброї масового ураження, а отже здатність досягнень науки і техніки здійснювати негативний вплив на міжнародну безпеку;

◾Формування глобальної культури кібербезпеки через підвищення обізнаності та навчання, формування державно-приватних партнерських відносин у сфері ІКТ, обмін інформацією на всіх рівнях як всередині держави, так і в міжнародному масштабі, оцінка ризиків та запровадження відповідних засобів забезпечення кібербезпеки, визначення відповідальності учасників за безпеку інформаційних систем і мереж.

Провідну роль у реалізації зазначених принципів відіграють:

◾Генеральна Асамблея ООН;

◾Рада Безпеки ООН;

◾Група урядових експертів ООН з питань МІБ;

◾Цільова група ООН з питань ІС.

Гуманітарні та соціально-економічні проблеми

ООН виступає ініціатором зусиль із вирішення комплексу питань гуманітарного та соціально-економічного характеру, пов’язаних з інформатизацією та використанням ІКТ.

 

Базові підходи ООН у сфері використання потенціалу ІКТ

◾подолання соціально-економічних диспропорцій між розвиненими країнами, та країнами, що розвиваються;◾викоренення бідності;

◾подолання “цифрового розриву” та сприяння співробітництву між інформаційно розвиненими та інформаційно бідними державами;

◾сприяння демократизації систем державного управління через впровадження електронного державного врядування;

◾нові можливості у сфері зайнятості та комерційної діяльності (розвиток електронної / дистанційної форми зайнятості, розвиток інформаційної економіки та електронної комерції) тощо.

Провідну роль у реалізації зазначених принципів відіграють:

◾Економічна та Соціальна Рада ООН

Функціональна Комісія ЕКОСОР з питань науки та техніки з метою розвитку, Регіональні комісії ЕКОСОР, Спеціальна робоча група відкритого складу з інформатики;

◾ Цільова група ООН з питань ІКТ.

Нормотворча діяльність

◾ООН здійснює нормотворчу діяльність з метою вироблення базових правових норм і принципів використання ІКТ та формування інформаційного середовища задля протидії зростанню масштабів протиправного використання досягнень науково-технологічного прогресу терористичними угрупованнями та організованою злочинністю.

Базові підходи ООН у сфері нормотворчої діяльності:

· удосконалення національних законодавств у сфері боротьби з кіберзлочинністю;

· співробітництво правоохоронних органів у разі транскордонного злочинного використання ІКТ;

· обмін інформацією щодо проблем боротьби зі злочинним використанням ІКТ;

· правовий захист конфіденційності, цілісності і доступності даних;

· захист комп’ютерних систем від несанкціонованого втручання;

· покарання за неправомірне зловживання ІКТ;

· режим взаємодопомоги у розслідуванні злочинів з ІКТ;

· інформування громадськості щодо попередження злочинів;

· вдосконалення ІКТ з превентивною складовою;

· необхідність захисту основних прав і свобод приватного життя.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!