Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспарыБІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

(БАПОӘК)

Мамандық «5В051300 – Әлемдік экономика»

Пәні «Халықаралық менеджмент»

 

 

 

 

Алматы, 2013 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған :

аға оқытушы Болтаева А.Ж.

 

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша ББАК мәжілісінде талқыланып ұсынылған

 

№ 2 хаттама «15» сәуір 2013ж.

 

Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша ББАК төрайымы

Баймағамбетова Л.Қ.

 

Лемдік экономика және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі

_____________________ Баймағамбетова Л.Қ.

 

 

"Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар"кафедраның ОӘБ мәжілісінде талқыланғып ұсынылған /

№­­ 3 хаттама «20» наурыз 2013ж.

 

Лемдік экономика және халықаралық қатынастар» кафедраның ОӘБ төрайымы

Иембекова М.О.

 

     
     

Мазмұны

1. Силлабус (пәннің оқу бағдарламасы)  
2. Лекциялық кешен  
3. Практикалық (семинар) сабақ тапсырмаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқау  
4. Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмыстарды орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  
5. Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  
6. Глоссарий  
7. Бақылау сұрақтары  
8. Интернет ресурстары  
9. Пайдаланылатын әдебиеттер  

 


  Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Экономика және басқару» факультеті

Лемдік экономика және халықаралық қатынастар» кафедрасы

 

 СИЛЛАБУС

(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)

Пәні - «HM 4308 - Халықаралық менеджмент»

 

Мамандық 5В051300 - «Әлемдік экономика»

 

  Оқыту нысаны
Күндізгі оқыту  
Барлық кредит саны  
Курс 4(4)  
Семестр  
Емтихан (семестр)  
Барлық сағаттар, Соның ішінде:  
Лекциялар (сағаттар)  
Практикалық (семинар) сабақтар (сағаттар)  
СОӨЖ (сағаттар)  
СӨЖ (сағаттар)  

 

 

Алматы, 2013 ж.

1. Оқытушы (-лар) туралы мәлімет:Болтаева Айгүл Жанатқызы, оқытушы. Тіл меңгеруі: қазақ, орыс тілдері үздік және неміс тілі сөздікпен.

Байланыс телефоны: 3771134, эл.почта: aigul_b_kz@mail.ru

2. Пәннің пререквизиті :Бұл дисциплинаны меңгеру үшін студенттер алдын ала мына курстарды қарастыруы керек: «Менеджменет,«Әлемдік экономика»,«Кәсіпорынның сыртқы экономикалық істері»

3. Пәннің постреквизиті:Халықаралық бизнес, Халықаралық маркетинг, Халықаралық валюта-қаржы қатынастары

4. Пәннің сипаттамасы:Халықаралық менеджмент – бұл менеджменттің ерекше түрі , құрылым,даму және әр түрлі мемлекеттердегі бизнесті жүргізуге байланысты фирманың бәсекелестікке қабілеттілігін қолдану және осы мемлекеттер мен халықаралық мемлекетераралық қатынастардағы экономикалық,әлеуметтік,демографиялық,мәдени,басқа да ерекшеліктерін қолдану.5. Пәнді оқыту мақсаты :Бұл курстың мақсаты: Халықаралық менеджмент саласындағы қазіргі заманғы білімдерді толықтыру,шетел нарығындағы басқарудағы шешімдерде практикалық білім алу. Әр түрлі мемлекеттердегі мәдениеттерінде басқару функцияларының ерекшеліктерін жасау және көптүрлілік жайлы мағлұмат беру.

Халықаралық контексттгі Тыңдаушылардың мәдени мықтылығының деңгейін жоғарылату,бизнес ортадағы және басқару процестеріндегі айырмашылық.Мәдени шыдамдылық,сезімталдық,профессионалды әдептің болуына үлес қосу.

Болашақ экономист – халықаралық қатынас мамандарында мәдени саладағы жұмыстың әдістері мен білімін дамыту, XXI ғасырға мәдени шақыруға қосылуға дайын болу.

6. Пәнді оқыту міндеттері:Стратегияны зерттеу,халықаралық саламен менеджменттің тактикасын; халықаралық және ұлттық компанияның әлемдік нарықтағы стратегиясын оқу; халықаралық технологияны қолдану арқылы өндірістің мүмкіндіктері; шетел дәстүріне үйрену әдісі,мәдени ерекшелітеріне және қабылданған стандарттарға ұйым туралы мағлұмат беру; Шешімі ретінде ойлаумен қабылдау,философия мен психологияның ғаламдық масштабтағы және һнеркәсіптік қажетттіліктеріне адаптацияландыру.

7. Пәннің құзіреттілігі: Халықаралық менеджмент курсын оқу барысында студенттер білуі керек:

· әлемдегі халықаралық именеджменттің дамуындағы негізгі бағыттарды;

· халықаралық менеджмент практикасын ,негізгі теорияларын;

· халықаралық ұымдастыруды басқардың негізгі методологиясын;

· басқарушылық шешімдерді қаьбылдаудың модель және әдістерін,ролардың таңдауына әсер ететін негізгі шарттарын және фактілерін;

· КҰК ұйымдастыру құрылымынң негізгі типтерін ;

· Бірлік жүйесі ретінде Халықаралық ұйымдардың құрылуы принципі;

· Халықаралық менеджменттегі коммуникациялық процесстердің спецификасын.

Жасай білуі тиіс

· КҰК ның стратегиялық жоспарын құа білу;

· Халықаралық ұйымның іскерлік стратегиясын ұйымдастыра білу;

· ұйымның мәселесні таба білу және олардың шешу жолдарын қарастыра білу;

· басқарудың ұйымдастырлған құрылымын жасау;

· мотивация жүйесін ойласытыру;

· коммуникациялық процесттерді жетілдіре білу ;

· басқару шешімдерін қабылдау процесінде тура қарау .

· Шешім таба алмайтын кезде басқару мәселесін ұйымдастыра білу

 

 

Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

 

  Р/н№     Тақырыптың атауы Сағат саны
Күндізгі бөлім Сырттай бөлім
Барлығы Лекциялар прак.саб. Зерт. саб. СОӨЖ СӨЖ Барлығы Лекциялар Прак.саб. Зерт. саб. СОӨЖ СӨЖ
Халықаралық менеджмент: құрылым,мәні,дамуы, ерекшеліктері.                
Халықаралық және ұлттық менеджмент              
Халықаралық менеджмент ортасы                
Халықаралық менеджмент жүйесіндегі коммуникация: кросс мәдени талдау.              
Көпұлтты компаниялар және олардың қазіргі әлемдік шаруашылықтағы рөлі.                  
КҰК нің ұйымдастырылған құрылуы.              
КҰК нің бәсеке қабілеттілік артықшылығы.                  
Әлемдік нарықтағы КҰК стратегиясы                
Компанияның халықаралық бизнестік басқаруын ұйымдастыру.                
КҰК ні жоспарлау ерекшелігі.                
КҰК бақылау жүйесі.                
Шетелдік нарыққа КҰК кіру тәсілдрі және модельдері                
КҰК ның итнвестициялық және инновациялық іскерлік басқарлуы.                
КҰК ның адами ресрстарды басқару.                
КҰК ның корпоративті мәдениеті және қабылдаушы мемлекеттегі ұлттық ерекшеліктерге бейімделу проблемасы.                
Шетелге менеджменттің ұлттық еркешліктерін көшіру.                
Барлығы:              

Ескерту: * Еңбекпен қамтушылар дәріс оқиды.

 

9. Лекциялық, практикалық(семинар) сабақтар жоспары

Лекция жоспары Практикалық сабақ жоспары
Күндізгі оқыту
Халықаралық менеджмент: құрылым,мәні,дамуы, ерекшеліктері. Халықаралық менеджмент әлемдік тарихи ретроспиктива,тарихи дамудың кезеңдері,салыстыру зерттеулерінде қажеттілік.Халықаралық менеджменттің әлеуметтік экономикалық мәні.Халықаралық менеджменттің құрылымы.Халықаралық мнеджменттің басты мақсаттық ориентациясы.Халықаралық менеджмент ерекшеліктері.Халықаралық менеджмент халықаралық бизнесті басқару жүйесі тәрізді. Ғаламдану кезеңіндегі менеджмент парадигмаларының өзгеруі.Халықаралық технологиялық дамудың тенденциялары және әлемдік технология иерархиясы.Мета технология мен олардың менеджментке әсер етуі.  
Халықаралық және ұлттық менеджмент Халықаралық және ұлттық менеджмент:ерекше және жалпы.Халықаралық және мемлекеттік менеджменттің модельдерінің айырмашылығы.Халықаралық менеджментті оқудың методологиялық принциптері. Менеджмент модельдерінің көптігі және олдардың топтасу критерийлері.Мнеджменттің мазмұндануы және әр түрлі мәдениеттегі көшбасшылығы.Халықаралық менеджердің жұмысындағы ұлттық стереотиптердің учеті. Американдық стереотип.Ағылшындық стереотип.Француздық стереотип.Ұлттық стереотп және Таяу және Қиыр Шығыстағы стереотип.Қытайлық стереотип.Жапондық стереотип.  
Халықаралық менеджмент ортасы Халықаралық менеджмент ортасының ерекшелігі.Халықаралық корпорациялардың сыртқы ортасы:саяси-құқықтық орта,экономикалық орта,әлеуметтік мәдени орта. Сыртқы орта талдауының құрылымы.Технологиялық орта. Фирманы басқару және коммуникация.Басқару және топтық динамика. Басқарушылық мәдениеті.Дәстүрлер учеті.Өзгерулерді басқару.Халықаралық менеджменттің тапсырмалары.Қазақстандық ерекшеліктерінің талдауы.  
Халықаралық менеджмент жүйесіндегі коммуникация: кросс мәдени талдау. Халықаралық менеджмент коммуникация.Халықаралық бизнестегі этикет. Халықаралық менеджмент жүйесіндегі ұйымдастырылған мәдениет.Тілдік шектеулер.Вербьальдық емес сөйлесу.Қабылдау.Стереотипн.Уақыт және орын жағдайы.Әдеп.Этноцентризм.Басқару жүйесіндегі ақпарат.Мәдени талдау және коммуникация.Коммуникацияның Маркетингтік құралы:жарнама,қоғаммен байланысу жүйесі. Қаржылай көмек беруші.Халықаралық қойма мен жәрмеңкеерге қатысу.Халықаралық жарнама концепциясы.Халықаралық жарнамалық мерейтойлардың негізгі принциптері.Халықаралық жарнаманы стандартизацилау мәселесі.Жарнаманың бейімделу мәселесі.Жрнаманы таратудың халықаралық құралдары.  
Көпұлтты компаниялар және олардың қазіргі әлемдік шаруашылықтағы рөлі.   Халықаралық серіктестіктің бағыты және формалары. Халықаралық комспания басқару обьект ретінде.Халықаралық компанияларды басқару ұйымдастырушылық құрылымы.КҰК түсінігі.КҰК компанияларға қатысты критерийлер.КҰК өсу және құрылу себептері.КҰК нің негізгі кәсіпкерлік ерекшеліктері.КҰК экономикалық табиғаты.КҰК даму кезеңі және менеджмент эволюциясы.КҰК мазмұндама түрлері.Қазіргі деңгейдегі КҰК.КҰК қайта құру себептері.КҰК халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлі.КҰК нің халықаралық еңбек бөлісіндегі рөлі.КҰК және жаһандық әлемдік экономика процесстері.Ірі КҰК рейтингі.Халықаралық капитал қозғалдысындағы Қазақатсна рөлі.Қазақстандағы КҰК даму қарқыны және пайда болуы.
КҰК нің ұйымдастырылған құрылуы. Біріктірілген топтық құрылымдардың көптүрлі формасы.Әр түрлы мемлекеттердегі қаржы өндірістік топтардың ерекше құрылуы.Холдингтік КҰК формасы.Қаржылық және араласқан холдингтер.КҰК және антимонополиялық заңдылық.Холдингтік компаниялардың экономикалық рөлі. Бірлескен құрылым сатылы емес.Басқару түсінігі.Әр түрлі басқару моделін қолданудың мемлекетттік ерекшеліктері.
КҰК нің бәсеке қабілеттілік артықшылығы.   Компанияның бәсеке қабілеттілік түсінігі.КҰК нің бәсеке қабілеттілігінің құру негізі.Әлемдік нарықтағы фирмалардың бәсеке қабілеттілік артықшылықтарын бекіту және кеңейту.Әлемдік нарықтағы әр түрлі КҰК нің бәсеке қабілетті болу себебі.КҰК нің бәсеке қабілеттілік факторы.Ұлттық және әлемдік нарықтағы бәсеке қабілеттілік түсінігі.Қарсылдастық артықшылығын бекіту және қолдау.Құндылықтарды құру жүйесі.Бәсеке қабілттілікті бекіту мақсаттындағы менеджмент концепциясы
Әлемдік нарықтағы КҰК стратегиясы Шетелдік кәсіпорындардың стратегиясын анықтайтын фактордар.Салалық факторлар.Қарсылдастық фактордар.Фирманың тауарлық және диверсификация факторлары.Шетелдік нарықтағы фирманың ерекшелік компетенциясының ауыстырылуы.Халықаралық бәсекелестіктегі фирманың дифференциациясы.Масштабтық үнемдеу.
Компанияның халықаралық бизнестік басқаруын ұйымдастыру. Корпоративтік басқарудың моделі.Корпоративтік басқару жүйесі.Корпоративтік басқарудың ағылшын американдық моделі және жапондық моделі,немістік моделі.Көпұлтты корпорацилардың халықаралық бизнесті ұйымдастыруының негізгі формалары: вертикалды диверсификация, горизонталды диверсификация, біріктіру механизмі, басқару жүйесі.КҰК вертикальды диверсификациясы.Әр түрлі корпорациядағы орталықтандыру деңгейінің өзара қатынасы.Билікті коцентрациялау деңгейі.
КҰК ні жоспарлау ерекшелігі. Фирмаішілік жоспарлаудың мазмұны және мақсаты.Жоспарлаудың қазіргі жәгне орта мерзімді қарқынды жүйесі.КҰК нің жаһандық іскерлік жоспарын ұйымдастыру.Жалпы аспекттілер және ерекшеліктер.Жоспарлаудың ұйымдастыру формасымен компанияның ұйымдастырушылық құрылымымен байланыс стратегиясы.КҰКнің стратегиялық жоспарлау.КҰК нің стратегиясының ққұрылуы.Халықаралық стратегия түрлері.Миссия.Стратегиялық мақсат.Көпмерзімді тапсырмалар.Жоспарлаудың стратегиялвқ модельдері.Іскерліктің стратегиялық шешімдері.КҰК дағы жоспарлаудың стратегиялық формасы.
КҰК бақылау жүйесі. Басқару бақылаудың функциялары және формалары.КҰК ны бақылау жүйесі.Бақылау жүйесінің типі және мазмұны.Жеке бақылау.Бюрократиялық бақылау.Шығаруға баықалу.Корпоративті мәдениет және бақылау. КҰКның бақылау жүйесі қаржы бақылауының негізі ретінде.Аналық компанияның өзінің құрылымдағы бөлімдерімен қаржылық қатынасы.КҰК басқарудағы қаржылық құралдардың қолдануы.Пайда принципі және консолидация принципі.Фирмаішілік коммерциялық сеп.Трансферттік бағалар КҰК тнің халықаралық қаржылық менеджементі.
Шетелдік нарыққа КҰК кіру тәсілдрі және модельдері КҰК нің әлемдік нарыққа кіру моделі:экспорт,импорт,лицензияландыру,франчайзинг,біріккен кәсіпорын және филиалдар,стратегиялық альянстар.Шетелдік нарыққа кіру моделіне шешім қабылдауға әсер ететін факторлар:салалық ерекшеліктер жәәне өнімнің өмірлік циклі,тауарлық барьерлер және ноухай ерекшелеіктері,административтік барьерлер,қауіптер,әр түрлі модельдердің артықшылық, және кемшіліктер.Шетелдік нарықтта жаңа кәсіпорын құрудың ерекшеліктері  
КҰК ның итнвестициялық және инновациялық іскерлік басқарлуы. Инновация және инвестицияны басқару фирманың стратегиялық басқаруын бағытталуы.Инновация және инвестиция стратегиясы.Ғаламдық ортадағы инновациялық инвестициялық стратегияны қолдану ерекшеліктері.Ғаламдық ортада инновациялық инвестициялық қауіптердің диверсификациясы.Жаңашылыққа сұраныс факторы және зерттеу нарығы үшін маркетингтік бағдарлама құрылуы.Инновациялық процесс бағыттары.
КҰК ның адами ресрстарды басқару. Халықаралық компаниялардағы адаим ресурстарды басқару жүйесі.Компанияның кадрлық стратегиялық құрылымының принципі.Халықаралық бизнестегі кадрлық саясат.Кадрлық стратегия құру және оның негізгі мақсаттары.Топты жинау процедуралары және жинау критерийдары.КҰКның еңбек рессурстары және оның сұраныс праметрі.Көпұлтты компаниялардың менеджерлеріне квалификациялы талаптар. Менеджер білімі.
КҰК ның корпоративті мәдениеті және қабылдаушы мемлекеттегі ұлттық ерекшеліктерге бейімделу проблемасы. Корпоративтік мәдениет түсінігі және негізі.Корпоративтік мәдениет пайда болу сбебеі және құралдары,деңгейлері,компоненттері.Компания басшылығымен корпоративтік мәдениет арасындағы өзара қарым қатынас.Корпоративтік мәдениет 3 деңгейі.Копоративтік имидж.Халықаралық компаниялардағы корпоративтік мәдениет принципін жетілдіру ерекшеліктері.Корпорация құндылықтары және нормалар жүйесі.КҰКдағы базалық мемлекеттердің ұлттық ерекшеліктерімен корпоративтык мәдениет арасындағы байланс.КҰКдағы корпоративтік мәдениетттің бейімделу проблемасы.
Шетелге менеджменттің ұлттық еркешліктерін көшіру. Басқарудың ұлттық ерекшеліктерін талдау.Басқарудыі фундоментальды принципі.Басқару принципін практикада жүзеге асыру ережесі мен механизмі.Басқарудың әлеуметтік және мәдени спецификасы.Басқару тәжірибесінің басқа мемлекеттерге жіберу каналдары.Еңбекті ұйымдастыру форма мен әдістерін шетелге көшіру.Басқару әдістері мен бақылауды шетелге көшіру.Шетелжегі америкалық менеджмент.Жапондық модельдің әлеуметтік бағасмы эжәне рөлі.Еуропалық менеджмент.

СОӨЖ жүргізу жоспары

Р/н № СОӨЖ тапсырмалары СОӨЖ өткізу нысаны
Күндізгі оқыту
  Академиялық кезеңнің басында студенттердің білім деңгейін анықтау тест
Халықаралық менеджмент: құрылым,мәні,дамуы, ерекшеліктері. Таблица конспект тексеру
Халықаралық және ұлттық менеджмент Жазбаша ( ауызша ) жұмыс  
Халықаралық менеджмент ортасы аналитикалық анықтама  
Халықаралық менеджмент жүйесіндегі коммуникация: кросс мәдени талдау. Жазбаша ( ауызша ) жұмыс  
Көпұлтты компаниялар және олардың қазіргі әлемдік шаруашылықтағы рөлі.   Жазбаша ( ауызша ) жұмыс  
КҰК нің ұйымдастырылған құрылуы. аналитикалық анықтама  
КҰК нің бәсеке қабілеттілік артықшылығы.. аналитикалық анықтама  
  Академиялық кезеңнің ортасында студенттердің білім деңгейін анықтау тест
Әлемдік нарықтағы КҰК стратегиясы аналитикалық анықтама  
Компанияның халықаралық бизнестік басқаруын ұйымдастыру. Жазбаша ( ауызша ) жұмыс. Бұқаралық ақпарат құралдарынан тақырыпқа байланысты материалдарды жинап топтастыру.
КҰК ні жоспарлау ерекшелігі. конспект тексеру
КҰК бақылау жүйесі. Ауызша сұрау  
Шетелдік нарыққа КҰК кіру тәсілдрі және модельдері конспект тексеру
КҰК ның итнвестициялық және инновациялық іскерлік басқарлуы. эссе  
КҰК ның адами ресрстарды басқару. аналитикалық анықтама  
КҰК ның корпоративті мәдениеті және қабылдаушы мемлекеттегі ұлттық ерекшеліктерге бейімделу проблемасы. Жазбаша ( ауызша ) жұмыс  
Шетелге менеджменттің ұлттық еркешліктерін көшіру.  
  Академиялық кезеңнің соңында студенттердің білім деңгейін анықтау эссе

 

1. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!