Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Нок і продуктивність бульдозера” 

Постановка завдання.

Виконати тяговий розрахунок бульдозера з перевіркою на можливість руху без буксування й визначити його експлуатаційну продуктивність. Вихідні дані для розрахунку ухвалюються згідно з варіантом по табл. 66.7.

Послідовність виконання вправи.

1. Визначити сумарний опір ґрунту копанню відвалом бульдо-

зера.

2. Перевірити умови руху бульдозера без буксування.

3. Обчислити тривалість робочого циклу бульдозера.

4. Визначити експлуатаційну змінну продуктивність бульдозе-

ра.

Методика розрахунку.

У процесі копання ґрунту бульдозером тягове зусилля, що розвивається трактором, повинне бути достатнім для подолання виникаючих опорів при різанні й транспортуванні ґрунту відвалом бульдозера. Умова руху бульдозера без буксування

 

РсцРт > ΣР , (1)

 

де Рсц=Gсц·φс – сила тяги по зчепленню, Н;

Gсц= Gб=9,81·тб – зчіпна вага бульдозера,Н;

φс – коефіцієнт зчеплення (табл.1);

Рттягове зусилля, що розвивається трактором, Н;

 

Рт=3600· ·η , Н (2)

 

N – ефективна потужність двигуна, кВт (табл.4);

v- швидкість машини на першій або на другій передачах, км/год

(табл.4);

η = 0,8 – КПД машини;

ΣР – сума опорів, що виникають у випадку лобового різання й тра-

нспортування ґрунту відвалом бульдозера, Н.

 

ΣР=Р1+ Р2+ Р3+ Р4+ Р5(3)

 

де Р1 - опір ґрунту різанню, Н;

Р2 - опір переміщенню призми ґрунту перед відвалом, Н;

Р3 – опір переміщенню ґрунту нагору по відвалу, Н;

Р4 – опір переміщенню бульдозера, Н;

Р5 – опір, що виникає на майданчику затуплення, Н.

 

Р1=К·F·106 , Н (4)

де К – питомий опір ґрунту різанню, МПа,

для бульдозерів: К=0,06 – І група ґрунтів;

К=0,09 – ІІ група ґрунтів;

К=0,12 - ІІІ група ґрунтів;

F=L·h – площа поперечного преріза стружки, що вирізьблюєть-

ся, ґрунтом, м2;

L – довжина відвалу бульдозера, м (табл.4);

h – глибина різання, м (табл.4).

 

Р= , Н (5)

 

де Vпр= - обсяг ґрунтової призми перед відвалом бульдозера;

Н – висота відвалу, м (табл.4);

– коефіцієнт, що залежить від співвідношення геометрич-

них параметрів відвалу й виду ґрунту (табл.1);

j - щільність ґрунту, кг/м3;

коефіцієнт розпушення ґрунту;

- коефіцієнт тертя фрунту о грунт (табл.2).

 

Р= , (6)

 

де - коефіцієнт тертя ґрунту о поверхню відвалу (табл.2);α – кут різання (табл.4).

 

Р4=GБ·(f ± i) , H (7)

 

де f – коефіцієнт опору переміщенню двигуна (табл.1);

і – ухил місцевості (табл.7).

 

Р5УД·L , Н , (8)

 

де РУД – питомий опір від затуплення, що залежить від ширини

майданчика затуплення й групи ґрунту (табл.3).

Користуючись формулою для умови руху, слід перевірити, чи дотримується умова руху бульдозера без буксування.

Експлуатаційна змінна продуктивність бульдозера визначається по формулі

 

Пз= , (9)

де Тсм =8,2 год – тривалість зміни;

Ку - коефіцієнт, що враховує вплив ухилу на продуктивність

(табл.6);

КВ=0,7÷0,8 – коефіцієнт використання бульдозера за часом

протягом зміни;

tц – час робочого циклу бульдозера, с.

 

tц=3,6· , с (10)

 

де lp , lгр, lx – довжина шляхів різання, переміщення грунту й холо-

стого ходу, м (табл.7);

vp , vгр , vx – швидкості руху бульдозера при різанні ґрунту, пере-

міщенні й зворотному ході, км/год (табл.4);

tП=40÷50 с – час перемикання передач;

tпов=10÷12 с – час на поворот бульдозера;

t0=1÷2 с – час на опускання відвалу.

Швидкості по операціях робочого циклу становлять, км/год:● 2,5÷4,0 - при різанні;

● 2,5÷5,0 – при транспортуванні ґрунту;

● 5,8÷8,0 – при холостому ході.

Користуючись вихідними даними табл.7 згідно з варіантом завдання вибираються швидкості для розглянутих складових робочого циклу бульдозера.

 

Таблиця 1

 

  Вид грунту   f   φc Кр коли т
0,15 0,30 0,35 0,40 0,45
Зв’язний 0,06-0,07 0,8-0,9 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95
Незв’язний 0,1-0,12 0,5-0,7 1,15 1,20 1,25 1,30 1,50

 

Таблиця 2

 

    Грунт   Група грунту   Щільність грунту, кг/м3   Коефіцієнт розпушування Кр Коефіцієнт тертя о грунт, μ1 Коефіцієнт тертя грунту о метал μ2
Пісок І 1,1 0,53-0,62 0,27-0,60
Супісок І 1,2 0,53-0,62 0,27-0,60
Рослинний грунт   І     1,15   0,53-0,70   0,30-0,42
Гравій розм. 80-90 мм   І     1,2   0,70-0,84   0,40-0,65
Легкий суглинок з додаванням щебня   ІІ     1,2   0,84-1,20   0,50-0,70
Важкий суглинок без включень   ІІІ     1,3   0,84-1,20   0,50-0,70
Щебень розміром більш 80 мм   ІІ     1,2   0,84-1,00   0,34-0,70
Легка глина ІІІ 1,2 0,84 0,50-0,70
Сухий грунт ІІІ 1,1 0,53-0,70 0,30-0,42

 

Таблиця 3

 

Питимий опір затуплення

 

Ширина площадки затупления, мм   Група грунту
І ІІ ІІІ
60-120 150-250 400-500
250-400 500-700 600-1000
450-700 600-1000 1100-1300

 

Таблиця 4

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!