Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності 

При перевірці операцій з обліку інших операційних доходів та результатів від цих операцій контролеру необхідно встановити:

- правильність і повноту відображення доходів від визнаних боржниками штрафів, пені, неустойок за порушення умов господарських договорів. При цьому контролеру необхідно порівняти суми отриманих штрафів, пені, неустойок, відображених по кредиту відповідного субрахунку рахунку 71, з сумами, зазначеними в договорах. Вияснити, чи не викликане порушення умов господарських договорів недопостачанням сировини іншими підприємствами і чи пред'явлені до них претензії. Під час дослідження необхідно порівняти суми отриманих штрафних санкцій, відображених по дебету рахунку 31, з сумою, відображеною по дебету рахунку 374. У випадку розходження необхідно вияснити причину;

- повноту отримання відсотків по сумах, які обліковуються на розрахункових, поточних, валютних та інших рахунках підприємства. Для цього контролеру слід перевірити договори підприємства з установами банків, де знаходяться рахунки підприємства;

- правильність і повноту отриманих доходів від сум, які знаходяться на депозитних рахунках. Увага контролерів при цьому концентрується на перевірці аналізу повноти і своєчасності отримання цих доходів, відповідно до договорів;

- дотримання умов за договорами позики і повноти отримання доходів за всіма видами позик;

- правильність відображення доходів від курсових різниць по операціях з валютою;

- правильність віднесення на доходи інших операцій;

- правильність списання боргів і дебіторської заборгованості. Під час перевірки увага зосереджується на встановленні дотримання термінів позовної давності;

- правильність ведення синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 71 та його віднесення в кінці кожного місяця на фінансові результати.

Перевірка правильності відображення фінансових доходів і результатів від фінансових операцій.При перевірці операцій з обліку фінансових доходів і результатів від таких операцій контролеру необхідно встановити:

- правильність отримання і документального оформлення доходів від участі в капіталі інших підприємств. Особливу увагу при цьому слід зосередити на перевірці договорів по спільній діяльності;

- правильність і повноту отримання дивідендів по акціях і доходів по облігаціях та іншим цінних паперах, які належать підприємству. У випадку встановлення перерахування або виплати доходів, дивідендів чи відсотків іншим підприємствам і фізичним особам, контролеру необхідно перевірити правомірність таких операцій;- правильність ведення синтетичного та аналітичного обліку на рахунках 72, 73 та його віднесення в кінці кожного місяця на фінансові результати.

Перевірка правильності відображення інших доходів та фінансових результатів від інвестиційної діяльності.Під час дослідження операцій з обліку інших доходів і результатів від інвестиційної діяльності необхідно звернути увагу на:

- повноту перерахування і отримання доходів від здачі майна в оренду, при цьому перевірити договори оренди;

- законність списання витрат по утриманню законсервованих потужностей і об'єктів. Необхідно виявити, чи є постанова відповідних керівних структур або рішення акціонерів про консервацію даного об'єкту, чи виділені кошти на охорону таких об'єктів, чи не відноситься до них частина витрат з охорони, освітлення, підтримання порядку підрозділів діючого підприємства;

- правильність списання збитків від списання раніше присуджених боргів по недостачах і крадіжках, по яких повернуті виконавчі документи.

Необхідно уточнити, чи є повернуті виконавчі документи по позивних заявах, затверджені судами і актами про неспроможність боржників.

Перевірка правильностіта достовірності формування фінансового результату, його використання і розподілу. Одним з важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є встановлення відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), валового прибутку, результату основної діяльності, результату фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності, результату надзвичайних подій записам в Головній книзі та формах бухгалтерської звітності.

Проведення перевірки фінансових результатів передбачає наступну послідовність робіт:- перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів;

- встановлення правильності оформлення первинних документів;

- перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;

- вивчення організації обліку фінансових результатів діяльності;

- визначення правильності обліку результату основної діяльності;

- визначення правильності обліку результату фінансових операцій;

- визначення правильності обліку результату іншої звичайної діяльності;

- перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства;

При проведенні перевірки ревізору необхідно звернути увагу на правильність розмежування понесених витрат у відповідності до одержаних доходів. Таким чином, необхідно встановити, чи дотримуються підприємством вимоги П(С)БО 15 „Дохід” і 16 „Витрати” щодо класифікації понесених витрат і одержаних доходів за відповідними напрямками діяльності .

Здійснюючи вивчення обліку фінансових результатів, ревізор повинен враховувати, що в звітності формування фінансового результату показується розгорнуто.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!