Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка реалізованої продукції: завдання, джерела контролю, послідовність здійсненняРеалізована продукція - важливий показник діяльності кожного підприємства, так як отримана виручка (дохід) виступає не тільки джерелом відшкодування витрат, але є вихідною базою для розрахунку непрямих податків в складі ціни.

Основні завдання перевірки:

- контроль формування достовірних даних про обсяг реалізованої продукції;

- правильне, законне і повне відображення операцій реалізованої продукції в реєстрах синтетичного і аналітичного обліку;

- перевірка правильності визначення і дотримання встановлених цін на послуги та продукцію;.

- перевірка правильності розрахунку і своєчасності сплати ПДВ і акцизного збору.

При перевірці підставою для включення продукції в обсяг реалізованої служать:

рахунки-фактур, товарно-транспортні накладні, акти відділу технічного контролю, акти про приймання продукції на місці, податкові накладні, платіжні документи, витяги банків, Головна книга, Журнал 6. Загальні відомості про обсяг реалізованої продукції містяться в Звіті про фінансові результати ф.№ 2

Обґрунтованість операцій з реалізації готової продукції цікавить перевіряючих з точки зору законності одержання підприємством економічної вигоди. Ревізор перевіряє, чи кож­на операція підтверджена документами на відпуск готової продукції, які повинні бути належним чином оформлені, тоб­то містити всі необхідні реквізити. Паралельно контролюється договірна документація. Виявлені розбіжності висвітлюються в матеріалах ревізії, потребують коригування з боку підприємства і є підставою для застосування штрафних санкцій до посадових осіб та відчуження коштів, отриманих підприємством незаконно.

Ревізію реалізованої продукції проводять в наступній послідовності:

Насамперед звіряються дані відображені в звіті по формі N2 по статті "Дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг" з даними головної книги по рахунку 70 в розрізі рахунків другого порядку.

Загальна сума розбіжностей складає ПДВ. Якщо після виключення ПДВ суми не тотожні, то перевіряючий зобов'язаний встановити причини такого неспівпадання.

На наступному етапі здійснюється поглиблена перевірка правильності формування даних про обсяг реалізованої продукції. Орган ДПI проводить суцільну перевірку з метою встановлення повноти включення за кожним документом (розрахунковим чи відвантаження) сум до обсягу реалізованої продукції. На цьому етапі спочатку проводиться звірка головної книги з даними Журналу 6. Зведені дані по Журналу повинні відповідати даним Головної книги. Розбіжності мають місце лише тоді, коли підприємством не повністю включені суми до обсягу реалізованої продукції. Величина реалізованої продукції формується не тільки в Журналі 6, але і в інших реєстрах обліку. Надходження коштів за відвантажену продукцію виступають важливим об’єктом перевірки . У зв'язку з цим до перевірки залучають дані Журналу 1, відомоcті 1.1, 1.2.Документи синтетичного і аналітичного обліку звіряються з кожним первинним документом (на відвантаження, або надходження попередньої оплати). У випадку виявлення розбіжностей між фактично зазначеним обсягом реалізації підприємства і за даними перевірки вимагається пояснення від головного бухгалтера, здійснюється узгодження податкового зобов'язання з ПДВ і лише після цього проводиться перевірка ПДВ.

Інспектор уважно перевіряє правильність оформлення підприємством документів на відвантаження продукції, чи не містять вони не оговорені підчистки, нерозбірливо зазначеної кількості, ціни. Раптово перевіряється кількість підготовленої до відвантаження готової продукції. Перевірку проводять або на складі, або під час вивозу за межі підприємства.

Окремий орган, який зацікавлений в перевірці правильності визначення обсягу реалізації є відділ цін. В їх компетенцію входить правильність визначення і застосування цін на товари, роботи, послуги. Підставою для перевірки є калькуляції та документи на відвантаження продукції. Суцільно перевіряють правильність зазначення кожної статті витрат відповідно до прийнятої підприємством облікової політики, рівня рентабельності і правильного розрахунку непрямих податків.

Висновки оформлюють актом. У компетенцію перевіряючих входить накладання штрафних санкцій та застосування адміністративного штрафу.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!