Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукціїІнформаційною базою для перевірки готової продукції є:

· нормативно-планова інформація;

· дані поточного обліку;

· фінансова та статистична звітність.

До нормативно-планової інформації відносять:

· П(С)БО 16;

· Планово-нормативні калькуляції;.

До документів поточного обліку, що підлягають перевірці належать :

· картки аналітичного обліку випуску продукції;

· виробничі звіти;

· акти на здачу готової продукції;

· картки складського обліку готової продукції;

· матеріальні звіти;

· Журнал 5;

· Рахунки-фактури;

· Товарно-транспортні накладні;

· Податкові накладні.

Фінансова звітність ф.№1 Баланс та статистична форма - відомості випуску продукції 1ПБ.

Розпочинається ревізія готової продукції з перевірки її наявності у місцях зберігання (склади та місця виготовлення). Перевірка наявності готової продукції не відрізняється від перевірки наявності запасів на складах. Поряд з перевіркою наявності готової продукції проводять перевірку наявності і комплектності незавершеного виробництва. В бухгалтерії проводиться звірка правильності застосування методів оцінки готової продукції та незавершеного виробництва

Одним із показників, який характеризує технічний розвиток підприємства є асортимент випуску продукції. Асортимент випуску продукції планується кожним підприємством. Відомості про асортимент інспектор отримує у виробничому відділі або в бухгалтерії за даними аналітичного обліку випуску готової продукції. Найпоширеніший метод, який застосовується в перевірці є розрахунок коефіцієнта асортименту випуску продукції.

Виконання плану виробництва і випуску продукції в натуральному і вартісному виразі перевіряють на основі даних звіту форми 1-П, використовуючи при цьому накладні та записи по рахунках 26 і 27. При перевірці звітності слід керуватись „Інструкція до складання звітів промислових підприємств по випуску продукції”.

Необхідно перевірити чи правильно включені в обсяг продукції в натуральному виразі вироби виготовлені в межах періоду, що перевіряється. Слід мати на увазі те, що вироби вважаються готовими в тому випадку, коли вони повністю укомплектовані, відповідають встановленим стандартам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад.

Продукція яка не відповідає вказаним вимогам, повинна відображатись в звітності і в обліку в складі незавершеною виробництва.

В процесі контролю звертають увагу на правильність оформлення документами прийому випущеної з виробництва готової продукції, так як формування достовірної облікової інформації про виробничі і фінансові результати діяльності підприємства залежить від реальності показників, записаних в приймально-здавальних накладних або приймально-здавальних актах.Слід встановити чи вся товарна продукція яка включена у виконання плану відповідає вимогам чи не було оформлення безтоварних накладних або здачі незакінченої виробництвом продукції на склад в кінці місяця і закінчення в наступному (тобто фактів приписки).

В практиці неодноразово виявлялись випадки завищення звітних даних про випуск продукції за рахунок незаконного і необґрунтованого включення в звітність виробів які не пройшли обробки, вимагають виправлення і переробки а також вироби випущені після закінчення звітного періоду. Для того щоб виявити причини порушень і попередити їх появу в подальшій роботі необхідно звітні дані порівняти з бухгалтерськими записами і первинними документами. Зокрема звітні показники співставляють з оборотами по рахунку 26 „Готова продукція”, рахунку 23 „Основне виробництво” (по дебету і кредиту) і інших рахунків бухгалтерського обліку.

Перевірка достовірності даних про випуск готової продукції може проводитись шляхом взаємного контролю документів на оприбуткування готової продукції з документами на відпуск матеріалів у виробництво і по обліку праці та його оплати (змінні рапорти, маршрутні листи, наряди та інше). Одночасно необхідно перевірити, як ведеться облік незавершеного виробництва, наявності порушення у відповідності з прийнятими нормативними актами.

Бухгалтерські записи звіряють з виробничими звітами про продукції в яких відображають кількість продукції виготовленої за місяць в асортименті, виробничі звіти звіряють з даними змінних звітів і прибутковими накладними на готову продукцію, прибуткові накладні звіряють з нарядами і цеховими журналами.Виконання плану виробництва в натуральному виразі перевіряють по кожному виду зокрема. По кожному випадку недовиконання виясняються причини і розробляють пропозиції для усунення недоліків.

Загальну оцінку виконання плану в натуральному виразі дати не можна через неоднорідність вимірників. Для того щоб перевірити виконання плану по загальному обсягу випуску необхідно кількісні дані перетворити шляхом сумування добутків кількості одиниць, по плану і по звіту на їх ціни і потім фактичне виконання спів ставити з плановим завданням.

При перевірці виконання плану по асортименту враховують випуск продукції виробленої в межах плану.

Продукція виготовлена зверх плану в розрахунок не приймається, що виключає можливість перекривати недовиконання плану по одних виробах за рахунок інших, тобто:

· по виробах по яких план недовиконаний в розрахунок включається фактичне виконання;

· по виробах по яких план перевиконаний в розрахунок приймається планове завдання;

· вироби виробництво яких планом не передбачено в розрахунок не приймаються.

В процесі перевірки виконання плану необхідно виявити, ті вироби, які користуються обмеженим попитом, такі вироби повинні виключатися з плану виробництва, щоб не викликати затоварювання. Випуск готових виробів без замовлень і договорів веде до затоварювання складів, викликає уповільнення кругообігу господарських засобів і фінансову скруту. Тому при перевірці слід звернути увагу на взаємо узгодженість договорів – поставок з програмою випуску продукції

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!