Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ(на базі підприємств різних галузей господарства)

Звіт про проходження тренінгу, обов’язково повинен містити:

1) Довідку;

2) графік проходження тренінгу;

3) щоденник про проходження тренінгу;

4) відгук та оцінку роботи студента на практиці (складається керівником тренінгу від підприємства).

Звіт повинен містити наступні розділи

Організаційно-економічна характеристика підприємства

При ознайомленні з організаційно-економічною характеристикою діяльності підприємства необхідно

· надати характеристику галузі діяльності підприємства;

· визначити форму власності господарюючого суб’єкта;

· мету його створення та основні види діяльності;

· охарактеризувати технологію виробництва, необхідну для цього ресурсну базу (матеріальні, фінансові, трудові ресурси);

· навести схему організації управління підприємства, схему організації виробництва.

Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві

При ознайомленні з особливостями організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно:

· визначити форму ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

· вивчити структуру бухгалтерської служби, повноваження кожного з бухгалтерів;

· ознайомитися зі змістом наказу про облікову політику;

· охарактеризувати порядок організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідно до вимог П(С)БО, податкового законодавства та потреб управління;

· надати пропозиції щодо удосконалення системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

Опис господарської діяльності підприємства за звітний період

Опис господарської діяльності підприємства за звітний період передбачає підшиття до звіту:

· первинних документів (не менше 15 різних форм за основними господарськими операціями);

· журналу реєстрації господарських операцій (не менше 40 проводок) за наступною формою:

№ з/п Первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Доходи і витрати для оподаткування прибутку ПДВ  
Дебет Кредит  
Доходи Витрати ПК ПЗ  
                     

· облікових регістрів за здійсненими операціями;

· оборотно-сальдової відомості;

· головної книги;

· фінансової звітності.

Висновки

На підставі проведеного дослідження:1) оцінити організацію господарської діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання та надати пропозиції щодо її удосконалення;

2) оцінити систему бухгалтерського обліку об’єкта дослідження (залежно від обраної теми дослідження бакалаврської роботи) та надати пропозиції щодо їх удосконалення.

Список використаних літературних джерел

Оформлюється відповідно до встановлених вимог та містить перелік використаних нормативно-правових документів, публікацій в практичних фахових виданнях, інших джерел інформації, використаних при проходженні тренінгу.

 


 

Додаток 2

СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ

(на базі органів державної влади або державного управління)

Звіт про проходження тренінгу, обов’язково повинен містити:

1) Довідку;

2) графік проходження тренінгу;

3) щоденник про проходження тренінгу;

4) відгук та оцінку роботи студента на практиці (складається керівником тренінгу).

Звіт повинен містити наступні розділи

Організаційно-економічна характеристика органу державної влади або державного управління

При ознайомленні з організаційно-економічною характеристикою органу державного управління необхідно:

· охарактеризувати мету його створення та основні види діяльності;

· охарактеризувати механізм виконання органом державного управління покладених на нього функцій, необхідну для цього ресурсну базу (матеріальні, фінансові, трудові ресурси);

· ознайомитися з особливостями організації та механізму виконання органом державного управління своїх функцій;

· описати загальну схему роботи органу державного управління.

Особливості організації роботи органу державної влади або державного управління

При ознайомленні з особливостями організації роботи органу державного управління необхідно:

· вивчити організаційну структуру органу державного управління, функції структурних підрозділів, повноваження посадових осіб;

· надати пропозиції щодо удосконалення системи функціонування органу державного управління;


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!