Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Провідні країни Західної Європи в 1945 – 2010 рр



Програма курсу

Змістовий модуль 1.

США у 1945 – 2010 рр.

Завдання для самостійної роботи (6 год.):

1. Біографія Г. Трумена.

2. Біографія Дж.Ф. Кеннана.

3. Прогресивна партія Америки.

4. Строум Термонд.

5. Директива РНБ-69 (1951).

Семінар 1. США в роки президентства Г. Трумена: ствердження в ролі наддержави (питання 1 – 2) (2 год.)

1. Наслідки ІІ світової війни для США (економічні, міжнародно-політичні, військово-технологічні).

2. Зовнішня політика адміністрацій Г. Трумена:

a) формування теоретичних засад політики щодо СРСР Дж. Кеннаном;

б) позиція США з приводу ключових міжнародно-політичних проблем повоєнного світу (“доктрина Трумена”, “план Маршалла”, ставлення до радянської блокади Берліна 1948-1949 рр., створення НАТО);

в) США і розкол Німеччини;

г) США і Сан-Франціський мирний договір;

д) США і війна на Корейському півострові;

Основна література:

1. Ахалкаци Д.С. Берлинский кризис 1948 г. в советско-американских отношениях // США: экономика, политика, идеология. – 1991.- № 8.

2. Белов К.Я. 40-летие Берлинской (Потсдамской) конференции // Новая и новейшая история. – 1985. - № 6.

3. Висков С.И. Генри Уоллес: страницы жизни американского политического деятеля // Новая и новейшая история. – 1985. - № 1.

4. Головина М.А. Администрация Трумэна и негритянская проблема // Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке ХІХ-ХХ вв. – М., 1996.

5. Грищенко Т.А. Доктрина “стримування”: деякі уроки історії // Питання нової та новітньої історії. – 1993. – Вип. 39.

6. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

7. Злобин Н.В. По пути усиления “холодной войны” // Вопросы истории. –2002. - № 9.

8. Иванов Р.Ф. Союзники // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2000. - № 5.

9. История США. В 4-х тт. – Т. 4 (1945-1980). - М., 1987.- С. 70-169.

10. Історія Сполучених Штатів Америки: Нарис. – К., 1998.

11. Кеннан Дж. Истоки советского поведения // США: экономика, политика, идеология. – 1989. - № 12.

12. Кимбалл У. «Семейный круг»: послевоенный мир глазами Рузвельта // Вопросы истории. – 1990. - № 12.

13. Киссиннджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

14. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-і роки). – К., 1999.

15. Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Новые документы из российских архивов. // Новая и новейшая история. – 1995. - № 3.



16. Наринский М.М. СССР и план Маршалла. По материалам Архива Президента РФ // Новая и новейшая история. – 1993. - № 2.

17. Первые письма с «холодной войны» //Международная жизнь. – 1990. - №11.

18. Печатнов В.О. США: Скрытые дебаты по «русскому вопросу» весной 1945 г. // Новая и новейшая история. –1997, - № 1.

19. Роберте Дж. Сферы влияния и советская внешняя политика в 1939-1945 гг.: Идеология, расчёт, импровизация // Новая и новейшая история. - 2001.- № 5.

20. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США1917-1972. – М., 1972.- С. 157-214.

21. У истоков “холодной войны” (круглый стол)//Международная жизнь. – 1990. - № 10.

22. Чернов С.А. Анализ политики США в отношении СССР: системно-циклический подход //США-Канада: экономика, политика, культура. – 2001. - № 6.

23. Чубарьян А.О. Новая история “Холодной войны”//Новая и новейшая история. – 1997. - № 6.

24. Юрченко С.В. Сталин, Рузвельт, Черчиль на Ялтинской конференции 1945 года: три подхода к войне и миру. – Севастополь, 2000.

25. Язькова А.А. Восточная Европа в политике США и СССР (1944-1945 гг.) // Новая и новейшая история. – 1991. - № 3.

26. The American Image of Russia,1917-1977. N-Y., 1978.

27. Horowitz D. From Yalta to Vietnam: American Foreign Policy in the Cold War. - N.Y.,1969.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Біографія Д. Ейзенхауера.

2. Біографія Дж.Ф. Даллеса.

3. «Кухонні дебати» між М. Хрущовим і Р. Ніксоном (1959).

Семінар 2. США в роки президентства Т. Трумена: ствердження в ролі наддержави (питання 3 – 5). (2 год.)

3. Президентські вибори 1948 р.

4. Маккартизм як внутрішньополітичний відгомін міжнародної конфронтації.

5. Які міжнародні та внутрішньо-американські фактори і яким чином сприяли, на Вашу думку, утвердженню США в ролі світової наддержави?



Основна література:

1. Ахалкаци Д.С. Берлинский кризис 1948 г. в советско-американских отношениях // США: экономика, политика, идеология. – 1991.- № 8.

2. Белов К.Я. 40-летие Берлинской (Потсдамской) конференции // Новая и новейшая история. – 1985. - № 6.

3. Висков С.И. Генри Уоллес: страницы жизни американского политического деятеля // Новая и новейшая история. – 1985. - № 1.

4. Головина М.А. Администрация Трумэна и негритянская проблема // Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америке ХІХ-ХХ вв. – М., 1996.

5. Грищенко Т.А. Доктрина “стримування”: деякі уроки історії // Питання нової та новітньої історії. – 1993. – Вип. 39.

6. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

7. Злобин Н.В. По пути усиления “холодной войны” // Вопросы истории. –2002. - № 9.

8. Иванов Р.Ф. Союзники // США-Канада: экономика, политика, культура. - 2000. - № 5.

9. История США. В 4-х тт. – Т. 4 (1945-1980). - М., 1987.- С. 70-169.

10. Історія Сполучених Штатів Америки: Нарис. – К., 1998.

11. Кеннан Дж. Истоки советского поведения // США: экономика, политика, идеология. – 1989. - № 12.

12. Кимбалл У. «Семейный круг»: послевоенный мир глазами Рузвельта // Вопросы истории. – 1990. - № 12.

13. Киссиннджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

14. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70-і роки). – К., 1999.

15. Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Новые документы из российских архивов. // Новая и новейшая история. – 1995. - № 3.

16. Наринский М.М. СССР и план Маршалла. По материалам Архива Президента РФ // Новая и новейшая история. – 1993. - № 2.

17. Первые письма с «холодной войны» //Международная жизнь. – 1990. - №11.

18. Печатнов В.О. США: Скрытые дебаты по «русскому вопросу» весной 1945 г. // Новая и новейшая история. –1997, - № 1.

19. Роберте Дж. Сферы влияния и советская внешняя политика в 1939-1945 гг.: Идеология, расчёт, импровизация // Новая и новейшая история. - 2001.- № 5.

20. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США1917-1972. – М., 1972.- С. 157-214.

21. У истоков “холодной войны” (круглый стол)//Международная жизнь. – 1990. - № 10.

22. Чернов С.А. Анализ политики США в отношении СССР: системно-циклический подход //США-Канада: экономика, политика, культура. – 2001. - № 6.

23. Чубарьян А.О. Новая история “Холодной войны”//Новая и новейшая история. – 1997. - № 6.

24. Юрченко С.В. Сталин, Рузвельт, Черчиль на Ялтинской конференции 1945 года: три подхода к войне и миру. – Севастополь, 2000.

25. Язькова А.А. Восточная Европа в политике США и СССР (1944-1945 гг.) // Новая и новейшая история. – 1991. - № 3.

26. The American Image of Russia,1917-1977. N-Y., 1978.

27. Horowitz D. From Yalta to Vietnam: American Foreign Policy in the Cold War. - N.Y.,1969.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.):

1. Біографія Дж. Ф. Кеннеді.

2. Біографія Л. Джонсона.

3. Біографія М.-Л. Кінга.

4. Жаклін Кеннеді.

5. Вудсток.

Семінар 3. Соціальні конфлікти в США 60-х рр. ХХ ст. (2 год.)

1. Боротьба афроамериканців за громадянські права.

2. Молодіжний рух. “Нові ліві”.

3. Антивоєнний рух.

4. Чим, на Вашу думку, були “конфліктні шістдесяті” – кризовим десятиріччям чи періодом складної суспільної трансформації?

 

Основна література:

1. История США. В 4х тт. – Т.4.(1945-1980). – М., 1987. - С. 265-284.

2. Геевский И.А. США: негритянская проблема. Политика Вашингтона в негритянском вопросе (1945-1972). – М., 1973.

3. Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – М.,1977.

4. Давидсон А. Б. Антирасистский расизм? // Новая и новейшая история. – 2002. - № 2.

5. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. 1917-1972. – М., 1972. - С. 277-294.

6. Митрохин Л.Н. Негритянское движение в США: Идеология и практика. – М., 1974.

7. Мяло К. Под знаменем бунта. Очерки по истории молодежного протеста 1950-1970-х годов. – М., 1985.

8. Нитобург Э.Л. США: цветной барьер в прошлом и настоящем //Новая и новейшая история. – 1997. - № 2.

9. Уоддис Дж. “Новые” теории революции (критический анализ взглядов Ф. Фанона, Р. Дебре, Г. Маркузе). – М., 1975.

10. Black Leaders of the Twentieth Century. – Chicago, 1982.

11. King M. L. Why We Can’t Wait. – N. Y., 1968.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Біографія Р. Ніксона.

2. Біографія Г. Кіссінджера.

3. Біографія Дж. Картера.

4. Біографія З. Бжезінського.

Семінар 4. Американо-радянські відносини в 1970-х рр. (2 год.)

1. Передумови американо-радянськоїрозрядки поч. 1970-х рр.

а) зміни в позиціях двох держав на міжнародній арені;

б) внутрішні стимули в радянському і американському суспільствах;

2. Головні надбання американо-радянських відносин перш.пол.1970-х рр.

а) визначення нових політичних основ двосторонніх відносин;

б) угоди про обмеження стратегічних озброєнь і систем ПРО.

3. Посилення конфронтаційних тенденцій в радянсько-американських відносинах друг. пол. 1970-х рр.

а) причини погіршення двосторонніх стосунків (зміни в американській міжнародній стратегії, поведінка СРСР на міжнародній арені);

б) договір ОСО-2 і його доля;

Основна література:

4. Визит Л. И. Брежнева в США 18-25 июня 1973 г. Речи и док-ты. – М., 1973.

5. Документы и материалы третьей советско-американской встречи во Владивостоке. 23-24 ноября 1974 г. – М., 1974.

6. Ради мира на Земле. Советско-американская встреча на высшем уровне в Вене. 16-18 июня 1979 г. – М., 1979.

7. История США. Т.4. – М., 1987.

8. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985). Свидетельство современника. – М., 1991.

9. Громыко А.А. Памятное. В. 2х кн., - 2-е изд. Кн.2. – М., 1990. – С.291-310.

10. Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.) – М., 1996.

11. Бжезінський З. “Холодна війна” та її наслідки //Політика і час. – 1993.- № 1, № 2.

12. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. – Гл.27-29.

13. Гончар Б.М. Проблеми регіональних конфліктів в американських концепціях і політиці розрядки в перш. пол. 70-х рр.// Питання нової та новітньої історії. – К., 1994.

14. Гончар Б.М. Регіональні конфлікти і доля розрядки в друг. Пол. 70-х рр. (аналіз американських оцінок)//Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка. Історія. – 1994. - Вип. 22.

15. Грищенко Т.А. Вашингтон і Москва в кінці 70-х рр.: державні керівники і зовнішня політика //Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки. – 1992. - № 7.

16. Грищенко Т.А. Геостратегічні концепції З.Бжезінського першої половини 70-х років //Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – 1999. – Вип.48.

17. Кизиченко В. “Николай, тебе следует встретиться с Никсоном. Л. Брежнев, А. Косыгин”//Международная жизнь. – 2002. – № 1.

18. Колоколов Б. Визит президента США Р.Никсона в СССР //Международная жизнь . – 1997. - № 11-12.

19. Позиция руководства США в связи с вводом советских войск в Афганистан в 1979 г. Предисл. Дж. Хершберга // Новая и новейшая история. – 1997. - № 3.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Біографія Р. Рейгана.

2. Біографія Дж. Г. В. Буша.

3. Стратегічна оборонна ініціатива Р. Рейгана.

Семінар 5. Адміністрації Р. Рейгана в історії США (1981 – 89 рр.) (питання 1 – 2) (2 год.).

1. Р.Рейган: формування особистості та політичного світогляду.

2. Зовнішня політика адміністрацій Р.Рейгана.

 

Джерела:

1. Рейган Р. Откровенно говоря: Избранные речи: Пер. с англ. — Москва: Новости, 1990. — 397с.

2. Рейган Р. Жизнь по-американски: [Пер. с англ.] / Рональд Рейган. — М. : Новости, 1992. — 749,[1] с, [8] л. ил,; 25 см. — Бібліогр.: Указ. имен: с. 738-750.

3. Речь Рейгана 8-го марта 1983г. («Империя зла») // http://www.coldwar.ru/raegan/evil_empire.php

4. Речь Рейгана 16-го февраля 1985г. («Доктрина Рейгана») // http://www.coldwar.ru/raegan/doctrine.php

5. Речь Рейгана 12-го июня 1987г. в Западном Берлине// http://www.coldwar. ru/raegan/wa ll.php

 

Основна література:

1. Гарбузов B.H. «Рейгановская революция»: теория и практика американского консерватизма (198 1-1988 гг.). - Спб: Псковский государственный педагогический институт, 1999.-556с.

2. Иванян Э.А. Рональд Рейган: Хроника жизни и времени. - Москва: Мысль, 1991. — 416с.

3. Макдермонт А. Счастливый «голландец» // Караван историй. - 2001. - № 3. — С.85-97.

4. Никонов В.А. Рональд Рейган // Вопросы истории. -1989. - № 2. - С.60-83.

5. Овчаренко А. Зовнішньополітичний неоконсерватизм Р.Рейгана: зовнішня політика між ідеологічними альтернативами // Дослідження світової політики. — 2000. - Вип. 10. - С.58-63.

6. Плугаторенко О.В. Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 – кін. 1960-х рр.) // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – К., 2008. - № 94-95. – С. 116 – 120.

7. Рональд Рейган // http://www.coldwar.ru/raegan/ronaId_raegan.php

8. Рональд Рейган // http://www.peoples.ru/state/king/usa/reagan/
Ronald Reagan // http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan

Завдання для самостійної роботи (6 год.):

1. Біографія Б. Клінтона.

2. Біографія Дж. В. Буша.

3. Біографія Б.Обами.

4. Мадлен Олбрайт.

5. Г. Клінтон.

6. Імпічмент президента в історії США.

Семінар 6. Адміністрації Р. Рейгана в історії США, (1981 – 89 рр.) (питання 3 – 5) (2 год.)

3. Соціально-економічна політика адміністрацій Р.Рейгана.

4. Р.Рейган: формування особистості та політичного світогляду.

 

Джерела:

1. Рейган Р. Откровенно говоря: Избранные речи: Пер. с англ. — Москва: Новости, 1990. — 397с.

2. Рейган Р. Жизнь по-американски: [Пер. с англ.] / Рональд Рейган. — М. : Новости, 1992. — 749,[1] с, [8] л. ил,; 25 см. — Бібліогр.: Указ. имен: с. 738-750.

3. Речь Рейгана 8-го марта 1983г. («Империя зла») // http://www.coldwar.ru/raegan/evil_empire.php

4. Речь Рейгана 16-го февраля 1985г. («Доктрина Рейгана») // http://www.coldwar.ru/raegan/doctrine.php

5. Речь Рейгана 12-го июня 1987г. в Западном Берлине// http://www.coldwar. ru/raegan/wa ll.php

 

Основна література:

1. Гарбузов B.H. «Рейгановская революция»: теория и практика американского консерватизма (198 1-1988 гг.). - Спб: Псковский государственный педагогический институт, 1999.-556с.

2. Иванян Э.А. Рональд Рейган: Хроника жизни и времени. - Москва: Мысль, 1991. — 416с.

3. Макдермонт А. Счастливый «голландец» // Караван историй. - 2001. - № 3. — С.85-97.

4. Никонов В.А. Рональд Рейган // Вопросы истории. -1989. - № 2. - С.60-83.

5. Овчаренко А. Зовнішньополітичний неоконсерватизм Р.Рейгана: зовнішня політика між ідеологічними альтернативами // Дослідження світової політики. — 2000. - Вип. 10. - С.58-63.

6. Рональд Рейган // http://www.coldwar.ru/raegan/ronaId_raegan.php

7. Рональд Рейган // http://www.peoples.ru/state/king/usa/reagan/
Ronald Reagan // http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan

 


Змістовий модуль 2.

Провідні країни Західної Європи в 1945 – 2010 рр.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Біографія К. Аденауера.

2. Грошова реформа в західних окупаційних зонах Німеччини (1948 р.).

3. Аленська програма ХДС.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Курт Шумахер.

2. Годесберзька програма СДПН (1959).

3. Берлінський мур.

Семінар 7. Німецьке питання після ІІ світової війни (2 год.)

1. Рішення Берлінської (Потсдамської) конференції стосовно Німеччини.

2. Політика союзників у своїх окупаційних зонах і її вплив на життя німців.

3. Берлінська криза 1948 р. та розкол Німеччини. Утворення ФРН і НДР.

4. Суспільно-політичний устрій ФРН за боннською конституцією.

5. Як Ви гадаєте, чи існувала можливість збереження німецької єдності після ІІ світової війни? Що, на Вашу думку, стало головною причиною розколу Німеччини?

 

Основна література:

1. Советский Союз на международных конференциях периода Великой отечественной войны, 1941-1945 гг.: Сб.док-тов. Т.6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трёх союзных держав СССР, США и Великобритании (17 июля –2 августа 1945 г.) – М., 1984. – С.5-32, 430-440, 443, 450-459, 461-462.

2. СССР и германский вопрос. 1941-1949: Документы из Архива внешней политики Российской Федерации. В 3-х тт. Т.2. 9 мая 1945 г. – 3 октября 1946 г. – М., 2000.

3. Федеративная Республика Германия: Конституция и законодательные акты. – М., 1991.

4. Аденауэр К. Воспоминания. – М., 1966 – 68. – Т. 1-2.

5. Галкин А.А., Мельников Д.Е. СССР, западные державы и германский вопрос (1945-1965). – М., 1966.

6. Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и «германский вопрос» 1945-1949 гг. – М., 1990.

7. Кынин Г.П. Антигитлеровская коалиция и послевоенное устройство Германии //Международная жизнь. – 1995. - № 8.

8. Кынин Г.П. Германский вопрос во взаимоотношениях СССР, США и Великобритании в 1944-45 гг. Обзор документов //Новая и новейшая история. – 1995. - № 4.

9. Филитов А. М. СССР и германский вопрос 1941-1949. Док-ты из Архива внешней политики МИД России // Новая и новейшая история. – 2000. - № 4.

10. Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Новые документы из российских архивов //Новая и новейшая история. –1995. - № 3.

11. Язькова А. А. Восточная Европа в политике СССР и США (1944-1945 гг.) // Новая и новейшая история. – 1991. - № 3.

12. http://marshallplanfoundation.org/index.html (Сайт Музею Джорджа Маршалла)

13. http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war (Чисельні документи англійською мовою із архіву CNN стосовно холодної війни, портрети політичних діячів, інтерв’ю та промови).

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Біографія Г. Коля.

2. Біографія А. Меркель.

3. Г. Шредер.

4. Партія зелених.

Семінар 8. Об’єднання Німеччини в 1989 – 1990 рр.: внутрішньо німецькі аспекти (2 год.)

2. Причини та прояви загострення суспільно-політичної кризи в НДР наприкінці 80-х років.

3. Оксамитова революція в НДР: хід, рушійні сили, наслідки.

4. Визначення форм та умов об’єднання Німеччини.

5. Розв’язання реальних проблем досягнення єдності німецького суспільства.

 

Основна література:

1. Александров В.В., Есин Е.Н. Объединение Германии и провал германской политики Советского руководства. – Москва, 1995.

2. Ахтамзян А.А. Объединение Германии или аншлюс ГДР к ФРГ. Кн. 1-2. – М., 1994.

3. Ахтамзян А.А. Федеративная Республика Германия в конце ХХ в. //Новая и новейшая история. – 1999. - № 4.

4. Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и «германский вопрос» 1945-1989 гг. – М., 1990.

5. Грабарчук Г.О., Кудряченко А.І. Відносини ФРН – НДР: від визнання до єднання. – К., 1994.

6. Кудряченко А.И. Германский вопрос 1945–1990 гг. Аннотированны указатель литературы. – К., 1991.

7. Король І., Лабунець Н. Рух за об’єднання Німеччини в др. пол. 80-х рр. та його наслідки// Соціально економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (др. пол. 80-х – перш. пол. 90-х рр. ХХ ст.). Матеріали міжнар. наук конф., 26-27 вересня 1996 р. – Ужгород. 1997.

8. Іванов О.Ф., Вольська О.П. Перші вільні демократичні вибори в НДР та їх політична роль. // Вісник Київського національного університету. Історія. Випуск 56. – Київ. – 2001.

9. Максимычев И.Ф. Крушение. Реквием по ГДР. Модров Х. Взлёт и падение. (пер с нем.) // Последний год ГДР. – М., 1993.

10. Максимычев И.Ф. Падение Берлинской стены. Записки очевидча// Новая и новейшая история. – 2000. - № 4.

11. Никоненко Д.Н. Объединение Германии и молодёжь (1988-1992). Чернигов, 1997.

12. Павлов Н.В. Объединение или рассказ о решении германского вопроса с комментариями и отступлениями. – М., 1992.

13. Первые «бреши» в Берлинской стене. Архивные материалы. МИД ГДР// Новая и новейшая история. – 2001. - № 4.

14. Потапов А, В. Кризис ГДР в 80-х годах и объединение Германии // Новая и новейшая история. – 1991. - № 5.

15. Соловьёв А.Л. Объединение Германии: предпосылки, новые реалии. – Москва, 1992.

16. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. – М., 1993.

17. http://www.wiedervereinigung.de (Сайт, присвячений проблемам об’єднання Німеччини).

18. http://www.50Jahre-deutschland.de (Сайт, присвячений 50-літній повоєнній історії Німеччини)

19. http://www.aicgs.org/resources/index.shtml (Вебсторінка Американського інституту сучасних німецьких досліджень Університету імені Джона Гопкінса)

20. http://www.deutsche-aussenpolitik.de (Сайт, присвячений німецькій зовнішній політиці)

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

1. Промова Ш. де Голля в Байо.

2. Французька війна в Індокитаї (1945 – 1954).

Семінар 9. Франція після ІІ світової війни: пошук конституційних засад (2 год.)

1. Тимчасовий режим.

2. Конституція Четвертої республіки.

3. Криза Четвертої республіки.

4. Конституція П’ятої республіки.

5. Якою мірою, на Вашу думку, досвід конституцій Четвертої і П’ятої республік може бути корисним для України?

 

Основна література:

1. История Франции. В 3-х т. Т.3. – М., 1973. - С. 287-405, 406-481.

2. Конституция и другие законодательные акты Французской республики. (По сост. на янв. 1958 г.) – М., 1958.

3. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

4. Из истории европейского парламентаризма. Франция. – М., 1999.

5. Конституция Французкой Республики //Конституции государств Европейского Союза. – М., 1997. - С. 655 – 686.

6. Арзакян М.Ц. Шарль де Голль // Вопросы истории. - 1991. - № 2-3.

7. Черкасов П.П. Распад колониальной системы: кризис французской колониальной политики в 1939-1985 гг. – М., 1985.

8. Наринский М.М. Борьба классов и партий во Франции 1944-1958 гг. – М., 1983.

9. Новиков Г.Н. Де Голль, голлисты и голлизм //Новая и новейшая история. – 1990. - № 3.

10. Ратиани Г.М. Франция: судьба двух республик. – М., 1980.

11. Сироткин В.Г. История Франции: Пятая республика. – М., 1989.

12. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. – М., 1979.

13. Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. – М., 1988.

14. Французская республика. Конституция и законодательные акты. – М., 1989.

15. Суховерхов В.В. Формирование новой французской колониальной политики в 1944-1946 гг. // Новая и новейшая история. – 2002. - № 1.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год):

1. Біографія Ф. Міттерана.

2. Біографія Ж. Ширака.

3. Біографія Н. Саркозі.

4. Національний фронт.

Семінар 10. Франція в роки президентства Ш. де Голля (1959 – 1969). (2 год.)

1.Зовнішня політика:

а) врегулювання проблеми колоніальних володінь;

б) “особлива позиція” Ш. де Ґолля в стосунках з західними союзниками;

в) східноєвропейська політика.

2.Суспільно-політична криза 1968 р.

3.Феномен голлізму: його зв’язок з особою Ш. Де Ґолля, історична зумовленість, актуальність французького досвіду1960-х рр.

Основна література:

1. Голль Ш. де. Мемуары надежд. Обновление. 1958-1962 // Новая и новейшая история. –1993. - № 5; 1994. - № 4-5.

2. Антюхина-Московченко В.И. Шарль де Голль и Советский Союз. (Политический портрет) – М., 1990.

3. Арзакян М.Ц. Шарль де Голль // Вопросы истории. – 1991. - №2-3.

4. Дилигенский Г.Г. Французы двадцать лет спуспя (социопсихология послемайской Франции) // Франция глазами французских социологов, М., 1990. - С. 133-171.

5. Лозовицький О. “Фактор голлізму” як чинник національного та зовнішньополітичними піднесення Франції 60-х рр. ХХ ст.// Людина і політика. – 2001. - № 3.

6. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. – М., 1973.

7. Новиков Г.Н. Де Голль, голлисты и голлизм //Новая и новейшая история. – 1990. - № 3.

8. Ратиани Г.М. Франция: судьба двух республик. – М., 1980.

9. Рязанцева Н.А. О роли генерала де Голля в мирном урегулировании Алжирского вопроса (1958-1962)//Межрасовые и межнациональные отношения в Европе и Америки ХІХ – ХХ вв. – М., 1996.

10. Салмин А.М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты: опыт Франции в сравнительной ретроспективе. – М., 1992.

11. Сироткин В.Г. История Франции: Пятая республика. – М., 1989.

12. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. – М., 1979.

13. Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. – М., 1988.

14. Уоддис Дж. «Новые» теории революции (Критический анализ взглядов Ф. Фанона, Р. Дебре, Г. Маркузе). – М., 1975.

15. Kersaudy F. Churchill and De Gaulle. – L., 1990.

Завдання для самостійної роботи:

1. Елізабет ІІ: біографія і суспільна діяльність.

2. Ірландська Республіканська Армія.

3. Британська Співдружність Націй.

4. Мод-стайл, Карнабі стріт і Мері Кводт.

 

Семінар 11. Вінстон Черчілль: людина і політик. (2 год.)

1. Життєвий шлях і політична біографія В. Черчилля.

2. Фултонська промова:

а) історичні обставини події;

б) оцінка стану повоєнної міжнародної політики у промові;

в) пропозиції і прогнозні оцінки автора.

3. В. Черчилль як особистість: феномен «черчилліанської персони».

 

Основна література:

1. Вінстон Черчилль // uk.wikipedia.org

2. Winston Churchill // en.wikipedia.org

3. Фултонская речь Уинстона Черчилля // ru.wikipedia.org

4. Churchill W. The Sines of Peace // www.britania.com

5. Фултонская речь Уинстона Черчилля // ru.wikisource.org

6. Злобин Н.В. Неизвестные американские архивные материалы о выступлении У. Черчилля.

7. 4.ІІІ.1946 // Новая и новейшая история. – 2000. – № 2; www.vivovoco.rsl.ru/vv/PAPERS/HISTORY/FULTON.HTM

8. Интервью И.В. Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне (14 марта 1946 года) // www.coldwar.ru/stalin/about_churchill.php

9. Мартин Р. Леди Рэндальф Черчилль: История знаменитой американской красавицы, царицы общества, матери Уинстона Черчилля, определившего судьбы столетия. – М., 1998.

10. Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль: Встречи. Беседы. Дискуссии. Документы, комментарии. 1941-45. – М., 2004.

11. Роббинс К. Черчилль. – Ростов-на-Дону, 1997.

12. Роуз Н. Черчилль. Бурная жизнь. – М., 2003.

13. Уинстон Черчилль: Сб. статей и документов. – К.; 2008.

14. Черчилль У. Мускулы мира. – М., 2008.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Фолклендські острови: історія.

2. Біографія Дж. Мейджора.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Біографія Т. Блера.

2. Біографія Г. Брауна.

3. П. Манделсон.

Семінар 12. М. Тетчер та її уряди в історії Великої Британії (2 год.)

1. М.Тетчер на шляху до влади: формування програми і політичного стилю.

2. Соціально-економічна політика урядів М.Тетчер:

а) зміни у ролі держави в економічному житті країни (денаціоналізація, зміни в податковій системі, підтримка малих і середніх бізнесів);

б) уряд і профспілки, шахтарський страйк 1984 – 1985 рр.;

в) соціально-психологічні зрушення в британському суспільстві.

г) наслідки заходів консерваторів для економіки країни та її населення.

3. Зовнішня політика урядів М.Тетчер:

а) стосунки з США і європейськими союзниками, проблема євроінтеграції;

б) Фолклендська війна;

в) стосунки з СРСР;

г) позиція щодо специфічних проблем постколоніального світу (Родезія, Гонконг).

4. Чи відбулась в Британії 1990-х рр. неоконсервативна революція? В чому виявив себе феномен “тетчеризму”?:

а) “тетчеризм” як варіант неоконсерватизму;

б) національний грунт і “тетчеризм”;

в) місце особи М.Тетчер в британській історії.

 

Основна література:

1. Байкова А.Н. Стачка горняков в Великобритании. 1984-1985 гг. – М., 1988.

2. Блейк Р. Британская перестройка //Мировая экономика и международные отношения. – 1989. - № 4.

3. Воронцова С.Б. Великобритания и европейский интеграционный процесс в 70-е годы ХХ века // Британия и Россия. – М., 1997.

4. Гаджиев К.С. Современный консерватизм: опыт типологизации //Новая и новейшая история. -1991. - № 1.

5. Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем: О социальных корнях консервативной волны. – М., 1987.

6. Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. – М., 1985.

7. Огден К. Маргарет Тэтчер: женщина у власти. – М., 1992.

8. Перегудов С.П. Маргарет Тэтчер //Вопросы истории. – 1988. - № 10.

9. Перегудов С.П. Отставка Маргарет Тэтчер //Вопросы истории. – 1991. - № 11.

10. Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. – М., 1996.

11. Попов В.И. Англия в войне за Фолкленды (Мальвины)//Вопросы истории. – 1987. - № 12.

12. Попов В.И. Маргарет Тэтчер: человек и политик: Взгляд советского дипломата. – М., 1991.

13. Попов В.И. Меняется страна традиций. Заметки посла и ученого о Британии восмидесятых – М., 1991.

14. Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся 70-е – 80-е годы. – М., 1987.

15. Трубайчук А.Ф., Черевко О.В. Особливості соціально-економічної політики британських консерваторів у 1979-1990 рр. // Український історичний журнал. –1990. – № 2, 3.

16. Thatcher M. The Downing Street Years. – N. Y., 1993.

17. Thatcher M. The Downing Street 10. Die Erinnerungen. – Düsseldorf, 1993.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. «Бітлз».

2. Бондіана як приклад масової культури.

3. Історія Інтернету.

Семінар 13. Постіндустріальна доба в історії західних суспільств (2 год.)

1. Час і обставини переходу до постіндустріального етапу технологічного розвитку.

2. Соціально-політичні наслідки переходу до постіндустріальної доби (вплив на політичне життя і міжнародну політику країн).

3. Соціокультурні наслідки переходу до постіндустріальної доби (вплив на духовну культуру, життєві стилі, побут західної людини).

4. Масова культура як суспільне явище у постіндустріальну добу:

а) зміст феномену масової культури (історико-культурологічний аспект);

б) взаємодія масової та високої культур;

в) кінематограф як зразок багатогранності та суперечливості функціонування масової культури.

 

Основна література:

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1993.

2. Белл Д. Социальные рамки информационного общества//Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.

3. Дракер П. Посткапиталистическое общество//Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.

4. Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире//Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.

5. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М., 2000. – С. 11-70.

6. Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. – М., 1985.

7. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.

8. Ростоу В. Стадии экономического роста. – М.. 1961.

9. Тоффлер Е. Третя хвиля. – К., 2000.

10. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. - № 3.

11. Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // Мировая экономика и международные отношения. – 1997. - № 8.

12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка// Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999.

13. Хантингтон С. Столкновение цивилизации // Полис. – 1994. - № 1.

14. Хижняк І.А. Патронована культура та культурна демократія у США: Культ. процеси в амер. соціумі періоду індустр. і постіндустр. Трансформацій (друг. пол. ХХ ст.): соц. – політ. вимір. – К.. 2001.

15. Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и перспективы // Вопросы философии. – 1997. – №1.

16. Яковец Ю.В. Становление постиндустриальной цивилизации // Вопросы экономики. – 1992. - № 10.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!