Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Собівартість відновлення деталіСобівартість відновлення деталі складається із заробітної платні виробничих робітників, накладних витрат і вартості матеріалів, витрачених на ремонт.

Собівартість відновлення деталі Св, грн.

Св = Оз + Дз + Нз + Нв

де Оз - основна (тарифна) заробітна платня , грн.;

Дз - додаткова заробітна платня, грн.;

Нз - нарахування на заробітну платню, грн.;

Нв - накладні витрати, грн.;

Основна заробітна платня Оз, грн.

Оз = Тн х Ст / 60

де Ст – погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн..

Для розрахунку основної заробітної платні потрібно для чотирьох попередньо розрахованих операцій вибраю розряди робітників. Розряд робітника залежить від виду та складності виконуваних робіт.

Для розрахунку основної заробітної платні складаємо калькуляційну карту за формою таблиці 14.

Таблиця 14

Номер операції Найменування та зміст операції Технічна норма часу Тн, хв. Розряд роботи Погодинна тарифна ставка Ст, грн. Основна заробітна платня Оз, грн.
Шліфувальна 4,12 8,17 0,56
Свердлильна 2,21 8,17 0,30
Токарна 2,98 9,00 0,45
Шліфувальна 3,82 10,12 0,64
Підсумок: 13,13 - - 1,95

 

Підсумкова величина основної заробітної платні використовується для розрахунку додаткової заробітної платні та нарахувань на заробітну платню.

Додаткова заробітна платня Дз, грн.

Дз = 0.1х Оз=0.1х1,95=0,195

Нарахування на заробітну платню Нз, грн.

Нз = 0.42 х (Оз + Дз) =0.42х(1,95+0,195)=0,9

Накладні витрати Нв, грн.

Нв = 2.5 х Оз=2.5х1,95=4,9

Відносно собівартість відновлення деталі ( для 4-ьох операцій)

Св = Оз + Дз + Нз + Нв=1,95+0,195+0,9+4,9=7,95(грн.)

Відносна собівартість робіт вказує на доцільність відновлення деталі.

 

Техніка безпеки та охрони праці при виконанні роботи

Охорона Праці при Шліфувальних роботах

1.1. Шліфувальник повинен:

1..1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.1.2. Утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.

1.1.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.1.4. Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту.

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на шліфувальних верстатах1.1.5. Уміти надавати першу медичну допомогу постраждалим при нещасних випадках.

1.1.6. Уміти користуватися первинними засобами пожежегасіння. 1.8. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що можуть діяти на шліфувальника:

- захаращеність робочого місця;

- обертові частини верстата і деталі;

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на шліфувальних верстатах

- деталі, що вилітають, заготівлі і їх осколки, стружка, а також інструмент;

- підвищена температура оброблюваних деталей і інструмента;

- ураження електричним струмом;

- підвищені рівні шуму, вібрації.

1.1.9. Шліфувальник забезпечується спецодягом і засобами індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм.

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на шліфувальних верстатах

1.10. На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев'яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менше 0,6 м від виступаючих частин верстата.

1.11. Верстати повинні приводитися в дію і обслуговуватися тільки тими особами, за якими вони закріплені.

1.12. Ремонт верстатів повинен виконуватися спеціально призначеними особами.

 

 

Вступ

 

Справний технічний стан означає повна відповідність рухомого складу нормам, обумовленим правилами технічної експлуатації, і характеризує його працездатність.

Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю, керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються конкретними показниками. Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходилася на необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні мало змінитися в порівнянні з їхніми первісними величинами.Однак технічний стан автомобіля, як і всякої іншої машини, у процесі тривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується в наслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, що приводить результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей автомобіля.

Зростає потреба у відновленні деталей, що дасть можливість ремонтувати агрегати, автомобілі з меншими матеріальними витратами. У свою чергу, використання сучасних способів відновлення деталей може надати деталям якісні властивості, не нижчі за властивості нових.

Метою даного проекту є розробка сучасного технологічного процесу ремонту однієї з деталей автомобіля ЗІЛ-131 – цапфи поворотного кулака.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!