Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


г) у суспільстві і промисловостіГ) 6.

5. Що вважається початком управлінської діяльності:

а) формування і вибір мети;

б) постановка цілей;

в) планування проекту;

г) аналіз плану.

6) Кінцем управлінської діяльності вважається :

а) досягнення цілей;

б) досягнення аналізу діяльності;

в) досягнення стратегії організації.

Г) досягнення мети.

7. Із кількох частин складається теоретична база практики управління?

а) 2;

б) 5;

в) 3;

г) 7;

8.Який із вищеназваних елементів не входить до конкретних управлінських наук про елементи, функції та аспекти управління:

а) планування;

б) облік;

в) статистика;

Г) кібернетика.

9. Яка із функцій не відноситься до сфери управління НПС?

а) регулювання;

б) обліку;

в) аудиту.

г) спостереження.

10.До функцій попереднього управління належить:

а) контроль;

б) стратегія

в) прогнозування;

г) облік.

11. До функцій оперативного управління відносять:

а) експертиза.

б) інформування.

в) програмування.

Г) координація дії.

12. Яка із функцій не відноситься до сфери управління НПС?

а) регулювання;

б) нагляду;

в) дослідження;

Г) спостереження.

13. Що є основним об'єктом управління у сфері ПОД?

а) організація;

б) планування;

в) контроль;

Г) навколишнє природн середовище.

14.До яких функцій управління належить функція планування?

а) до функцій попереднього управління;

б) до функцій завершального етапу управління;

в) до функцій оперативного управління;

г) до функцій методичного управління.

15. Що не відноситься до основних принципів охорони НПС?

а) попереджувальний характер заходів з охорони НПС;

б) пріоритетність вимог екобезпеки та обов'язковість дотримання екостандартів;

В) науково-методичний характер управління НПС.

г) Прогнозування стану НПС і обов'язковість експертизи;

16. Чи впливають принципи охорони НПС на визначення екологічної правосуб'єктивності державних органів і громадян України?

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) питання поставлено некоректно.

17.Скільки існує типів у структурі функцій державної системи екоуправління?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

18.Який пункт не входить до недоліків існуючої організаційно-упрвлінської системи?

а) неузгоджені, а часто навіть суперечні нормативно правові акти;

б) невідповідність між ступенем суспільної небезпечності екоправопорушень і мірами юридичної відповідальності.в) відсутність кваліфікованих працівників;

г) відсутні реальні важелі економічного стимулювання екобезпечної діяльності;

19.До яких фукцій управління належить функція організація?

а) до функцій оперативного управління;

б) до функцій завершального етапу;

в) до функцій попереднього управління;

г) до функцій методичного управління.

20. Що не належить до спеціальних функцій?

а) розподіл і перерозподіл природних ресурсів;

б) облік природних ресурсів;

г) нормування;

в) стратифікація.

21.Який пункт входить до недоліків існуючої організаційно-упрвлінської системи?

а) неузгоджені, а часто навіть суперечні нормативно правові акти;

б) відсутність інвесторів;

в) відсутність кваліфікованих працівників;

г) часткова відсутність економічних важелів.

22.Хто вперше відкрив поняття «система» у природокористування як сукупність взаємодіючих частин?

а) Карл Лінней;

б) Людвіг фон Берталанфі;

в) Грегор Мендель.

г) Ісаак Ньютон.

23.Ким був за походженням Людвіг фон Берталанфі?

а) голандець;

б) австрієць;

в) бельгієць;

г) німець.

24.Коли набули розголосу ідеї Людвіга фон Берталанфі?

а) 50-ті роки 19 ст.

б) 40-ві роки 19 ст.

в) 50-ті роки 20ст.

Г) 30-ті роки 20ст.

25.Берталанфі сформулював теорію:

а) закритих систем як процес обміну між організмом і середовищем, що його оточує.

б) закритих систем як процес обміну між екосистемою середовищем що його оточує.

в) відкритих систем як процес обміну між організмом і середовищем, що його оточує;

г) як процес обміну між організмом і екосистемою що його оточує;

26. Коли було засновано «Товариство з досліджень у галузі загальної теорії систем»?

А) 1954р.

б) 1944р.в) 1958р.

г) 1953р.

27.Головна перевага системного підходу – це …

а) організація праці на підприємстві;

б) краще орієнтування і знаходження оптимального розв’язання проблем із врахування минулого досвіду;

в) здійснення повного якісного контролю на підприємстві;

г) розвиток технологічного устаткування на підприємстві.

28.На якій стадії застосовують «жорсткі» методології системного підходу із дослідженням операцій?

а) на стадії розробки;

б) на завершальній стадії;

в) на оперативній стадії;

г) на технологічній стадії.

29.Де знайшов уперше практичне застосування системний підхід?

а) у Бельгії;

б) у Франції;

в) у США;

г) у Німеччині.

30.Коли системний підхід уперше знайшов своє практичне застосування?

а) 30-ті р. 20ст.

б) 40-ві р.20 ст.

в) 50-ті р. 20 ст.

г) 60 –ті р.20 ст.

31.Як розглядається системна модель об’єкта на практиці ?

а) як місія;

б) як суб’єкт;

в) як об’єкт;

г) як система.

32. Де застосовується системна технологія?

а) у науці і освіті;

б) у культурі і філософії;

в) у астрономії і астронавтиці;

г) у суспільстві і промисловості.

33.Моніторинг – це…

а) збір, аналіз і зберігання інформації;

б) збір, аналіз і зберігання рекомендацій;

в) розвиток НПС;

г) розвиток технологічної індустрії.

34. Організація освіти – це…

а) розвиток освіти населення;

б) забезпечення неперервної екоосвіти школярів;

в) забезпечення неперервної екоосвіти населення;

г) забезпечення неперервної самовдосконалення населення;

35.Погодження – це...

а) максимальна погодженість поточних і переспективних планів роботи галузей, підприємств, установ у питаннях охорони НПС і використання природних ресурсів.

б) мінімальна погодженість поточних і переспективних планів роботи галузей, підприємств, установ у питаннях охорони НПС і використання природних ресурсів.

в) узгодженість короткострокових і довгострокових планів роботи галузей, підприємств, установ у питаннях охорони НПС і використання природних ресурсів.

г) синтез короткострокових і довгострокових планів роботи галузей, підприємств, установ у питаннях охорони НПС і використання природних ресурсів.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!