Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Р Конституциялық Кеңесінің құрамына қанша адам кіреді?7 адамЗаңның ең жоғарғы күші дегеніміз нені білдіреді? Заңдылық мемлекеттің жоғаргы өкілеті мен заң шығарушы органы қабылдайды

Кәмелет жасқа толмаған адам әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны туралы іс қаралған кезде оның заңды өкілінің қатысуы: міндетті

Кеден органдарының функцияларына кіреді:Құқық қорғаушы және регулятивті;

Келесілердің қайсысы кеден органының жүйесіне жатпайды?Брокерлік фирмалар;

Келісім-шарттық теория бойынша мемлекет қалай пайда болды:Адамдардың өзара келісімі бойынша

Конституциялық- құқықтық қатынастардың субъектілері болып табылады: Халық,мемлекеттің азаматтары, мемлекеттік органдар, лауазымды тұлғалар және саяси партиялар;

Конституциялық құқық-ұлттық құқықтың саласы ретінде қандай қоғамдық қатынастарды қамтиды:Конституциялық құрылымның негізін, қоғамдағы жєне мемлекеттегі адам жєне азамат жағдайын, мемлекеттік билік органдарының жүйесін, қызметі мен құзыретін айқындайды

Конституцияның 6 – бабына сәкес ҚР танылады:Мемлекеттікжәне жекеменшік

Конституцияның жоғары заңдық күші неде?басқа құқықтық нормалардан өзінің басымдық күші болады, конституцияға қайшы келген құқықтық нормалар өз күшін жояды

Конституциясы бойынша білім алудың қай түрі ақысыз?Орта білім

Күштеу теориясы бойынша мемлекеттің туындауына басты себептерді атаңыз:тайпалардың бірін-бірі жаулап алуы,олардың жеңгендерінің үстемдік құруы

Кім және қандай мерзім ішінде Қ.Р-нің президентне үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы ұсыныс енгізіді:Премьер-министр он күн ішінде

Қ.Р. Прокуратурасы қай билікке жатады:Ешқайсысына жатпайдыҚ.Р.Парламентінің төменгі палатасы қалай аталады?Мәжіліс

Қаз ССР мемлекеттік егемендігі туралы Декларация қашан қабылданды: 1990ж. 16 желтоқсан

Қазақстан Республикасының коституциясы егемендік алганнан бері неше рет қабылданды және қашан?1993 ж. 25 ңазан, 1995 ж. 30 тамыз - 2 рет

Қазақстан – зайырлы мемлекет. Ол дегеніміз:Дінибірлестіктер мемлекеттен ажыратылған

Қазақстан Республикасында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары шектелуі мүмкін:Сот актілерінің негізінде

Қазақстан Республикасында Конституцияга сәйкес:Неке және жанұя, ана, әке және бала мемлекет қамқорлығында

Азақстан Республикасында сот билігі кімге тиесілі?Тәуелсіз сот органдарына

Қазақстан Республикасында:Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары танылады, әрі кепілденеді;

Азақстан Республикасындағы ең жоғарғы заң күші бар нормативтік акт: Конституция

Азақстан Республикасының атқарушы органы:Конституциялық кеңес

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының пәні деп........ мемлекеттік әкімшілікті ұйымдастыру мен оның қызметінің аясындағы қатынсатар

Азақстан Республикасының конституциялық құқығы мынаны зерттейді:ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес пайда болатын және қоғамның, мемлекеттің құрылымының негізін, ондағы адамның және азаматтың жағдайының негізін құратын қоғамдық қатынастарҚазақстан Республикасының қаулылары, шешім, ережелерін қай орган қабылдайды? Қазақстан үкіметі;

Қазақстан Республикасының құқықтың қайнар көздерінің қайсысы негізгі болып табылады?Нормативтік-құқықтық акт;

Азақстан Республикасының Үкіметін кім құрады? Президент

Азақстан Республикасының экологиялық заңының мақсаты:Қоршаған ортаны қорғау

Азақстандағы екі палаталы парламент институты қай жылдан бастап пайда болды?1995 жылдан

Андай қызметшілер аттестациялау тәртібіне қатыспайды?Жүкті әйелдер

Анша жасқа жеткен ҚР азаматтары республикалық референдумға қатысу құқығына ие болады:18 жасқа

Анша жасқа толған ҚР-ның азаматы маслихаттың депутаты болуы мүмкін:20 жас

Аржы қатынасын реттейтін органдар: Министірлік, Ұлттық банк

Аржы-құқықтық норма дегеніміз: Нормативтік актілер жиынтығы

Қаржылық құқықтың құқықтық реттеу әдістері бөлінеді?Диспозитивті, императивті;

Аржылық-құқықтық жауапкершілік шаралары болып табылады: өсім мен айыппұл

Аржылық-құқықтық жауапкершілік шаралары болып табылады?өсім мен айыппұл

Оѓамдыќ µмірдіњ саласына байланысты атќаратын міндеттеріне ќарай мемлекеттіњ ќоѓамдыќ функциялары ќалай топтастырылады? ішкі, сыртќы

Р Президенттігіне кандидат Қазақстанда кем дегенде мынадай уақыт тұруы керек:15жыл

ҚР 1995 ж. Конституциясына қай жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:7. 10. 98 ж;

Р азаматтық заңдар жүйесіне жатады:ҚР азаматтық кодексі

ҚР Азаматтық заңы қашан қабылданды?27.12.1994;

Р азаматын азаматтығынан айыруға жол беріледі ма?ешқандай жағдайда айыруға жол берілмейді

Р аумағында шетелдік мемлекеттердің кәсіподақтарының қызметіне:Жол беріледі

Р Әкімшілік – аумақтық құрылыс қамтиды: Облыс, аудандар, қалалар, кешендер, ауылдық аймақ, ауылдар

Р Конституциялық Кеңесінің құрамына қанша адам кіреді?7 адам

Р Конституциясы бойынша берілген азаматтардың өлеуметтік-экономикалық құқықтары мен бостандықтары: денсаулықты сақтау, меншік иесі болу, білім алу


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!