Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика соціально-психологічних методівПід соціально-психологічними методами управління розуміють систему засобів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову і соціальну активність колективу і його окремих працівників. Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у колективі задоволенням соціальних потреб працівників — розвитку особистості, соціального захисту та ін.

Без вирішення соціально-психологічних питань не можна досягти найбільш ефективного розвитку організації, а отже, і відповідних соціальних груп.

Для вирішення цих проблем застосовують соціально-психологічні методи управління. Їх поділяють на:

- Соціальні плани.

- Моральні стимули.

- Методи формування груп та соціально-психологічного клімату в групі.

Усі методи соціального управління взаємопов’язані між собою і їх поділ на групи є достатньо умовним. Вплив соціальних планів здійснюється шляхом створення умов праці, забезпечення відпочинку, організації побуту, медичного обслуговування тощо.

Моральні стимули впливають через нагородження орденами, медалями, грамотами, присвоєння звань тощо. Методи формування груп та соціально-психологічного клімату в них забезпечують вплив на засадах добору його членів за характером, стажем, національністю; також це призначення керівника, вибір стилю керівництва, розташування кадрів на робочих місцях.

Соціально-психологічні методи управління посідають важливе місце в процесі управління, яке визначається роллю колективу в задоволенні потреб людини. Це конкретні способи і прийоми впливу на процеси, які відбуваються всередині нього.

Мета соціально-психологічних методів – забезпечити всезростаючі соціальні потреби людини, її всебічний гармонійний розвиток і підвищення на цій основі трудової активності та ефективної діяльності колективів.

До методів соціального управління належать соціальне прогнозування, соціальне нормування, соціальне регулювання та соціальне планування.

Методи соціального нормування дають змогу впорядкувати соціальні відносини між колективами і певними працівниками введення різних соціальних, моральних, етичних норм, які включають правила внутрішнього розпорядку, статути громадських організацій, кодекс робочої честі, правила виробничого етикету, форми дисциплінованих дій.

Соціально-політичні методи являють собою сукупність методів і способів формування ідейної впевненості, гуманістичної моралі, патріотичної активності мас до соціально-політичних методів відносяться політична пропаганда і агітація, політичне виховання трудящих, контроль за діяльністю адміністрації.Методи соціального регулювання використовують для впорядкування і гармонізації соціальних відносин шляхом виявлення і регулювання інтересів і цілей різних колективів, груп та осіб. Це статути громадських організацій, угоди, взаємні зобов’язання, системи добору, розподілу і почерговості задоволення соціальних потреб і інтересів.

Методи соціального почину, новаторства призначені для формування і підтримки в групі найбільш прогресивних соціальних норм, інтересів, потреб, тенденцій соціального розвитку.

Це економічне змагання, обмін досвідом, почин і новаторство, критика і самокритика, посвячення в працівники, організація різноманітних святкових зборів тощо.

Психологічні методи управління спрямовані на регулювання стосунків між людьми шляхом створення оптимального психологічного клімату в колективі.

До психологічних належать методи комплектування малих груп, гуманізація праці, психологічного впливу, професійного добору і навчання.

Конкретні соціально-психологічні методи управління використовують на основі збирання соціальної інформації шляхом інтерв’ювання, анкетування. Вивчення документів, структурних карт, спостереження і самоспостереження та аналізу цієї інформації.

У зв’язку з тим, що зміна соціальних параметрів колективів відбувається під впливом факторів, тривалого характеру дій, особливого значення в цьому процесі набуває соціальне прогнозування і планування.

До методів соціального прогнозування належать прогнозування за передісторією, функціонально-динамічне прогнозування, методи хронологічних спектрів схожості та аналогії, експертних оцінок, науково-художнього опису.

Соціальне планування включає методи планування за історикологічним критерієм, агрегування показників, диференційоване планування.Механізм використання соціально-психологічних методів повинен бути побудований таким чином, щоб у процесі соціального управління забезпечувалася можливість обліку інтересів суспільства, групи та окремих осіб, його мотивація.

3. Який підхід розглядає управління як безперервну серію взаємопов’язаних управлінських функцій:

· ситуаційний підхід;

· підхід з точки зору кількісних методів;

· процесний підхід.

 

4. У випадку, коли в колективі низький рівень організації праці, який стиль управління необхідно обрати:

· Демократичний;

· Бюрократичний;

· Авторитарний;

· Ліберальний;

· Змішаний.

Обгрунтуйте відповідь.

У випадку, коли в колективі низький рівень організації праці потрібно обрати демократичний стиль управління. Цей стиль може ефективно використовуватися при вирішенні завдань. Він передбачає близькість освітнього рівня начальника і підлеглих, а також переважно нематеріальну мотиваційну структуру співробітників. Прийняття рішень здійснюється з участю колективу, тобто співробітники — це не просто виконавці чужих рішень, а люди, які мають власні цінності та інтереси. У таких організаціях значно зростають ініціативність співробітників, кількість творчих нестандартних рішень, поліпшуються моральний клімат та загальна задоволеність співробітників організацією.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!