Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Мұнай-газ саласының техникасы мен технологиясы 

Сұрақ Жауап А) (дұрыс)
1. Сифонды су алудың қолдану уақыты Жоғарғы өзгермелі деңгейдегі су өндіретін скважиналарда
2. Күнделікті компенсация коэффициенті көрсетеді mт<1 Су айдаудың өндіруден асып түсуін
3. Ұңғының түптік аймағына әсер ету тәсілі бөлінеді 3 басты топқа
4. Ұңғының түптік аймағына әсер етуінің басты тәсілі Химиялық, механикалық, жылулық
5. Газдың меншікті шығымы R=q/V  
6. 1 тонна немесе 1 м3 мұнайдан бөлініп шығатын газ мөлшері қалай аталады Газ факторы
7. Солқылдаумен күрес шеткі клапанға пакер орнату
8. Газлифті скважинаға айдайтын қажетті газ мөлшері, Rнаг Rнаг=Rопт- Гэф
9. ОТБС-тағы компенсатордың тағайындалуы Сораптың дірілдеуін жою қозғалтқыш ішіндегі май көлемін реттеу
10. Пайдалану кезінде жеңіл шығарылатын және тек ұсақ құмды өткізетін қандай ұңғы фильтрін айтамыз Гравийлі фильтрі
11. Ұңғыма фильтрі жер асты және жер беті құралдарын сонымен қатар фильтрді құмнан сақтайтын түрі Гравийлі фильтрі
12. Ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, мұнайдың өтуіне кедергі болмай, өткізгіштікті көбейте отырып ұсақ құмдарды өткізетін түрі Гравийлі фильтрі
13. Қабатта тік жарықшақ пайда болу үшін қажеттілік Жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын көбейту
14. Қабатта көлденең жарықшақ пайда болу үшін қажеттілік Жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын азайту
15. Газ массасы шығынының Р және Т берілгендері кезіндегі қоспа массасының шығынына қатынасы аталады Массалық шығындық газ мазмұндауы
16. Сұйықтың мөлшерінде орналасқан, газ көбікшесі көлемдерімен сипатталатын газдық кезеңді бөлшектеу деңгейі аталады дисперстік
17. Скважинаның фонтандауының шарты
18. Кеңейтілген газ жұмысы қандай формуламен анықталады 4) W = Г0·P0·InPc/Py
19. Газлифті скважинаны қай уақытта периодты түрде ауыстырған дұрыс Егер газ мөлшерін, энергияны және т.б.азайтқандағы үнемдеу жоғалған мұнай құнынан асып түссе
20. Газлифті пайдалану желісі Компрессорлы және компрессорсыз
21. Газлифтті көтергіштің құрылысының сұлбасы 3 түрлі
22. Динамограмма бойынша балансир басының жоғарғы қозғалысы анықталады
а
б
в
г
S
Pабв
23. Қандай штангалы терең сорапты жоғары газ факторы кезінде қолдануға болмайды НСН-1
24. Скважина сұйығын ауыстыру арқылы меңгеру кезіндегі башмақтағы қысым Рбн1q(L-x)+ρ2qx+ΔPx+ΔPL-x  
25. Газ сұйық көтергішінің П.Ә.К.
26. Артезианды фонтандау Рупл-
27. Оптималды режим кезіндегі газсұйық көтергішінің бергіштігінің теңдеуінің формуласы 4) qопт=55d2,5 ( Рб- Ру)/rgL) (1-( Рб- Ру)/rgL)
28. Айдаудың сақиналы жүйесі кезіндегі екі қатарлы лифт үшін жіберу қысымын анықтау Рпуск=
29. Көтеру құбыры арқылы ҚТҚ есептеу Р3=Pст.ж+∆Pтр+Py Рус+
30. Тербелмелі станокта (ТС) балансирлі теңестіру қолданады Аз жүк көтергіш ТС-та
31. Бос жынысты скважинаны ашқаннан кейін меңгерудің қолданбайтын түрі Компрессорлы әдіс
32. Тесікті сүзгі өзін қалай көрсетеді Құбырда бойымен кесілген тесік
33. Ұңғылардың өнімділігінің меншіктік коэффициентінің формуласы 2)
34. Қабатқа бу айдау кезінде құралады 3 аймақ
35. Газдың меншікті шығымы R= V/q
36. СКҚ алқасын бекітетін жері Құбырлар басында
37. Газлифті скважинадан 1 м3 сұйықты шығару үшін айдалатын газ мөлшері Газдың меншікті шығымы
38. Батырмалы электровинттік сораптарды (БЭВС) қандай скважиналарда қолдану тиімді Жоғары тұтқырлы
39. Жетілмеген скважинаның түрі Ашудың сипаты бойынша жетілмеген  
40. Жұтылу коэффициенті
41. Скважинаның қай конструкциясында қабаттарды айыруды, таңдаулы ашуды және гидродинамикалық жетілгендікті сенімді қамтамасыз ету Түпкі аймағы атып тесілген құбырлы
42. Суретте сүзгінің қай түрі көрсетілген Тесікті (щелевый)
43. Карбонаттар, құмайттар, алевролиттер және т.б. қалыптасқан скважиналардың түпкі аймағын өңдеу Саз қышқылды
44. Газсұйық ағысының құрылымы біртектес
45. Газ сұйық ағысының құрылымы көпіршікті
46. Кеңейтілген газ жұмысы қандай формуламен анықталады 4) W=Го × Po ×ln Рсу
47. Pбу+(Н-h)rгgфонтаңдаудың қай түріне жатады Рс<Pнас
48. Сильфоны клапандар мына түрлерге бөлінеді 2 түрлі
49. Қолдану барысына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді Жіберу, жұмыс, аяқты
50. Газлифтілі клапандар құрылысына қарай былай бөлінеді 3 түрлі
51. Динамограмма көрсетуін анықта Айдау бөлігінде ақау бар
52. ОТБС-5:5А:6 шартты топтары нені білдіреді ОТБС-ның қорабының сыртқы диаметрі (92;103;114 мм)
53. Тербелмелі станокта (ТС) роторлы теңестіру қолданады Ауыр жүк көтергіш ТС-та
54. Скважинаның түбін жыныстардың қай түрінде ашық қалдырады: Берік жыныстарда
55. Мұнай скважиналарын меңгеру түрін анықтау Қабаттан мұнаймен газды шақыру
56. Ұңғыларды тұз қышқылымен өңдеудің басты түрлері, карбонатты коллекторларды ашатындар Қышқылдық ванналар, жай қышқылдық өңдеу, қысыммен қышқылдық өңдеу, термоқышқылдық өңдеу, аралық қышқылдық өңдеу
57. Сазды қышқыл ол .. Тұз қышқылының қоспасы және плавинді
58. Газдың мұнайдағы құрамының шығымы
59. Cұйыққа қандай салыстырмалы тереңдікте лифтті батырғанда лифт ең үлкен тиімділікпен жұмыс істейді e=0,5¸0,6
60. Шеген құбырлар тізбегінің алқасын бекіту жері жүргізіледі Тізбек басында
61. Пайдаланудың қай түрінде бағаналы эмульсия түзіледі Эрлифті
62. ОТБС-те протектордың тағайындалуы Қозғалтқышты сораптағы скважина сұйықтарынан қорғау
63. Ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, құлаудан судың шектен өтуінен және басқа да қажетсіз салдардан сақтайтын түрі Гравийлі фильтрі
64. Ұңғыма фильтр бос цементтелмеген қабаттарда кеңейтілген түптік құрауға мүмкіндік беретін түрі Гравийлі фильтрі
65. Жетілмеген скважинаның түрі Ашылу дәрежесі бойынша жетілмеген
66. Мұнайлы скважинадағы қысым балансының теңдеуі Рзуст.жтрск  
67. Терең қабаттағы суды қолдану кезіндегі ҚҚҮ-ң түрі Скважина ішіндегі табиғи ағын
68. Газды көбікшесі көлемдері бір-біріне қосылу түрі коалесцендік
69. Тұрақтандырғышты қолдану шарты Қышқылдың жыныспен әсерлескендегі пайда болған өнімдерді сұйық күйінде қыстап тұру үшін
70. Қосу қысымын азайту тәсілдері Арнайы қосу компрессорын пайдалану, құбырды тізбекпен жіберу, қабатқа сұйықты итеру, қосу тесіктерін пайдалану, көтергіш жұмысын сақиналы желіден орталыққа ауыстыру
71. Қолдану барысына қарай газлифтілі клапандары топқа бөлінуі 3 топқа
72. Газлифті клапандары құрылысына қарай былай бөлінеді Серіппелі, сильфонды, комбинирлі
73. Штангалы терең сораптағы үш тұрғызу тобы 20-70; 70-120; 120-170
74. Динамограмма нені көрсетеді газдың әсер етуі
75. Газсұйық қоспасының негізгі градиенттік теңдеуі
76. Тиімді жұмыс істейтін газ факторының формуласы 1)Гэфо+ 2) Гэф= 3) Гэф= 4) Гэф= 5)Гэф=
77. Максималды бергіш режимі кезіндегі қабат пен көтергіштің бірлескен жұмысының формуласы К×  
78. Максималды бергіш режимі кезіндегі қабат пен көтергіштің бірлескен жұмысының формуласы 1) К×
79. Айдаудың сақиналы жүйесі кезіндегі екі қатарлы лифт үшін жіберу қысымын анықтау   Рпуск=
80. Барлық жөндеу жұмыстарын сипаты мен қиындығына байланысты былай болады Өтпелі және капиталды
81. Гидродинамикалық жетілдіру коэффициенті Перфорацияланған ұңғы дебитінің түбі ашық
82. Гидродинамикалық жетілдіру коэффициенті
83. Ұңғымадағы фильтр дегеніміз Қабат пен ұңғының арасындағы гидродинамикалық байланысты қамтамасыз ететін, өнімді қабаттың аралығындағында орналасқан тесіктері бар пайдаланудың бағанының бөлігі
84. Істеу тәсілі бойынша фильтрлер мыналарға бөлінеді Ұңғымада перфорация бойынша, бетінде және түптік аймағында
85. СКҚ алқасын бекіту қай жерде жүргізіледі құбырлар басында
86. Скважинаның басқа қабаттағы газын қолданған кездегі газлифтің түрі скважина ішіндегі
87. Скважинаның басқа қабаттағы газын қолданған кездегі газлифт қалай аталады скважина ішіндегі
88. ОТБС қолдану шарты жоғары шығымды, суланған
89. Егер мұнай қаныққан қабаттар уақытша конверсияланған және өтіп кеткен қабаттарды ашуға рұқсат ететін болса, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылысы Перфорацияланған түп
90. Егер түптік аймаққа аралық әсер ету рұқсат берсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылымы Перфорацияланған түп
91. Егер ұзақ мерзімде пайдалану процесінде өту қимасы сақталынса және ұңғыма түбі сақталу қамтамасыз етілсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрамы Перфорацияланған түп
92. Берік жыныстармен қалыптасқан скважинаның түпкі аймағын өңдеу қабатты гидравликалық жару
93. G+V+q формуламен анықталатын параметр Газды сан
94. в=V/(V+q) формуламен анықталатын параметр Көлемдік шығындық газ мазмұндауы
95. Жұмыс тәртібіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді 3 түрлі
96. Іске қосылу қысымына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді 2 түрлі
97. Жұмыс істеу принципіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінеді Дифференциалды
98. Зерттеу жүргізу үшін динамографты орналастыратын жері салникті штоктың арқанды алқасына
99. Зерттеу жүргізу үшін динамографты қайда орналастырады салникті штоктың арқанды алқасына
100. Плунжердің жүрген жолын қалай нақты анықтайды теориялық динамограмма арқылы
101. Статикалық деңгей деген Сұйық бағынасының деңгейі, ұңғыма тоқтатқаннан кейін атмосфералық қысым әсер ететін жағдайда байқалады
102. Динамикалық деңгей деген Сұйық бағынасының деңгейі, ұңғыма тоқтағаннан кейін атмосфералық қысым әсер етпейтін жағдайда байқалады
103. Қабатқа ыстық су айдағанда құралады 4 аймақ
104. Тұрақтану дегеніміз Судың химиялық құрамын тұрақтандыру
105. Салыстырмалы түсірудің формуласы 1) 1) 2) 3) 2) 4) 5)
106. Ұңғыларды пайдалану коэффициенті Ұңғылардың тәулікте жұмыс істеуі уақытының қосындысының жалпы колондар уақытының қатынысы
107. Газсұйықты көтерушінің жұмыс істеу аймағы qопт,-тан көп, бірақ qmax–тан кіші
108. Идеал лифт үшін дұрысы Cr=Cж hтр >0
109. Тереңдік сорапты толу коэффициенті Геометриялық көлемімен плунжер астына баратын сұйық көлемінін қатынасы, плунжердің жоғары жүрісінде көрінетін
110. Терендік сораптың шартты теориялық өнімділігінің формуласы 1) Qтеор=140·Fпл·S·n 2) Qтеор=1440·Fпл·S·n 3) Qтеор=440·Fпл·S·n 4) Qтеор=1400·Fпл·S·n Qтеор=1040·Fпл·S·n
111. Күнделікті компенсация коэффициенті
112. Жетілмеген скважинаның шығымы
113. Мұнай скважиналарын меңгеру деп нені айтады   қабаттан мұнай мен газды шақыру
114. Ашылған қабаттың 30 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді кумулятивтік
115. Ашылған қабаттың 2,5 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді оқпен
116. Ашылған қабаттың 1 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді торпедалық
117. Аз тереңдікте түзілген сарқылған кен орнының скважиналарын меңгеру әдістері ығыстыру
118. Аз тереңдікте сарқылған кен орнының скважиналарын меңгеру әдістері ығыстыру
119. Тереңде түзілген бос қабаттарда қолданатын меңгеру әдістері газдалған сұйық айдау
120. Скважинаның қай конструкциясында қабаттарды айыруды, таңдаулы ашуды және гидродинамикалық жетілгендікті сенімді қамтамасыз ету түпкі аймағы атып тесілген құбырлы  
121. Сүзгіні қайда қолданады теренде түзілмеген бос қабаттарда
122. Жыныста өнім келетін жолдарда парафин және асфалтты-смола қатқан кезде скважинаның түпкі аймағын іздеу әдісі жылулық
123. Қабатты гидравликалық жару кезінде қабат жарылғанда бірден болатын өзгерістер Р кемиді немесе Q өседі
124. Тұрақтандырғышты не үшін қолданады қышқылдық жыныспен әсерлескендегі пайда болан өнімдерді сұйық күйінде ұстап тұру үшін
125. Газдың мұнайдағы құрамының шығымы
126. Газдың мұнайдағы құрамының ақиқаттығы
127. Газдың салыстырмалы жылдамдыєы а=Сгж
128. Газсұйық ағысының құрылымы стерженді
129. Газсұйық қоспасының идеал тығыздығы
130. Фонтанды скважинаның жұмысын реттеу үшін нені ауыстыру қажет   штуцер диаметрін
131. Нақты қоспаның тығыздығы
132. Фонтанды скважинасында үш жақты фонтан қондырғысын қашан қолданады скважинада құмның бүлінуі кезінде
133. Солқылдаумен күрес   шеткі клапанға пакер орнату
134. Суретте газлифті көтергіштің қай түрі көрсетілген екі қатарлы ортақ
135. Суретте газлифті көтергіштің қай түрі көрсетілген бір қатарлы орталық
136. Газлифті скважина конструкциясының қай түрінде соқылдау ықтималдылығы жоғары бір қатарлы
137. Жіберу қысымын көрсететін формула
138. Шеткі клапанды қолданудың мақсаты неде солқылдауды болдырмау үшін
139. Силфонды клапанның ашылу шарты Pk (fc -fk)+ PT fk > Pc fc
140. Шеткі клапандарды тағайындау   сақиналы кеңістіктегі башмақтың тереңдігінде сұйықтық деңгейін ұстап тұруда және сол ұылдауды болдырмауда
141. Динамометрлеуді қандай мақсатта тексереді   терең сораптардың жұмысын бақылау үшін
142. Плунжердің жүру жолын қалай өзгертеді? Ауыстыру қажет штатунның кривошиптегі орнын
143. Балансирдің тербеліс санын қалай өзгертеді? Бұған қажет сораптың түсіру тереңдігін өзгерту
144. Салынатын және салынбайтын сораптардың айырмашылығы түсіру-көтеру операцияларының саны бойынша
145. ҚТҚ қай скважинада тұрғызылған ШТС
146. Сораптың бергіштік коэффициентін қандай мақсатта анықтайы сорап жұмысының тиімділігін анықтауда
147. Штанга алқасындагы штокқа түсетін ең үлкен салма Рmax=Pшжтрi
148. Эхолоттауды қандай мақсатта жүргізеді динамикалық деңгейін анықтау үшін
149. Амперқысқыштарды пайдалану   ТС-ты соңғы теңелуін анықтау үшін  
150. Якорды штангалы сораптың жұмысында қолдану сорапты газ және құм кіруден қорғау үшін
151. ОТБС-тағы компенсатордың тағайындалуы   Сораптың дірілдеуін жою қозғалтқыш ішіндегі май көлемін реттеу
152. Ортадан тепкіш батырмалы электроқозғалтқыштың тереңдік алқасы L=Hд+Hп+ +hтр Hг
153. Батырмалы электровинттік сораптарды (БЭВС) қандай скважиналарда қолдану тиімді жоғары тўтқырлы
154. БЭВС-да поршенді-золотникті клапандардың атқаратын қызметі сорапты резиналы шеңбердің жанып кетуінен сақтау
155. Сусыздандыру дегеніміз не? Суды темірдің тотықтарынан тазарту
156. Жұмсару дегеніміз не? Сөндірілген әкпен сілтілендіру
157. Максималды шығым болғандағы q шығыны  
158. Газ санның формуласы? 1) 2) 3) 4) 5)
159. Суды сүзу дегеніміз   Коагуляциядан кейін өлшенген кішкентай бөлшектерден суды тазарту
160. Судың коагуляциясы дегеніміз Сұйықты басқа да жеңіл сұйыққа алмастыру процесі
161. Газлифті скважина конструкциясының қай түрінде құм тығыны пайда болуының ықтималдылығы төмен Екі қатарлы
162. Якорды штангалы сораптың жұмысында қолдану сорапты газ және құм кіруден қорғау үшін
163. Қабатта тік жарықшақ пайда болу үшін қажеттілік Жару үшін қажетті сұйықтың шығымын азайту
164. Газ сұйықты көтергішті берудің үзілу нүктесінің формуласы 1) V>V1, q=0, H<L 2) V=V1, q=0, H=L 3) 4) 5) V=V3, q=0, H>L
165. Егер перфорацияланбаған, қабаттың өнімді номенациясын қамтамасыз ететін болса, онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы Перфорациялан ған түп
166. Оптималды шығым ПӘК-тің q максималды шығыны
167. Бос жынысты скважинаны ашқаннан кейін меңгерудің қоданбайтын түрі   Қауғалау  
168. Қабаттың гидравликалық жарылу үрдісінің кезеңдері Үш принциптік операция  
169. Қабаттың гидравликалық жарылуы кезіндегі сұйықтың түрі   Үш категориялы әртүрлі сұйықтар  
170. Салыстырмалы түсірудің формуласы 2) 𝜀=𝐿 ,.ℎ 3) 𝜀=𝐻̸L 4) 𝜀=𝑙 ,.𝐻 5)𝜀=𝐻 ,.ℎ
171. Түсірмелі электрвинтті сораптың іліну тереңдігінің формуласы 1) 𝐻=,𝐻-𝜕.−,𝐻-𝑛.+,𝑃-𝑦./𝑝𝑞+,ℎ-𝑚𝑝.+,𝐻-ƨ. 2) 𝐻=,𝐻-𝜕.+,𝐻-𝑛.−,𝑃-𝑦./𝑝𝑞+,ℎ-𝑚𝑝.+,𝐻-ƨ. 3) 𝐻=,𝐻-𝜕.+,𝐻-𝑛.+,𝑃-𝑦./𝑝𝑞−,ℎ-𝑚𝑝.+,𝐻-ƨ. 4) 𝐻=,𝐻-𝜕.−,𝐻-𝑛.−,𝑃-𝑦./𝑝𝑞+,ℎ-𝑚𝑝.+,𝐻-ƨ. 5) 𝐻=,𝐻-𝜕.+,𝐻-𝑛.+,𝑃-𝑦./𝑝𝑞+,ℎ-𝑚𝑝.−,𝐻-ƨ.
172. Pбу+(Н-h)rгg фонтаңдаудың қай түріне жатады Рс<Pнас
173. Берілген термобарикалықшарттардағы (Р және Т) V,еркін газкөлемінің геометрикалық көлемдегі бөлінген сұйықтықтың көлеміне қатынасы аталынады Г аз саны
174. Берілген термобарикалық шарттар кезіндегі бөлінген геометрикалық көлемдегі көлемді газды мазмұндауымен қоспасының жалпы көлеміне қатынасы аталынады Көлемдік газ мазмұндауы
175. G= Vv̸ Vж формуламен анықталатын параметр Газды сан  
176. G=V̸ g формуламен анықталатын параметр Газ құрам
177. Қабат ішінде жану кезінде құралады 4 аймақ  
178. Штангісіз тереңдік сорапты ұңғылар орналасуына және қолданылатын жетек типіне қарай мыналарға бөлінеді 3 түрлі
179. Штангалар 4 номиналды өлшеммен штангалар тұлғасының диаметрімен шығарылады 16, 19, 22 және 25 мм
180. Сағадан динамикалық деңгейінің тереңдігінің формуласы 1) 2) ,𝐻-𝜕.=,𝐻-𝑐.+ℎ 3) 4) ,𝐻-𝜕.=2,𝐻-𝑐.+ℎ 5)
181. Тербелмелі станокта (ТС) балансирлі теңестіру қолданады Аз жүк көтергіш ТС-та
182. Күнделікті компенсация коэффициенті көрсетеді mт<1 Су айдаудың өндіруден асып түсуін
183. Қабатқа ыстық су айдағанда құралады 4 аймақ
184. Хлорлау дегеніміз Бактериялар мен микроорганизмдерді жою
185. Жер бетінде жасалған фильтрлердің түрлері Құбырлық және баған ішілік
186. Фильтрлердің түрлері Дөңгелек тесіктермен, жарық тәріздес тесіктерімен, сымды, пернелі, сақиналы, гравийлы, металлокерамика лық
187. Газлифті скважина шығымын реттеудің түрі Айдайтын газдың шығымын өзгертеді
188. Ұңғыдағы штангіні сораптың қолданылатын тетігіне қарай мыналарға бөлінеді Механикалық, гидравликалық, пневматикалық
189. Ұңғыдағы штангілі сорап құрылғысы мыналарға бөлінеді Балансирлі, балансирсіз
190. Максималды бергіш режимі кезіндегі қабат пен көтергіштің бірлескен жұмысының формуласы 1) К× 2) К× 3) К× 4) К× 5) К×

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!