Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання (20-25) відкритої форми20. Запишіть слова та словосполучення, розкриваючи дужки:

(не) Європа____________________________________________________________

(не) спростований ніким факт______________________________________________

(не)зважаючи на__________________________________________________________

нітрохи(не) холодно___________________________________________________

(не) закінчена праця_____________________________________________________

21. Від поданих слів утворіть дієслова суфіксально – префіксальним способом:

слух_________________________________________________________________

телефон_____________________________________________________________

краса_______________________________________________________________

сідло________________________________________________________________

вечеря_______________________________________________________________

22. Утворіть присвійні прикметники жіночого роду від поданих іменників:

батько______________________________________________________________

бабуся_______________________________________________________________

Ольга_______________________________________________________________

кобзар_______________________________________________________________

сторож_____________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

будь (що)будь__________________________________________________________

де (на) чому___________________________________________________________

все (ж) таки_____________________________________________________________

немов (би) то_____________________________________________________________

ото (ж) бо_______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

більша половина_________________________________________________________

залишити в спокої_______________________________________________________

у деякій мірі____________________________________________________________

саме головне____________________________________________________________слідуюча остановка______________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Востаннє / _____________________________________________________________

В останнє /_____________________________________________________________

По-батьківському /_____________________________________________________

По батьківському /______________________________________________________

Назустріч /____________________________________________________________

Варіант 6

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Норму наголошування порушено в слові рядка:

А гривня, лáгодити, килим, агéнт, виробіток;

Б бéсіда, вербá, колесό, кропива, одинáдцять;

В завдáння, циган, повезти, двокόлірний, грабельки;

Г відрόсток, абикуди, дідище, пастéль, картуз;

Д орáторство, конденсувáння, дрόва, місцина, торгόвий.

2. Чергування у - в можливе в усіх словах рядка:

А (у/в)рожайний, (у/в)зяти, (у/в)лада, (у/в)тримати, (у/в)берегти;

Б (у/в)живаний, (у/в)хопити, (у/в)вімкнути, (у/в)весь, (у/в)вага;

В (у/в)благати, (у/в)богий, (у/в)вечері, (у/в)болівати, (у/в)даваний;

Г (у/в)гинати, (у/в)ночі, (у/в)года, (у/в)гору, (у/в)браний;

Д (у/в)гледіти, (у/в)важний, (у/в)певнений, (у/в)діл, (у/в)горець.3. Однакову літеру на місці пропуску потрібно поставити в усіх словах рядка:

А ро...чин, ...ховище, ро...сіл, ро...сувати, ...цементувати;

Б не...кінченний, бе...сполучниковий, ...шити, вро...сип, бе...перервний;

В ...сох, ро...щеплювати, ...чистити, чере...смужжя, ...питати;

Г ро...повісти, бе...коштовний, ро...писатися, ...чавити, не...повна;

Д бе...крилість, ро...кидати, чере...сідельник, ...цілювати, ...читувати.

4. Усі слова пишуться з подвоєними літерами в рядку:

А питан...я, заклят...я, пореформен...ий, узвиш...я, старан...о;

Б лимон...ий, вис...ю, підпіл...я, еталон...ий, узліс...я;

В безсніж...я, повін...ю, завзят...я, закреслен...ий, зран...я;

Г туман...ий, бадил...я, беззаконня, буквен...ий, молод.,.ю;

Д вікон. ..иця, ластовен...я, суміш...ю, блакит...ю, креслен...я.

5. Усі географічні назви правильно записані в рядку:

ААддис-Абеба, Братіслава, Бразилія, Лейпциг, Сирія;

Б Алжир, Сицилія, Чілі, Вашингтон, Мавританія;

В Міссісіпі, Сідней, Пакистан, Єгипет, Каїр;

ГАмудар’я, Брюсель, Вільнюс, Сараєво;

Д Чікаго, Вінніпег, Айова, Йоркшир, Ісландія.

6. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

А вишен...ці, майбут.. .нє, меншен...кий, дон...чин, творит...ся;

Бкалинон...ці, стан...те, камін...чик, різ...бяр, головон...ці;

В уман...ський, сіл...ський, міс...кий, л...он, учотир...ох;

Г вітал...ня, нян...чин, низ...ко, яблун...ці, стіл...чик;

Д малесен...кий, низ...ко, ранн...ого, розріс...ся, нян...чити.

7. В усіх словах на місці пропуску потрібно вставити літеру ев рядку:

А п...рлина, в...рба, л...мон, л...лека, м...телиця;

Б з...рно, м...жа, п...кти, к...шеня, ч...рв’як;

В п...ньок, шістд...сят, с...стра, р...бро, л...жати;

Г ст...лити, л...міш, бер... зень, стр...міти, л...щата;

Д пл...кати, п...чатка, стеж...чка, сел...ще, бр...зент.

8. Сполучення слів не є фразеологізмом у рядку:

А важка рука;

Бнабита рука;

В міцна рука;

Г надійна рука;

Д права рука.

9. Усі слова є синонімами в рядку:

А опинитися, потрапити, посісти, почуватися;

Бчатувати, охороняти, стерегти, пильнувати;

В охоче, заввишки, радо, залюбки;

Г персональний, типовий, індивідуальний, особистий;

Д жовтогарячий, помаранчевий, пурпуровий, оранжевий.

10. Слово із двома префіксами є в рядку:

А неволя, недолік, невеселий, невидющий, невинний;

Б недорозвиток, нездоровий, небоязливий, небуття, невагомість;

В негативний, непрошений, нервовий, несамовитий, нездібний;

Г недомовка, неминучий, нейлоновий, неяскравий, неекономний;

Д незгода, негативізм, негідник, недокрів’я, невагомий.

11. Іменники тільки жіночого роду подано в рядку:

А ніч, радість, міль, ступінь, тінь;

Б пані, поні, місіс, мадам, радість;

В кір, піч, вісь, зустріч, осінь;

Г рідня, успішність, сіль, рань, глибінь;

Д паморозь, річ, нежить, якість, жовч.

12. Іменник гектар правильно поєднано з числівником 3,5 в рядку:

А три з половиною гектари;

Б три з половиною гектара;

В три і п’ять гектарів;

Г три і п’ять гектари;

Д три цілих п’ять десятих гектара.

13. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку:

А матеріально/забезпечений, зовнішньо/політичний, дво/партійний, то- варо/знавчий;

Б гостро/крилий, глухо/німий, військово/інженерний, кисло/молочний;

В право/бережний, сиво/головий, соціально/активний, вічно/зелений;

Гсумно/звісний, чорно/земний, пізньо/зимовий, довго/гривий;

Д червоно/гарячий, північно/український, темно/синій, інформаційно/ана­літичний.

14. Усі слова з не пишуться окремо в рядку:

А не/важкий, але довгий; не/спростований ніким факт; не/голосно, а тихо;

Б не/горе, а радість; нітрохи не/малий, не/зважаючи на;

В не/сьогодні/завтра; не/розв’язана задача; зовсім не/старий;

Г далеко не/приємний; не/близький, а далекий; не/з’ясовані питання;

Дне/помічені мисливцем сліди; не/закінчена праця; ніде не/знаний.

15. Неправильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Стрибогові онуки - вітри - розбурхали море (Р. Іванченко);

Б ...Я не забуду, тату, вас ніколи (Л. Костенко);

В Притихло давнє плесо і слухає молитву голубів... (Д. Чередниченко);

ГДуби наповнені темінню, стоять безшелесно, в мовчанні, в якійсь шля­хетній величі (О. Гончар);

Д Погляд доброзичливості й підтримки - ось що найбільше мене врази­ло в ту мить! (О. Гончар).

16. Правильна характеристика речення подана в рядку:

В цій хустці, давній, ще бабиній, береженій на дні скрині як найдорожчий скарб, що кожної осені перекладався горіховим листям від молі та задля па­хощів, Катря була схожа на гарненьке ображене дитя з великими очима, пов­ними дорослого смутку (Григір Тютюнник).

А просте ускладнене речення;

Б складнопідрядне речення;

В складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю;

Г складне речення з підрядним та безсполучниковим зв’язком;

Д складне речення з сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком.

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами:

1 давати зелену вулицю А діставати відсіч

2 давати нагінку Б витрішки купувати

3 давати хропака В зживати зі світу

4 давати по руках Г співати дифірамби

Д не змикати очей

18. Установіть відповідність між способами словотворення і словами:

Спосіб словотвору Приклади

1 лексико-семантичний А крик, хід, біг. розчин

2 лексико-синтаксичний Б сімдесят, широковідомий, перекотиполе

3 морфолого-синтаксичний військовозобов'язаний

4 безафіксний В Ткач, Орел, "Білочка", "Байкал"

Г Майбутнє, операційна, учительська,

поранені

Д Військкомат, відеокамера, солеварний

правозахисник

19.Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, які в них пропущено (це місце в тексті підкреслено):

Речення Розділові знаки

1 Ось і наша сіножать___вона тулиться до річечки, А ,

за якою починаються луги сусіднього села, отого, Б -

що у війну було спалене вщент (М.Стельмах) В :

2 Простягнеш руку___і не видно пальців, так Г ;

хуртовина крутить у степу (Л.Костенко) Д жодного знака

3 Відтоді, як мисль Несторова торкнулася

Слова___і воно розкрило перед ним новий світ,

життя його в обителі стало іншим (Р.Іванченко)

4 Чогось зажди отак виходить___гарного гриба не

знайдеш, а поганка сама в очі лізе (М.Стельмах)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(ж)урнал (в)сесвіт________________________________________________________

(д)ень (у)чителя__________________________________________________________

(ф)ранківські (ч)итання____________________________________________________

(м)атрір (б)ожа__________________________________________________________

(п)іфагорова (т)еорема____________________________________________________

21. До наведених словосполучень доберіть відповідники, вжиті в переносно­му значенні:

солодка кава_____________________________________________________________

теплийклімат____________________________________________________________

світла кімната___________________________________________________________

їдкий дим________________________________________________________________

зелена трава_____________________________________________________________

22. Утворіть жіночі імена по батькові від поданих іменників:

Михайло_________________________________________________________________

Андрій__________________________________________________________________

Микола__________________________________________________________________

Нестір__________________________________________________________________

Оксентій________________________________________________________________

23. Запишіть прикметники у простій формі найвищого ступеня порівняння:

дорогий_________________________________________________________________

швидкий_________________________________________________________________

низький__________________________________________________________________

малий___________________________________________________________________

поганий__________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

Надворі слякоть________________________________________________________

Дольова участь__________________________________________________________

Наетнографічних землях___________________________________________________

Живописна місцевість_____________________________________________________

Поступив до університету_________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова

По-іншому/_____________________________________________________________

Поіншому/_______________________________________________________________

Спочатку/_______________________________________________________________

З почвтку/_______________________________________________________________

Докупи/__________________________________________________________________

 

Варіант 7

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Звуків більше, ніж букв, є в усіх словах рядка:

А єднання, вечоріє, яблуня, під’їзд, лящ;

Б ювелір, поїзд, дев’ятсот, ягня, ліщина;

В заєць, плющ, ювілей, витанцьовують, хвилюються;

Гщічка, священний, малюю, конвалія, багряніє;

Д щастя, підземелля, щавель, юнак, м’ята.

2. Прийменник втреба записати в реченні:

А Прийдіть (в, у) мій сад;

Б(В, У) печі ще довго горів вогонь;

В Вони мовчки сиділи (в, у) великій кімнаті;

ГВін любив (в, у) дитинстві подорожувати разом з батьками;

Д А (в, у) батька вже посивіла борода.

3. Префікс с-пишеться в усіх словах рядка:

А ...пекти, ...доланий, ...фальшувати, ...хований, ...фотографувати;

Б ...терти, ...формований, ...ходинка, ...хотіти, ...кинути;

В ...пиляний, ...тихнути, ...хилений, ...губити, …фальсифікований;

Г ...писаний, ...творений, ...хоронений, ...чищений, ...триманий;

Д ...питати, ...хотіти, ...топлювати, ...губний, ...худнути.

4. Усі слова пишуться з літерою ена місці пропуску в рядку:

А книж...чка, зар...во, л...щата, л...мон, дал...ч;

Б л...міш, ст...лити, в...ликий, ос...ні, ж...рдина;

В л...генда, пш...ниця, бр...зент, ш...пшина, бур...лом;

Г мар...во, сит...чко, зверн...ння, печ...во, кл...котіти;

Д в...сло, пряд...во, дзв...ніти, в...рба, с...рцевий.

5. З помилкою записане слово є в рядку:

А льон; пісня, цвях, волинський, кінчик;

Б Харків, турецький, дьоготь, онученьці, радиться;

В майбутнє, доньці, сміється, трьох, тонше;

Г стільчик, гребінчик, черешенці, сьогодні, різьба;

Д бадьорий, матінці, совість, хорольський, рученька.

6. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (с)обор (с)вятого (ю)ра, (д)авній (є)гипет; (г)уцульщина;

Б (е)стонська (р)еспубліка, (с)ередня (а)зія; (а)ндріївський (у)звіз;

В (а)грарна (п)артія (у)країни, (д)жомолунгма, (х)арківщина;

Г (в)елике (г)ерцогство (л)юксембург, (ф)удзіяма, (ж)еневське (о)зеро;

Д(ф)едерація (м)алайзія, (з)олота (о)рда, (в)олодимир (в)еликий.

7. Помилка в правописі слова іншомовного походження є в рядку:

А конферансьє, бюджет, п’єдестал, пенні, Монтеск’є;

БЧилі, кювет, інтерв’ю, голландський, бульйон;

В інтуїція, ф’юзеляж, прем’єр, Мадрид, ірреальний;

Г бар’єр, нетто, Дізель, бразилієць, віньєтка;

Д Гюго, журі, миш’як, лібрето, інкогніто.

8. Правильно пояснено значення фразеологічного звороту блоха на аркані в рядку:

А невеличка річ;

Б хто-небудь легко дістає, здійснює щось;

В нічого немає, пусто;

Г прихована небезпека;

Д підступна людина.

9. Усі слова багатозначні в рядку:

А тополя, ряд, голос, слід, бій;

Б голова, сяйво, фамілія, сойка, стрижень;

В вірш, хабар, гачок, ділення, висота;

Г камінь, стіл, вушко, зірка, дуб;

Д драбина, голубка, вітчим, цензура, страва.

10. Одне слово вжите в різних формах у рядку:

А музика, музичний, музикант, музикальний;

Б мрія, замріяний, мрійник, омріяний;

В ходити, ходив, ходили, ходитимуть;

Гкруг, круглий, округлий, круговий;

Д земля, земелька, земний, приземлитися.

11. Усі складні іменники пишуться разом у рядку:

Азірви/голова, радіо/центр, міні/футбол, п’яти/денка, авто/страда;

Бкіно/камера, верто/літ, чорно/гуз, дизель/мотор, шлако/блок;

В корабле/будівник, лісо/степ, чорно/зем, гори/цвіт, пів/години;

Г ново/будова, вербо/ліз, носо/ріг, пів/аркуша, віце/президент;

Д багато/слів’я, само/хід, трудо/день, генерал/губернатор, сніго/пад.

12. Усі прикметники вжиті у формі найвищого ступеня порівняння в рядку:

А пресмачний, найбільш смачний, найсмачніший, дуже смачний;

Б найбільш близький, найближчий, якнайближчий, щонайближчий;

В найміцніший, якнайміцніший, менш міцний, щонайміцніший;

Г багатющий, найбагатший, найбільш багатий, якнайбагатший;

Днайлегший, легкуватий, якнайлегший, найбільш легкий.

13. Усі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду в рядку:

А мадам, Ай-Петрі, Міссісіпі, ООН, Калахарі;

Б леді, Ніцца, піца, Россіні, місіс;

В фрау, какаду, колібрі, Беатріче, алібі;

Г поні, Бетті, шасі, фламінго, Онтаріо;

Д кабукі, авеню, кольрабі, салямі, Гаїті.

14. Правильний варіант родового відмінка числівника 687подано в рядку:

А шестисот восьмидесятьох сімох;

Б шестисот восьмидесята сімох;

В шістсот вісімдесяти семи;

Г шестисот вісімдесяти семи;

Д шестисот восьмидесята семи.

15. Поширене означення не відокремлюється на письмі в реченні (розділові знаки пропущено):

А Червоних маків розгорівся ряд після дощу ласкавого й рясного (М. Рильський);

Б Цвіте земля задивлена в свободу (Л. Костенко);

В Цей будинок виходив вікнами на сині озера облюбовані птахами (О.Ульяненко);

ГЛегке погойдування добре вантажених возів приколисувало візників

(Р. Іванченко);

ДСлова полохливими пташками вилітали з рота і шепеляво мовлені ша­руділи в машині (Є. Гуцало).

16. Пунктуаційна помилка є в складносурядному реченні:

А Задихав березняк зеленими устами, і перший пролісок, аж білий до не­стями, тоненьку ніжку звів (А. Малишко);

БВже цвіла шовкова трава - ковила, - і степ вкотре змінював своє вбрання (В. Чемерис);

В Від лісу тягло свіжим настоєм живиці та долітав стукіт роботящого дя­тла (Ю. Збанацький);

Г Ще минула хвилина-друга - і грім ударив десь збоку (І. Сенченко);

Д Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

Термін Тлумачення

1 мовленнєвий стиль А функціональний різновид літературної

2 науковий стиль мови, яким послуговуються в засобах

3 публіцистичний стиль масової інформації

4 офіційно-діловий стиль Б мова ділових паперів, що використо-

вуються в офіційному спілкуванні

В сукупність прийомів вибору та

сполучення мовленнєвих засобів,

функціонально зумовлених змістом,

метою та обставинами спілкування

Г функціональний різновид літературної

мови, що обслуговує релігійні потреби

суспільства

Д функціональний різновид літературної

мови, що обслуговує сферу і потребу

науки

18. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

1 як у карася вовни А як листу на дереві

2 як зірок на небі Б як хап ухопив

3 як водою вмило В як рак на мілині

4 як Сірку муху з’їсти Г як дурному з гори бігти

Д як з цапа молока

19. Установіть відповідність між прикладами і типом відношень між однорідними членами речення:

Приклади Тип відношень між однорідними

членами речення

1 Там лист осик у вічному танку А єднальні

тремтить, і поривається, і лине Б розділові

у височінь (М.Рильський) В протиставні

2 Хочеться мені хоч одним оком Г градаційні

поглянуть ще на Італію, а також Д приєднувальні

побути на селі (М.Коцюбинський)

3 Тече вода в синє море, та не

витікає (Т.Шевченко)

4 Чи то чайки, чи то горлиці летіти

тихо-тихо над зеленими лугами (В.Грінчак)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чер­гування приголосних:

дорога__________________________________________________________________

вухо____________________________________________________________________

пасіка___________________________________________________________________

тихий___________________________________________________________________

запросити_______________________________________________________________

21. Утворіть словосполучення, добираючи з дужок потрібні слова:

поверховий (натяг, проект)_________________________________________________

вислухати (лекцію, співрозмовника)__________________________________________

сердешний (невроз, парубок)________________________________________________

тактична (вихователька, схема)____________________________________________

споживацькі (інтереси, товари)_____________________________________________

22. Замініть конструкції з дієсловами на словосполучення з дієприкметниками:

справи, які задумали_______________________________________________________

уміння, які здобули________________________________________________________

сорт, який вивели_________________________________________________________

струмок,який обмілів______________________________________________________

доповідь,яку виголосили____________________________________________________

23. Запишіть числа словами:

135_______________________________________________________________________

5239____________________________________________________________________

63574___________________________________________________________________

1375000__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

міри пожежної безпеки____________________________________________________

голодний жолудок_________________________________________________________

обмін думок______________________________________________________________

горбушка хліба___________________________________________________________

влучнийвираз_____________________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Тож /___________________________________________________________________

То ж/ ___________________________________________________________________

Якже /__________________________________________________________________

Як же/ __________________________________________________________________

За те/___________________________________________________________________

Варіант 8

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Усі слова правильно наголошено в рядку:

А дочка, спина, листопад, чотирнадцять, прийду;

Б квартал, рукопис, фартух, п’ятдесят, прийде;

В олень, кропива, одинадцять, пишу, принесеш;

Г завдання, квартал, феномен, розв’язання, привезу;

Д затишок, будуть, вимикач, кілометр, шістдесят.

2. В алфавітному порядку розміщені всі слова в рядку:

А горбочок, горбун, горбуша, гординя, горгона;

Б гномик, гномон, гноїще, гноярка, гноячок;

В глазур, гламур, гланда, гласність, глаукома;

Г гірлянда, гірник, гірокомпас, гіроскоп, гіроплан;

Д губитель, губище, губенята, губернатор, губернія.

3. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А к...сіль, пал...чка, к...піти, гл...тати, кош...чок;

Б сп...тати, с...діти, дал...на, ст....рати, ш...потіти;

В розлож...стий, пш...ниця, рушн...чок, гл...бінь, зал...вати;

Г х...жак, др....жати, кр...ниця, пал...чка, дал...чінь;

Д бл...щати, см...ркає, сп...нити, плет...во, п...ріг.

4. Усі слова пишуться з префіксом прев рядку:

А пр...хороший, пр...завзятий, пр...спокійно, пр...дорого, пр...глибокий;

Б пр...гаряче, пр...чудовий, пр...дивний, пр...дунайський, пр...стол;

В пр...глушений, пр...смачний, пр...добрий, пр...тихий, пр...білий;

Г пр...багатий, пр...парування, пр...паскудний, пр...лютий, пр...кутий;

Д пр...великий, пр...зирливий, пр...кушений, пр...милий, пр...чистий.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А п’ят...сот, дос...є, жен...шень, різ...ба, кан...йон;

Б д...оготь, нян...ці, князівс...кий, нян...чити, Уман...щина;

В ручен...ка, гребін...чик, лял...чин, кул...гати, близ...ко;

Г т...мяно, міл...йон, ател...є, стан...те, нен...ці;

Д Гор...кий, батал...йон, хустин...ці, кул...баба, сон...ко.

6. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (с)ахара, (п)алеозойська (е)ра, (центральна (р)ада;

Б (б)ессарабія, (п)апа (р)имський, (б)ерег (с)лонової (к)істки;

В (ш)вейцарська (к)онфедерація, (в)елика (в)вітчизняна (в)ійна, (с)ередопістя;

Г (м)ічиган, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (г)ригорій (ч)удотворець;

Д (н)овий (о)рлеан, (у)спіння (п)ресвятої (б)огородиці, (ш)ейх.

7. Спрощення приголосних відбулося в усіх словах рядка:

А швидкіс.. .ний, медаліс...ці, совіс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний;

Б хрус...нути, захис...ний, тріс...нути, кореспонден...ський, чес...ний;

В щас...ливий, звіс...ці, безжаліс...ний, реміс...ник, проїз...ний;

Г тиж...ня, мас...ний, шелес...не, влас...ний, жаліс...ний;

Д абонен...ський, бряз...нути, радіс...ний, улес...ливий, с...лати.

8. Усі слова загальновживані в рядку:

А розмова, їжа, температура, локомотив, ніч;

Б трава, маркетинг, хвилина, брат, очі;

В ліжко, любов, пиріг, індикатор, липа;

Г сум, стілець, ліс, гра, генетика;

Д тато, корова, обід, поле, щастя.

9. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку:

А гратися з вогнем - грім би мене вдарив;

Б як з клоччя батіг - як із дишла гармата;

В каламутити воду - виводити з ладу;

Г глузд за розум завертає - заговорити іншою мовою;

Д туман застелив очі - з кам’яним лицем.

10. Помилки в морфемному поділі слів є в рядку:

А при/плюс/ов/ува/ти, за/гад/к/а, ви/ставл/ен/ий, об/ши/тт/я;

Б наді/бр/а/н/ий, при/дивл/я/ти/ся, комах/о/їд/н/ий, дар/ун/ок;

Впере/гук/н/у/ти/ся, за/вал/ен/ий, від/гад/ан/ий, тверд/і/нн/я;

Гтеле/екран, на/йм/ен/ува/ти, у/серед/ин/і, галас/лив/ий;

Д ли/в/ар/н/я, в’я/л/ість, по/у/тепл/юва/ти, з/умовл/ен/ий.

11. Усі іменники мають форми однини і множини в рядку:

А колодязь, дружба, хмара, дорога, брова;

Б стаття, дрохва, яма, програмування, вишня;

В лікарня, пасовище, гречка, кущик, ріжок;

Г клинчик, двір, закарлючка, переселенець, сметана;

Д ліхтар, сад, жінка, артист, повість.

12. Усі іменники в родовому відмінку множини мають нульове закінчення в рядку:

А відро, селянин, сантиметр, серце, волокно;

Б грузин, перо, знання, вікно, гніздо;

В завдання, лезо, дворянин, гість, село;

Г прочанин, рішення, слово, роздоріжжя, озеро;

Д осердя, кінь, сухожилля, киянин, розгалуження.

13. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ев (-єв) у рядку:

А яблуня, травень, казка, емаль, насіння;

Ббарвінок, груша, життя, корінь, тиждень;

В вересень, почуття, глянець, вишня, квасоля;

Г ансамбль, жовтень, помаранча, кущ, овоч;

Д алича, бій, січень, віче, лице.

14. Чергування приголосних відбулося при творенні всіх дієприкметників у рядку:

А оплачений, розгублений, висунутий, спущений, очищений;

Б посаджений, змужнілий, куплений, запрошений, оплачений;

В розгублений, заморожений, підсмажений, розбуджений, спечений;

Г повідомлений, досліджений, написаний, засмаглий, огороджений;

Д знижений, об’їжджений, заощаджений, скошений, вимощений.

15. Зайва кома є в реченні:

А Далеко, аж біля гирла Десни, здіймалися у вирій лебеді (І. Пільгук);

Б Тихо шумить вода, чиста, з лісових джерел (Григір Тютюнник);

В На призьбі сиділа Мотря, склавши руки, й дивлячись замислено кудись убік (В. Винниченко);

Г У довгому кобеняку, запорошений снігом, з палицею у руці, він зразу здавався дорослим чоловіком (С. Васильченко);

Д Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світлом усе село (П. Мирний).

16. Позначте кількість простих речень у поданому складному:

На щастя, гарячі сонячні дні змінювалися короткочасними щедрими зливами, і тоді старий Київ молодо й завзято сміявся до неба, виблискуючи свої­ми церковними банями (А. Костенко).

А 2;

Б 3;

В 4;

Г 5;

Д 6.

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізми Значення

1 зачіпати за душу А діставати відсіч

2 тримати язик за зубами Б витрішки купувати

3 дерти голову В зживати зі світу

4 замазувати очі Г співати дифірамби

Д не змикати очей

18. Установіть відповідність між словами та наявними в них орфограмами:

Орфограма Слова

1 літера и в словах іншомовного А тр…умф, ауд…унція, б…знес, х…мія

походження Б п…юре, ф…юзеляж, б…бюджет, Гюго

2 літера і в словах іншомовного В п…єдестал, миш…як, Х…юстон,

походження ін…єкція

3 м’який знак у словах Г сп…рт, Кр…т, Флор…да, Ч…каго

іншомовного походження Д він…єтка, конферанс…є, бул…йон,

4 апостроф у словах Він…ї

іншомовного походження

19. Установіть відповідність між характеристикою речення і прикладами:


Просмотров 625

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!