Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді. 1. Зі зміною наголосу змінюється лексичне значення в усіх словах рядка:1. Зі зміною наголосу змінюється лексичне значення в усіх словах рядка:

А адресний, консерваторка, гукнути, обід, копчення;

Б варення, атлас, бондарський, вигода, паша;

В об’єднання, лютневий, замковий, одежина, зв’язковий;

Гзавчений, рибний, затишно, похідний, зимівник;

Д межиріччя, зав’язка, пікірувати, дробина, наварний.

2. Правила чергування у/в, і/й, з/зі/із/зо порушено в конструкціях рядка:

А надрукував у газеті, в усному мовленні, жити у Львівській області;

Б купувати в аптеці, мешкала в Одесі, зміни в оподаткуванні;

В спитав з страху, Олена і Оля, зазирнув в фотоальбом;

Г позичив зо дві сотні, один із слухачів, з ухваленням закону;

Д інвестиційні процеси в Україні, досягнення у тваринництві, ознайомлення зі

звітом

3. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

А пр...злий, пр...смачний, пр...в’язати, пр...хитрий, пр....чистий;

Б пр…бічниця, пр...довжелезний, пр...мудрий, пр…освященний, пр...стол;

В пр...блудний, пр...сумний, пр...непорочний, пр...скромний, пр...мудрість;

Г пр...освященство, пр...довгий, пр...милий, пр...білий, пр...поганий;

Д пр...дорогий, пр...чистий, пр...дорожній, пр...красно, пр...великий.

4. На місці пропуску треба вставляти букви в усіх словах рядка:

А стін...ий, пореформен...ий, туман...ий, бездоган...ий, вікон...ий;

Б огнен...ий, благословен...ий, освічен...ий, ден...ий, рослин...ий;

В чавун...ий, неписьмен...ий, притаман...ий, захлан...ий, гуман...ий;

Г адресован.. .ий, електрон...ий, гостин...ий, блажен...ий, невпин...ий;

Д старан...ий, буден...ий, остан...ій, мільйон...ий, скажен...ий.

5. Усі слова пишуться з апострофом у рядку:

А перемир...я, безправ...я, солом...яний, м...якуш, тьм...яно;

Б ластів...ятко, об...їжджати, розв...ючити, кр...якати, пів...юрти;

В плем...я, під...єднати, гар...ячкувати, плоскогір...я, череп...я;

Г передсв...ятковий, рум...яний, розв...язок, кров...яний, під...юдити;

Д Харків...янин, транс...європейський, peп...ях, пів...ягоди, вп...ятьох.

6. В усіх словах на місці пропуску пишемо е в рядку:А вчетв...ро, стеж...чка, напруж...ння, зар...во, шквал...стий;

Б сон...чко, плет...во, кош...ня, сем...ро, доруч...ний;

В виховат...ль, дал...ч, більш...чкий, утвор...ний, печ...во ;

Г ріднес...нький, пташ...ня, зверн...ння, стривож...ний, незнайом...ць;

Д довж...лезний, наповн...ний, чаш...чка, глеч...чок, ситц...вий.

7. Спрощення в групах приголосних відбулося в усіх словах рядка:

А чес...ний, облас...ний, контрас...ний, двоміс...ний, щас...ливий;

Б мас...ний, ненавис...ний, влас...ний, чес...ний, тиж...невий;

В виїз…ний, зап’яс...ний, совіс...ний, одномас...ний, швидкіс...ний;

Гзаздріс...ний, пристрас...ний, випус...ний, доблес...ний, ціліс...ний;

Д капос...ний, радіс...ний, компос...ний, захис...ний, ціліс...ний.

8. Лексичне значення слова плахтаподано в рядку:

А рівний підвищений майданчик;

Б абажур у формі півкулі;

В виріб із тіста, що має плескату форму; вид пирога;

Г дерев’яна колода, на якій у давні часи відрубували голову засуджено­му до страти;

Д жіночий одяг типу спідниці, зроблений із двох зшитих до половини полотнищ.

9. Антонімом до слова боягуз є фразеологічний зворот:

А не з нашої парафії;

Б копійка ціна;

В два чоботи на одну ногу;

Г не з заячого пуху;

Д кров з молоком.

10. По два суфікси мають усі слова в рядку:

А височенький, залежність, догорілий, наслідуваний, одеревілий;Б виметений, комбайнерський, закований, вискубаний, блокадний;

В довільність, колосистий, групований, боксерський, годівниця;

Г колосковий, драгунський, курятник, насланий, затуманений;

Д вихованець, дрібнесенький, вузькість, метричний, нечесаний.

11. Правильні форми родового відмінка однини іменників подано в рядку:

А ясена, ведмедя, манускрипта, горба, грама;

Б синтаксису, трубопроводу, барвінку, вальсу, винятку;

В вокзалу, жалю, майдану, карнизу, фейлетону;

Г Дніпра, Дністра, Буга, Лондона, Парижа;

Д атома, щавля, ставка, трикутника, гвинта.

12. Усі числівники правильно поєднано з іменниками в рядку:

А п’ять цілих дев’ять десятих метрів, троє пташенят, на п’ятистах сторінках;

Б шестеро людей, одна десята кілометра, дванадцять гривнів;

В четверо братів, два апельсина, вісімдесят сім відсотків;

Г двадцять три кілограми, чотири поверхи, сім восьмих урожаю;

Д п’яте лютого, шість з половиною кілометрів, півтора тижні.

13. Помилку у творенні вищого ступеня порівняння прикметників допущено в

рядку:

А гарніший, товщий, тонший, більш милий, менш дешевий;

Б добріший, дешевший, більш глибокий, дальший, дорожчий;

В більш міцний, менший, товстіший, ближчий, менш яскравий;

Гтяжчий, менш швидкий, більш тривожний, спокійніший, важливіший;

Д більш чуйний, ретельніший, поганіший, здоровіший, менш розкішний.

14. Усі прикладки пишуться через дефіс в рядку:

А євшан/трава, ріка/Дніпро, Дюма/батько, Омелько/дід, дзвіночки/квіти;

Б колібрі/пташка, Орлик/кінь, Карпати/гори, Славутич/річка, буркун/зілля;

В Тясмин/ріка, Китай/озеро, Вітчизна/мати, багатир/Котигорошко, щу­ка/риба;

Г ворон/птах, газ/метан, плакун/трава, Іван/царенко, Самійло/косар;

Д ромен/зілля, пан/отаман, Ведмідь/гора, соловей/свистун, Микола/студент

 

15. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А Твій батько, Галю, мудрий чоловік (Л. Костенко);

Б Вже тиха осінь ходить берегами, на вербах трусить листячко руде (Л. Костенко);

В По той бік річки, напроти сосни, заходило сонце, пославши на воду од берега й до берега шматок червоного полотна (Григір Тютюнник);

Г Сліпий Кобзар на високій могилі - це символ, витворений не так пое­тичною уявою, як нашою історією (Є. Сверстюк);

Д Можливо я живу уже віки, перелітаючи з планети на планету, з планет на сонце, на зірки, на мить одну спадаючи у Лету (О. Олесь).

16. Безсполучниковим складним реченням зі значенням причини є:

А До мови доторкнешся: м’якше м’яких вона тобі здається (П. Тичина);

Б Троянда не розквітне: її спалило сонце непривітне (В. Чумак);

В Я чую: пульсують соки у тіло моє з землі (В. Симоненко);

Г Задимляться дороги широкі - біль прокинеться в серці моїм (М. Сте­льмах);

Д Так шумить поріг - людського голосу не чутно (Л. Костенко).

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між групами слів за співвідношенням лексичного значення і зовнішньої форми та парами слів:

Лексична група Приклади

1 омоніми А пам’ятник – пам’ятка, особовий – особистий,

2 паронім ефектний – ефективний

3 синоніми Б щасливий - нещасний, любити - ненавидіти,

4 антоніми суша - вода

В на гору - нагору, у купі - укупі,

мрія ти - мріяти

Г шлях, тракт, путівець, шосе

Д контакт - контракт, неволя - рабство, журба -

печаль

18. Установіть відповідність між словотворчими засобами та поданими словами:

Словотворчі засоби Приклади

1 префікс А нульовий, ручище, білястий, адресувати

2суфікс Б автостоянка, фотошоп, транспортер, саморозпуск

3 префікс і суфікс В премудрий, відламати, переддень, прадавній

4 інтерфікс Г першоооснова, кашоварити, сизокрилий, землеустрій

Д перешийок, по-українськи, безвітряний, нарівні

19. Установіть відповідність між реченнями та пунктограмами:

Пункторграма Речення

1 тире між підметомА Люди, природа, історія, культура - все

і присудком фіксувалося відповідно оцінювалося і набувало

2 тире на місці пропущеного живого інтересу (А.Костенко)

члена речення Б Музей - своєрідний храм (Григір Тютюнник)

3 тире після однорідних ВЗ городу не біжить - вихором вилітає Мар'яна

членів речення перед (М.Стельмах)

узагальнювальним словом Г В блідих зірках - заплакане мовчання (І.Жиленко)

4тире при відокремлених Д Василько знайшов у зачіпку важкі од латок

прикладахштанці, велику засмальцовану гімнастерку -

батьків подарунок із фронту - і став одягатися

(Григір Тютюнник)


Просмотров 660

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!