Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді. 1. Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка:1. Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка:

А якже, вокзал, повсякденний, гриб, боротьба;

Бнігті, дігтяр, радишся, свято, зшити;

В легкий, смужка, вогкий, айсберг, стійкість;

Г футбол, бентежиться, призьба, цвях, дзвякнути;

Д дивиться, молотьба, скибка, лічба, Вишгород.

2. Сполучники і та й правильно вжиті в усіх словосполученнях рядка:

А літо й осінь, пішов й не повернувся, вдень і вночі;

Б поля й сади, рішучий і сміливий, Галина й Юля;

В родичі й сусіди, праця й боротьба, Олег і Тарас;

Г дорога й озеро, Володимир і Ярослав, нарада і переговори;

Д розмір і вага, честь і совість, Олександра й Панас.

3. Усі слова пишуться з префіксом при в рядку:

Апр...білий, пр...вал, пр...тихлий, пр...сісти, пр....борканий;

Б пр...білений, пр...звище, пр...їхати, пр...єднати, пр...більшений;

В пр...гірклий, пр...чудовий, пр...дніпровський, пр...кінцевий, пр...вал;

Г пр...чепити, приїжджаючи, пр...великий, пр...хорошений, пр...вабливий;

Д пр...мружити, пр...в’янути, пр...нести, пр...шити, пр...булий.

4. На місці пропуску требк писати і в усіх словах рядка:

А аф...ша, шк...пер, к...моно, ч...пси, ф...шка;

Б ф...кус, п...рс, дез...нфекція, аж...отаж, акс...ома;

В бургом...стр, сп...рт, т...ара, к...пріот, г...єна;

Г г...мн, н...ша, тр...умф, к...шлак, ф...нанси;

Д граф...к, ауд...єнція, в...брація, г...попотам, к...парис.

5. Усі слова пишуться без ь на місці пропуску в рядку:

А мізин...чик, машин...ці, лікар..., куз...ня, дівчин...ці;

Б брин...чати, підніс...ся, пилин...ці, волин...ський, дерен...чати;

В малин...ці, Дарин...чин, піднос...ся, безбат...ченко, мен...ший;

Г матін...чин, гал...ці, Грин...чишин, дчн...чин, ц...віт;

Дтон...ший, Оксан...ці, камін...чик, чотр...ма, зірон...ці.

6. Усі слова написані правильно в рядку:

А віддати, юннат, священник, ссати, зрання;

Б ссавці, рілля, зробленний, спросоння, наллють;

В бовваніти, мерзенний, настінний, попідвіконню, освяченний;

Г возз’єднання, розрісся, священний, узбіччя, навмання;Д виллється, галчення, затишшя, суддівство, здоровенний.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (д)анило (г)алицький, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (с)пасівка;

Б(б)лаговіщення, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (к)оролівство (б)ельгія;

В (к)нязівство (м)онако, (в)еликдень, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій;

Г(в)еликий (в)із, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (л)ьвівщина;

Д (з)акавказзя, (д)алекий (с)хід, (з)бройні (с)или (у)країни.

8. Антонімічними є всі пари слів у рядку:

А любов - ненависть, високо - низько, початок - середина, говорити - мовчати;

Б сформувати - розформувати, чорний - білити, веселий - сумний, пе­ремога – поразка;

Вкомедія - трагедія, разом - окремо, сліпий - незрячий, будувати - руй­нувати;

Г багатство - бідний, завжди - ніколи, високий - низький, плакати - смі­ятися;

Д щастя - горе, великий - малий, брати - давати, уперед - назад.

9. Значення «виявляти надмірну обачність, обережність» має фразеологіч­ний

зворот:

А здавати позиції;

Б за сім верст киселю їсти;

В відсунути на задній план;

Г гратися в котика і мишку;

Д дути на холодне.

10. Усі слова утворені префіксально-суфіксальним способом у рядку:

А надбрівний, безмежний, затишок, по-весняному, підсніжник;

Б пролісок, обніжок, надзвичайний, засніжити, по-нашому;

В настільний, присмак, неробство, подорожник, пританцьовувати;

Гпо-моєму, нарукавник, працездатний, оздоровити, Придніпров’я;Д безвідповідальність, по-українськи, пристаркуватий, підспівувати, за­плічний.

11. Усі іменники II відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а (-я) в

рядку:

Ахрущ, радіоприймач, будинок, яр, радіус;

Бпрефікс, лазурит, чагарник, перпендикуляр, флігель;

В монастир, франк, вибалок, бункер, тунель;

Г косинус, літр, компас, кидок, березняк;

Д вокзал, гектар, майданчик, уламок, дюйм.

12. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку:

А питаєте, мовчать, цвістиме, половіють, тремтять;

Бнаносить, з’їздиш, замерзнеш, зрубаєш, втримаєш;

В летітимете, пишемо, бідує, хворієш, ходить;

Г стеляться, повторюватимете, з’їсиш, перемелють, гордуєш;

Двитворюють, посивієш, трястимуть, мирюся, плаватимете.

13. Разом пишуться всі прислівники в рядку:

А поза/вчора, в/четверо, на/льоту, чим/дуж, як/раз;

Б на/троє, що/правда, поза/торік, на/весні, де/куди;

В у/плач, на/жаль, при/вселюдно, як/найдужче, на/двоє;

Г на/різно, ані/як, спід/лоба, в/цілому, за/одно;

Д у/вечері, по/четверо, на/останок, по/всюди, ані/чичирк.

14. Без орфографічної помилки записані слова в рядку:

А котрий-будь, казна з ким, будь на чому, на будь що, абихто;

Б ні до кого, з казна-ким, на будь-чий, до де-кого, казна з ким;

В де з ким, з де-ким, ні до чого, до нічийого, на хтозна-що;

Г на будь-чий, про дещо, з аби-ким, до когось, від казна-яких;

Д абиякий, де з чим, на щось, за будь-яких, ні за яких.

15. Узагальнююче слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено):

АПочуття непевності тривоги очікування чогось страшного знову охо­пило мене (Григір Тютюнник);

Б Свідомість людини її самопізнання розуміння свого стану стали живо­трепетними питаннями для Сковороди (І. Пільгук);

В Кожен шматок кожна подробиця часу все було суттєвим болючим (Б. Мінц);

Г І ріки і луки в туманах і в трояндах хмарок небеса (В. Сосюра);

Д Стоїть місяць серед неба засіває срібним пилом блискучий хрест і сині шибки дерев’яної церковці (С. Васильченко).

16. Поданій схемі не відповідає речення:

[ ],[ ],[ ].

А Жарко дихає материнка, п’яним духом дише деревій, озивається свя­тим куривом смілка (С. Васильченко);

Б На лататті місцинами густо біліють лілії, вони схожі на зграї білих чаєнят, що сіли на воду (Григір Тютюнник);

В Ніжно дзвеніла над ним хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки, сонце налило злотом глибоку долину, зазеленило трави, десь курився синій димок од ватри... (М. Коцюбинський);

Г Обабіч понад трасою красуються жита, пнуться в стрілку озимі пшениці, зеленими й зелено-жовтавими килимами стелеться ярина (Остап Вишня);

Д Уже світлішає над гаєм, дощем пахучим день промок, по воду райдуга спускає кінці коромисла в ставок (М. Стельмах).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між групами слів за активністю вживання і

прикладами:

Лексична група Приклади

1 архаїзми А феодал, війт, кольчуга, воєвода

2 історизми Б крамола, тать, перст, зигзиця

3 неологізми В сканер, приватизація, фритюрниця, флешка

4 терміни Г дерево, зруб, портьєра, клавіатура

Дазот, косинус, юрисдикція, лексема

18. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками:


Просмотров 885

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!