Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді1. Два голосні та три приголосні звуки є в усіх словах рядка:

А плід, вогонь, гусінь, ялина, юшка;

Ббатько, ягня, бабця, десять, юнак;

В бізон, відбій, деталь, який, щодень;

Г візит, гейм, дзьобик, яйце, щупак;

Д курінь, завод, папір, тім’я, кар’єр.

2. Між словами треба вживати прийменник ву словосполученнях рядка:

А сидіти (в, у) ямі, приїде (в, у) травні, приходив (в, у) четвер;

Б позичати (в, у) Андрія, бачив (в, у) журналі, бігти (в, у) сад;

В успіх (в, у) навчанні, стань (в, у) куток, візьми (в, у) портфелі;

Г вчитися (в, у) університеті, зайти (в, у) аптеку, жити (в, у) Умані;

Д прочитала (в, у) журналі, базар (в, у) Одесі, дивитися (в, у) вікно.

3. Від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк- в рядку:

А Золотоноша, молодець, студент, Буг, чех;

Б Волга, товариш, турист, черкес, казах;

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог, Зеблази;

Г француз, ремісник, турок, брат, калмик;

Д Острог, Лейпциг, Прага, Бучач, Париж.

4. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

Апр...мудрий, пр...тихо, пр...дорогий, пр...спокійний, пр...білий;

Б пр...завзятий, пр...красно, пр...єднати, пр...багатий, пр...старий;

В пр...добрий, пр...стол, пр...рва, пр...землити, пр...багато;

Г пр...весело, пр...погано, пр...здоровий, придніпровський, пр...мудрий;

Д пр...глушений, пр...велебність, пр...амбула, пр...товстий, пр...гіркий.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А вел...можа, учител...ство, різ...бяр, кін...чик, молот...ба;

Б різ...ко, сон...ця, донец...кий, багат...ма, брин...чати;

В ремін..., літ...ні, кіл...це, доч...ці, міл...йон;

Г т...мяний, корис...тю, радіст..., близ...кість, борот...ба ;

Дджерел...це, ручен...ка, вуз...ко, лял...ці, ател...є.

6. Усі слова треба писати з апострофому рядку:

А п...ють, безриб...я, поголів...я, без...язикий, м.. .який;

Б пів...яблука, пір...я, горохв...яний, мор...як, розм...якшити;

В транс...європейський, п...ятниця, різдв...яний, рум...яний, м...ята;

Гдит...ясла, об...їзд, бур...як, черв...як, торф.. .яний;Д св...ятковий, арф...яр, р...яст, подвір...я, Лук.. .ян.

7. Усі слова пишуться з подвоєними приголосними в рядку:

Агодин...икар, щоде...о, без...убий, хвилин...ий, безмеж...я;

Броз...броїти, від...ати, священ...ик, шален...о, суд...я;

В широчен...ий, священ...ий, вихован...ий, здоровен...ий, затиш...я;

Г ден...ий, числен...ий, захопле...ість, написан...ий, суд...івський;

Д Він...иця, туман...ний, печен...ий, страйк...ом, бездоріж...я.

 

8. Виділене слово вжите в переносному значенні в реченні:

А Соняшники зовсім не ворушаться і нікуди не повертають голів (Ю. Янов-ський)

Б Наді мною ночами відплакаламати, я ж не зрікся ні мови, ні пісні її (Д. Пав-личко);

В Нумо слово рятувать, славу предків поновлять! (П. Куліш);

Г Погляд її полетів у високість бездонного літнього неба (Р. Іванченко);

Д Невже ми ніколи не станемо гордими? (В. Михайленко).

9. Виділені слова: кадри з кінофільму - кадри підприємства є:

А антоніми;

Б пароніми;

В фразеологізмами;

Г синонімами;

Д омонімами.

10. Не утворене способом основоскладання слово:

Аснігозатримання;

Бприозерний;

Влісосмуга;

Гавтопарк;

Д чорнозем.

11. Усі іменники вживаються лише в множині в рядку:

А пахощі, жнива, сани, видання, окуляри;

Бножиці, гуси, Карпати, вікна, двері;

Взаздрощі, жінки, ворота, дрова, терези;

Г вершки, гроші, Черкаси, нетрі, шахи;Д цимбали, висівки, сутінки, волосся, піжмурки.

12. Усі іменники II відміни в родовому відмінку однини мають закінчення

-у (-ю) в рядку:

А шлях, жаль, Байкал, сантиметр, степ;

Б сад, Китай, прогін, звіробій, дозвіл;

В завод, небокрай, парламент, Львів, цемент;

Г сюжет, сміх, бінокль, розум, слух;

Двогонь, атом, дзвін, шлях, перепис.

13. Усі прикметники якісні в рядку:

А білий, могутній, красивий, всесвітній, родючий;

Бскладний, милий, привабливий, великий, пишний;

В широкий, зелений, соковитий, мамин, рідний;

Г активний, тонкий, геройський, гарячий, слизький;

Дчорний, мідний, овочевий, щирий, гарний.

14. Помилку у вживанні числівникових форм допущено в рядку:

А вісімдесятьома чотирма, двумстам п’ятдесятьом п’ятьом, сімох, восьми;

Бвісьмомастами двадцятьома п’ятьома, мільйону, багатьох, однією другою;

В двом сьомим, кільканадцяти, сто першого, трьомастами сорока;

Г одинадцятеро, сімдесяти, (на) семистах дев’яти, тисячі шестистам трьом;

Д шістдесятьох, двома третіми, п’ятьомастами чотирма, вісьмома.

 

15. Перед однорідними членами потрібно ставити двокрапку, а після них -

тире в реченні (розділові знаки пропущено):

АНеабиякий інтелект загострена уява жадоба пізнання світу все поста­вало проти насильства над собою проти закріпачення безрадісною працею (А. Костенко);

Б Це все було просто до дрібниць і я і заспаний ранок і сивий степ (Г. Ко­синка);

ВУсе чарує зір кругом роса і луг і води... (В. Сосюра);

Г Усе і дзвінке повітря і дзвінкі гори і ліси починало здавалось від кож­ного слова бриніти як грандіозна мембрана (О. Гончар);

Д Тиша була виповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворонка і дзижчанням польових мух і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський).

16. Складнопідрядним реченням із підрядним мети є:

АПід обід уже бралося, коли якась дівчина виринула на стежці (О. Гончар);

Б Щоб рубати метал, треба бути сміливим (Григір Тютюнник);

В Якщо не можеш бути вічно юним, то змолоду не будь старим бодай! (Д. Павличко);

ГЗа великими тінями прогавив, коли на сході почало видніти (С. Васи­льченко);

Д Ніколи раніше не думав я про те, що трава може бути лункою, тужли­вою, як пісня... (М. Чабанівський).

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 душа не з лопуцька А надзвичайно скупий

2 снігу зимою не дістанеш Б недосвідчений

3 не з дурного десятка В легковажний

4горобці цвірінькають у голові Г сміливий, принциповий

Д розумний, кмітливий

18. Установіть відповідність між категорією роду і словами:

Рід іменника Приклади

1чоловічий А нікчема, бідолаха, нероба, базіка

2жіночий Б жирафа, лебідь, шампунь, Огайо

3середній В професор, Сибір, мсьє, Дніпро

4 спільний Г вільха, сорока, путь, міс

Дповідомлення, теля, депо, Баку

19. Установіть відповідність між членами речення і прикладами (розділові знаки

пропущено):

Члени речення Приклади

1 відокремлене А У старого Івана Шевченка

узгоджене Тарасового діда на свята завжди

означення повно людей в хаті (С.Васильченко)

2 відокремлене Б Добру віщують погоду скупані в сонці

неузгоджене хмарки (М.Луків)

означення В Директор школи Василь Маркович

3відокремлена Рясний був схвильований вкрай (О.Гончар)

прикладка Г Він знав одне боротись до

4 прикладка, яка не загину (Л.Костенко)

відокремлюється Д Гори сплять повиті млою (О.Олесь)

 


Просмотров 645

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!