Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кафедри Імпульсних процесів та технологійМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут автоматики і електротехніки

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Навчальна дисципліна: Промислова електроніка

Кафедри Імпульсних процесів та технологій

 

1. Форми представлення інформації в аналогових і цифрових ЕОМ.

2. Біполярні транзистори, їх конструкції і принцип роботи.

3. Привести принципову схему елемента І-Ні ТТЛ. На базі елемента І-НЕ побудувати елемент АБО.

1. Позиційні системи обчислення, їх призначення.

2. Основні схеми включення біполярних транзисторів, їх порівняльна характеристика.

3. Привести принципову схему елемента І-Ні КМОП. На базі інверсної логіки побудувати елемент АБО-Ні.

1. Основні принципи побудови позиційних систем обчислення.

2. Вхідна та вихідна характеристики біполярного транзистора. Визначення основних параметрів транзистора за їх допомогою.

3. За допомогою карт Карно спростити вираз

+ + + + + .

1. Правила перетворювання чисел у різні системи обчислення.

2. Ключовий режим роботи біполярного транзистора.

3. За допомогою карт Карно спростити вираз

+ + + + + .

1. Основи двійкової арифметики.

2. Реалізація основної логічної схеми І-НЕ на біполярних транзисторах.

3. Задані значення входів мультіплексора. Визначити стан виходу мультіплексора.

Адресні (селекторні) входи Входи даних

 

1. Форми фізичного представлення бінарних сигналів. Низький і високий рівень сигналів для ТТЛ і КМОП-схем.

2. Асинхронний RS-тригер. Хронограма його роботи. Умовне позначення у схемах.

3. На базі підсумовуючого лічильника з наскрізним переносом побудувати двійковий лічильник по модулю 6. Привести його часову діаграму.

1. Активні та пасивні схемотехнічні елементи електронних пристроїв. Їх характеристики.

2. Базові логічні функції НІ, АБО, І, їх таблиці істинності та логічні рівняння.

3. Для асинхронного RS -Тригера привести його позначення, часову діаграму. Указати його відмінність від Jk-Тригера.1. Діоди, принцип їх роботи, пряма та зворотна гілки вольт-амперної характеристики.

2. Діодно – транзисторна логіка (ДТЛ). Реалізація базових функцій у ДТЛ.

3. Для асинхронного RS -Тригера привести його таблицю істинності, часову діаграму. Указати його відмінність від синхронного RS-Тригера.

1. Основні схеми включення діодів. Випрямлячі, схеми обмеження амплітуди тощо.

2. Транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ). Реалізація базових функцій у ТТЛ.

3. Для синхронного RS -Тригера привести його позначення, структурну схему, таблицю істинності. Указати його відмінність від D-Тригера.

1. Ключовий режим роботи діода.

2. Логічна функція „Додавання по модулю 2” (викл.або). Логічне рівняння, схемна реалізація.

3. На базі підсумовуючого лічильника з наскрізним переносом побудувати двійковий лічильник по модулю 10. Привести його часову діаграму.


1. Діоди Зенера (стабілітрони), їх характеристика, основна схема включення.

2. Логічна функція „Нерівнозначність” (викл. АБО-НІ). Логічне рівняння, схемна реалізація.

3. На базі підсумовуючого лічильника з наскрізним переносом побудувати двійковий лічильник по модулю 12. Привести його часову діаграму.

1. Польові транзистори, виготовлені по різноманітним технологіям, їх характеристики.

2. Правила складання логічних рівнянь по логічної схемі.3. На базі D-Тригерів побудувати чотирьохрозрядний послідовний регістр зсуву. Скласти таблицю станів усіх входів і розрядів регістру для вхідної послідовності 0011.

1. Застосування польових транзисторів при реалізації логічних схем.

2. Правила складання логічних рівнянь по таблиці істинності.

3. На базі Jk-Тригерів побудувати чотирьохрозрядний паралельний регістр зсуву. Скласти таблицю станів усіх входів і розрядів регістру для вхідної послідовності 0011.

1. Логічна схема асинхронного RS-тригера на базових елементах.

2. Нормальна діз’юнктивна стандартна форма логічних рівнянь. Методи її отримання.

3. На базі універсального регістру 74194 побудуйте послідовний регістр зсуву вправо. Скласти таблицю станів усіх входів і розрядів регістру для вхідної послідовності 0011.

1. Синхронний RS-тригер. Хронограма його роботи. Умовне позначення у схемах.

2. Основні тотожності алгебри логіки. Еквівалентність логічних схем з прямими і інверсними входами.

3. На базі універсального регістру 74194 побудуйте послідовний регістр зсуву вліво. Скласти таблицю станів усіх входів і розрядів регістру для вхідної послідовності 0011.

1. JK-тригер. Хронограма його роботи. Умовне позначення у схемах.

2. Аналітичні методи еквівалентних перетворювань логічних рівнянь.

3. На базі універсального регістру 74194 побудуйте паралельний регістр. Скласти таблицю станів усіх входів і розрядів регістру для вхідної послідовності 0011.

1. D-тригер. Хронограма його роботи. Умовне позначення у схемах.

2. Графо-аналітичні методи мінімізації логічних рівнянь. Таблиці Карно.

1. Т-тригер. Умови його роботи у лічильному режимі.

2. Приклади спрощення логічних схем за допомогою таблиць Карно.


1. Цифрові, аналогові та гібридні ЕОМ.

2. Асинхронний сумуючий лічильник. Його схема і хронограма роботи.1. Коди , які використовують у схемотехніці.

2. Асинхронний віднімаючий лічильник. Його схема і хронограма роботи.

1. Операційні підсилювачі. Основні схеми включення. Використання.

2. Демультиплексор. Принцип роботи. Використання.

1. Запам'ятовуючі пристрої: ОЗП і ПЗП.

2. Дешифратори. Використання.

1. Семісегментні індикатори.

2. Двійкові арифметичні пристрої.

1. Цифро-аналогові перетворювачі.

2. Комбінаційні логічні схеми.

1. Аналого-цифрові перетворювачі.

2. Послідовні логічні схеми.


Просмотров 190

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!