Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЖТД мамандығы бойынша тестер 

!

Бұғанаасты көктамырына түсу үшін мойын бөлігінде орналасады:

/

алдыңғы сатылық кеңістікте алдынан төстік-қалқаншалық және төстік-тіластылық бұлшықет және артынан алдыңғы сатылық бұлшықет

/

сатыаралық кеңістікте бұғанаастылық артериямен бірге иық өрімімен

/

алдыңғы сатыаралық кеңістікте бұғанаастылық артерия және жауырын-тіласты бұлшықет пен

/

барлығы дұрыс

/

Ешқайсысы дұрыс емес

!

Иықтың жоғарғы жартысынан жүргізілген иық артериясы сызығының жүйке-тамырлық шоғырының құрылымына қарым қатынасы

/

латеральды иық артериясы көктамырларымен, медиальды ортаңғы жүйкеден,одан да медиальды шынтақ және медиальды иықүсті тері жүйкесі орналасқан

/

латеральды ортаңғы жүйке, медиальды жүйкеден иық артериясы көктамырларымен, медиальды артериядан шынтақ және медиальды иықүсті тері жүйкесі орналасқан

/

латеральды ортаңғы, шынтақ және медиальды иықүсті тері жүйкесі, медиальды иық артериясы мен көктамыры өтеді

/

медиальды ортаңғы жүйке, медиальды жүйкеден иық артериясы көктамырларымен, арткы артериядан шынтақ және медиальды иықүсті тері жүйкесі орналасқан

/

медиальды алдыңғы, шынтақ және медиальды иықасты тері жүйкесі, медиальды иық артериясы мен көктамыры өтеді

!

Иық көктамырына түсу кезінде оның проекциясы сәйкес келеді:/

иық артериясы

/

ортаңғы жүйке

/

кәрі жілік жүйкесі

/

шынтақ жүйкесі

/

барлығы дұрыс

!

Иықтың медиальды бұлшықет үстінен жүргізілген сызығы бұршақ тәрізді сүйектің радиальды қырына топографиясы сәйкес:

/

кәрі-жілік артериясы

/

шынтақ артериясы

/

шынтақ артериясы және шынтақ жүйкесі

/

кәрі жілік артериясы және кәрі жілік жүйкесі

/

барлығы дұрыс

!

Білезік артериясы доғасының беткейінің қалыптасуы негізгі баған арқылы жүреді

/

кәрі жілік артериясы және шынтақ артериясы

/

кәрі жілік артериясы

/

шынтақ артериясы

/

сүйекаралық артериясы

/

қолтық артериясы

!

Ішкі кеуделік артерия артқы беткей кеуделік қабырғаға өтеді:

/

1.5-2 см төстің сыртқы қырына латеральды

/

төс артына

/

кеуде қабырғасына жатпайды

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Алдыңғы медиастинотомия кезінде кеуде қабырғасының вертикальды кесуінде кеудеішілік артериясының орналасқан қатынасы :/

қабырға шеміршектерінің жарылуынан медиальды сызығы

/

қабырға шеміршектерінің жарылуынан

/

қабырға шеміршектерінің жарылуынан латеральды сызығы

/

дұрыс қабырға шеміршектерінің жарылуынан медиальды сызығы және қабырға шеміршектерінің жарылуынан латеральды сызығы

/

қабырға шеміршектерінің жарылмауынан

!

Маммаро-тәждік анастомозды құру үшін ішкі кеуделік артерия бөлінуіне барлығы жатады, мынадан басқасы:

/

ортаңғы тік стернотомия арқылы

/

II қабырғаралық аралық деңгейінде артерия тесігіне дейін

/

V-VI қабырғааралық деңгейінде

/

артерия тесігіне жетпей

/

барлығы дұрыс

!

Жүректің әртүрлі бөліктеріне жетуге мүмкіндік беретін жол:

/

тік ортаңғы стернотомия

/

алдыңғы бүйірлік торакотомия

/

артқы бүйірлік торакотомия

/

көлденең ортаңғы торакотомия

/

барлығы дұрыс

!

Субтотальды перикардэктомия операциясы кезінде жүректің бөліктеріне қатынасы перикардтың тесілуі келесі реттілікпен жүреді:

/

сол қарыншадан өкпе бағаны және аорта тесігі,оң қарынша,оң жүрекше және қуыс вена тесігі

/

қуыс вена тесігінен оң жүрекшеге,оң қарынша,әрі қарай аорта және өкпе бағанының тесігі, сол қарынша/

реттілік арнайы мәнге ие емес

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Жүректің сорочкасына пункция жасау үшін міндетті түрде кеуденің алдыңғы қабырғасына жақын жатады

/

перикардтың алдыңғы төменгі қалтасы

/

перикардтың жоғарғы алдыңғы қалтасы

/

перикардтың артқы жоғарғы қалтасы

/

перикардтың артқы төменгі қалтасы

/

барлығы дұрыс

!

Жоғарғы қуыс венаның перикард қуысына қатынасы:

/

бөліктік перикардішілік қантамыр

/

толық перикардішілік қантамыр

/

толық перикард сыртылық қантамыр

/

барлығы дұрыс емес

/

аталғандардың барлығы

!

Жартылай сыңар венаның төмен түсу орнына жоғарғы қуыс венасының жанасуы:

/

иық бас сабауына

/

оң өкпе түбіріне

/

кеуде ағымына

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта доғасының дөңкейіп ісінген жерінен оңнан солға қалыптыда мына реттілікпен қантамырлар шығады:

/

иық бас сабауы-сол жалпы ұйқы артериясы-сол бұғанаасты артериясы

/

оң жалпы ұйқы артериясы-оң бұғанаасты артериясы- сол жалпы ұйқы артериясы- сол бұғанаасты артериясы

/

оң иық бас сабауы-сол иық -бас сабауы

/

өкпе сабауы- иық бас сабауы- сол жалпы ұйқы артериясы- сол бұғанаасты артериясы

/

сол бұғанаасты артериясы, өкпе сабауы- иық бас сабауы- сол жалпы ұйқы артериясы

!

Жүректің симпатикалық жүйкеленуі постганглионарлы талшықтар арқылы жүзеге асады.

/

жоғарыдан,ортаңғыдан және төменгі мойын симпатикалық түйіндерден

/

мойын симпатикалық түйіннің жоғарғы бөлігі

/

мойын симпатикалық түйіннің ортаңғы бөлігі

/

мойын симпатикалық түйіннің төменгі бөлігі

/

барлығы дұрыс

!

Кезбе жүйкесі жүрекке алып барады:

/

парасимпатикалық талшықтар

/

симпатикалық талшықтар

/

парасимпатикалық және симпатикалық талшықтар

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Жүректің парасимпатикалық жүйкеленуі жүреді

/

кезбе жүйкесі

/

тіл-жұтқыншақ жүйкесі

/

диафрагмальды жүйкесі

/

тіласты жүйкесі

/

барлығы дұрыс

!

Оң жүрекшеге қантамырлардың барлығы құяды, біреуінен басқасы:

/

Жартылай сыңар веналар

/

жоғарғы қуыс вена

/

төменгі қуыс вена

/

жүректік тәждік венозды синусы

/

жүректің біршама веналары

!

Сол веналық артерия жүректің барлық бөліктерін қанмен қамтамасыз етеді, мынадан басқасы:

/

оң қарыншаның алдыңғы бөлігін

/

қарыншааралық қалқаның алдыңғы 2/3

/

жүрекшеаралық қалқаны

/

сол жүрекше ,сол қарыншаның артқы қабырғасының алдыңғы және үлкен бөлігін

/

барлығы дұрыс

!

Жүректің алдыңғы беткейінде оң және сол қарыншааралық шекарада тік жүлге қайдан шығады:

/

жүректің үлкен венасы

/

сол веналық артерияның төмендеуші бөлігі

/

оң веналық артерия

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта және өкпе артериясының Жатене бойынша анатомиялық транспозиция коррекциясы кезінде веналық артериясы:

/

еш мәнге жоқ

/

трансформирленген қантамырлар орын ауыстырмайды

/

трансформирленген қантамырлар орын ауыстырады

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Синуты –жүрекшелік түйін (Кис - Флак/ орналасқан:

/

Оң жүрекше миокардында төменгі қуыс венасы құятын жерден солға

/

оң жүрекше қабырғасында эпикард астында,оң құлақша және жоғарғы қуыс венасы

/

жүрекшеаралық қалқа

/

оң құлақша тесігі

/

барлығы дұрыс

!

Жүрекше –қарыншалық түйін (Ашоф - Тавар/ орналасқан

/

Миокардта, оң қарыншада

/

Миокардта, сол жүрекшеде

/

жүрекшелік қалқаның артқы-төменгі бөлігінде веналық қойнау тесігі үстінде

/

оң қарыншалық-жүрекшелік тесігінен дорсальды

/

барлығы дұрыс

!

Қарыншааралық қалқаның трабекулярлы бөлігінің мембранамаңы ақауы кезінде оң жүрекше-қарыншалық шоғырының шартты орналасуы болып табылады :

/

медиальды емізікшелік бұлшықет негізі

/

мембранамаңы ақаудың артқы және төменгі қыры

/

мембранамаңы ақаудың алдыңғы және артқы қыры.

/

бұлшықеттік ақаудың төменгі қырының артқы фиброзды ақаумен байланысқан орны

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Жүрекше-қарыншалық шоғырдың орналасуы оның сол аяқшасының әкетпесінен төмен орналасқан:

/

Аорта қабырғасына сол жартыай қатпары

/

Аорта қабырғасына оң жартыай қатпары

/

Аорта қабырғасына артқы жартыай қатпары

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аортаның алдыңғы беткейінде I бел қабырғасы деңгейінің төменгі қырынан ұйқы безі өтеді.

/

жоғарғы шажырқайлық артерия

/

ортаңғы бүйрекүсті және бүйректік артерия

/

аналық без бен аталық без артерия

/

төменгі шажырқайлық артерия

/

барлығы дұрыс

!

Аортаның құрсақтық бөлігінің инфраренальды сегментін қамтамасыз ету мақсатында дереу онекі елі ішек мобилизациясы жүргізіледі:

/

трейцті байлам қиылысы

/

жіңішке ішек шажырқайының қиылысы

/

аталғандардың екеуі де мүмкін

/

ешқандай әдіс

/

барлығы дұрыс

!

Төменгі қуыс венаның құрсақтық аортаға қатынасы

/

аортадан оңға

/

аортадан солға

/

аортадан алдынан

/

аортадан артқа

/

барлығы дұрыс

!

Сол симпатикалық бағанның құрсақтық аортаға орналасу қатынасы.

/

аортадан артқы жақта

/

аортадан оң жақта

/

аортадан сол жақта

/

аортадан алдында

/

барлығы дұрыс

!

Құрсақтық аортаның бифуркациясының жүру деңгейі:

/

IV бел омыртқасы

/

V бел омыртқасы

/

сегізгөздік-мықындық өрім

/

үлкен отырықшы тесік

/

барлығы дұрыс

!

Реконструкциядан кейінгі тромбозда интраоперационды профилактикаға жатады:

/

барлық аталғандар

/

гепаринизациямен

/

төменмолекулалы декстрандар енгізу арқылы

/

қантамырлық анастомоздарды бекіту және сәйкес реконструкция

/

гемодилюция

!

Радикальды емес қантамырлық реконстукция байланысты болуы мүмкін

/

барлық аталғандармен

/

реконстукциядан стеноз дистальды

/

орталық қанағудың сәйкессіздігі

/

екінші бөгеттің болуы

/

сәйкессіз қантамырлар анастомозымен

!

Мүшелердің аймақтық ишемиясы көрінеді:

/

Барлық аталғандар

/

боялуының өзгеруі

/

пульсациясының болмауы

/

дене қызуының өзгеруімен

/

көлемінің өзгеруі

!

Кеуделік аортаның аневризмасының патологиялық физиологиясы байланысты

/

барлық аталғандар

/

аорталық жетіспеушілік

/

аорта бойынша пульсациялаушы қан ағыстың бұзылысы

/

тәждік артерия бойынша қан ағыстың бұзылысы

/

тәждік артериясының жетіспеушілігі

!

Кеуделік аорта аневризмасының клиникалық көрінісінде негізгі симптомдық жиынтыққа кіреді.

/

барлық аталғандар

/

кеуде клеткасындағы ауыру сезімі

/

кеуде клеткасының формасының өзгеруі

/

аорта үстінде систоликалық шу пайда болуы

/

аталғандардың ешқайсысы

!

Кеуделік аорта аневризмасының рентгенологиялық белгілері:

/

барлық аталғандар

/

қантамырлық шоғыр көлеңкесінің оңға кеңеюі

/

өрлеуші аортаның оң қабырғасының ісінуі

/

аорта кальцинозы

/

өңештің контрасталған ығысуы

!

Өрлеуші аорта аневризмасы кезінде оптимальды операция әдісі болып табылады.

/

Каброль операциясы

/

аорта жібімен аневризма резекциясы

/

аорта жібімен аневризма резекциясы және аортальды қақпақтардың протездеу

/

барлық аталғандар

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Қабатталған аорта аневризмасы бірінші кезекте болады:

/

барлық аталғандар болуы мүмкін

/

жедел ағым

/

жеделше ағым

/

созылмалы ағым

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Кеуделік аортаның аневризмасының орналасуы кезінде бөлінеді:

/

барлық аталғандар

/

өрлеуші аорта аневризмасы

/

аорта доғасының аневризмасы

/

аорта доғасының аневризмасы және төмендеуші бөлігі

/

торакоабдоминальды аневризма

!

Кеуделік аорта аневризмасы бөлінеді:

/

барлық аталғандар

/

шынайы

/

жалған

/

қабатталған

/

жалған және қабатталған

!

Кеуделік аорта аневризмасы болуы мүмкін:

/

барлық аталғандар

/

қапшық тәрізді

/

диффузды

/

орама тәрізді (веретенообразные)

/

қапшықтәрізді және диффузды

!

Кеуде аортасының аневризмасы кезіндегі рентгенологиялық тексеруіне кіреді.

/

барлық аталғандар

/

құрсақ қуысының шолу рентгенографиясы

/

көктамырішілік пиелография

/

қеуде клеткасының рентгенографиясы

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта коарктациясы кезінде патологиялық физиология анықталады:

/

екі тәртіпті қанайналым

/

кеуде бөлігінің төменгі ишемиясы және аяқтардағы

/

артериальды гипертензия

/

барлық аталғандар

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта коарктациясы кезінде аяқтардағы пульсация:

/

әлсіреген немесе болмайды

/

сақталған

/

әлсіреген

/

болмайды

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта коарктациясы кезінде қабырғааралық артерия пульсациясы

/

күшейген

/

анықталмайды

/

әлсіреген

/

барлығы дұрыс

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта коарктациясы кезіндегі аускультативті көрініс:

/

барлық аталғандар

/

аорта үстінде екінші тон акценті

/

жүрек аймағы үстінде естілетін және жауырынаралық аймаққа таралатын систоликалық шу

/

ішкі кеуде артериясы бойымен жүретін шу

/

ешқайсысы дұрыс емес

!

Аорта коарктациясы кезінде оперативті емге көрсеткіш:

/

ерте балалық шақта жоғары гипертензияның болуына байланысты аорта коарктациясы және компенсацияның үшінші кезеңіндегі аорта коарктациясы диагнозы (6-7 жас)

/

аорта коарктация диагнозы

/

аорта коарктациясы ерте балалық шақта жоғары гипертензиялы және жиі ұстамалар жүректік декомпенсациялы.

/

аорта коарктациясы диагнозы үшінші компенсация кезеңі (6-7 жас)

/

дұрыс жауабы жоқ

!

Аорта доғасының тума иілімінде аорта қабырғасы:

/

бұлшықеттік қабат дәнекер тінмен алмасып,кальциноз пайда болған

/

қарапайым құрылымды

/

қарапайым құрылымды,бірақ жіңішкерген

/

тығыздалған

/

дұрыс жауабы жоқ

!

Аорта доғасының тума иілімінің клиникалық көрінісіне тән :

/

кезеңдік жүрек соғуы және төс артында және кеуде клеткасының сол бөлігінде

/

кезеңдік жүрек соғуы

/

бас ауруы

/

төс артында және кеуде клеткасының сол бөлігінде

/

тамақтың өңеш арқылы өтуінің қиындауы

!

Құрсақтық аорта окклюзиясы орналасуында ажыратамыз:

/

барлық аталғандар

/

төмен

/

орта

/

жоғары

/

артқы

!

Құрсақтық аорта окклюзиясының себебі:

/

барлық аталғандар

/

атеросклероз

/

бейспецификалық аортоартериит

/

постэмболикалық окклюзиялар

/

травматикалық тромбоз

!

Кеуделік аорта окклюзиясында оперативті емге көрсеткіші болып табылатын аяқ ақсауының жүру алшақтық критериясы:

/

200 м аз

/

1 км аз

/

200 м көп

/

25 м көп емес

/

барлық аталғандар

!

Кеуделік аортаның атеросклерозы кезінде висцеральды тармақтар зақымдалуы аортографияда жақсы анықталады:

/

жанама проекция

/

тік проекция

/

қиғаш проекция

/

анық сурет анықталмайды

/

барлық аталғандар

!

Ұйқы артериясының бассейнінде атеросклеротикалық зақымдануы жиі орналасады:

/

жалпы ұйқы артериясы бифуркациясы

/

сыртқы ұйқы артериясының тесігі

/

ұйқы артериясының интракраниальды бөлімінде

/

ұйқы артериясының проксимальды бөлігі

/

барлығы дұрыс

!

Экстракраниальды артериялардың экстравазальды компрессиясы мынаның есебінен болады:

/

барлық аталғандар

/

сатылық бұлшықеттер

/

бірінші қабырға

/

мойын остеохондрозы кезіндегі остеофиттер

/

хемодектомалар

!

Бас миының коллатеральды қанайналымының қаңқа сыртылық деңгейіне қатысады:

/

сыртқы ұйқы артериясы және бұғанаасты артерия

/

жалпы ұйқы артерия

/

сыртқы ұйқы артерия

/

бұғанаасты артерия

/

қабырғааралық артериясы

!

Бұғанаасты әкету синдромы окклюзиямен байланысты:

/

бұғанаасты артерияның проксимальды сегменті

/

жалпы ұйқы артериясы проксимальды сегменті

/

ұйқы артериясы бифуркациясы

/

брахиоцефальды баған

/

барлық аталғандар

!

Төменде көрсетілгендердің ішіндегі қайсы кранияльді артерияның экстровазальді компрессиясы:

/

аталған фактордың барлығынан

/

сатылы бұлшықеттерден

/

бірінші қабырғадан

/

мойын остеохондрозындағы остиофиттерден

/

хемодектомалар

!

Өтпелі ишемиялық шабуыл- бұл:

/

ошақты неврологиялық симптоматикадан кейінгі толық регресс 24 сағ кейін пайда болады.

/

физикалық жүктемелерден кейінгі ошақты неврологиялық симптоматика пайда болады.

/

ӨИШ пайда болғаннан соң 2 аптадан кейінгі ошақтың неврологиялық симптоматикасының толық регресс пайда болады.

/

ӨИШ пайда болған соң 1 аптадан кейін ошақтың неврологиялық симптоматикасының толық регресс пайда болады

/

дұрыс жауабы жоқ

!

Экстракранияльді артерияның зақымдануына күмән туғанда науқасты ангиологиялық зерттеу кезінде пульсацияны қай жерден анықтау керек:

/

төменде аталған артерияның барлығынан

/

самай артериясынан

/

ұйқы артериясынан

/

иық артериясынан

/

білезік артериясынан

!

Диагностикада жүргізілетін қандай әкетпелік сынамалар қажет:

/

кеуде клеткасынан шығатын синдромда

/

ұйқы артериясының зақымдануында

/

бұғана асты әкету синдромда

/

омыртқа артериясының патологиялық майысуы

!

Иық бас сабауының атеросклероз бітелуі кезінде....

/

синтетикалық протезбен протездеу

/

эндоаотерэктомия

/

аутовеналақ шунттау

/

қолқа-ұйқы-бұғана асты бифуркациясын шунттау

/

аталғандардың барлығы

!

Кеуде клеткасынан шығу синдромы кезінде адекватты емге жатады:

/

скаленотомия, 1 қабырға резекциясы мойын симпатозктомия немесе қосымша мойын қабырғасының резекциясы

/

скаленотомия

/

мойын симпатоэктомиясы

/

1 -лік қабырға немесе қосымша мойын қабырғасының резекциясы

/

аталғандардың барлығы

!

Созылмалы құрсақ ишемиясы синдромы висцеральді артериялардың ауруларын туғызады:

/

аталғандардың барлығы

/

атеросклероз

/

арнайы емес аорто артерит

/

висцеральді артерияның гипоплазиясы

/

туа пайда болған дисплазия

!

Созылмалы құрсақ ишемиясы синдромының консервативті еміне кіреді

/

аталғандардың барлығы

/

тамақ қабылдауды шектеу

/

диетаны сақтау және тағамды аз порцияда қабылдау

/

спазмолитиктерді және қантамыр кеңейтетін дәрілерді қабылдау

/

антикоагулянттар

!

Құрсақ бағанының шектеулі зақымдануында оптимальді енуге жатады:

/

сол жақты торонофренолюмботомия

/

орталық лапаротомия

/

оң жақты торонофренолюмботомия

/

сол жақты люмботомия

/

аталғандардың ешқайсысы

!

Жоғарғы шажырқай артериясының эмболиясы немесе тромбозы кезінде:

/

мекемеге байланысты

/

кіндіктен жоғары көлденең лапаротомия

/

орталық лапаротомия

/

сол жақты торонофренолюмботомия

/

люмботомия

!

Созылмалы құрсақтық ишемиялық синдромы кезінде поллиативті операцияға жатады:

/

диафрагма асты спланхниктантлиоэктомия

/

кеуделік симпатоэктомия

/

бел симпатоэктомия

/

диафрагма үсті спланхниктантлионэктомия

/

аталғандардың барлығы

!

Амбулаторлы қабылдауда науқастан вазоренальді гипертензияны анықтауда келесі әрекеттер орындалу керек:
/

аталғандардың барлығы

/

анамнезді тиянақтап жинау

/

аяқ және қолдағы АҚҚ өлшеу

/

перифериялық артерияны орындау

/

дигитальді субтракционды ангиография

!

Бүйректі функциональды зерттеулердің ішіндегі ең тиімдісі

/

бүйрек сцинтиграфиясы

/

көктамыр ішілік урография

/

пневморетроперитонеография

/

ренография

/

реоренография

!

Вазоренальді гипертрофияға тән:

/

тұрақты айқын гипертензия консервативті терапияға көнбейтін немесе аздаған арнайы емес эффект қана береді

/

АҚҚ эпизодтты түрде 160/90мм.с.б. дейін көтерілуі

/

АҚҚ периодтты түрде 200/100мм.с.б. дейін көтерілуі, консервативті емге көнеді

/

АҚҚ қолда 200/100мм.с.б. дейін көтерілуі

/

аталғандардың барлығы

!

Облитерациялық эндартеритте (тромбангит) аяқтардың зақымдануына тән:

/

тізе және табан артериясы

/

Мықын-сан сегменті

/

мықын тізе асты сегменті

/

аяқтың барлық артерияларында

/

сыртқы ұйқы артериясында

!

Облитерациялық эндартеритте патологиялық процесс басталады:

/

артерия адвентициясынан

/

артерия интимасынан

/

артерия медиасынан

/

артерияның диффузды түрде барлық қабатынан

/

барлығы дұрыс

!

Клиникалық практикада облитерациялық эндоартериттің барлық типін ажыратуға болады, мынадан басқа:

/

проксимальді тип

/

акральді (диетальді тип)

/

аралас тип

/

диффузды тип

/

барлығы дұрыс

!

Облитерациялық эндартериттің клиникалық ағымы болуы мүмкін:

/

аталғандардың барлығы

/

жедел

/

ремиссия сатысы

/

созылмалы

/

жедел және созылмалы

!

Облитерациялық эндоартеритпен ауыратын науқасты физикалық зерттеуде неге көңіл бөлу керек:

/

аталғандардың барлығына

/

шаштың және тырнақтың өсуіне

/

тершеңдіктің бұзылысына

/

перифериялық артериялардың пульсациясына

/

тері қабаттарының түсуіне

!

Облитерациялық эндоартеритпен ауыратын науқасты инструментальді тексергенде қайсысына көңіл бөлу керек:

/

ультрадыбысты допперография мен региональді қанайналымды радиоизотоппен анықтау

/

тоқпен анықтау

/

реовазография

/

ультрадыбысты допперография

/

капиллароскопия

/

осциллография

!

Облитерациялық эндоартеритпен ауыратын науқасқа контрасты ангиография жасағанда рентгенде нені тексеру керек:

/

қолқа -мықын-сан- тізеасты сегментінің, тізе артериясы және табанның 2 прекциясында «реактивті гиперемия» жағдайында

/

мықын тізе асты сегменті

/

жалпы мықын артериясы, мықын терең артериясы және тізе асты артериясы

/

қолқа-мықын сегмента, сан- тізеасты сегменті және табан артериясы

/

сыну 2 проэкциясында

/

тізе асты артериясы және тізенің барлық артериясы

!

Эндоартеритпен ауыратын науқаста тізе артериясының зақымдану деңгейін анықтау үшін, егер ангиографияда барлық артериялар зақымданса; орындалады:

/

интраоперациялық ревизия және ангиография

/

ультадыбысты допплерография

/

реовазография

/

ультрасонография

/

ары қарай тексеру мақсатты емес

!

Облитерациялық эндоартеритің диффузды диагностикасын жүргізу керек:

/

аталғандардың барлығымен

/

перифериялық невриптен

/

облитерациялық атеросклерозбен немесе арнайы емес қолқа артеритпен

/

туа пайда болған артерио -венозды дисплазиямен

/

беткей тромбофлебитпен

!

Облитерациялық эндартерит консервативті емдеуге кіреді:

/

қантамыр кеңейтетін препараттар

/

кантамыр кеңейтпейтін препараттар

/

қантамыр кеңейтетін препараттар; микроцеркуляцияны жақсартатын препараттар

/

қанды лазермен күйдіру

/

гемосорбция плазмаферез; микроциркуляцияны жақсартатын препараттар, қанды лазермен күйдіру, плазмаферез

!

Облитерациямен ауыратын науқасқа консервативті емін жүргізу керек

/

жылына 2 рет 1айлық курстармен стационарда, ұстап тұру емімен жыл бойы

/

жылына 1 рет 1 айда

/

жыл бойы

/

өршу сатысында

/

мезгілдік терапиямен

!

Облитерациялық эндоартеритпен ауыратын науқасты типтік реваскулярлы операциясына көрсеткіш:

/

кем дегенде 200м жүргенде болатын ауыспалы ақсаңдау, тізе асты артерияның және кем дегенде балтырдың бір артериясының өткізгіштігі сақталғанда

/

500м жүргенде ауыспалы ақсаңдау

/

тыныш кездегі ауырсыну сезімі

/

аяқтағы трофикалық жаралар

/

дисгидроз, аяқ қолдың суықтауы және ауыспалы ақсаңдау

!

Облитерациялық эндартеритпен ауыратын науқастарға жиі жасалады:

/

сан-асықты жіліктік шунттеу және симпатэктомия

/

сан-тізе асты шунттеу

/

терең сан артериясының деконструкциясы

/

беткей сан артериясының эндартерэктомиясы

/

аталғандардың барлығы

!

Облитерациялық эндартеритпен ауыратын науқастардың көбісіне жасалуы мүмкін:

/

бел симпатоэктомиясы

/

кеуде симпатоэктомиясы

/

периартерияльді симпатоэктомиясы

/

белдің симпатикалық ганглиилеріне новокайндік блокада

/

симпатикалық нерв жүйесіне операциялық шаралар жасамау

!

Бюргер ауруының (облитерациялық тромбангит) облитерациялық эндоартериттен айырмашылығы:

/

беткей веналардың тромбофлебитпен қосылып аяқтың дистальді бөлігінің зақымдалуы

/

артерияльді қантамырдың дистальді зақымдануы

/

аяқтың проксималбді бөлігінің басым зақымдануы

/

аяқтың барлық артерияларының диффуздф зақымдануы

/

ем қағидасыз

!

Облитерациялық эндартеритпен Бюргер ауруыда консервативті ем құрамына кіреді:

/

аталғандардың барлығы

/

гипербариялық оксигенация

/

гемосорбция

/

қанды лазермен күйдіру

/

плазмафарез

!

Рейно ауруына тән

/

жүрген кезде аяқтағы ауру сезімі, саусақтарда басым

/

төмен температурада қолдарда және саусақтарда жансыздану және ауру сезімі

/

аяқтарда өте төмен температурада ауру сезімі

/

қолда және саусақтағы жансыздану және ауру сезімі

/

аталғандардың барлығы

!

Рейно ауруының даму сатыларын ажыратамыз:

/

аталғандардың барлығы

/

спастикалық

/

асфикциялық

/

трофикалық

/

асфекция және тропикалық

!

Митральді стеноз жиі дамиды:

/

ревматизм

/

миокардиттерде

/

инфекциялық эндартеритте

/

аталғандардың барлығы

/

аталғандардың біреуі де емес

!

Митральді стеноз кезінде митральді тесіктің аумағы қаншаға тарылғанда гемодинамикалық озгерістер байқалады.

/

2-2,5см 2 дейн

/

3-3,5см 2 дейн

/

1см2 дейн

/

1см2 дейн

/

барлығы дұрыс

!

Митральді стеноз кезінде кіші қанайналым шеңберінің гемодинамикасы сипатталады:

/

өкпелік капилярлық қысымның жоғары және гиперволемиясымен

/

өкпелік-капиялярлық қысымның жоғарылауы

/

гиперволемия

/

гиповолемия

/

өкпелік капилярлық қысымның жоғары және гиповолемиясы

!

Өкпелік гипертензия барлық аталған ақауларда байқалады,мынадан басқасы;

/

өкпе артериясының стенозы

/

митральді қақпақтың ақауы

/

солдан оңға қарай қан лақтырысының артуы

/

қолқа қақпақшасының ақауы,

/

өкпе артериясының эмболиясы

!

Митральді стеноздың аускультациялық белгілеріне барлығы жатады,мынадан басқасы;

/

систолалық шу

/

шапалақтаушы 1 ші тон

/

қосарланған (2 өркешті) 2 лік тон

/

присистолалық күшеюмен диастолалық шу

/

аталғандардың кез келгені дұрыс

!

Бейімделген митральді стеноз мына аталған барлық аускультативті феномендермен сипатталады, мынадан басқа

/

3- лік тонмен байланысқан систолалық шу

/

протодиастолалық шу

/

ерте мезодиастолалық және пресистолалық шу

/

ерте мезодиастолалық шу

/

барлығы дұрыс

!

Митральді стенозбен ауыратын науқастарда жиі байқалады:

/

қарыншалақ діріл

/

пароксизмальді жүрекшклік тахикардия

/

жүрекше тыпыры

/

синусты брадикардия

/

сол жақ жүрекшелік ырғақ

!

Митральді стеноздың ең ерте белгісі болып табылады:

/

ентігу

/

перифериялық ісінулер

/

бауырдың үлкеюінің салдарынан құрсақ қуысындағы ауру сезімі

/

жүрекшелік аритмия салдарынан жүрек соғуы

/

артопноэ

!

Жабық митральді комиссуротомия жасалуы мүмкін

/

қақпақша асты құрылымның өзгеруімен

/

митральді қақпақшаның деформациясы мен фиброзында

/

қақпақша асты құрылымның қысқаруы митральді қақпақшаның аздаған қалыңдауында

/

митральді қақпақшаның 2 ші дәрежелі кальинозында

/

митральді қақпақшаның 1 ші дәрежелі кальцинозында

!

Митральді стенозы бар науқастарға жүкті болуға рұқсат етіледі:

/

жүрек жетіспеушілігінің жүрек ақау кезінде бастапқы симптомдарында ревматизм белсенділігінің белгілері анықталғанда (нестерова бойынша 1 ші дәреже) және оң жақ қарынша жетіспеушілік белгілері бар /

/

декомпинсирленген жүрек ақауында, ревматизмнің белсенді фазасы анықталғанда, (А-1ші дәрежесі), жаңадан пайда болған діріл аритмияда, өкпелік гипертензияда (2 ші дәрежесі)

/

жүрек жетіспеушілігінің жүрек ақау кезіндегі бастапқы симптомдарында, ревматизм белсенділігінің белгілері анықталғанда (нестерова бойынша 1 ші дәреже)

/

жүрек ақауында белгілері айқын емес жүрек жетіспеушілігінде және ревматикалық процестің өршуінде

/

оң жақ қарыншалық жетіспеушілік белгілері бар декомпинсирленген жүрек ақауында, ревматизмнің белсенді фазасы анықталғанда (А-ші дәрежесі) жаңадан пайда болған діріл аритмияда, өкпе гипертониясында (2 ші дәрежесі)

/

сол жақ қарыншалық және тотальді жетіспеушілік белгілері бар декомпенсирленген жүрек ақауында, ревматизмнің белсенді фазасы анықталғанда (А-1ші дәрежелі) атрио немесе кардиология тромбоэмболиялық көріністерінен діріл аритмияда ұзақ жүретін және өкпе гипертониясы (2 ші дәреже)

!

Жүрек ішілік тромбоздың патогенезінде жетекші фактор болып табылады.

/

сол жүрекшедегі қан іркілісі жүрек ақауымен сипатталатын және жыбыр аритмиясымен

/

сол жүрекшедегі қан іркілісі, жүрек ақауымен сипатталатын

/

жыбыр аритмия

/

ревматикалық процестің жиі өршуімен

/

жүрек ақауының созылуы

!

Сол жүрекше және сол қарынша арасындағы диастолалық градиент қысымы пайда болады:

/

митральді стенозда

/

митральді жетіспеушілікте

/

аортальді шектеген стенозда

/

шектелген қолқалық жетіспеушілікте

/

барлығы дұрыс

!

Жүре пайда болған митральді жетіспеушіліктің дамуына жиі әсер ететін ...... себебі:

/

ревматизм

/

инфекциялық эндоартерит

/

миокард инфаркті

/

жарақат

/

барлығы дұрыс

!

Митральді жетіспеушіліктің ең жиі кездесетін клиникалық көрінісі не болып табылады:

/

ентігу және тахикардия

/

ентігу

/

тахикардия

/

жүрек аймағындағы ауру сезімі

/

өкпе ісіну және қан түкіру

!

Митральді жетіспеушілік кезіндегі систолалық шудың интенсивтілігі

/

тыныс алуға байланысты емес

/

терең тыныс алғанда күшейеді

/

Вальсольва сынамасында күшейеді

/

тыныс алуды аздап тоқтатқанда күшейеді

/

барлығы дұрыс

!

Митральді жетіспеушілік кезінде мына аталған пластикалық операциялар жасалуы мүмкін, мынадан басқасы:

/

Алдыңғы перденің 1/3 ден көп хордасының жұлынуы

/

фиброзды сақинаның дилатациясы

/

хордалық жетіспеушіліктің созылуы

/

алдыңғы пердеден бір хорданың бөлінуі

/

барлығы дұрыс

!

Қақпақша протезі бар науқастарға тән асқынуға жатады:

/

аталғанның барлығы

/

тромбоз және жүйелі эмболиялар

/

парапротезді фистулалар және протез қызметінің бұзылысы

/

инфекциялық эндокардит

/

геморагиялық асқыну

!

Миксоманың ең жиі локализациясы болып:

/

сол жүрекше

/

сол қарынша

/

оң жүрекше

/

оң қарынша

/

сол жүрекше және оң жүрекше

!

Сол жүрекшенің миксомасы кезінде жиі байқалады:

/

митральді тесіктің стеноздалуы

/

митральді қақпақшаның жетіспеушілігі

/

сол атриовентрикулярлы тесіктің жетіспеушілігі және стенозы

/

аталғандардың кез келгені дұрыс

/

аталғандардың кез келгені дұрыс емес

!

Миксоманы алып тастау мынамен бірге жүргізіледі:

/

эндокард қабатымен аяқшасын алып тастау (сол жүрекше қабырғасына бекіту) және миксома аяқшасының негізінен жүрекше аралық перденің бөлігімен алып тастау

/

миксома аяқшасымен кесіп тастау

/

эндокард қабатының аумығымен миксома аяқшасымен алып тастау

/

жүрекше аралық перде бөлігімен миксома аяқшасының негізімен қосып алып тастау

/

аталғандардың барлығы болуы мүмкін

!

Ішастар аортасының аневризмасын келесі аурулармен дифференциалді диагностика жасау керек:

/

Жедел панкреатитпен

/

миокард инфарктімен

/

АІЖ қан кетуден

/

аорта аневризмасының кеңеюімен

/

жоғарыда аталғанның барлығы

!

Ішастар аорта аневризмасында клиникалық көрінісіне барлығы жатады, біреуінен басқасы

/

төменгі бөліктің ишемиясы

/

ішің жедел ауруы мен белдегі ауру сезімі

/

суық тер

/

тахикардии

/

гипотония

!

Шеткері артериялардың аневризмасының этиологиясы

/

атеросклероз және жарақат

/

атеросклероз

/

спецификалық емес аортоартериит

/

жарақат

/

ятрогенді себептер

!

Жедел көктамыр тромбозында төменде көрсетілген клиникалық белгілер тән, біреуінен басқасы:

/

тері қабаттарының салқындауы

/

төменгі бөліктегі ауру сезімі

/

ісіну

/

Хоманс симптомы

/

барлығы дұрыс

!

Терең көктамыр тромбозында тез әрі қауіпті ағымында дамуы мүмкін:

/

барлық аталғандар

/

ақ және көк флегмазия

/

артериалді гангрена

/

өкпе артериясының тромбоэмболиясы

/

төменгі көктамыр синдромы

!

Жедел көктамырлық тромбозды келесі аурумен дифференциалді диагноз жүргізу керек

/

лимфангитпен

/

тромбангитпен

/

артериялды эмболиямен

/

жедел артериалді тромбозбен

/

барлық аталғандармен

!

Төменгі бөліктің терең көктамырлы тромбозында операция тиімді, егерде пайда болуына қанша уақыт болса

/

1-3 күн

/

5 күн

/

7 күн

/

7-10 күн

/

консервативті ем тиімді

!

Жедел көктамырлық тромбозда тромбэктомия жасағанда келесі асқыну болуы мүмкін:

/

барлық аталғандар

/

қан кету

/

ретромбоз

/

іріңдеу

/

өкпе артериясның тромбоэмболиясы

!

Артерия мен көк тамырдың қосарланып зақымдалуы алып келеді

/

артерио-венозды жыланкөзге

/

терең көк тамырдың тромбозы

/

артериалді тромбоз

/

көктамыр аневризмасы

/

дисталды артериалды эмболия

!

Қантамырлардың зақымдануында тиімді диагностикалық әдістер

/

артериография, флебография

/

реовазография

/

ультрадыбысты допплерография

/

Компьютерлі томография

/

барлық аталғандар

!

Артерияның ятрогенді зақымдануында маңызды диагностикалық әдіс:

/

ультрадыбысты допплерографии

/

артериографии

/

реовазографии

/

компьютерлі томографии

/

барлық аталғандар

!

Магистралді көктамырлы тромбозда катетер койғаннан кейін болуы мүмкін

/

барлық аталғандар

/

төменгі бөліктің ісінуі

/

тері астылық көктамырлық өрімдер

/

төменгі бөліктің гипотермиясы

/

төменгі цианоз

!

Кеуде бөлігің қантамырлық жарақаты кезінде рентгенологиялық белгісіне жатпайды

/

аорта көлеңкесінің кеңеюі

/

көкірекаралық көлеңкесінің кеңеюі

/

аорта "клюва" жоғалуы

/

сол жақ өкпе ұшында гематома

/

өңеш оңға ысысқан

!

Төменгі бөліктің көктамырдың варикозды кеңеюі тән

/

полиэтиологиялық зақымдануы, көктамыр қабырғасының әлсіздігі

/

ангиодисплазия

/

артерио-венозды свищ

/

терең көктамырдың жетіспеушілігі

/

этиологиясы белгісіз

!

Варикозды кеңеюінде келесі классификация тән

/

барлық аталғандар

/

біріншілік варикоз

/

екіншілік варикоз

/

компенсация және декомпенсация сатысы

/

трофикалық бұзылыстар

!

Варикозды аурудың патогенезі

/

барлық аталғандар

/

дәнекер тін мен көктамыр жүйесінің туа пайда болған әлсіздігі

/

терең көктамыр аппаратының функциялық бұзылысы

/

коммуникантты көктамырдың фунциялық бұзылысы

/

төменгі бөліктің көктамырлы гипертензиясы

!

Варикозды аурудың операциялық емге көрсеткіші

/

біртіндеп төменгі бөліктің ісінуідің пайда болуы

/

төменгі бөлікте ауру сезімі

/

трофикалық бұзылыстар

/

варикозды кеңеюінің косметикалық ақауына

/

барлық аталғандар

!

Дәстүрлі операция флебэктомии - бұл

/

барлық аталғандар

/

Троянова- Тренделенбург

/

Бэбкок

/

Нарат

/

Кокет

!

операциядан кейінгі кезеңде флебэктомия жасағанда

/

эластикалық бинтпен науқастарды ерте активизациясы

/

антибиотиктерапия

/

науқастарды ерте активазациясы

/

физиотерапия

/

барлық аталғандар

!

Посттромбофлебитті ауруының патофизиологиясында көктамырлық гемодинамикада , бірінші кезекте

/

төменгі бөлікте көктамырлық гипертензия дамуымен

/

беткері көктамырдың варикозды кеңеюі

/

терең көктамыр жүйеснің патологиялық лақтырысы

/

коммуникативті көктамырдың клапандық бұзылысы

/

барлық аталғандар

!

Посттромбофлебит ауруында типті симтомокомплекс тән

/

пульстің болмауы

/

ауру сезімі

/

ісіну

/

екіншілік варикозды кеңеюі

/

пигментация және индурация теріде

!

Постромбофлебиттік аурудың кең тараған түріне жатады

/

ісінулі ауру және варикозды жаралы

/

ісінулі ауру

/

варикозды жаралы

/

трофиккалық

/

барлық аталғандар

!

Посттромбофлебитті аурудың хирургиялық емінің көрсеткішін анықтайтын диагностикалық әдіс болып табылады.

/

контрасты флебография

/

функционалды пробалар

/

радионуклидты флебография

/

ультрадыбысты допплерография

/

компьютерлі томография

!

Посттромбофлебиттің хирургиялық емінде казіргі кезде қолданылады

/

Линтон операциясы комбинирлі флебэктомиямен бірге

/

имплантация операциясы жасанды клапан терең көктамыр жүйесіне

/

Кокетт операциясы

/

экстравазалді коррекция терең көктамыр кақпақшасына

/

аутовенозды шунттеу және терең көктамырларды протездеу

!

Жоғарғы қуысты вена синдромының жиі себебі болып табылады

/

қатерлі ісістер мен бронх өкпелік рак

/

біріншілік тромбоз жоғарғы қуысты венаның

/

қатерсіз кеудеішілік ісіктер

/

кеуде қуысының травмасы

/

барлық аталғандар бірдей жиілікте

!

Жоғарғы қуысты вена синдромда кездесетін клиникалық белгі

/

барлық аталғандар

/

беткей терең көктамырда венозды іркіліс

/

бас миының венозды іркілісі

/

негізгі аурудың симтоматикасы

/

жүрек гемодинамикасының бұзылысы

!

Жоғарғы қуыс вена синдромында диагностикада қолданылады

/

барлық аталғандар

/

кеуде қуысынң рентгенографиясы

/

флебографию

/

флеботонометрию

/

эхолокацию

!

Жоғарғы куыс вена синдромында қолданылатын хирургиялық ем

/

жұп емес көктамырдың шунты обходной

/

оң жүрекшкежоғарғы көктамырдың протезі

/

жоғарғы және төменгі қуыс венасына бассейн арсында шунт

!

Синдром Педжет - Шреттер - бұл

/

бұғанаасты бұлшықеттің жүйенің жедел венозды тромбозы

/

жедел бұғанаасты бұлшықеттің жүйенің венозды тромбозынан кейінгі созылмалы венозды жетіспеушілігі

/

жоғарғы толы вена бассаейнің жедел тромбозы

/

жоғарғы бөлікті посттромбофлебитік синдромы

/

ешқайсысы бұл синдромға жатпайды

!

Педжет - Шреттер ауруының клиникалық белгісі

/

барлық аталғандар

/

ісіктің пайда болуы

/

ауру сезімі мен цианоз

/

теріастылық коллатер

/

ісіктің пайда болуы ауру сезімі цианоз

!

Синдром Педжет – Шреттер ауруында диагностикалық тәсіл

/

барлық аталғандар

/

ультрадыбысты допплерографию

/

флебографию

/

ультрасонографию

/

Компьютерлі томографию

!

Жоғарғы бөліктің созылмалы венозды оккюзиясында операция әдісі

/

аутовенозды шунт, уақытша артериовенозды стома , тромбоз себебін анықтау

/

тромбоэктомия

/

скаленотомия

/

аутовенозды шунт, тромбоз себебін анықтау

/

аутовенозды протез

!

Бауыр цирозында дамиды

/

қакпалық блоктың бауырішілік формасы

/

қакпалық блоктың бауырүстілік формас

/

қакпалық блоктың бауырастылық формасы


Просмотров 459

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!