Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аралық бақылау МАГНЕТИЗМ 

1. Тұрақты магнит өрісінің пайда болуына себеп:

3.Магнит өрісінің тогы бар контурды айналдырушы моменті:

4.Тогы бар контурдың магниттік моменті:

5.Магнит индукциясы сызықтарының бағыты қандай ережемен анықталады?

6.Био-Савар-Лаплас заңының формуласы:

7.Магнит өрістерінің суперпозиция принципінің формуласы:

8.Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының формуласы:

14. Ампер күші деген не? Ампер заңының формуласы:

16. Ампер күшінің бағыты қандай ережемен анықталады?

17. Лоренц күші деген не? Лоренц күшінің формуласы:

19. Лоренц күшінің бағыты қандай ережемен анықталады?

20. Вакуумдегі магнит өрісі индукция векторының циркуляциясы туралы теорема

(вакуумдегі магнит өрісі үшін толық ток заңы) , формуласы:

21. Элементар бетті тесіп өтетін магнит индукциясы векторының ағыны:

22.Кез келген бетті тесіп өтетін магнит индукциясы векторының ағыны:

23.Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы және формуласы:

2425.Магнит өрісінде тогы бар контурдың қозғалысы кезінде орындалатын элементар

жұмыс шамасы:

26.Заттың магниттелу қасиетін сипаттайтын өлшемсіз шама қалай аталады?

27.Электронның магниттік моментінің бірлігі қалай аталады?

28.Сыртқы магнит өрісіне қарсы бағытта магниттеліп,оны әлсірететін заттар қалай аталады?

29.Сыртқы магнит өрісімен бағыттас магниттеліп,оны күшейтетін заттар қалай аталады?

30.Сыртқы магнит өрісі жоқ болса да басқа әсерлердің ықпалымен тосын магниттелуге

бейім заттар қалай аталады?

31.Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңының формуласы:32.Заттың магниттелу векторының формуласы:

33.Сыртқы магнит өрісінде орналасқан магнетиктегі қортқы өрістің индукция векторы:

34. Ферромагнетиктер үшін магнит өтімділігі

35. Гистерезис тұзағынан ферромагнетиктің негізгі магниттелу бөлігін көрсетіңіз:

36. Гистерезис тұзағынан ферромагнетикттің магнитсіздену бөлігін көрсетіңіз:

37. Гистерезис тұзағынан коэрцитивтік күшті көрсетіңіз:

38. Гистерезис тұзағынан қалдық магниттелуді көрсетіңіз


J

2 ·

 

3 · 0 · ·5 H

· 6

J

 

 

39.Коэрцитивтік күш деген не? Кюри нүктесі деген не? Магнитострикция деген не?

42. Холл эффектісі деген не?

44.Тұйық өткізгіш контурда осы контурмен қамтылған магнит индукциясы ағыны

өзгергенде электр тогының пайда болу құбылысы - ...

45.Электрмагниттік индукцияның электр қозғаушы күші ... Формуласы:

47.Индукциялық ток бағыты қандай ережемен анықталады?

48. Ленц ережесін тұжырымда:

50.Өткізгіш контурдағы ток күші өзгергенде осы контурдың өзінде индукциялық электр қозғаушы күшінің пайда болу құбылысы -...51. Өздік индукцияның электр қозғаушы күші ... Формуласы:

52. Тогы бар электр тізбегін ажырату кезіндегі экстраток

54.Электр тізбегін ток көзімен қосқан кездегі экстраток:

55.Тогы бар контурдың магнит өрісі энергиясының формуласы:

57. Электрмагниттік өріс үшін Максвелл 1-теңдеуі:

58. Электрмагниттік өріс үшін Максвелл 2-теңдеуі:

59. Электрмагниттік өріс үшін Максвелл 3-теңдеуі:

60. Электрмагниттік өріс үшін Максвелл 4-теңдеуі:

61.Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке әсер ететін Ампер күшінің бағытын көрсетіңіз:

 

I A) оңға қарай B) «бізден»

C) cолға қарай D) «бізге қарай»

S N E) төмен қарай

.

62.Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке әсер ететін Ампер күшінің бағытын көрсетіңіз:

 

I A) оңға қарай B) «бізден»

C) cолға қарай D) «бізге қарай»

N S E) төмен қарай

.

 

 

66.Магнит индукциясының сызықтарының бойымен біртекті магнит өрісіне

ұшып кірген протон қандай траекторияның бойымен қозғалады?

A) түзу сызық B) бұранда C) шеңбер D) парабола E) эллипс.

67.Магнит индукциясының сызықтарына перпендикуляр бағытта біртекті магнит өрісіне

ұшып кірген протон қандай траекторияның бойымен қозғалады?

A) түзу сызық B) бұранда C) шеңберD) парабола E) эллипс.

68. Магнит индукциясының векторына α<900 бұрышпен біртекті магнит өрісіне ұшып

кірген протон қандай траекторияның бойымен қозғалады?

A) түзу сызық B) бұранда C) шеңбер

D) парабола E) эллипс.

69. Магнит полюстерінің арасымен өтіп бара жатқан оң зарядқа әсер етуші Лоренц

күшінің бағытын анықтаңыз.

A)оңға қарай B) « бізден»

S N C) солға қарай D) « бізге қарай»

q>0 E) төмен қарай

 

       
   


70. Магнит полюстерінің арасымен өтіп бара жатқан теріс зарядқа әсер етуші Лоренц

күшінің бағытын анықтаңыз.

A)оңға қарай B) « бізден»

S N C) солға қарай D) « бізге қарай»

q<0 E) төмен қарай

 

72.Катушка бойындағы ток күшін екі есе өсірсе, магнит өрісінің энергиясы:

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) өзгермейді

D) 4 есе артады E) 4 есе кемиді.

73.Электр тізбегіндегі катушка бойымен өтіп тұрған ток күшін екі есе өсірсе, магниттік

индукция векторының толық ағыны қалай өзгереді?

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) өзгермейді

D) 4 есе артады E) 4 есе кемиді.

74.Цилиндр пішінді картон каркасқа оралған соленоидтың орам санын екі есе көбейтсе, соленоидтың индуктивтігі қалай өзгереді?

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) өзгермейді

D) 4 есе артады E) 4 есе кемиді.

75.Тұрақты магнит өрісінде айналып тұрған контурдың айналу жиілігін екі есе өсірсе,

контурда индукцияланатын электр қозғаушы күші қалай өзгереді?

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) өзгермейді

D) 4 есе артады E) 4 есе кемиді.

 

76.Түзу токтың магнит өрісінің А нүктесінде магнит индукциясы векторы қалай

бағытталған?

I

A) 1

1

2 4 B) 2

A C) 3

3 D) 4

E) 5

 

78. Радиусы R = 10 cм сақина магнит өрісінде орналасқан В= 0,3Тл. Сақина жазықтығы мен магнит индукциясы бағыты арасындағы бұрыш 300 болса, магнит ағыны қандай болған:

A) 0,67·10-2 Bб. B) 0,54·10-2 Вб. C) 0,31×10 –3 Вб.

D) 0,25×10 –3 Вб. E) 0,47·10-2 Вб.

79. Катушканың орам санын 6 есе кемітіп, орамдағы ток және оның геометриялық пішіні өзгертілмейді. Осы жағдайда катушканың индуктивтілігі қалай өзгереді:

А) 36 есе артады. В) 6 есе кемиді. С) 6 есе артады.

D) 36 есе кемиді. E) Өзгермейді, себебі орам санына тәуелсіз.

80. Катушкадағы ток күшін 3 есе арттырса, магнит өрісінің энергиясы неше есе өзгереді?

А) 6 есе артады. В) 6 есе кемиді. С) 9 есе артады.

D) 9 есе кемиді. E) Тұрақты болып қалады.


Просмотров 763

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!