Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Схема бактеріологічного дослідження проб патматеріалуПроводять бактеріоскопію препаратів і перш за все виключають сибірку;

1. Мікроскопія мазків пофарбованих по Граму,

a. Капсулу:за Романовським –Гімзе (азур-еозином, фарбують 40-50 хв., підливаючи фарбу під мазок, промив. водою, висушують; тіло мікробної клітини – синє, а капсула - рожева);

b. за Міхіним (1% метиленового блакитного, 7 хв підігрівають до появи парів; тіло мікробної клітини – синє, а капсула - рожева);

c. м-д Ольта (2% розчин сафраніну, підігрівають до утворення пари, фарбують 4 хв; мікробна клітина – темно-червона, капсула - жовта);

d. за методом Ребігера (1:4 генціанвіолетом та 40% р-н формаліну, фарбують нефільтрований мазок).

e. Спори:використовують спеціальні сильнодіючі фарбники, або попередньо протравлюють оболонки спор хромовою кислотою (протрава). Найчастіше використовують метод фарбування за Меллером (На фікс. мазок наливають 5% в.р. хромової кислоти на 3-4 хвилини, промив. водою, висушують фільтрувальним папером. На смужку чистого фільтрувального паперу і наливають розчин карболового фуксину, підігрівають до появи парів і фарбують 8-10 хв. Зливають водою і знебарвлюють 5% розчином сірчаної кислоти 5- 6 с. Промивають водою і додатково фарбують 4 хв метиленовим блакитним. Спори червоні, а клітини - сині)

f. Кислотостійкі бактерії:(збудник туберкульозу, паратуберкульозу, кислотостійкі сапрофіти) за Циль-Нільсеном. (На фільтрувальний папір наливають розчин карболового фуксину, підігрівають до появи парів і фарбують 5 хв. Фарбу зливають і додатково знебарвлюють розчином сірчаної кислоти 5-7 с. і промивають водою і додатково фарбують метиленовим блакитним.. промивають водою, просушують фільтрувальним папером. Кислотостійкі бактерії - червоні, а некислотостійкі – в синій.)

2. Роблять висіви на звичайні живильні середовища, а для виявлення збудників токсикоінфекцій – на спеціальні (МПА, МПБ) або диференціальні, а також на збагачені середовища; після термостатування висівів проводять кількісне та якісне вивчення характеру росту мікробів на живильних середовищах. На м‘ясо-пептонному агарі відшукують колонії, характерні для збудників інших захворювань. Одночасно визначають і загальну бактеріальну забрудненість сапрофітною мікрофлорою. На елективних середовищах виявляють колонії, характерні для бактерій кишково-тифозної групи. Останні підраховують для визначення інтенсивності росту.3. Ідентифікація виділених культур за морфологічними, біохімічними, біологічними та антигенними властивостями;

4. Чутливість до антибактенріальних препаратів;

5. Р-я преципітації в основному для виключення сибірки.

6. Зараження лабораторних тварин (на патогенність, вірулентність)

Термін дослідження 3 доби, з біопробою – 10 діб.

У лабораторії проби досліджують на присутність аеробів за схемою:

Б) одночасно з бактеріоскопією роблять висіви на звичайні живильні середовища, а для виявлення збудників токсикоінфекцій – на спеціальні або диференціальні, а також на збагачені середовища;

67.Виробництво та ветсанекспертиза банкових консервів.

Одержання якісних м'ясних консервів можливе при суворому дотриманні гігієни і санітарії на всіх етапах виробництва. Велику увагу необхідно приділяти якості сировини та допоміжних матеріалів, особливо їх бактеріальному обсіменінню.

Одним з найважливіших показників якості готових консервів є герметичність банок, що забезпечує зберігання консервованого харчового продукту. Негерметичність банки відноситься до однієї з вад, що спостерігається після стерилізації консервів. Тому консерви з виявленою негерметичністю вибраковують і направляють на переробку.Серед інших дефектів консервів, які спостерігаються при їх огляді та санітарній оцінці, є пом'ятість, вакуумна деформація, іржа, патьок, «птички» і бомбаж.

Пом'ятість — наявність вм'ятин і угнутостей на корпусі банки. При невеликих вм'ятинах і угнутостях на корпусі без гострих граней жерсті банки відносять до стандартних і випускають в реалізацію без обмежень. Наявність великих вм'ятин і угнутостей, що утворюють гострі згини на корпусі, дає підставу віднести такі консерви до нестандартних. Нестандартні консерви, але герметичні, за висновком ветсан контролю, можна використовувати в мережі громадського харчування.

Вакуумна деформація — наявність вм'ятин на корпусі банок у вигляді декількох негострих граней, що спостерігається після стерилізації При даному дефекті необхідно виявити відсутність герметизації банки. У випадку деформації і відсутності герметизації — консерви вибраковують і направляють на переробку. Якщо відмічається тільки деформація, але зберігається герметичність, то такі консерви можна випускати для використання в мережі громадського харчування.

Іржа — червоно-білі плями зовнішньої поверхні банки, що виникають в результаті корозії металу. Якщо іржа видаляється при протиранні банки сухою ганчіркою без залишків слідів, то такі консерви випускають в реалізацію без обмежень і підлягають зберіганню. Банки, з яких при протиранні не видаляється іржа, не підлягають зберіганню, а використовуються або випускають в реалізацію за дозволом лікаря.

Активний патьок — наявність слідів вмісту консервів (бульйон, жир, соус), що витікають з негерметичних банок. Банки з даним видом дефекту, виявленим зараз же після стерилізації, можна негайно використати на харчові цілі (в мережі громадського харчування). Коли активний патьок виявлено після термостатування або збереження, то такі консерви підлягають технічній утилізації або знищенню.Пасивний патьок — забруднення поверхні банок вмістом інших негерметичних банок. Консерви з пасивним патьоком піддають ретельному очищенню і в подальшому випускаються без обмежень.

«Птиччки» — деформація дна і кришки у вигляді кутиків біля бортиків банки. Використання консервів з даною вадою дозволяється за дозволом лікаря. Зберіганню консерви з «птичками» не підлягають.

Негерметичність — консерви, що мають свищі, пробиті цвяхами тощо, в реалізацію не допускаються, а піддаються технічній утилізації або знищенню.

Бомбаж— одностороннє або двостороннє здуття банок з боку дна або кришки. Бомбаж поділяється на дійсний (мікробіологічний, хімічний) і неправдивий (фізичний).

Мікробіологічний бомбаж є наслідком діяльності анаеробних мікроорганізмів. Зумовлюється він недоброякісністю сировини, порушенням режиму стерилізації, недотримання санітарного режиму на лінії консервного виробництва.

Мікробіологічний бомбаж — це найнебезпечніший вид псування консервів, бо такі консерви можуть бути джерелом харчових отруєнь. Консерви з мікробіологічним бомбажем підлягають технічній утилізації або знищенню.

Хімічний бомбаж — здуття банок, що виникає з утворенням в банці водню в результаті корозії металу. Хімічний бомбаж виникає при тривалому зберіганні консервів. Використати консерви з даною вадою можна лише за дозволом лікаря.

Неправдивий (фізичний) бомбаж — здуття банок внаслідок недостатнього видалення повітря перед закатуванням; закатування банок при низькій температурі; деформація банки; переповнення банок та ін. Консерви з неправдивим бомбажем використовуються без обмежень, але краще їх використовувати в мережі громадського харчування.

Всі види консервів рекомендується зберігати при низьких температурах (2 — 4 ° С) та відносній вологості повітря не вище 75 %. Зовнішній стан банок, які зберігалися в складах, Що опалюють, перевіряють через кожні 6 міс, а в неопалювальних— щоквартально. Органолептичні дослідження консервів проводять по закінченні року зберігання, а далі через кожні 6 місяців


Просмотров 569

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!