Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення густини, кислотності та домішок анормального молокаВизначення домішок анормального молока.Анормальним вважається молоко з домішкою молозива, а також таке, що отримане від корів в останні 7 діб лактації /стародійне/. з субклінічною формою маститу або а іншими порушеннями стану організму тварини, при яких збільшується кількість соматичних клітин в молоці.Збирне молоко, одержане від здорових /тварин/ корів, вміщує в 1 мл до 500 тисяч соматичних клітин, молоко з домішкою анормального — більше 500 тисяч.При захворюванні вимені у корів в молоці, крім збільшення кількості лейкоцитів, відмічається лужна реакція /рН 7 і вище/, що встановлюється за допомогою димастина і мастидина до складу яких входять поверхнево-активні речовини. Ці речовини, взаємодіючи з лейкоцитами, утворюють згусток, а індикатор змінює колір залежно, від реакції середовища /рН/.

З метою діагностики субклінічних маститів використовують пробу з димастином або мастидином.

Нині найбільш широке розповсюдження набув метод визначення домішки анормального молока в збірному відповідно з ГОСТ 23453-90 і передбачає використання з цією метою препарата «Мастоприм».

Техніка визначення. 2,5г препарата «Мастоприм» вносять у мірну колбу або циліндр місткістю 100 мл і доливають до позначки дистильованою водою, нагрітою до температури 30-35°С. Розчин перед вживанням збовтують до рівномірного розподілу осаду. При температурі зовнішнього середовища нижче 16°С у розчині випадає значний осад.Перед, проведенням аналізу розчин необхідно підігріти в термостаті або на водяній бані до температури ЗО-35°С. Строк придатності розчину — 3 місяці. Зберігати його необхідно при температурі 16-22°С. В ямку пластинки ПМК-1 вносять 1 мл ретельно перемішаного молока і додають 1 мл 2.5%-го розчину препарату «Мастоприм». Молоко з препаратом інтенсивно перемішують пластмасовою або дерев'яною паличкою протягом 10 секунд. Одержану суміш з пластинки неодноразово піднімають паличкою вверх на 5-7 см. після чого протягом не більше 60 секунд проводять оцінку результатів. Домішку анормального молока в збірному визначають за зміною консистенції молока з урахуванням кількості соматичних клітин, відповідно. Однорідна рідина або слабий згусток, що злегка тягнеться за паличкою у вигляді нитки - до 500 тис.; Виражений згусток. при перемішуванні якого видно ямку на дні пластинки. Згусток не викидається з луночки - від 500 тис. до 1 млн.; Щільний згусток, який легко випадає з ямки пластинки - понад 1млн. соматичних клітин в 1 мл молока, відповідно.Густина молока — відношення маси молока при температурі 20°С до маси води в тому ж об'ємі при температурі 4°С г/см3. Густина незбираного коров'ячого молока коливається в межах 1,027-1,032 г/см3. У середньому для збірного коров'ячого молока вона прийнята за постійну величину, що дорівнює 1,030г/см3.

Густина молока залежить від багатьох факторів: породи тварин., віку, періоду лактації, фізіологічного стану організму тварини, годівлі, температури молока та ін. Густина також залежить від хімічного складу молока, оскільки густина окремих його частин.

Техніка визначення. Густину коров'ячої о молока, що заготовляється, пастеризованого та стерилізованого визначають при температурі 20±2°С. Густину молока слід визначати не раніше, ніж через 2 години після доїння. Пробу з кількості 250 мл перед дослідженням ретельно перемішують і обережно, щоб не утворювалась піна, переливають по стінці в сухий циліндр, який тримають в цей момент в злегка нахиленому положенні. Перед визначенням густини циліндр встановлюють на горизонтальну поверхню таким чином, щоб було чітко видно, як шкалу густини так і шкалу термометра. Сухий чистий лактоденсиметр повільно занурюють в молоко, після чого його залишають вільно плаваючим. Лактоденсиметр не повинен торкатися стінки циліндра. Відлік показників температури і густини проводять не раніше, ніж за хвилину після встановлення лактоденсиметра в нерухомому стані. При відліку густини око повинно знаходитись на рівні меніска. Відлік густини здійснюється по верхньому краю меніска з точністю до 0,0005. тобто до половини поділки в лактоденсиметрі типу А і цілої поділки в лактоденсиметрі типу Б. Відлік температури проводять з точністю до 0,5°С. Розбіжність між повторними визначеннями густини молока повинна бути не більше 0.0005 для лактоденсиметра типу Б. або не більше 0.001 для лактоденсиметра типу А. Приведення показників лактоденсиметра до позначки 20°С. Якщо молоко під час визначення мало температуру вищу, або нижчу 20°С. то результати відліку повинні бути приведені до 20°С по таблиці «Перерахунок густини для коров'ячого молока» додаток 2.Визначення кислотності молока — один з важливих біохімічних показників, що враховується при прийманні молока на державних молокозаводах або їхніх відділеннях. Кислотність розрізняютьзагальну та активну.

Активна кислотність молока характеризується концентрацією вільних іонів водню і виражається величиною рН. Вона коливається в межах 6,3-6,9 /у середньому 6,5-6,6/. Для визначення активної кислотності молока використовують автоматичний рН-метр ПВУ-5256.

Загальна кислотність молока - визначається титруванням, виражається в градусах Тернера. Під градусом Тернера розуміють кількість мілілітрів в 0,1 N розчину їдкого нагрію /калію/, необхідного для нейтралізації кислотних сполук в 100 мл молока. В середньому кислотність, що визначається титруванням свіжого молока. складає 16-18°Т.

Кислотність молока визначають для встановлення його сорту при продажу, а також при пастеризації і переробці на молочні продукти. Титрована кислотність свіжого молока становить 16-18 оТ і зумовлена кислотним характером казеїну, наявністю в ньому фосфорно-кислих, лимоннокислих солей і розчиненого вуглекислого газу..


Просмотров 1022

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!