Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Трасування проїздів на території житлової групиІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

 

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГРУПИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

 

Методичні вказівки

до практичних занять та виконання курсового

проекту для студентів спеціальності 7.092103

«Міське будівництво та господарство»

 

 

Київ 2009


ББК 38.9

В31

 

 

Укладачі: В.В. Леонтович, кандидат технічних наук, доцент

О.В. Приймаченко, кандидат технічних наук, доцент

 

Рецензенти: В.С. Ніщук, кандидат технічних наук, доцент

П.П. Череднiченко, доцент

 

Відповідальний за випуск М.М. Дьомін, доктор архітектури, професор

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міського будівництва, протокол № 2 від 9 жовтня 2008 року.

 

Видається в авторській редакції.

 

Вертикальне планування території групи житлових будинків:
В31 методичні вказiвки до практичних занять та виконання
курсового проекту / уклад. В.В. Леонтович, О.В. Приймаченко. – К.:
КНУБА, 2008. – 32 с.

 

Розглянуто основи використання методів проектування з організації рельєфу території в умовах містобудування.

 

Призначено для студентів спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство» для практичного використання студентами в процесі виконання курсового проекту „Вертикальне планування території” та закріплення теоретичного матеріалу.

 

© КНУБА, 2009

Загальні положення

 

Курсовий проект з дисципліни “Інженерна підготовка міських територій” складається з двох взаємопов`язаних частин – розробка вертикального планування території житлової групи та розрахунок ділянки дощової каналізації для відведення поверхневого стоку з її території. Дані методичні вказівки присвячені розгляду питань першої частини проекту, послідовність виконання якої наведена на рис. 1.

 

Трасування проїздів на території житлової групи

 

Проїзди прокладають на відстані 6…8 м від фасадів будинків. Проте слід враховувати в окремих випадках необхідність розміщення будинків на окремих площадках, піднятих над поверхнею проїзду на висоту до 1,8 м (див. розд. 8). В таких випадках між проїздом і фасадом будинку потрібно мати відстань не меншу, ніж смуга площадки (2,5 м) плюс закладення укосу (5,4 м при крутизні укосу 1:3) – тобто близько 8 м.Подібні місця легко передбачити ще до виконання вертикального планування – достатньо подивитись на існуючий перепад рельєфу – “перерізання” будинків горизонталями існуючого рельєфу.

Для транспортного обслуговування невеликих житлових груп, які видані для проектування в даному проекті, доцільні односмугові проїзди, які одночасно виконують і функції підходів до будинків. Їх ширина 4.2 м, тротуари відсутні. Висота бортового каменя – 0.10 м, поперечний уклон – 30 ‰. При зміні напряму радіуси заокруглення проїздів по внутрішній бровці приймаються рівними 5 м. Такі заокруглення створюють і в місцях з`єднання проїздів.

В межах фасадів будинків проїзди розширюються до 5,5 м для можливості короткочасної стоянки автомобілів без перешкод для проїзду. Бажано, щоб в`їзди до житлової групи відбувались від другорядної вулиці – тут можливе прокладання проїздів до кожного окремого будинку; від основної магістралі кількість в`їздів повинна бути обмежена.

Приєднання проїзду до проїжджої частини вулиці здійснюється без “розрізання” тротуару бортовими каменями та заокруглення бортів – у висотному відношенні проїзд повинен підійти до поверхні тротуару в межах червоної лінії; для можливості виїзду проїжджа частина відокремлюється від тротуару заниженим до 10 см бортовим каменем. Вихід проїзду до червоної лінії повинен бути під прямим кутом. Оскільки житлова група складається з обмеженої кількості будинків, тупикові проїзди недоцільні – розворотні площадки займали б багато місця і погіршували б умови проживання в наближених до них квартирах. 

 

Рис. 1. Послідовність розділу „Вертикальне планування”

 

Проїзд, що забезпечує можливість під`їзду до дошкільного дитячого закладу прокладається по межі його ділянки; до нього приєднується господарчий майданчик розміром 10 х 15 м.

Параметри проїздів для даного курсового проекту наведені на рис. 2.

Рис.2. Параметри проїздів, прийнятих у курсовому проекті

 


Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!