Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика основних видiв діяльності практичного психолога з молодшими школярамиЗ перших же днів перебування першокласників у школі психолог стикається з масою проблем, від успішного вирішення яких залежить благополуччя учнів. В якості основних, які доводиться вирішувати шкільного психолога разом з учителем, можна назвати такі: індивідуальний підхід до учнів; адаптація кожної дитини до школи; труднощі в спілкуванні вчителя з учнем; складності, що виникають у дитини при спілкуванні з однолітками в колективі; розвиток пізнавальних і навчальних інтересів учнів; шкільна успішність. [2]

Психологічна служба в школі є основною ланкою організуючим психологічний супровід суб'єктів освітнього процесу.

Цілі і завдання психологічної служби можна визначити відповідно до «Положення про службу практичної психології в системі Міністерства освіти Російської Федерації».

Цілями служби є:

- Сприяння адміністрації та педагогічним колективам освітніх закладів усіх типів у створенні соціальної ситуації розвитку, якавідповідає індивідуальності учнів, вихованців і забезпечує психологічні умови для охорони здоров'я та розвитку особистості учнів, вихованців, їх батьків (законних представників), педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;

- Сприяння в придбанні учнями, вихованцями освітніх установ психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для отримання професії, розвитку кар'єри, досягнення успіху в житті;

- Надання допомоги учням, вихованцям освітніх установ у визначенні своїх можливостей, виходячи з здібностей, нахилів, інтересів,стану здоров'я;

- Сприяння педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) у вихованні учнів, вихованців, а також у формуванні у них принципів взаємодопомоги, толерантності, милосердя, відповідальності і впевненості в собі, здатності до активної соціальної взаємодії не обмежує прав та свобод іншої особистості. [5,15,21]

Завдання психологічної служби:

- Психологічний аналіз соціальної ситуації розвитку в освітніх установах, виявлення основних проблем і визначення причин їх виникнення, шляхів і засобів їх вирішення;

- Сприяння особистісному й інтелектуальному розвитку учнів, вихованців на кожному віковому етапі розвитку особистості;

- Формування у учнів, вихованців здатності до самовизначення і саморозвитку;

- Сприяння педагогічному колективу у гармонізації соціально-психологічного клімату в освітніх установах;

- Психологічне забезпечення освітніх програм з метою адаптації їх змісту і способів освоєння до інтелектуальних і особистіснимможливостям і особливостям учнів, вихованців;- Профілактика і подолання відхилень у соціальному і психологічному здоров'ї, а також розвитку учнів, вихованців;

- Участь в комплексної психолого-педагогічної експертизи професійної діяльності фахівців освітніх установ, освітніх програм і проектів, навчально-методичних посібників, що проводиться за ініціативою органів управління освітою чи окремих освітніх установ;

- Участь спільно з органами управління освітою та педагогічними колективами освітніх установ у підготовці та створенні психолого-педагогічних умов наступності в процесі безперервної освіти;

- Сприяння поширенню та впровадженню у практику освітніх установ досягнень в галузі вітчизняної та зарубіжної психології;

- Сприяння в забезпеченні діяльності педагогічних працівників освітніх установ науково-методичними матеріалами і розробками в області психології. [17,29,35]

Основними функціями роботи психолога в школі є:

- Гностична, яка включає вивчення специфічних особливостей діяльності освітян та їхніх вихованців у даній установі в тій мірі, в якій вони детермінують їхню психіку і пред'являють до них певні вимоги, а також вивчення ряду психофізіологічних, індивідуально-психологічних та особистісних особливостей викладачів, співробітників, учнів , їх соціального статусу, особливостей міжособистісних відносин як у колективах педагогів, так і в групах учнів. Підсумок цієї роботи - детальна психологічна характеристика особистості викладача, співробітника, вихованця, складання психологічних паспортів, дозволяють намітити і здійснити корекційні психотерапевтичні заходи;

- Конструктивно-просвітня, яка включає роботу з профілактики та попередження конфліктів, викликаних психологічними причинами; повідомлення викладачам, і вихователям основних відомостей з соціальної психології, формування прийомів і навичок спілкування, планування досліджень та профілактичних заходів; моделювання індивідуальних програм розвитку. [22,29 , 36]Дана функція може здійснюватися у формі консультацій, що вселяють впливів, просвітницьких та психотерапевтичних бесід з різними контингентами. Реалізувати психолого-педагогічний вплив на учнів можна через педагогів, вихователів і наставників, які безпосередньо займаються з групами учнів, працюючи з ними на постійно діючому семінарі;

- Консультаційна, що включає пояснення і психологічну інтерпретацію окремих станів, настроїв викладачів та вихованців або особливості їх поведінки у професійній діяльності та сімейного життя;

- Виховна, яка включає вибір і здійснення заходів, спрямованих на морально-вольове виховання учнів, формування в них певних особистісних якостей, вплив на соціальний статус окремих особистостей, організацію адекватних міжособистісних відносин у педагогічних колективах і групах учнів;

- Психопрофілактична та психотерапевтична, що включає діагностику, психотерапію та психопрофилактику невротичних станів, попередження труднощів в інтелектуальному і особистісному розвитку, організацію відновлювальних заходів, а також здійснення заходів з управління психічним станом (навчання психічної саморегуляції, формування впевненості у своїх силах, розвиток творчих потенцій, вироблення навичок мобілізації в стресі і т. д.);

- Методична, що включає всю роботу зі створення нових і адаптації старих методів навчання і виховання, а також розробку нових методів діагностики та психопрофілактики як для потреб даної установи, так і для запитів інших установ району, що не мають подібної служби. [6,15,33 ]

Робота шкільного психолога традиційно організовується за такими напрямками:

· Діагностична робота;

· Корекційно-розвиваюча робота;

· Консультативно-просвітницька робота.

I. Діагностична робота. Найчастіше у дирекції школи та вчителів виникає уявлення, що робота психолога з дитиною включає в себе тільки тестування, тоді як діагностика - прикладна форма діяльності шкільного психолога. Виникає кілька проблем, пов'язаних з діагностичною роботою психолога в школі: що робити з результатами тестування, як привести методики у відповідність з конкретними навчальними проблемами. Методи діагностики повинні бути ще й розвиваючими, використовуватися як розвиваючі.

Умови діагностики дітей у школі ставлять вимогою економічність процедури, яка повинна бути короткою, щоб не втомлювати дитини і не займати багато часу від шкільних занять, повинна бути багатофункціональною, одночасно служачи засобом діагностики, так і розвитку психічних функцій, давати якомога більше інформації про стан та перспективи розвитку дитини. Результати діагностики повинні давати можливість судити про причини труднощів дитини і створювати умови подолання їх, прогнозувати особливості розвитку дитини, тоді як більшість методик дозволяють тільки констатувати наявність чого-небудь. [6,17,28]

Цілі діагностики:

- Складання соціально-психологічного портрета школяра,

- Визначення шляхів надання допомоги "важким" школярам;

- Вибір засобів і форм психологічного супроводу;

Виділяють три види прикладної психодіагностики в умовах школи:

- Діагностичний мінімум,

- Диференціація норми та патології (інтелекту),

-Поглиблена психодіагностика особистості "по запиту" (індивідуальна).

Діагностичний мінімум дозволяє відокремити "проблемних" дітей, проводити лонгітюдние дослідження розвитку дітей.Діагностичний мінімум проводиться як плановий захід і в основному спирається на експертні опитування педагогів і батьків, і мінімально зачіпає дітей. Цілі проведення діагностичного обстеження дітей:

а) Виявлення дітей з низьким рівнем розвитку, для яких неможливо організувати навчання в стандартній школі.

б) Виявлення дітей, що потребують спеціальної психолого-педагогічної чи соціальної допомоги, дітей з частковим порушенням когнітивних процесів. Для таких дітей необхідно проводити корекційні заняття (педагогічна занедбаність, проблеми соціально-педагогічної адаптації, порушення емоційно-вольової сфери тощо).

в) Виявлення дітей з особливостями розвитку, з метою профілактики можливих труднощів. Поглиблене діагностичне обстеження включає в себе наступні напрямки:

- Диференціювання норми і патології,

- Вивчення особливостей пізнавальної сфери в межах вікової норми,

- Вивчення зони і змісту конфлікту. [2,21,29,33]

II. Психокорекційна та розвиваюча робота

а) Розвиваюча робота - створення соціально-психологічних умов для цілісного психологічного розвитку (для психологічно"благополучних" школярів).

б) Корекційна робота - рішення конкретних проблем навчання, поведінки (для психологічно "неблагополучних" школярів).

Діагностика, проведена психологом як плановий захід або за запитом педагогів і батьків, служить основою для визначення напрямку корекційно-розвивальної роботи.

Корекційно-розвиваюча робота - цілісна дія на особистість дитини, процес впливу на всі сторони особистості, яка спирається на

- Добровільність участі дитини в психокорекційної роботи (згода батьків для дітей до 5-6 класів),

- Врахування особливостей соціально-культурного середовища, індивідуальних особливостей і потреб,

- Послідовність і спадкоємність форм і методів роботи.

Розвиваюча робота - орієнтована на пізнавальну, соціально-особистісну, емоційну сфери психічного життя дитини.

Форми розвиваючої роботи: організація розвивального середовища, тренінг, навчальні зустрічі з психологом, психологічнітехнології на навчальних заняттях та позашкільних зустрічах; навчальна психодіагностика - самопізнання.

б) Психокорекційна робота проходить як групова та індивідуальна робота, спирається на набір корекційних програм, розроблених з урахуванням віку і проблем дітей. [8,26,30,

III. Консультування і освіта школярів. Просвітництво проводиться як відповідь на певний запит з урахуванням вікових потреб, цінностей, рівня розвитку, реальної груповій ситуації школярів. Консультування в основному орієнтовано на старшокласників і проводиться як за запитом школяра, так і по запиту батьків при обов'язковому виконанні вимоги добровільності та конфіденційності.Консультування проводиться як індивідуальна робота зі школярами та найчастіше по наступному колу питань:

- Труднощі у навчанні, спілкуванні, психологічному самопочутті;

- Навчання підлітків навичкам самопізнання та самоаналізу;

- Надання психологічної допомоги та підтримки школярам у складних ситуаціях.

Зрідка консультування починається з ініціативи психолога чи педагога, при цьому психолога складніше вийти на контакт з підлітком. [5,21.29,33]

Таким чином можна зробити висновок про те, що шкільний психолог грає величезну роль в житті молодших школярів. Завдяки його діяльності діти отримують необхідну їм допомогу в подоланні проблем не тільки навчання в школі та адаптації до нового середовища, але і в труднощах особистого характеру.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!