Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Тамақ өнімдері мен қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы және биотехнология» кафедрасы



 

«Тамақ өндірісі қалдықтарын биоқайта өңдеу» пәні бойынша

 

5В070100 - Биотехнология мамандығы студенттеріне арналған

 

 

ТЕСТТІК ТАПСЫРМА №

 


 

1. Культивирлеудің асептикалық жағдайы бұл.......

A) Бөгде микрофлоралардың түсуінсіз жүретін процес

B) Бөгде микрофлоралардың түсуімен жүретін процес

C) Қоректік орта дайындау процесі

D) Егу материалын алу процесі

E) Культураны өсіру процесі

 

2. Бір түрдің арқасында екінші түрдің дамуы, организмдердің өзара байланысы ..........

A) Симбиозом

B) Метабиозом

C) Комменсализм

D) Антагонизмом

E) Паразитизм

 

3. Біреулері екіншілерінің өмір сүруі үшін қажетті жағдай жасайтын, организмдердің өзара байланысы ..........

A) Метабиозом

B) Симбиозом

C) Комменсализм

D) Антагонизмом

E) Паразитизм

 

4. Экстракт дегеніміз не?

A) Қоюланған сусындар мен концентраттар

B) Кептірілген қою сусындар

C) Концентраттар

D) Асептикалық сақтаудың сусындары

E) Шәрбәт құйылған езбе

 

5. Клеткаларда өмір сүру процесінде жүретін химиялық реакциялар дегеніміз

A) Метаболизм

B) Катаболизм

C) Анаболизм

D) Метабиозом

E) Паразитизм

 

6. Тағамдарда заттардың ыдырауы дегеніміз?

A) Катаболизм

B) Метаболизм

C) Анаболизм

D) Метабиозом

E) Паразитизм

 

7. Клеткадағы заттардың синтезі дегеніміз

A) Анаболизм

B) Метаболизм

C) Катаболизм

D) Метабиозом

E) Паразитизм

 

8. Оттексіз микроорганизмдерің тыныс алуы бұл…….

A) Анаэробты

B) Аэробты

C) Хемотрофты

D) Фототрофты



E) Органотрофты

 

9. Микроорганизмдердің оттекпен тыныс алуы бұл…….

А) Аэробты

В) Анаэробты

C) Хемотрофты

D) Фототрофты

E) Органотрофты

 

10. Ферменттер дегеніміз не?

А) Органикалық және биологиялық катализаторлар

В) Химиялық катализаторлар

С) Ашытқылар

D) Вирустар

E) Саңырауқұлақтар

 

11. Спирт өндірісі қалдықтары не болып табылады?

A) Барда, көмірқышқылы, пайдаланылған ашытқы, эфироальдегидті фракция, тазартылмаған май

В) Жом, диффузионды су, дефекационды шлам, меласса

C) Мезга, клетка шырыны, шырынды су

D) Жмых, шрот

E)Уыт дробинасы, уыт өсімшелері, сыра ашытқылары

 

12. Өсімдік крахмалы және қанты бар шикізаттан: дәнді дақылдар, картоп түйнектерін және мелассаны ашыту әдісімен не өндіріеді?

A) Спирт

B) Шарап

C) Сыра

D) Коньяк

E) Квас

 

13. Пектинді заттар дегеніміз бұл -

A) Екінші реттік полисахаридтер

B) Жоғарымолекулалы қасылысты полисахаридтер

C) Төменмолекулалы қасылысты полисахаридтер

D) Сүйектен алынатын ақуыздар

E) Кристалды натрий хлориді

 

14. Пектинді не өндіруде қолданады?

A) Жеміс -жидекті мармелад, желе, джем, пастила



B) Карамель, конфет, ирис

C) Печенье, галет, крекер

D) Сыра, кваса

E) Тағамдық қоспалар

 

15. 1 т құрғақ пектин өндіру үшін неше құрғақ жом шығындалады

A) 6,25 т

B) 5,85 т

C) 12,5 т

D) 15 т

E) 6,5 т

 

16. Мелассадан ром өндіру үшін ашытуды қандай температурада жүргізеді?

A) 25 – 270С

B) 20 – 22 0С

C) 28 – 29 0С

D) 30 – 32 0С

E) 35 – 37 0С

 

17. Этило спирт қандай әдіспен алады?

A) Микробиологиялық және химиялық

B) Физикалық және микробиологическим

C) Химиялық және биологиялық

D) Биохимиялық және физикалық

E) Микробиологиялық және физикалық

 

18. Спирт өндірісінде қандай ашытқы туыстары қолданады?

A) Сахаромицеттер

B) Лактобактериялар

C) Сүтқышқылды бактериялар

D) Дельбрюк бактериялары

E) Аспергиллус нигер

 

19. Наубайханалық ашытқы өндіруде қандай зең саңырауқұлақтары қолданады?

A) Аспергиллус

B) Сахаромицеттер

С) Лактобактериялар

D) Сүтқышқылды бактериялар

Е) Дельбрюк бактериялары

 

20. Сыра қайнату өндірісінің қалдықтары

A) Уыт дробинасы, уыт өсімшелері, сыра ашытқылары

B) Барда, көмірқышқылы, пайдаланылған ашытқы, эфироальдегидті фракция, тазартылмаған май

C) Мезга, клетка шырыны, шырынды су

D) Жмых, шрот

E) Жом, диффузионды су, дефекационды шлам, меласса

 

21. Сүзіндіні сүзу және езу кезінде не түзіледі?



A) Уыт дробинасы

B) Уыт өсімшелері

C) Сыра ашытқылары

D) Квас қоюы

E) Ашытқы тұнбасы

 

22. Уыт дробинасы дегеніміз не?

A) қою консистенциялы ірі майдаланған астық өнімі

B) Қою сұйықтық жағымдыф иісі бар

C) құрғақ затары 50 -55% , қою сұйықтық

D) Қоңыр түсті тұтқыр, құрғақ затары 50 -60%

E) Өткір иісті, құрғақ затары 76-58% сұйық сұйыұтық

 

23. Астық қорлары қатынастары бойынша орташа есеппен уыт дробинасының шығымы..........

A) 115 – 130%

B) 100 – 115%

C) 110 – 120%

D) 150 – 155%

E) 130 – 140%

 

24. Негізгі ашу және ашуға дейінгіден қалатын қалдық

A) Сыра ашытқылары

B) Ашытқы қалдығы

C) Уыт драбинасы

D) Уыт өсімшелері

E) Квас қоюы

 

25. Сүт қышқылын алу үшін кай сатыда уыт өсімшелерін қосады?

A) Қоректік орта дайындауды

B) Егу материалын алуда

C) Қоректік ортаны ашыту

D) Културалы сұйқты тазалауда

E) Кристалды натрий хлоридін қосуда

 

26. Сыра ашытқыларында, %

A) су 75; азотты заттар 14,0; май 0,75; күлі 2,0.

B) Су 75; азотты заттар 10; май 1,75; күлі 2,5.

C)Су 60; азотты заттар 14,0; май 0,80; күлі 2,0.

D) Су 85; азотты заттар 11,0; май 0,75; күлі 2,0.

E) Су 88; азотты заттар 10; май 2,0; күлі 0,75.

 

27. Сыра ашытқларының құрғақ заттарының 50 – 70 не құрайды?

A) Ақуыз

B) Май

C) Көмірсу

D) Дәрумендер

E) Күлі

 

28. Нан дайындау кезінде ұн массасына неше мөлшерде сыра ашытқыларын енгізеді?

A) 2 – 5%

B) 1 – 3%

C) 10 – 11%

D) 5 – 10 %

E)10 – 15 %

 

29. Нанға сыра ашытқыларын қосуда несі жоғарылайды?

A) Биологиялық құндылығы

B) Тағамдық құндылығы

C) Энергетикалық құндылығы

D) Сіңу құндылығы

E) Экологиялық құндылығы

 

30. Кептіру және өңдеу кезінде оларды уыттан бөліп алады

A) Уыт өсімдері

B) Уыт дробинасы

C) Сыра ашытқылары

D) Хмел дробинасы

E) Дән қалдықтары

 

31. Қантқызылша өндірісінің негізгі қалдықтары

A) Жом, диффузионды су, дефекационды шлам, меласса

B) Барда, көмірқышқылы, пайдаланылған ашытқы, эфироальдегидті фракция, тазартылмаған май

C) Мезга, клетка шырыны, шырынды су

D) Жмых, шрот

E)Уыт дробинасы, уыт өсімшелері, сыра ашытқылары

 

32. Жом дегеніміз не?

A) Шамамен 6-7% құрғақ заттардан тұратын қызылша жоңқасы

B) Ақуызға бай, 15-25% құрғақ заттары бар

C) Құнды көмірсулар мен дәрумендерге бай 10-12 % құрғақ заттары бар

D) Жағымсыз иісі бар, 20-22 % құрғақ заттары бар

E) Тұтқыр консистенциялы 25% құрғақ заттары бар

 

33. Жомды қандай ылғалдылыққа дейін кептіреді?

A) 10 – 12 %

B) 15 – 17 %

C) 18 – 20 %

D) 25 – 30 %

E) 22 – 28 %

 

34. Тағамдық пектин алуүшін құрғақ жомға қандай қатынаста су құяды?

A) 15:1

B) 12:1

C) 16:1

D) 20:1

E) 21:1

 

35. III утфелді кристаллизациялау кезінде не алады?

A) Меласса

B) Жом

C) Барда

D)Ботва

E) Диффузионды су

 

36. Меласса дегеніміз не?

A) Қоңыр түсті қою сұйық, өткір иісті, құрғақ затары 76-58%

B) Қою сұйықтық жағымдыф иісі бар

C) құрғақ затары 50 -55% , қою сұйықтық

D) Қоңыр түсті тұтқыр, құрғақ затары 50 -60%

E) Өткір иісті, құрғақ затары 76-58% сұйық сұйыұтық

 

37. Ашытқы өндіру үшін меласса қандай болуы қажет?

A) Құрғақ заттарының концентрациясы 75 – 78%, сахароза 46 – 47%, инвертті қант 0,5-1,0%

B) Құрғақ заттарының концентрациясы 65-68%, сахароза 46 – 47%, инвертті қант 0,5-1,0%

C) Құрғақ заттарының концентрациясы 75 %, сахароза 46 – 47%, инвертті қантр 0,5-1,0%

D) Құрғақ заттарының концентрациясы 75 – 78%, сахароза 35 – 40%, инвертті қант 0,5-1,0%

E) Құрғақ заттарының концентрациясы 85-90%, сахароза 46 – 47%, инвертті қант 0,5-1,0%

 

38. Ашу әдісімен мелассадан не алуға болады?

A) Глицерин

B) Сүт қышқылын

C) Дәрумен В12

D) Лимон қышқылын

E) Этил спиртін

 

39. Ионалмастырғыш смолды қолданып биохимиялық әдіспен не алуға болады?

A) Глютамат натрия

B) Глицерин

C) Сүт қышқылын

D) Лимон қышқылын

E) Сірке қышқылын

 

40. ……… алу кезінде келесі сатылар орындалады: қоректік орта дайындау, Laktobacillus delbrekii таза дақылымен сүзіндіні ашыту, кальций лактатын түзу

A) Сүт қышқылы

B) Лимон

C) Сірке қышқылы

D) Глицерин

E) Натрий глютаматы

 

41. ….. –мицелия түзетін бір клеткалы микроорганизмдер

А) Ашытқылар

В) Бактериялар

С) Саңырауқұлақтар

D) Вирустар

E) Фагалар

 

42. Сүт өнімдері өндірісінің қалдықтары?

А) Сарысу

В) Барда

С) Меласса

D) Рафинадты сірне

E) Диффузионды су

 

43. Сарысу не өндіру кезінде қалады?

А) Сыр және ірімшік

В) Қаймақ

С) Айран

D) Май

E) Йогурт

 

44. Сарысу құрамына қандай ферменттер кіреді?

А) Протеаза, пептидаза, липаза, лактоза

В) Окисдоредуктаза, трансферазы,

С) Гидролаза, Гликозидаза

D) Гликоамилаза, ксиланаза

E) Изомераза, лигаза

 

45. Сарысуды қосу кезінде қамыр мен нанды не жоғарлайды?

А) Қышқылдылық

В) Сілтілік

С) Тағамдық құндылығы

D) Биологиялық құндылығы

E) Физикалық құндылығы

 

46. Ірімшік сарысуының негізгі көрсеткіштері...……

А) ҚЗ 5%, лактоза 3,5%, ақуыз 0,5%, қышқылдылық 75%

В) ҚЗ 10%, лактоза 3,5%, ақуыз 1,0%, қышқылдылық 80%

С) ҚЗ 5%, лактоза 5%, ақуыз 0,1%, қышқылдылық 65%

D) ҚЗ 5,2%, лактоза 3,5%, ақуыз 0,5%, қышқылдылық 70%

E) ҚЗ 2%, лактоза 1,5%, ақуыз 0,5%, қышқылдылық 80%

 

47. Бидай ұнынан нан пісіру кезінде ұн массасына сарысу шығыны неше пайыз?

А) 15 – 20%

В) 10 – 15 %

С) 5 – 7%

D) 8 – 10%

E) 20 – 25 %

 

48. Бәліш өнімдерін пісіру кезінде сарысуды қанша қосады?

А) 7 – 10%

В) 10 – 15%

С) 10 – 20 %

D) 7 – 8 %

E) 15%

 

49. Бидай ұнынан майқоспа өнімдерін пісіру кезінде ұн массасына сарысу шығыны неше пайыз........................

А) 10 – 12%

В) 5 – 7%

С) 10 – 15%

D) 3 – 5%

E) 5 – 10%

 

50. Нан пісіруде ашытқыларды не ретінде қолданады?

А) Спирттік ашуды қоздырады

В) Сүтқышқылды ашуды қоздырады

С) Пропионқышқыл ашуын қоздырады

D) Майқышқыл ашуын қоздырады

E) Ацетон-бутилді ашуын қоздырады

 

51. Сахаромицеты ашытқылар – факультативті ….…

А) Анаэробты

В) Аэробты

С) Хемотрофты

D) Фототрофты

E) Органотрофты

 

52. Ашытқы клеткасының құрамы

А) 65% су және 33% құрғақ заттар

В) 75% су және 25% құрғақ заттар

С) 65% су және 35% құрғақ заттар

D) 70% су және 30% құрғақ заттар

E) 77% су және 23% құрғақ заттар

 

53. Наубайханалық ашытқылар үшін негізгі қоректік орта ..........

А) Меласса

В) Барда

С) Сарысу

D) Рафинадты сірне

E) Диффузиоды су

 

54. Ашытқыларды өсірудің оптималы температурасы қандай?

A) 26 – 340С

B) 25 – 300С

C) 27 – 340С

D) 30 – 350С

E) 25 – 350С

 

55. Ашытқыларды стирильді жағдайда көбейту үшін қандай аппарат қолданылады?

A) Инокуляторлар

B) Аппарат ЧК-1

C) Аппарат ЧК-2

D) Аппарат ВДА

E) Аппарат ЕЧК

 

56. 0 - 40С температура кезінде престелген ашытқыларды сақтау мерзімі

A) 12 тәулік

B) 5 тәулік

C) 7 тәулік

D) 10 тәулік

E) 15 тәулік

 

57. Ашытқылардағы ылғалдылық мөлшері қандай?

A) 75%

B) 65%

C) 70%

D) 80%

E) 85%

 

58. Сүт қышқылды бактерия-лардың әсерінен қанттың ыдрауы

А) Сүтқышқылды ашу

В) Спирттік ашу

С) Пропионқышқыл ашу

D) Майқышқыл ашу

E) Ацетон-бутилді ашу

 

59. Қантты сүт қышқылына айналдыру

А) Пропионқышқыл ашу

В) Спирттік ашу

С) Сүтқышқылды ашу

D) Майқышқыл ашу

E) Ацетон-бутилді ашу

 

60. Өмір сүру үшін ашытқылар энергияны, көмірсуларды спиртке және СО2 ыдырату арқылы алады

A) Спирттік ашу

B) Сүтқышқылды ашу

C) Майқышқылды ашу

D) Пропионқышқылды ашу

E) Ацетон-бутилді ашу

 

61. Сүттiң тығыздығы ненi сипаттайды?

A) Сүттiң құрамын, оның негiзгi құрама бөлiктерiнiң қатынасын

B) Ферменттерiнiң санын

C) Майдың мөлшерi

D) Құрамындағы қанықпаған май қышқылының бар болуы

E) Май құрамындағы ақуыз заттарының мөлшері

 

62. Майда ащы дәм пайда болу себебi:

A) Жабайы пияз, сарымсақ және жусанды шөптен

B) Майдың қышқылынан дұрыс сақталмаған кезде

C) Нашар тазаланған

D) Кiлегейдiң қышқылдылығынан

E) Казетноген пайда болуынан

 

63. Құрғақ сүтті контакты әдіспен қай температурада кептіреді?

A) 105-1300C

B) 50-600C

C) 20-300C

D) 150-1800C

E) 30-400C

 

64. Майсыз кілегейдің бөлігі қалай аталады?

A) Майсу

B) Сарысу

C) Майсыз сүт

D) Плазма

E) Казеиноген

 

65. Сары май өндірісінде тұзды қандай мақсатпен қосады?

A) Микроорганизмдердің өсуіне кедергі ету үшін

B) Дәмін, түсін, хош иісін беру үшін

C) Сақтау мерзімін ұзарту үшін

D) Дәмін қалыптау үшін

E) Май ашып кетпес үшін

 

66. Құрғақ заттар қайсысында көп болады – жемісте, жидектерде, көкөністерде?

A) Жемiс – жидектерде

B) Көкөнiстерде

C) Жемiстерде

D) Көкөнiс пен жидектерде

E) Жасуша шырынында

 

67. Жемiсте және көкөнiстегi құрғақ заттардың мөлшер – бұл....

A) 10 – 25%

B) 30-35%

C) 35-40%

D) 2-3%

E) 50-60%

 

68. Микробиологиялық және ферментативтiк процестер тежелетiн ылғалдылықтың шекарасы – бұл...

A) 11 – 14%

B) 1-5%

C) 5-10%

D) 15-20%

E) 25-30%

 

69. Ас тұзында натрий хлорид құрамы қандай болу керек?

A) 97 – 99,7 %

B) 40 – 45 %

C) 55 – 60 %

D) 75 – 80 %

E) 20-30%

 

70. Жұмыртқа қабығынын құрамына не кіреді?

A) Кальций көмірсуы және магний, кальций

B) Натрий көмірсуы, ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, тұздар

C) Кальций фосфаты, көмірсутек

D) Ақуыздар, майлар, дәрумендер

E) Майлар, ақуыздар, ферменттер

 

71. Меланж дегенiмiз не?

A) Қабығынан ажыратылған, мұздатылған жұмыртқа массасы

B) Белок пен сарысының қоспасының жалпы сағындысы

C) Мұздатылған сарысы мен жалпы массасы

D) Тоңазытқышта сақталатын жұмыртқà, диетикалық қасиеттерiмен сақталуы

E) Құрамында ақуыз, сарыуыз және илегіш заттар бар қоспа

 

72. Кондитер өнімдерін өндіруге арналған көбіктүзгіштерді көрсетіңіз?

A) Жұмыртқа ақуызы, сабын тамыры

B) Жұмыртқа ақуызы, жұмыртқы сарысы

C) Сабын тамыры, жұмыртқа сарысы

D) Меланж

E) Лецитин

 

73. Қазіргі уақыттағы крахмалдың қолдануы – бұл...

A) 45 салада

B) 50 салада

C) 55 салада

D) 60 салада

E) 65 салада

 

74. Хмиялық табиғат бойынша крахмал дегеніміз не?

A) Ақуыз

B) Жәй көмірсутек

C) Май

D) Көмірсу

E) Күрделі көмірсутек

 

75. Физико-химиялық көрсеткіштер бойынша крахмал – бұл...

A) Түсі, ылғалдылығы, шамдал

B) Қышқылдылық, ылғылдылық, түсі

C) Қышқылдылық, түсі, шамдал

D) Түсі, шамдал, иісі

E) Қышқылдылық, ылғалдылық, күлділік

 

76. Картопты және жүгері крахмалды сақтау мерзімі (жыл) – бұл...

A) 0,5

B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 2,5

 

77. Крахмалды сақтаудың оптималды температурасы неге тең?

A) 00С

B) 50С

C) 100С

D) 150С

E) 200С

 

78. 100 г қант пен адам ағзасының ашуы бұл...

A) 1354 кДж

B) 1655 кДж

C) 1472 кДж

D) 1565 кДж

E) 1716 кДж

 

79. Қант қызылшасының құрамында не болады?

A) 17,5 сахароза

B) 18,5% сахароза

C) 21% сахароза

D) 17% сахароза

E) 18% сахароза

 

80. Ағартылған құмшекердің ылғалдылығы қандай?

A) 0,14% артық емес

B) 0,16% артық емес

C) 0,18% артық емес

D) 0,2% артық емес

E) 0,3% артық емес

 

81. Ағартылған құмшекердегі сахарозаның құрамы қандай?

A) 99,75% кем емес

B) 98,75% кем емес

C) 99,9% кем емес

D) 98,9% кем емес

E) 100% кем емес

 

82. Қант –рафинадты төменде келтірілген қандай температурада сақтайды?

A) 00С төмен

B) +10С

C) +20С

D) +30С

E) +40С

 

83. Түрлі пішіндегі ұнды кондитер өнімдеріндегі қант және түрліі татымдар мөлшеріне байланысты қалай аталады?

A) Пряниктер

B) Печенье

C) Қаптамалар

D) Вафли

E) Крекер

 

84. Шахматты, Юбилейлі, Аврора – бұл печенье. . .

A) Қантты

B) Созылмалы

C) Май қоспалы

D) Құмды

E) Бұлғанған

 

85. Пряниктердің оптималды сақтау режимі қандай?

A) t = 180 С, ауа ылғалдылығы 65 - 75%

B) t = 200 С, ауа ылғалдылығы 75 – 85%

C) t = 220 С, ауа ылғалдылығы 75-80%

D) t = 160 С, ауа ылғалдылығы 60 – 70%

E) t = 100 С, ауа ылғалдылығы 75 – 80%

 

86. Забава, Тузик, Золотой ключик – бұл...

A) Тираждалған жартылай қатты ирис

B) Құйылған ирис

C) Тираждалған жұмсақ ирис

D) Тираждалған созылмалы ирис

E) Жартылай қатты, құйылған ирис

 

87. Стерилизденбеген вареньенің шыдау мерзімі?

A) 12 ай

B) 10 ай

C) 6 ай

D)1 ай

E) 3 ай

 

88. Стерилизденген вареньенің шыдау мерзімі?

A) 24 ай

B) 18 ай

C) 12 ай

D) 10 ай

E) 6 ай

 

89. Мармелад – бұл. . .

A) Тығызды желетәрізді құрамды пішіні бар өнімдер

B) Қант пен сірнедегі әйнекейленген өнім

C) Қант шырынында қайнатылған өнім

D) Көпірмелі консистенциялы пішіндегі өнім

E) Қантпен қайнату арқылы алынатын өнім

 

90. Стандартпен нормаланған халвадағы ылғал мөлшері қандай?

A) 4% көп емес

B) 5% көп емес

C) 3% көп емес

D) 2% көп емес

E) 1% көп емес

 

91. Жаңғақ, мейіз, цукат қосу арқылы дайындалатын ұнды қондитер өнімдері?

A) Кекстер

B) Галеттер

C) Ковриждар

D) Пряниктер

E) Крекерлер

 

92. Мидии – бұл. . ..

A) Екі жақа ашылмалы моллюскалар

B) Бір жақа ашылмалы моллюскалар

C) Көп жақа ашылмалы моллюскалар

D) Асшаян

E) Шаянтәрізді

 

93. Құрғақ жұмыртқа өнімдерін қанша жыл сақтайды?

A) 2 жылдан артық емес

B) 3 жылдан артық емес

C) 2,5 жылдан артық емес

D) 1,5 жылдан артық емес

E) 3,5 жылдан артық емес

 

94. Ауаның қандай қатынасты ылғалдығында ұн көгере бастайды?

А) 79% жоғары

В) 50% жоғары

С) 60% жоғары

D) 85% жоғары

Е) 40% жоғары

 

95. Ауыз суды және ағынды суды дезинфекциялау үшін қандай препарат қолданады?

А) Хлор

В) Хлорлы әк

С) Антиформин

D) Сулема

Е) Карбол қышқылы

 

96. Сүтті пастеризациялау дегеніміз не?

А) 45 минут 85ºС температурада қыздыру

В) Микробтардың барлық түрін қыздырып жою

С) Химиялық заттармен заласыздандыру

D) Ультракүлгін сәулемен өңдеу

Е) 30 минут сүтті қайнату

 

97. Стандартқа сай емес жеміс шикізаттарынан алынған дайын өнімде микроорганизмдер бөлген қандай қауіпті уыт болады?

А) Патулин

В) Афлотоксин

С) Микотоксин

D) Вомитоксин

Е) Диоксин

 

98. Тағамдық инфекция - бұл. . ..

А) Тағамдық өнім патогенді м/о таратушысы болып саналатын ауру деген не?

В) М/о бөлген уытпен организмнің улануы

С) Вирус, салмонел және т.б. м/о әсерінен болатын ауру

D) Тамақ өнімдеріндегі бактериялардың конц. көптігінен болатын ауру

Е) М/о дұрыс пайдаланбай алынған өнімдерден болатын ауру

 

99. Шарап өндірісінде қолданылатын таза культуралар қалай аталады?

А) Жұмыртқа тәріздес сахаромицет

В) Сахаромицес карлсбергензис

С) Сахаромицес церевизие

D) Еремотециум ашбии

Е) Бациллус мезентерикус

 

100. Бидай ұнынан иленген қамырдың ашуы ненің әсерінен болады және қандай микробиологиялық процестер жүреді?

А) Ашытқылардың әсерінен спирттік ашу

В) Сүт қышқылы м/ф әсерінен сүт қышқылының ашуы

С) Мальтозаның әсерінен жүретін тотығу

D) Ферменттердің әсерінен тотығу- тотықсыздану процестері

Е) Сахаромицеттердің әсерінен болатын ашу

 

101. Қара бидай ұнынан иленген қамырдың ашуы ненің әсерінен болады және қандай микробиологиялық процестер жүреді?

А) Сүт қышқылы микрофлорасының әсерінен сүт қышқыл ашу

В) Дрожжылардың әсерінен спирттік ашу

С) Сахаромицеттердің әсерінен болатын ашу

D) Мальтозаның әсерінен жүретін тотығу

Е) Ферменттердің әсерінен тотығу- тотықсыздану процестері

 

102. Қандай өнім ашытқыларға қысым көрсетеді?

А) Этил спиртінің 2-5 % мөлшері

В) 60-700С жоғары температурада

С) Қанттың 1-3% мөлшері

D) Тұздың 0,5% мөлшері

Е) Өте жоғары қышқылдық

 

103. Этил спиртінің қандай мөлшерінде ашу процесі тоқтайды?

А) 12-14%

В) 2-5%

С) 1-3%

D) 8-9%

Е) 15-20%

 

104. Майды микробиологиялық тексеру кезінде нені анықтайды?

А) М/о саны мен сапалық құрамын, ашу титрін

В) Сальмонелла тобының патогенді м/о

С) Микроорганизмдердің альтернария түрлерін

D) Лактобактериум таяқшаларын

Е) Проспора саңырауқұлақ қоздырғыштарын

 

105. Макарон өнімдері қандай микроорганизмдердің әсерінен көгереді?

А) Rhizopus

В) Chromobacterium

С) Bac. levans

D) Bac. coagulans

Е) Bac. Leuconostos

 

106. Тағамдық токсикологиялық инфекция қандай микроорганизмдердің әсерінен болады?

А) Вирустар, салмонеллалар

В) Диплококкалар, стрептококкалар

С) Монотрихалар, лофотрихалар

D) Шизосахаромицесс, октоспоромицесс

Е) Лихия, ганзенула

 

107. Қара күйелі бидай ұнынан жасалған өнімді пайдаланған адамдар қандай ауруға шалдығады?

А) Эрготизм

В) Фузариотоксикоз

С) Уровтық ауру

D) Стафилакок

Е) Ботулизм

 

108. Ұндағы қара күйенің гигиеналық норма бойынша лұқсат етілетін мөлшері қанша?

А) 0,05% аспауы керек

В) 0,01% аспауы керек

С) 0,1% аспауы керек

D) 0,02% аспауы керек

Е) 0,3% аспауы керек

 

109. Бидайдың ұнға тарту кезінде рұқсат етілетін фузариозды дәндердің мөлшері қанша?

А) 1% аспауы керек

В) 0,3% аспауы керек

С) 3,0% аспауы керек

D) 0,1% аспауы керек

Е) 0,05% аспауы керек

 

110. Қандай ашытқылар сыра өндірісінің зиянкестері болып саналады?

А) Сахаромицеттер

В) Сахаромикодоцеттер

С) Шизосахаромицес

D) Сахаромикодоцес

Е) Октоспоромицес

 

111. Шараптың сіркелік қышқылдануы дегеніміз не?

А) Шарап сірке қышқылы мен оның эфирлерінің иісі мен дәмін сіңірсе

В) Шарапта тәтті дәм, ұшқыш оның ішінде сірке қышқылдары пайда болса

С) Шарап лайланып шіріген жемістің, сіркенің иісі пайда болса

D) Шарапта жағымсыз иіс пайда болып, лайланып тұнба түссе

Е) Шарап қоюланып, қарайып сірке эфирінің иісі пайда болса

 

112. Салмонелді токсикоинфекцияны тарататын негізгі тағамдық өнімдерді атап көрсетіңіз?

А) Ет және ет өнімдері, жұмыртқа

В) Жемістер мен көкөністер, жидектер

С) Ұн және жарма өнімдері

D) Нан және макарон өнімдері

Е) Тәтті тағамдар мен қант өнімдері

 

113. Қамырдың ашуы қандай микроорганизмдердің тіршілігінің нәтижесінде жүреді?

А) Ашытқылар

В) Саңырауқұлақтар

С) Ультрамикробтар

D) Актиномицеттер

Е) Сарциндер

 

114. Нан пісіру, сыра қайнату, спирт өнеркәсібі технологиясында қандай ферменттің мәні зор?

А) Амилаза

В) Каталаза

С) Мальтоза

D) Фитаза

Е) Фосфорилаза

 

115. Қандай ферменттің әсерінен қант инверсиясы жүреді?

А) Инвертаза

В) Фитаза

С) Фосфорилаза

D) Каталаза

Е) Амилаза

 

116. Нан өндірісінде қандай қопсытқыштар қолданады?

A) Пресстелген ашытқылар

B) Екікөмірқышқылды сода

C) Амоний

D) Лимонды қышқыл

E) Шарап қышқылы

 

117. Тұздың ылғалдылығы қанша болу керек?

A) 0,25-5%

B) 5% артық

C) 2% артық

D) 3%

E) 3% артық

 

118. Адамның темірді тәуліктік қажет ету мөлшері қанша?

A) 15 мг

B) 30 мг

C) 20 мг

D) 10 мг

E) 25 мг

 

119. Ұн сортының сапасын аықтайтын көрсеткіштер – бұл...

А) Күлділік, желімтек, тарту ірілігі,

В) Шынылығы, натурасы, ұнның ақтығы, иісі

C) Жұқпалылығы, ластануы, біркелкілігі, иісі

D) Газ түзу қабілеті, нанды пісіруі

E) Көміртек-амилазды, ақуызды-протеиназды кешен

 

120. Жүгері және күнбағыс майының саөтау мерзімі қандай?

А) 4 айдан артық емес

В) 5 айдан артық емес

С) 1 жыл

D) 1 жыл

Е) 2 жыл

 

121. Қай өндірісте сұйық май қолданылады?

А) Наубайханалық

В) Кондитерлік

С) Макароннды

D) Сірнелік

Е) Консервты

 

122. Асханалы майларды қандай массалы қорапқа қораптайды?

А) 10 нан 25 кг

В) 5 ден 15 кг

С) 30 дан 45 кг

D) 25 тен 35 кг

Е) 15 тен 25 кг

 

123. Тағамның қышқылдылығын жоғарлатады жіәне қышқыл дәмді не береді?

А) Қышқылдар

В) Қышқылдық реттеуіші

С) Антиқышқылдар

D) Тәттілендіргіштер

Е) Көбікбасқыштар

 

124. Толтырғыштар – бұл...

А) Энергетикалық құндылығына әсер етпейтін заттар, көлемін ұлғайтатын өнімдер

В) Дәмін, иісін, түсін көбейткіштер мен қайта орнатқыштар

С) Тамақ массасын консистенциясын , тамақ өнімдерінің тұтқырлығын кшейтетін заттар

D) Қамыпдың көлемін ұлғайтатын заттар немесе қосынды заттар

Е) Контейнерден өнімді шығаратын газтәрізді заттар

 

125. Өнімдердің сақтау мерзімін күшейтетін микроорганизмден бұзылуын қорғайтын – бұл...

А) Консерванттар

В) Антиқышқылдар

С) Қоюландырғыштар

D) Эмульгаторлар

Е) Қопсытқыштар

 

126. Камыр көлемін көтеретін заттар немесе заттар қосындысы - бұл ....

А) Қопсытқыштыр

В) Эмульгаторлар

С) Тұрақтандырғыштар

D) Көбіктүзгіштер

Е) Қоюландырғыштар

 

127. Сүтте глобулиннің пайыздық мөлшері қандай?

А) 0,12%

В) 0,13%

С) 0,14%

D) 0,16%

Е) 0,18%

 

128. Қандай шикізатта 30 % қант бар?

А) Меласса

В) Күлжара

С) Шрот

D) Мезга

Е) Бытыршақ

 

129. Ингредиенттердің тиімді араласуын сипаттайтын көрсеткіш қалай аталады?

А) Құрамның біркелкілігі

В) Қоспаның сусымалылығы

С) Толуы туралы белгі

D) Сиымдылықтардың толуы

Е) Қалыпты мөлшерлеу

 

130. Шикізаттардың қайсысы байытқыштардың I тобына жатады?

А) Жемдік ашытқылар

В) Антибиотиктер

С) Микроэлемент тұздары

D) Карбамид

Е) Соя концентраты

 

131. Шикізаттардың қайсысы байытқыштардың II тобына жатады?

А) Антибиотиктер

В) Шөп ұны

С) Қылқанды ұн

D) Люцерна ұны

Е) Жемдік ашытқы

 

132. Құрама жемге өте аз мөлшерде қосылатын II топ байытушы?

А) Микроқосымша

В) Биостимулятор

С) Жемдік ашытқы

D) Дәруменді ұн

Е) Қылқанды ұн

 

133. Құрама жемді құрғақ түйіршектеу қандай қысымда жүргізіледі (МПа)?

А) 0,35-0,4

В) 0,5-0,8

С) 0,1-0,3

D) 0,4-0,45

Е) 0,2-0,5

 

134. Қандай факторлар әсерінен құрама жемді түйіршектеу процесінде физика-химиялық өзгерістер жүреді?

А) Ылғал, жылу, қысым

В) Кепіру салқындату, сәлеумен өңдеу

С) Ұсақтау, кебу, салқындату

D) Қысым, қайнау,буландыру

Е) Жылу, экструзия, микронизация

 

135. Құрама жемді түйіршектеуде қандай химиялық өзгерістер жүреді?

А) Крахмалдың клейстерлену

В) Көмірсулы-амилазды кешеннің өзгеруі

С) Белокты-протеиеназды кешеннің өзгеруі

D) Қанттың азаюы

Е) Қышқылдықтың артуы

 

136. Түйіршектеуде қандай температураға дейін қыздыруға болмайды (С0)?

А) 49-дан артық

В) 60-тан артық

С) 38-ден артық

D) 105-тен артық

Е) 86-дан артық

 

137. Түйіршектелген құрама жемде шашпа түрімен салыстырғанда қандай келеңсіз жағдайлар болмайды?

А) Өздігінен сұрыпталу

В) Ащы тарту

С) Қышқылдану

D) Ашу

Е) Сусымалылық

 

138. Құрама жем түйіршектерін дұрыс емес тәртіппен салқындату неге әкеліп соқтырады?

А) Түйіршік беті кедір-бұдырлы болады

В) Түйіршектер жылдам шашылады

С) Ылғалтартқыш қасиеті төмендейді

D) Ылғалтартқыш қасиеті жоғарылайды

Е) Қаттылығы артады

 

139. Құрама жем түйіршектері температурасы қанша (оС)?

А) 30-35

В) 20-25

С) 10-15

D) 40-50

Е) 5-10

 

140. Ұзақ уақыт сақталатын құрама жем түйіршектерінің температурасы қандай болуы керек (оС)?

А) 24-тен артық емес

В) 10-нан артық емес

С) 12-ден артық емес

D) 15-тен артық емес

Е) 30-дан артық емес

 

141. Құрама жем түйіршектерінің сыртқы түрінің жақсаруы мен нығыздалуына не әсер етеді?

А) Құрама жемнің бөліктерінің біркелілігі

В) Ингредиенттердің көлемдік салмағы

С) Құрама жемді бумен өңдеу

D) Түйіршектерді салқындату процесі

Е) Түйіршектерді булау

 

142. Құрама жемді түйіршіктегенде пресс өнімділігіне қандай көрсеткіш едәуір әсерін тигізеді?

А) Құрама жемнің көлемдік салмағы

В) Құрама жем тығыздығы

С) Құрама жем жылу өткізгіштігі

D) құрама жем жылу сыйымдылығы

Е) Құрама жем сусымалылығы

 

143. Құрама жемнің қандай химиялық көрсеткіші түйіршектеу процесінің тиімділігін арттырады?

А) Майдың мөлшерінің жоғары болуы

В) Белок мөлшерін жоғары болуы

С) Микроэлементтердің аз болуы

D) Қант мөлшерінің жоғары болуы

Е) Клетчатка мөлшерінің аз болуы

 

144. Жас құстарға арналған жемді түйіршектегенде құмның мөлшері қандай болуы тиіс (%)?

А) 0,7-ден артық емес

В) 0,5-тен артық емес

С) 1,0-ден артық емес

D) 1,2-ден артық емес

Е) 1,5-ден артық емес

 

145.Түйіршектелген құрама жемнің техникалық шарттары бойынша ылғылдылығы қандай болуы керек (%)?

А) 14,5-тен артық емес

В) 12,0-ден артық емес

С) 13,5-тен артық емес

D) 14,0-ден артық емес

Е) 15,5-тен артық емес

 

146. Өсімдік тектес шикізаттар ішінде қандай зиянды қоспа болмауы тиіс?

А) Госсинол

В) Овсюг

С) Куколь

D) Курмек

Е) Рудяк

 

147. Балықтарға арналған құрама жемнің ісіну уақыты қандай (мин)?

А) 15-тен кем емес

В) 3-тен кем емес

С) 10-нан кем емес

D) 20-дан кем емес

Е) 5-тен кем емес

 

148. Құстар мен доңыздарға арналған құрама жемнің ісіну уақыты қандай (мин)?

А) 3-тен кем емес

В) 5-тен кем емес

С) 5-артық емес

D) 3-артық емес

Е) 7-тен кем емес

 

149. Түйіршікті құрама жемнің қышқылдығы қаншаға тең болуы тиіс?

А) 10-нан артық емес

В) 5-тен артық емес

С) 3-тен кем емес

D) 15-тен артық емес

Е) 5-тен кем емес

 

150. Ересек құстарға түйіршікті құрама жемде клетчатка мөлшері қандай?

А) 10-нан артық емес

В) 4,5-тен артық емес

С) 5,5-тен артық емес

D) 7,0-ден артық емес

Е) 6,0-дан артық емес

 

151. Шашпа құрама жемге тиісті кемшіліктер қандай?

А) Ылғалдылық, өздігінен сұрыпталу

В) Жоғарғы жылу өткізгіштік

С) Төмен тығыздық пен көлем

D) Жоғарғы меншікті жылу сыйымдылық

Е) Компоненттер көлемдік массасының айырмасы

 

152. Шашпа құрама жемнің негізгі кемшіліктерін жоюдың тиімді жолдары қандай?

А) Түйіршектеу, брикеттеу

В) Экструзия, микронизация

С) Ұсату, араластыру

D) Тығыздау, престеу

Е) Қаптарға салу, буып-түйю

 

153. Құрама жемді брикеттеу үшін қандай жабдық қолданылады?

А) Механикалық штокты пресс

В) Үздікті жұмыс істейтін араластырғыш

С) Елеуіштер, сепараторлар

D) Плунжерлі насос

Е) Дезинтеграторлар

 

154. Қандай құрама жем түрін жиі брикеттейді?

А) толық рационды құрама жем

В) Белково-витаминді қоспа

С) Премикс

D) Жемдік қоспа

Е) Карбамидті концентрат

 

155. Брикеттелген құрама жемнің физикалық құрылымын қандай көрсеткіш анықтайды?

А) Тығыздалу коэффициенті

В) Жылу өткізгіш коэффициенті

С) Үйкеліс коэффициенті

D) Пісу коэффициенті

Е) Үгілу коэффициенті

 

156. Құрама жем өндірісінде меласса қанша тәулікке есептеледі?

А) 30

В) 25

С) 20

D) 10

Е) 15

 

157. Құрама жемде сұйық компоненттердің біркелкі таралуына әсер ететін физикалық қасиеті қандай?

А) Түтқырлық

В) Тығыздық

С) Ерігіштігі

D) Созылмалылығы

Е) Ылғалдылық

 

158. Бидай кебегіндегі протеин мөлшері қандай (%)?

А) 15,5

В) 17,5

С) 19,5

D) 14,5

Е) 13,5

 

159. Жемдік бидай ұрығында 100 г-да Е витаминнің мөлшері қандай (мг)?

А) 65

В) 60

С) 70

D) 55

Е) 50

 

160. Жануарлар тектес шикізаттарға не жатады?

А) Ет-сүйек ұны, ет ұны, қан ұны

В) Дән қалдықтары, күнжуа, шрот, ұрлық

С) Жаңғақ, ірі жем, мут

D) Соя, чина, бұршақ, вика

Е) Бор, сүйек ұны, әк

 

161. Минерал тектес шикізаттарға не жатады?

А) Бор, сүйек ұны, әк

В) Кебек, ірі жем

С) Соя, чина, бұршақ, вика

D) Жаңғақ, ірі жем, мут

Е) Ет-сүйек ұны, қан ұны

 

162. Биологиялық активті заттарға не жатады?

А) Микроэлементтер, витаминдер

В) Кебек, ірі жем

С) Бұршақ, мут, чина

D) Ет-сүйек ұны, жемдік майы

Е) Қауырсын ұны, қан ұны

 

163. Құрама жем өндірсін гидролиз өндірісі немен қамтамасыз етеді?

А) Жемдік ашытқы

В) Ас тұзы

С) Балық өнімдері

D) Шөп ұны

Е) Қылқан ұны

 

164. Қара бидай, бидай кебектері, ұн шаңы қандай өндіріс қалдығына жатады?

А) Ұн-жарма

В) Крахмалды-сірнелі

С) Қант

D) Ашыту

Е) Гидролизі

 

165. Жемдік ашытқылар қандай –өндіріс қалдықтарына жатады?

А) Гидролизді

В) Крахмалды-сірнелі

С) Ұн-жармалы

D) Ашыту

Е) Қант

 

166. Қызылша сығындысы, жемдік сірне қандай өндіріс қалдықтарына жатады?

А) Қант

В) Ашыту

С) Ұн-жармалы

D) Крахмалды-сірнелі

Е) Гидролизді

 

167. Құрғақ жүгері жемі, құрғақ бидай жемі, картоп мезгасы қандай өндіріс қалдықтарына жатады?

А) Гидролизді

В) Крахмалды-сірнелі

С) Ұн-жармалы

D) Ашыту

Е) Қант

 

168. Уытты өсінділер, құрғақ сыра бытыршақтары және барда қандай өндіріс қалдықтарына жатады?

А) Ашыту

В) Май экстракты

С) Крахмалды-сірнелі

D) Қант

Е) Ұн-жармалы

 

169. Күнжара мен шротта протеин мөлшері қанша (%)?

А) 35-40

В) 30-35

С) 40-45

D) 25-30

Е) 35-50

 

170. Құрама жем құрамына БВҚ қанша мөлшерде қосылады (%)?

А) 5-30

В) 10-15

С) 5-10

D) 7-13

Е) 14-18

 

171. 100 кг карбамидті концентрат қоректілігі қанша (ж.б.)?

А) 84,8

В) 70

С) 32

D) 99

Е) 100

 

172. 100 кг жемдік қоспаның қоректілігі қанша (ж.б.)?

А) 32

В) 70

С) 72

D) 53

Е) 30

 

173.Май өндірісінде қалдық болып не табылады?

А) Күнжара және шрот

В) Құрама жем сірнесі, жом

С) Уыт өсіндісі, сыра дробинасы

D) Жүгері жармасының суклесі, құрғақ бидай жемі

Е) Бидай, жүгері кебегі

 

174. Ұнды жарма өндірісінде не өндіреді?

А) Бидай, жүгері кебегі

В) Уыт өсіндісі, сыра дробинасы

С) Күнжара және шроттар

D) Жом, құрама жем сірнесі

Е) Құрама жем ашытқы суклесі

 

175. Ашыту өндірісінің қалдықтары дегеніміз не?

А) Уыт өсіндісі, құрама жем сірнесі

В) Бидай, жүгері кебегі

С) Жом, құрама жем сірнесі

D) Ашытқы жем суклесі

Е) Күнжара және шроттар

 

176. Гидролизді өндірісінің қалдықтары дегеніміз не?

А) Ашытқы құрама жем суклесі, сәулеленген және сәулеленбеген

В) Бидай, жүгері кебегі

С) Жом, құрама жем сірнесі

D) Уыт өсіндісі, құрама жем сірнесі

Е) Күнжара және шроттар

 

177. Қант өндірісінің қалдығы не?

А) Қызылша жомы, құрама жем сірнесі

В) Уыт өсіндісі, құрама жем сірнесі

С) Ашытқы құрама жем суклесі, сәулеленген және сәулеленбеген

D) Бидай, жүгері кебегі

Е) Күнжара және шроттар

 

178. Крахмал сірнесі өндірісінің қалдығы не?

А) Құрғақ жүгері жемі, құрағақ бидай жемі, кортопты мезга

В) Ашытқы құрама жем суклесі, сәулеленген және сәулеленбеген

С) Уыт өсіндісі, құрама жем сірнесі

D) Күнжара және шроттар

Е) Бидай, жүгері кебегі

 

179. Түйіршектеу алдында қандай процесс жүреді?

А) Ылғалдылық және қоспаны жылыту

В) Майдалау және сорттау

С) Араластыру және себу

D) Байыту және ұсақтау

Е) Мөлшерлеу және араластыру

 

180. Түйіршіктерді престеу және қалыптау, пресс-гранулятордың қандай негізгі органында жүзеге асады?

А) Матрица

В) Шнек

С) Дека

D) Ротор

Е) Диск

 

181. Жануарлардың минералды және биологиялық активті заттарға қажеттілігін қамтамасыз ететін құрама жемді атаңыз?

А) Толықрационды құрама жем

В) Жемдік қоспа

С) Карбамидті концентрат

D) Ақуызды-витаминді қоспа

Е) Байтқыш қоспа

 

182. Қажетті ірілікке дейін ұсақталған біркелкі қоспа, жоғары ақуызды жемдік қоспа мен микроқоспа дегеніміз не?

А) Ақуызды-витаминды қоспа

В) Құрамажем-концентрат

С) Карбамидті концентарт

D) Жемдік қоспа

Е) Премикстер

 

183. Құрама жемге қандай мөлшерде компоненттер қосады?

А) 5-тен 14-ке дейін

В) 7-ден 12-ге дейін

С) 3-тен 10-ға дейін

D) 10-нан 20-ға дейін

Е) 4-тен 12-ге дейін

 

184. Құрамажем мен белокты-витаминді қоспаны байыту үшін қолданатын микроқосымша мен толықтырғыштар қандай?

А) Премикс

В) Жемдік қоспа

С) Карбамидты концентрат

D) Құрамажем концентраты

Е) Ақуызды-витаминды қоспа

 

185. 100 г құорама жемде МССТ бойынша қанша клетчатка болуы керек?

А) 4,5 % артық емес

В) 4,5 % кем емес

С) 0,5 % артық емес

D) 0,5 % кем емес

Е) 15 % артық емес

 

186. Жем ретінде қолданылатын қоректік заттары толық емес біркелкі өнімді атаңыз?

А) Жемдік қоспа

В) Толық рационды құрама жем

С) Ақуызды-витаминді қоспа

D) Карбамидті концентрат

Е) Байытушы қоспа

 

187. Құрама жем жармаларының ірілік модулі қандай електер тобында анықталады?

А) Ø 1; Ø 2; Ø 0,3 мм

В) Ø 2; Ø 3; Ø 5 мм

С) Ø 1; Ø 1,5; Ø 2,0 мм

D) Ø 2,0; Ø 2,5; Ø 3 мм

Е) Ø 3; Ø 4; Ø 5 мм

 

188. Төмендегі машиналардың қайсысы құрама жемді майдалауға қолданылады?

А) Ұсатқыштар

В) Деташерлер

С) Энтолейторлар

D) Сепараторлар

Е) Обойкалар

 

189. Құрама жем өндірісінде қандай машиналар әмбебап болып табылады?

А) Балғалы уатқыштар

В) Білікті станоктар

С) Дезинтеграторлар

D) Деташерлер

Е) Энталейторлар

 

190. Уатқыштың жұмысында өнімнің ұсақталу дәрежесі, өнімділігі және энергия шығынын сипаттайтын шама?

А) Жұмыстың технологиялық тиімділігі

В) Технологиялық сипаттама

С) Технологиялық пайдалану

D) Техникалық параметрлері

Е) Технологиялық параметрлері

 

191. Майдаланған өнімді балғалы уатқыштың жұмыс аймағынан не шығарады?

А) Қабыршақты елек

В) Бронды плита

С) Пластикті балға

D) Шығу түтігі

Е) Аспирациялық калач

 

192. Балғалы уатқыштардың роторды айнала, қозғалмайтын бастапқы бөлігінде не орналасады?

А) Бронды плита

В) Платикты балға

С) Електі беткей

D) Шағылдырғыш дека

Е) Қалқан

 

193. Құрама жем өндірісінде қолданылатын жүгерідегі протеин мөлшері қандай (%)?

А) 10,4

В) 10,2

С) 10,3

D) 10,5

Е) 10,1

 

194. Құрама жем өндірісінде қолданылатын жүгерідегі клетчатка мөлшері қандай (%)?

А) 1,9

В) 1,8

С) 1,7

D) 1,6

Е) 1,5

 

195. Жануарлар үшін жемдік шикізаттың қайсысы маңызды болып саналады?

А) Кебек

В) Ұн шаңы

С) Жемдік ұнтақ

D) Жарма

Е) Лузга

 

196. Құрама жем өндірісінде қандай шикізат қоректілігі жағынан бағалы болып табылады?

А) Ұнтақ

В) Жарма

С) Лузга

D) Кебек

Е) Күнжара

 

197. Арпадағы протеин мөлшері қандай (%)?

А) 10,1

В) 10,2

С) 5,2

D) 7,3

Е) 9,5

 

198. Арпадағы клетчатка мөлшері қандай (%)?

А) 4,0

В) 5,0

С) 6,0

D) 4,5

Е) 3,5

 

199. Майлы дақылдардан майды экстрагирлеу жолымен бөлгендегі алынатын құнды өнім қандай?

А) Шрот

В) Күнжара

С) Лузга

D) Қабық

Е) Май

 

200. Қант қызылшасының жемге қосылатын қалдығы?

А) Жом

В) Шрот

С) Күнжара

D) Бытыршақ

Е) Өсінді

 

201. Борды қандай ылғалдылықта кептіреді (%)?

А) 8-ден артық

В) 4-тен артық

С) 6-дан артық

D) 10-нан артық

Е) 12-ден артық

 

202. Тұзды қандай ылғалдылықта кептіреді (%)?

А) 2-ден артық

В) 8-ден артық

С) 10-нан артық

D) 12-ден артық

Е) 5-тен артық

 

203. Қандай шикізатта 30 % қант бар?

А) Меласса

В) Күлжара

С) Шрот

D) Мезга

Е) Бытыршақ

 

204. Ингредиенттердің тиімді араласуын сипаттайтын көрсеткіш қалай аталады?

А) Құрамның біркелкілігі

В) Қоспаның сусымалылығы

С) Толуы туралы белгі

D) Сиымдылықтардың толуы

Е) Қалыпты мөлшерлеу

 

205. Шикізаттардың қайсысы байытқыштардың I тобына жатады?

А) Жемдік ашытқылар

В) Антибиотиктер

С) Микроэлемент тұздары

D) Карбамид

Е) Соя концентраты

 

206. Шикізаттардың қайсысы байытқыштардың II тобына жатады?

А) Антибиотиктер

В) Шөп ұны

С) Қылқанды ұн

D) Люцерна ұны

Е) Жемдік ашытқы

 

207. Құрама жемге өте аз мөлшерде қосылатын II топ байытушы?

А) Микроқосымша

В) Биостимулятор

С) Жемдік ашытқы

D) Дәруменді ұн

Е) Қылқанды ұн


Просмотров 1135

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!