Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перша допомога та самодопомога в екстремальних ситуаціяхПодолання стресових станів (страх, біль, втома). Аутодіагностика стресу. Стресова напруга. Психогенні реакції в екстремальних ситуаціях. Психофізіологічні аспекти стану, поведінки та діяльності постраждалих у зоні стихійного лиха. Стресовий стан у людей, що перебували в зоні локальних військових конфліктів.

Втрата свідомості, больовий шок. Перша допомога.

Зупинення кровотечі та травми кісток, суглобів. Перша допомога та самодопомога.

Опіки, ураження током, отруєння. Перша допомога та самодопомога.

Транспортування пораненого.

Література: 2, 4; д.3,11,17.

 

 

Питання для тестового контролю (2-й модуль):

 1. Ознаки психічного стресу від перебування у критичній ситуації.
 2. Класифікація натовпу.
 3. Підготовка журналіста до роботи у місці, де передбачається присутність великої кількості людей (мітинг, демонстрація, спортивні змагання, концерт тощо).
 4. Активні та пасивні методи управління натовпом.
 5. Міжнародне гуманітарне право про захист журналістів.
 6. Підстави для адміністративного затримання.
 7. Підстави для затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину.
 8. Діагностика стресу.
 9. Подолання стресового стану.
 10. Перша допомога при отруєнні чадним газом.
 11. Перша допомога при опіках.
 12. Перша допомога при травмах кісток.
 13. Види кровотечі.
 14. Перша допомога при кровотечі.

 

 

Теми для самостійного опрацювання (2-й змістовий модуль)

 1. Безпека роботи журналіста в умовах надзвичайного стану та в зоні збройних конфліктів.
 2. Права журналіста у конфліктних ситуаціях.
 3. Перша допомога та самодопомога в екстремальних ситуаціях.

 

Література основна:

1. Безпека життєдіяльності: навч. посіб./ За ред. В.Г.Цапка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 397 с.

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2004. – 328 с.

3. Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. – К., 1998. – 280 с.

4. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 332 с.5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Суми, 1999. – 300 с.

6. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

7. Закони України (див. у програмі).

 

Література додаткова:

1. Гассер Г.-П. Защита журналистов в опасных командировках. - М., 1994.

2. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. - М., 1994.

3. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. - К., 1993.

4. Дэвис Б. Энциклопедия выживания и спасения. - М., 1997.

5. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. - М., 2000.

6. Кодекс поведения участников боевых действий. - МККК (Международный Комитет Красного Креста), Женева, 1995.

7. Кудряшов Б.Г. Выживание в зоне вооруженных конфликтов. - Краснодар, 1999.

8. Міжнародне гуманітарне право: Підручник Затверджено МОН. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

9. Моду А. Международное гуманитарное право и деятельность журналистов. - М., 1994.

10. Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия // Психологический журнал, М., 1992. Т.13, №2.

11. Мэйелл М. Энциклопедия первой помощи. - М.-СПб., - 1996.

12. Ольшанский Д.В. Психология террора. – М., 2002.

13. Палкевич Я.Е. Выживание в городе. - М., 1992.

14. Практичні поради журналістам. - К., 1998.

15. Психологи о терроризме (круглый стол) // Психологический журнал. – т.16. –1995. - №4.16. Психология экстремальных ситуаций /сост. А.Е.Тарас, К.В.Сельченок. - Минск, 1999.

17. Терновой Н.К., Соловьев А.Е. Все решают секунды. - К., 1989.

18. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности. - М., 1997.

19. Шаблиовский В.Е. Под маской антитеррора: спецслужбы и терроризм // Супер-Волонтер. – 2005. - №3.

20. Шаблиовский В.Е. Проблемы мотивации терроризма // Проблеми безпеки. – 2006. - №5.

21. Шаблиовский В.Е. Цену своей жизни спроси у похитителей // Супер-Волонтер. – 2003. - №1.

22. Эмеритус С. Если у вас конфликт с милицией. - Донецк, 1999.

23. Кримінально-процесуальний кодекс України.

24. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

25. Закон України “Про міліцію” (від 20 грудня 1990 року, № 565-XII).

26. Закон України “Про попереднє ув'язнення” (від 30 червня 1993 року, № 3352-XII).

27. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” (від 16.03.2000, №1550-ІІІ).

28. Закон України “Про правовий режим воєнного стану” (від 06.04.2000, №1647-III).

29. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року. Дата підписання Україною: 12 грудня 1977 р. Дата набуття чинності для України: 25 липня 1990 р. ( Протокол ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР N 7960-XI (7960-11) від 18.08.89 ).

30. Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція) (Документ 995_222 -ВР) .

31. Кодекс поведения участников боевых действий (Международный Комитет Красного Креста), Женева, 1995.

 

 

Питання, що виносяться на залік з дисципліни

"Медіабезпека: безпека життєдіяльності"

 

1. Правові засади в галузі безпеки життєдіяльності.

2. Наукові засади в галузі безпеки життєдіяльності.3. Єдина державна система захисту населення та територій.

4. Людський фактор в проблемі безпеки життєдіяльності.

5. Психофізіологічна надійність людини.

6. Працездатність людини: методи визначення, шляхи підвищення, фактори, що знижують працездатність.

7. Вольові якості та їх значення у професії журналіста.

8. Фізичні та психологічні навантаження (перевантаження, стрес, втома, перевтома, хронічна перевтома, психічна стійкість, надійність) в роботі журналіста, методи подолання їх негативних наслідків.

9. Основні джерела небезпеки в роботі журналіста.

10. Фактори ризику та безпека діяльності журналіста.

11. Журналістське розслідування та особиста безпека журналіста.

12. Контактування журналіста з працівниками охорони, військовими, співробітниками правоохорон­них служб та служб безпеки під час виконання ними службових обов`язків.

13. Закони України, що регламентують діяльності журналістів.

14. Режими доступу до інформації в Україні, інформаційний запит, оскарження відмови або відстрочки в задоволенні запиту. Державна таємниця.

15. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

16. Відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

17. Права і обов’язки журналіста. Адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність журналіста.

18. Соціальний захист журналіста в Україні.

19. Законодавство України про воєнний стан.

20. Законодавство України про надзвичайний стан.

21. Законодавство України про цивільну оборону.

22. Законодавство України про захист населення та територій.

23. Законодавство України про пожежну безпеку.

24. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України), війська Цивільної оборони України.

25. Класифікація надзвичайних ситуацій.

26. Практичні дії та тактика поведінки в надзвичайних ситуаціях природного характеру. Особливості роботи журналіста на території, що постраждала від стихійного лиха.

27. Тактика поведінки та дії під час пожежі: у лісі, степу, на відкритій місцевості. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від пожежі. Надання першої допомоги постраждалим.

28. Тактика поведінки та дії під час повені, затоплення населених пунктів. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від повені. Надання першої допомоги постраждалим.

29. Тактика поведінки та дії під час землетрусу. Сейсмонебезпечні зони України. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від землетрусу. Надання першої допомоги постраждалим.

30. Тактика поведінки та дії під час зсувів грунту, селевих потоків. Небезпека зсувів грунту та селевих потоків в Україні. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від селевих потоків, зсувів грунту. Надання першої допомоги постраждалим.

31. Тактика поведінки та дії під час урагану, смерчу. Небезпека появи урагану та смерчу в Україні. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від урагану, смерчу. Надання першої допомоги постраждалим.

32. Практичні дії та тактика поведінки в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. Безпека журналіста під час перебування та роботи на місці пожежі, аварії, катастрофи.

33. Пожежна безпека. Основні причини пожеж. Системи запобігання пожежі. Вогнестійкість матеріалів.

34. Евакуація людей із будівель та приміщень при пожежі. Порядок дій при пожежі. Засоби гасіння.

35. Види вогнегасників та особливості їх застосування.

36. Опіки та їх види. Характер уражень на пожежі. Політравма. Надання першої допомоги постраждалим на пожежі.

37. Аварії (катастрофи) на промислових об`єктах, небезпечні наслідки та правила безпеки перебування журналіста на об`єктах, що зазнали руйнування. Небезпечні промислові об’єкти в Україні, в Києві. Надання першої допомоги постраждалим.

38. Аварії (катастрофи) на об`єктах нафтової, хімічної і газової промисло­вості; сильнодіючі отруйні та токсичні речовини; симптоми ураження. Правила безпеки перебування та роботи журналіста на місці аварії. Надання першої допомоги постраждалим.

39. Транспортні аварії (катастрофи) та правила безпеки перебування журналіста на місці катастрофи: а) автомобільні аварії та аварії на міському транспорті; б) аварії та катастрофи на залізничному транспорті; в) авіакатастрофи та надзвичайні ситуації, пов`язані з літальними апаратами (аварії, вимушена посадка, пожежа, падіння тощо). Надання першої допомоги постраждалим.

40. Особливості роботи та безпека перебування журналіста на території, що постраждала від екологічної аварії (катастрофи). Надання першої допомоги постраждалим.

41. Практичні дії та тактика поведінки в надзвичайних ситуаціях антропогенного характеру. Безпека роботи журналіста у місцях великого скупчення людей, під час масових безпорядків та в умовах виникнення паніки.

42. Особиста безпека журналіста під час проведення масових заходів (демонстрацій, мітингів, концертів, фестивалів, спортивних змагань тощо).

43. Підготовка журналіста до роботи в місцях великого скупчення людей, основні заходи безпеки.

44. Поведінка натовпу в умовах паніки та основні джерела загрози для життя. Психологія натовпу.

45. Дії та тактика поведінки в разі опинення у натовпі. Небезпека виникнення паніки. Прогнозування розвитку подій.

46. Небезпека виникнення паніки. Натовп у замкненому приміщенні. Робота журналіста у вуличному натовпі.

47. Особиста безпека журналіста під час роботи в зоні масових безпорядків, зіткнень, заворушень. Прояви немотивованого насильства, агресії та основні заходи особистої безпеки журналіста.

48. Особливості роботи журналіста під час висвітлення подій, пов`язаних з терористичним актом. Тероризм і ЗМІ.

49. Тактика поведінки журналіста під час висвітлення подій, пов`язаних з терористичним актом, та особливості контактування з членами терористичної групи.

50. Безпека роботи журналіста в умовах надзвичайного стану та в зоні збройних конфліктів.

51. Особиста безпека журналіста під час роботи в зоні бойових дій, збройних конфліктів та умовах надзвичайного стану. Комендантська година.

52. Підготовка журналіста до відрядження в зону збройного конфлікту.

53. Журналістське посвідчення, одяг, символіка. Порядок акредитації в зоні збройного конфлікту.

54. Тактика поведінки журналіста під час затримання, арешту чи захоплення у полон.

55. Міжнародне гуманітарне право про діяльність журналістів в зоні збройних конфліктів. Визначення статусу журналіста, що знаходиться в зоні збройного конфлікту.

56. Основні міжнародні правозахисні інститути, що працюють в зоні збройного конфлікту, та порядок встановлення зв`язку з ними.

57. Застосування журналістами бронежилетів та інших засобів захисту. Журналіст і зброя.

58. Поведінка журналіста під час артобстрілів та бомбових ударів, поведінка журналіста в населеному пункті під час бойових дій.

59. Робота журналіста в умовах снайперського вогню. Особливості роботи снайперів та їх зброї, визначення джерела небезпеки. Основи особистої безпеки в умовах дії снайперських груп.

60. Робота журналіста на території, що могла бути замінована. Основні види сучасних мін та вибухових пристроїв. Міни-пастки. Зони та характер ураження під час мінометних обстрілів.

61. Харчування та побутові умови роботи журналіста в зоні збройних конфліктів, основні джерела небезпеки. Страхування журналіста.

62. Адміністративне затримання та підстави для цього, права при затриманні.

63. Затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину та підстави для цього. Протокол затримання.

64. Арешт та підстави для цього.

65. Підстави для відкриття карної справи, підстави для закриття карної справи.

66. Дача пояснень, допит, обшук, вилучення, позови, експертизи, докази.

67. Організація зустрічей, інтерв‘ю, репортажів та питання безпеки журналіста чи групи.

68. Основні заходи по забезпеченню особистої та майнової безпеки під час відрядження: в дорозі, в готелі, в іншому місті, за кордоном.

69. Практика безконфліктного спілкування з незнайомими людьми.

70. Оцінка стану і намірів співрозмовника в процесі спілкування, ознаки агресивності, потенційної небезпеки з боку співрозмовника.

71. Оцінка реальності та ступеня загрози журналісту, адекватність дій.

72. Зберігання особливо цінної інформації.

73. Виявлення вибухових пристроїв та техніка безпеки у поводженні з ними. Вибухонебезпечні предмети. Вибухи на вулиці, в транспорті, в приміщенні (службовому, приватному). Кримінальний тероризм.

74. Техніка і тактика дій при спробі пограбування (заволодіння технікою чи носієм інформації - касетою, дискетою, фотоплівкою тощо). Профілактика пограбування. Активні та пасивні засоби захисту.

75. Тактика дій та поведінка в разі викрадення.

76. Тактика дій і поведінка в разі опиненя заручником.

77. Психологічна і фізична підготовка до дії в надзвичайних умовах. Колективне виживання.

78. Уміння взаємодії з аварійно-рятівними службами, спеціальними військовими та правоохоронними службами.

79. Подолання стресових станів (страх, біль, втома). Діагностика та самодіагностика стресу. Стресова напруга.

80. Психогенні реакції в екстремальних ситуаціях. Психофізіологічні аспекти стану, поведінки та діяльності постраждалих у зоні стихійного лиха. Стресовий стан у людей, що перебували в зоні локальних військових конфліктів.

81. Надання першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання.

82. Втрата свідомості, больовий шок. Перша допомога.

83. Зупинення кровотечі та травми кісток, суглобів. Перша допомога та самодопомога. Техніка накладання шини.

84. Перша допомога при кровотечі та ушкодженні м’яких тканин.

85. Опіки, ураження електричним струмом. Перша допомога при опіках, самодопомога.

86. Перша допомога при хімічних опіках.

87. Перша допомога при отруєнні, самодопомога.

88. Ознаки отруєння чадним газом, перша допомога та самодопомога.

89. Надання першої допомоги при утопленні.

90. Транспортування пораненого.

 

Теми рефератів

1. Правові засади в галузі безпеки діяльності журналіста.

2. Безпека роботи журналіста в умовах надзвичайного стану та в зоні збройних конфліктів.

3. Психофізіологічна надійність людини і ризики в роботі журналіста.

4. Права журналіста у конфліктних ситуаціях.

5. Тероризм і ЗМІ.

6. Міжнародне гуманітарне право про захист журналістів.

7. Українське законодавство про захист журналістів.

8. Українське законодавство про безпеку життєдіяльності.

9. Перша допомога та самодопомога в екстремальних ситуаціях.

10. Пожежна безпека. Види вогнегасників.

 

 

Вимоги

До оформлення рефератів


Просмотров 838

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!