Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Лекції – 18 год. Самостійна робота – 18 год
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

"Основи безпеки життєдіяльності журналіста"

Тема 1.

Лекції – 2 год., самостійна робота – 2 год.

Вступ.

Особливості предмету навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Мета та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Програма та послідовність вивчення навчальної дисципліни.

Основи безпеки життєдіяльності

Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.Сучасні проблеми життєдіяльності.

Людський фактор в проблемі безпеки життєдіяльності. Психофізіологічна надійність людини. Фактори, що знижують працездатність. Шляхи підвищення працездатності. Методи визначення працездатності людини. Вольові якості та їх значення у професії журналіста. Роль уваги та пам’яті в роботі журналіста. Увага та її роль у критичних ситуаціях. Методи тренування уваги та пам’яті. Втома, перевтома, хронічна перевтома. Психічна стійкість (надійність).

Література: 1, 2, 4.

 

Основні джерела небезпеки в роботі журналіста.

Фактори ризику та безпека діяльності журналіста.

Надзвичайні ситуації природного, техногенного та антропогенного характеру. Ступінь та характер їх небезпеки для журналіста, що працює в зоні лиха.

Журналістські розслідування та особиста безпека журналіста.

Контактування журналіста з працівниками охорони, військовими, співробітниками правоохорон­них служб та служб безпеки під час виконання ними службових обов`язків.

Небезпека замаху, теракту, пограбування, фізичного нападу в роботі журналіста.Правове поле діяльності журналіста (фінансові ризики, судові позови, збереження таємниці тощо).

Фізичні та психологічні перевантаження, стреси, втома.

Література:д.1,14, 19 .

Тема 2.

Лекції – 2 год., самостійна робота – 2 год.

Правові засади безпеки діяльності журналіста.

Законодавство про охорону здоров’я: Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (від 24.02.1994, №4004-ХІІ).

Законодавство про охорону праці: Закон України “Про охорону праці” (від 14.10.1992, №2694-ХІІ).

Законодавство про надзвичайний стан: Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” (від 16.03.2000 №1550-ІІІ).

Законодавство про цивільну оборону: Закон України “Про цивільну оборону” (від 03.02.1993 №2974-ХІІ), Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.1999 № 1281-ХІV), Закон України “Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” (від 08.06.2000 №1809-ІІІ), Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” (від 13.07.2000 №1908-ІІІ).

Закон України “Про пожежну безпеку” (17.12.1993 №3745-ХІІ).

Положення Кабінету Міністрів України “Про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення” (15.09.1993 №733).

Закони України, що регламентують діяльності журналістів (Закони України “Про інформацію”, “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”).

Режими доступу до інформації в Україні (відкрита інформація, інформація з обмеженим доступом, конфіденціальна інформація, таємна інформація). Ознайомлення та використання представниками ЗМІ документів з грифом “Для службового користування”.Інформаційний запит, оскарження відмови або відстрочки в задоволенні запиту.

Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.

Відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (Кримінальний Кодекс України, ЗУ “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіста”), визначення законної професійної діяльності журналіста у Законі України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”.

Права і обов’язки журналіста (ЗУ “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”). Адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність журналіста.

Соціальний захист журналіста (ЗУ “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіста”).

Література: 2, 4; д.1, 9, 14.

 

Тема 3.

Лекції – 2 год., самостійна робота – 2 год.


Просмотров 546

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!