Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ДИНАМІЧНИЙ ЗАПАМЯТОВУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ З ДОВІЛЬНОЮ ВИБІРКОЮМета роботи: розроблення ЗПДВ на динамічних ВІС серії К565 з використанням контролера динамічної пам’яті (КДП) ВТО3.

 

У ДЗ (КР) необхідно визначити:

1) положення модуля ОЗП в адресному просторі (АП) мікропроцесора (МП) І8086;

2) структура модуля ОЗП;

3) принципова схема модуля ОЗП.

 

Типові завдання наведено в табл. 12.

 

Таблиця 12

Типові завдання ДЗ (КР)

Номер варіанта NОЗП , Мбайт Тип даних
0,064 Слово, байти
0,032 Слово
0,128 Парні байти
0,256 Непарні байти
0,512 Слово, байти
0,760 Слово
1,0 Парні байти
0,064 Слово
0,128 Слово, байти
0,256 Парні, непарні байти

Методичні рекомендації

1. Організація пам’яті МП І8086.

Адресний простір МП є безперервним лінійним масивом (рис. 9). Два суміжних байта складають слово. Адресою слова є адреса його молодшого байта BL (рис. 9, а).

 

Рис. 9 Адресація даних: а – АП МП, б – адресація слів, байтів

Мікропроцесор І8086 є 16-розрядним і виконує обробку як окремих байтів, так і слів. Це дає змогу ефективно використовувати пам’ять. Для вибору слова, його молодшого BL та старшого BH байтів слугують сигналом (вибір старшого байта) та А(0) – молодший біт адреси звернення (рис 9, б).

 

2. Контролер динамічної пам’яті.

Контролер динамічної пам’яті (КДП) генерує сигнали керування читанням, записом та регенерацією модулів ОЗП ємністю до 256 Кбайт. Він орієнтований на використання динамічних ВІС пам’яті К565РУ5. УГП КДП показано на рис. 10.

Призначення виводів :

AL (7:0) – адресні входи молодшого байта;

AH (7:0) – адресні входи старшого байта;

BO – вхід вибору банку (BO = 0 – банк 0, BO = 1 – банк 1);

– вибір кристалу КДП;

– вибір режиму КДП (ВІС пам’яті). При = 1 –ВІС пам’яті РУ6, при = 0 – ВІС пам’яті РУ5;

– вхід запису даних;

– вхід читання даних;

– виходи адрес рядків та стовпців. Адреси формуються в послідовності молодший байт (рядок), потім старший байт (стовпчик), які супроводжуються сигналами , ;– вихідний сигнал (строб) для ініціалізації запису у ВІС;

– строб адреси стовпця;

, – строби адреси рядків для банку 0 ( ) та банку 1 ( ), які визначаються значенням входу BO (при BO = 0 – , при BO = 1 – );

– готовність даних пам’яті. Формується КДП у кінці циклу читання / запису для ЦП;

– готовність системи (ЕОМ). Виробляється КДП на початку циклу звернення до пам’яті;

, – входи для підключення зовнішнього кварцового резонатора. Можлива синхронізація і від ЦП. Для цього = + 5В, = CLK.

Рис. 10 УГП КДП ВТО3

Цикл регенерації може ініціюватись двома способами: внутрішнім та зовнішнім.

Внутрішню регенерацію ініціалізує таймер КДП, який виставляє запити на регенерацію за умови неактивності сигналу REFRQ ≠ 0.

У разі зовнішньої регенерації використовується запит на вході REFRQ , який формується ЦП у циклі вибірки команди.

 

3. Зразок побудови модулів ОЗП.

У роботі використовується режим 64 к, який орієнтований на ВІС К565РУ5. Максимальна ємність модуля ОЗП 256 Кбайт. Модуль складається з двох банків по 128 Кбайт. Для роздільного зберігання старшого та молодшого байтів кожний банк складається з двох полів H та L по 64 Кбайт.

Адреса звернення до пам’яті має структуру:

 

19 18 16 … 0

де А (17) – біт вибору банку.А (19:18) – базова адреса модуля ОЗП в адресному просторі ЦП.

Ініціалізація модуля ОЗП виконується по входу декодуванням адресного поля А (19:18).

Вибір адресних полів (байти H або L) банку виконується сигналами та А(0).

 

3.1 ВІС К565РУ5.

Динамічний ОЗП має такі параметри:

- організація – (64Кх 1);

- напруга живлення + 5 В;

- час вибірки сигналу RAS, нс – 120;

- час циклу запису (читання), нс – 80;

- період регенерації, мс – 2;

- споживана потужність у режимі звернення, мВт – 200;

- споживана потужність у режимі зберігання, мВт – 22.

УГП ІМС РУ5 та її функціонування показані на рис. 11.

Рис. 11 ВІС К565 РУ5: а – УГП ВІС РУ5, б – таблиця функціонування

 

3.2 Модуль ОЗП ємністю 128 Кбайт.

Модуль ОЗП складається з одного банку на 128 Кбайт, який ділиться на два поля по 64 Кбайт для зберігання старшого (H) та молодшого (L) байтів слів. На рис. 12, а подано положення модуля ОЗП в АП МП. Базова адреса модуля ОЗП є А (19:18) = 00. Принципову схему поля L(H) банку показано на рис. 12, б. Функціональну схему модуля ОЗП подано на рис. 12, в.

3.3. Модуль ОЗП ємністю 256 Кбайт.

Модуль ОЗП складається з двох банків по 128 Кбайт. Кожний банк у свою чергу поділяється на два поля H та (L) по 64 Кбайт. Місце модуля ОЗП в АП МП та його структура показані на рис. 13. Базова адреса модуля ОЗП – А(19:18) = 00.

3.4. Модуль ОЗП ємністю 512 Кбайт.

Контролер ВТО3 безпосередньо забезпечує керування модулем ОЗП ємністю до 256 Кбайт. Пам’ять у 512 Кбайт реалізується як сумарна ємність двох модулів ОЗП-0 та ОЗП-1 по 256 Кбайт. На рис. 14, а подано АП МП та структуру модуля ОЗП 512 Кбайт. Базові адреси модулів ОЗП-0 та ОЗП-1 є відповідно А(19:18) = 00 та А(19:18) = 01.

 

Рис. 12. Модуль ОЗП на 128 Кбайт: а – розподіл АП МП, б – принципіальна схема поля H(L), в – функціональна схема модуля ОЗП

Рис. 13. ОЗП на 256 Кбайт: а – розподіл АПМП; б – структура модуля ОЗП

 

Рис. 14. Модуль ОЗП на 512 Кбайт: а – розподіл АП МП; б – структура модуля ОЗП

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основний

 

1. Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учеб. [для вузов] / Б.Я. Цилькер., С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 2006. – 668 с.

2. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. [для вузов] / В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2009. – 720 с.

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. – [4-е изд.]. – СПб.: Питер, 2003. – 704 с.

 

Додатковий

 

4. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники: учеб. пособие / Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. – [4-е изд., испр.]. – М.: Бином, 2009. – 357 с.

5. Микропроцессорный комплект К1810: Структура, программирование: справочная книга / под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высш. шк., 1990. – 269 с.

6. Єфимець В.М. Цифрові електронні обчислювальні машини. Великі інтегральні схеми пам’яті: [практичний порадник] / В.М. Єфимець. – К.: НАУ, 2003. – 44 с.

7. Єфимець В.М. Цифрові електронні обчислювальні машини. Інтегральні схеми серії КР1533: [практичний порадник] / В.М. Єфимець. – К. : НАУ, 2003. – 36 с.

 

 

Додаток 1


Просмотров 290

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!