Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вирівнювання ряду динаміки способом найменших квадратівРоки Собівартість зернових культур, грн. Відхилення від року Розрахункові величини для визначення параметрів рівняння Приріст розрахований рівнянням прямої Відхилення фактичного приросту від розрахункового за рівнянням прямої
y t t^2 yt
-5 -140 -192,47 220,47 48607,02
-4 -100 -153,38 178,38 31819,42
-3 -72 -114,29 138,29 19124,12
-2 -66 -75,2 108,2 11707,24
-1 -41 -36,11 77,11 5945,95
1369,00
42,07 3,93 15,44
81,16 -29,16 850,31
120,25 -81,25 6601,56
159,34 -114,34 13073,64
198,43 -138,43 19162,86
Всього 29,8 400,2 158276,58

Даний спосіб вирівнювання покажемо графічно на рисунку 9.

Проаналізувавши всі методи вирівнювання ми можемо сказати, що останній є найбільш точним, оскільки він враховує зміни в середині ряду, а не просто з’єднує початковий та кінцеві рівні. Також доволі точно показує зміни в ряді метод вирівнювання з використанням ковзної середньої.

Рис. 9. Вирівнювання ряду динаміки за рівнянням прямої

 

В загальному показники ряду динаміки зростають, тобто собівартість 1 ц зернових постійно росте. Даний ріст є шкідливим для галузі, тому, що підніматимуться ціни на продукцію.

Важливим завданням статистики є кількісна характеристика і аналіз стійкості сільськогосподарського виробництва. Чим менш коливання рівнів ряду, тим стійкіше розвивається певне явище. Варіацію рівнів, зумовлену випадковими індивідуальними причинами окремих періодів, характеризує відхилення рівнів ряду від вирівнюваних значень.

 

2.4 .

Індексний аналіз 

Щоб докладно висвітлити характер розвитку соціально-економіч­них явищ і проаналізувати його, статистика використовує систему індексів.

За ступенем охоплення досліджуваного явища індекси поділяють на індивідуальні, групові і загальні. Індивідуальні індекси виражають співвідношення величин якого-небудь окремого явища складної сукупності. Ці індекси є звичайними відносними величинами - коефіцієнтами зростання (зниження). Прикладом індивідуального індексу може бути відношення собівартості 1 ц. зернових у звітному році до відповідного рівня базисного року.

Загальні (зведені) індекси характеризують зміни складного еконо­мічного явища, що включає окремі елементи, які не можна безпосередньо підсумувати

Індивідуальний індекс собівартості продукції визначають за формулою

,

де z1 i z0 - рівень собівартості одиниці продукції у звітному і базисному періодах.

Загальний індекс виробничих витрат обчислюють за такою формулою

,

де q1 і q0 — обсяг виробленої продукції кожного виду у звітному і базисному періодах.

Оскільки обсяг виробничих витрат залежить від кількості виробленої продукції і собівартості одиниці продукції, то цей загальний індекс можна розкласти на такі індекси:

обсягу продукції

собівартості продукції

.

Приріст (зниження) виробничих затрат визначають як різницю між витратами у звітному і базисному періодах:

,

у тому числі за рахунок зміни обсягу виробленої продукції,

і зміни собівартості одиниці продукції

.

 

Аналіз виробничих витрат і факторів, що впливають на їх обсяг розглянемо на прикладі таблиці 15.

Таблиця 15


Просмотров 467

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!